Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство освіти і науки України Національний гірничий університет Інститут економіки Фінансово-економічний факультет Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ спеціаліста (освітньо-кваліфікаційний рівень) спеціальності 7.050102 Економічна кібернетика на тему: &quo ;Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП &quo ;Дніпроводоканалу&quo ; Виконавець: Поперечна С.О. Керівники Прізвище, ініціали Оцінка Підпис роботи Демиденко М.А. розділів: 1, 2, 3, 5 Демиденко М.А. 4 Нецветаєв В.А. Рецензент Нормоконтроль Демиденко М.А. Дніпропетровськ 2009 ЗАТВЕРДЖЕНО: завідувач кафедри Економічної кібернетики та інформаційних технологій Кочура Є.В. (підпис) (прізвище, ініціали) (дата) ЗАВДАННЯ на дипломну роботу спеціаліста (освітньо-кваліфікаційний рівень) студентки групи ЕК-04-1 Поперечній Світлані Олександрівні Тема дипломної роботи &quo ;Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП &quo ;Дніпроводоканалу&quo ; затверджена наказом ректора НГУ від № Розділ Зміст виконання Термін виконання 1 Загальна організаційно-економічна характеристика МКВП &quo ;ДНІПРОВОДОКАНАЛУ&quo ; 27.04-03.05.2009 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ МКВП &quo ;ДНІПРОВОДОКАНАЛУ&quo ; 04.05-17.05.2009 3 Підвищення ефективності виробництва МКВП &quo ;Дніпроводоканал&quo ; на підставі методів Економіко-математичного моделювання 18.05-24.05.2009 4 Проектування і розробка інформаційного, програмного, технічного і організаційного забезпечення інформаційної системи 25.05-31.05.2009 5 ОХОРОНА ПРАЦІ 01.06-07.06.2009 Завдання видав Демиденко М.А. (підпис) (прізвище, ініціали) Завдання прийняв до виконання Поперечна С.О. (підпис) (прізвище, ініціали) Дата видачі завдання: Термін подання дипломного проекту до ДЕК РЕФЕРАТ Пояснювальна записка: 91 с., 7 малюнків, 28 таблиць, 6 додатків, 15 джерел. Об’єкт дослідження – ефективність виробництва МКВП &quo ;Дніпроводоканалