Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Аграрний розвиток Німеччини напередодні Селянської війни (1524-1525 рр.)

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка Кафедра всесвітньої історії АГРАРНИЙ РОЗВИТОК НІМЕЧЧИНИ НАПЕРЕДОДНІ СЕЛЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (1524-1525 РР.) Курсова робота студента групи І-54 історичного факультету Чаплянки Василя Васильовича Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Волошин Юрій Володимирович Полтава - 2004 З М І С Т Вступ 3 Розділ І Розвиток продуктивних сил у сільському господарстві Німеччини . . 6 Розділ ІІ Соціальне становище німецького селянства наприкінці ХV — на початку ХVІ століття . 10 Розділ ІІІ Селянські бунти як вияв невдоволення феодальними відносинами на селі . 18 Висновки 28 Список використаної літератури 32 В с т у п Актуальність дослідження. Для історії Європи доби Середньовіччя велике значення має Реформація та Велика селянська війна в Німеччині. Ці події ознаменували собою перші ознаки зародження антифеодальних настроїв у тогочасному суспільстві. Це були перші ознаки буржуазних революцій у Європі пізнішого часу. Саме протиріччя в аграрному розвиткові Німеччини кінця ХV — початку ХVІ ст. дають поштовх для подальшого обуржуазнення суспільства. Що ж являла собою Німеччина у згаданий нами період? Яким же був її аграрний розвиток? Чому селянство стало рушійною силою для зміни суспільної структури? Відповіді на всі ці питання повинна дати тема нашої курсової роботи “аграрний розвиток Німеччини напередодні Селянської війни (1524-1525 рр.)”. Історіографія проблеми. Детальну інформацію по досліджуваній проблематиці ми черпаємо з монографічної літератури. На жаль, такої не багато. Це лише доробки А.І.Неусихіна “Проблемы европейского феодализма” , М.М.Сміріна “Очерки истории политической борьбы в Германии перед Реформацией” , а також збірник “Социальные отношения и политическая борьба в Германии (ХІ-ХVІ вв.)” . Та найбільш вдало і широко досліджувана проблематика показана в працях дослідників В.Є.Майєра (“Крестьянство Германии в эпоху позднего феодализма”) та В.А.Єрмолаєва (“Крестьянское движение в Германии перед Реформацией”) . Важливими є також статті авторів-дослідників, уміщені в спеціальних історичних журналах та збірниках праць — “Средние века” та “Вопросы истории”. Зокрема, це статті істориків А.А.Луковцева , Н.В.Савіна . При написанні роботи була використана і література загального та підручникового характеру. Це “Всемирная история в 24-х томах” , підручники О.Ієгера “История средних веков” , С.Д.Сказкіна “История средних веков” та “История средних веков” за редакцією Колесніцького . Об’єктом нашої курсової роботи виступає феодалізоване сільське господарство та сільські стани Німеччини кінця ХV — початку ХVІ століття. Предметом дослідження є аграрний розвиток німецьких земель у згаданий нами період та селянські виступи проти засилля феодальних порядків. Метою курсового доробку є показати особливості розвитку сільського господарства, умови праці селян та їх супротив посиленню феодалізації суспільства у Німеччині напередодні Селянської війни 1524-1525 років.

Окреслена мета конкретизується у наступних завданнях: показати особливості розвитку продуктивних сил у сільському господарстві Німеччини; дослідити соціальне становище німецького селянства наприкінці ХV — на початку ХVІ століття; охарактеризувати соціальне розшарування селянства Німеччини в цей же період; дати короткий аналіз селянським феодальним повинностям та податкам; висвітлити селянські бунти перед Селянською війною в Німеччині 1524-1525 рр. Матеріали даної курсової роботи можуть бути використані на уроках з історії середніх віків (7 клас) у загальноосвітніх школах, навчальних закладах нового типу — гімназіях, коледжах, ліцеях тощо, а також у роботі шкільного історичного гуртка. Розділ І Розвиток продуктивних сил у сільському господарстві Німеччини При всій стрімкості підйому міст і бюргерства, розмаху діяльності купецьких компаній і торгово-промислових фірм сільське господарство і дрібне ремісниче виробництво навіть у найбільш промислово розвитих районах у цей час залишалося основою економіки, а селянство — основним працюючим і експлуатованим класом. Майже 90% населення проживало в селах і маленьких містечках, де сільськогосподарські заняття їхніх мешканців звичайно були найважливішим джерелом існування. Ренти із селянських господарств складали основу добробуту і соціального статусу світських і церковних феодальних сеньйорів і були важливою складовою частиною доходів міського патриціату. Німецьке село не залишилося осторонь від господарського підйому, яким з кінця XV ст. були охоплені не аграрні сфери економіки. Підйом цей не був настільки помітним у сфері розвитку знарядь праці й агрикультури; форми його прояву, ритм і соціальні наслідки були іншими, ніж у місті . До початку XVI ст. були переборені наслідки затяжної, висхідної ще до другої половини XIV ст. кризи. Кінець XV — початок XVII ст. — період сприятливої ринкової кон'юнктури, стрімкого зростання цін на продукцію сільського господарства. Ріст цін на предмети першої необхідності випереджав ріст цін на ремісничі вироби, загальне їхнє зростання перевершувало ріст оплати праці, сприяючи зубожінню економічно слабких ремісничих і селянських господарств і найманих робітників. Прогрес продуктивних сил у сільському господарстві найбільше яскраво виявлявся в новій хвилі внутрішньої колонізації, розширенні площі оброблюваних угідь за рахунок осушення заболочених ґрунтів у північних районах, розкорчування в лісистих районах Швабії, Верхньої Баварії, Вестфалії, більш інтенсивного використання земель у безпосередній близькості й у далекій окрузі міст (Рейнська область, Тюрингія, Саксонія, Вестфалія й ін.). Ґрунтувалися нові села в областях гірських розробок і зосередження плавильного виробництва в Ерцгебірзі і Тюрінгії, заселялися заново, розширювалися колись закинуті землі або ті, що збезлюділи в час епідемій і голодувань села, знову засівалися пустища . Прогрес був пов'язаний з поглибленням спеціалізації, інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва і ростом його товарності. Це мало як наслідок зміну аграрного ландшафту, ускладнення структури сільського господарства окремих регіонів.

Уже до середини XV ст. цілком позначилися розходження німецьких земель в орієнтації їхнього сільськогосподарського виробництва. Східна і Північно-Східна Німеччина, Заельб’я — область колонізації, родючих ґрунтів, орного землеробства. Зернове господарство Заельб’я не тільки постачало хлібом свої міста, але через Ганзу рано включалося в експортну торгівлю зерном із країнами Північної і Північно-Західної Європи. Зернове господарство в сполученні з дрібним скотарством було характерно і для західних, і для центральних областей “Старої” Німеччини (Вестфалія, Тюрінгія, Саксонія, Франконія). Навпроти, на півдні і південному заході зернові були рано потіснені більш дохідними технічними культурами (вайда, крап, шафран), виноградарством, тваринництвом. Районна спеціалізація підсилюється й ускладнюється протягом XVI ст. одночасно зі зміцненням надрегіональних господарських зв'язків, що нерідко призводило до перегрупування сільськогосподарських культур і занять в окремих областях — Вестфалії, Нижній Саксонії, Тюрінгії, Гессену, де вайда і льон, городні культури потіснили зернові. Навіть у Заельб’ї поряд з розширенням посівів під жито — основну експортну культуру — виникають зони товарного виробництва льону: льон із Пруссії і Вестфалії вважався кращим . Цілі райони Німеччини жили за рахунок розведення худоби (область маршів між Фрісландією і Ейдерштедтом, села Ландсхуту). Попит на м'ясо, молочні продукти і вовну стимулював товарне скотарство, особливо вівчарство, поблизу великих міст у Рейнській області, по Майну, Дунаєві, Ельбі й ін. Для кельнських сукноробів-експортерів вирощувалася вайда на родючих землях Нижнього Рейну, у Вестфалії, Нижній Саксонії, Тюрингії; експортне пивоварство мало потребу в розведенні хмелю на великих площах . Отже, економічне зростання, ріст цін і попиту на продукцію сільського господарства сприяли розвитку товарно-грошових відносин у селі і залученню селянського і панського господарства у виробництво на ринок. Ступінь інтенсивності цього процесу, його форми і соціальні наслідки багато в чому визначалися пануючою у тій чи іншій області системою землекористування. Економічно сильні селянські господарства, що орієнтувалися на ринкову кон'юнктуру, одержали на початку XVI ст. найбільшого поширення на захід від Ельби, де розвиток аграрних відносин протікав в рамках сеньйорії і виробництво основної маси продукції здійснювалося не на панському домені, а у селянських господарствах — у Вестфалії і Нижній Саксонії, Верхній Швабії, Верхній Баварії . Тут переважало спадкоємне право майорату, що перешкоджало дробленню селянських наділів, була поширена менерська і селянська оренда, роль панщини — незначна. Розвитку господарської ініціативи селян-орендарів, спеціалізації їхніх господарств сприяло поширення іздольної оренди, що відкривала шлях для звільнення від феодальної залежності і можливості, що створювала, для еволюції феодальної ренти в капіталістичну. До числа заможних сільських мешканців належали також власники постоялих дворів і селяни, що займалися візництвом. Цілі села жили за рахунок обслуговування торгових комунікацій.

Исходные принципы лютеранства, впервые сформулированные Лютером в 1517 г. в его знаменитых 95 тезисах против продажи индульгенций, ставили авторитет «священного писания» выше авторитета церкви и духовенства. Первоначально лютеранство не исключало более радикальных направлений, однако впоследствии это течение всё яснее обнаруживает свой умеренный характер, а в ходе крестьянской войны 1524 — 1525 гг. Лютер и его сторонники предали народное движение и выступили в поддержку князей. Кальвинизм — воинствующее течение в протестантизме, отражавшее взгляды наиболее смелой части буржуазии. Кальвин в связи с преследованиями протестантов во Франции был вынужден покинуть родину и поселиться в Швейцарии. Женева стала «крепостью» Кальвина, откуда он пропагандировал своё учение. В книге «Наставление в христианской вере», опубликованной в 1536 г., Кальвин выдвинул идею божественного «предопределения», согласно которой одним людям с самого рождения суждено блаженство в раю, в то время как другие обречены на страдания. Но людям не дано знать, что им предопределено, и каждый должен стараться заслужить «блаженство»

1. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

2. Англо-германські суперечності напередодні першої світової війни

3. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

4. Український національний рух напередодні Першої світової війни

5. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

6. Інноваційний розвиток готельних підприємств
7. Аграрное право
8. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

9. Аграрное законодательство Великой Французской Революции

10. Аграрный вопрос в программах политических партий начала 20 века

11. Аграрная реформа П. А. Столыпина

12. Аграрная реформа П.А.Столыпина

13. Аграрная реформа Столыпина

14. Аграрный вопрос в России в XX веке

15. Новый аграрный поселок – главный центр первичной территориальной системы

16. Билеты по аграрному праву

Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки
Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок
Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

17. Экономическая эффективность производства молока на примере ФГОУ СПО "Ялуторовский Аграрный колледж"

18. Состояние и пути совершенствования организации финансов в аграрных формированиях на примере ОАО «Бахус» Елецкого района Липецкой области

19. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

20. Аграрная партия России (АПР)

21. “Аграрно-крестьянский вопрос” и его разрешение с помощью реформы 1861 г.

22. Столыпинская аграрная реформа 1906 - 1917 гг.
23. Аграрная реформа П. Скоропадського
24. Аграрные кризисы

25. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

26. Козацько-селянські повстання XVI-XVIII ст.

27. Підсумки визвольної війни середини ХVII ст., її значення

28. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

29. Релігійний фактор в історії Росії

30. Аграрный вопрос в политике РСДРП

31. Аграрные преобразования в СССР. Их последствия

32. Іноваційний менеджмент

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

34. Понятие и особенности аграрных правоотношений

35. Аграрное право

36. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

37. Аграрные преобразования в России и других странах СНГ

38. Инвестиции в Аграрно Промышленный Комплекс
39. Противоречие аграрных отношений
40. П. А. Столыпин: аграрная реформа и Сибирь

41. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

42. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

43. Правове становище селянського (фермерського) господарства

44. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

45. Аграрное право

46. Проблемы аграрного реформирования в России на рубеже 19-20 веков. П.А. Столыпин

47. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

48. Диференційний підхід в системі навчання

Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные

49. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни

50. Розвиток української мови

51. Аграрне право України

52. Проекты решения аграрного вопроса в России

53. Аграрная политика государства

54. Аграрная политика в системе общественных отношений
55. Аграрне право - юридичні аспекти в Україні
56. Аграрные отношения и их особенности в современной России

57. Аграрная пресса

58. Объединенный аграрный рынок стран СНГ

59. Внесок Піфагора в розвиток естетики

60. Історичний розвиток естетичного вчення

61. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

62. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

63. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

64. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Постембріональний розвиток тварин

66. Розвиток нервової тканини у безхвостих

67. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

68. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

69. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

70. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi
71. Предпринимательство в аграрном секторе экономики
72. Развитие аграрных отношений в России

73. Рентный фактор развития аграрного рынка

74. Столипін та його аграрна реформа в Україні

75. Податковий кредит - офіційний спосіб мінімізації податків

76. Подвійний запис, кореспонденція рахунків. Аудиторський висновок

77. Розвиток аудита в Росії

78. Розвиток швидкості у військовослужбовців

79. Розвиток системи цивільного захисту

80. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили

81. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

82. Розвиток соціальної географії в СРСР

83. Металургійний комплекс України

84. Аграрне право України

85. Апеляційний процес

86. Державний лад України в роки Другої світової війни
87. Земельная и аграрная реформа в современной России
88. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

89. Німеччина в Новітній період: об’єднання держави

90. Особенности аграрного права

91. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

92. Розвиток адміністративного законодавства

93. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

94. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

95. Система правосуддя в Німеччині

96. Субъекты аграрного права

Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

97. Судова система України. Конституційний Суд України

98. Утворення та розвиток права СРСР

99. Громадське телебачення Німеччини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.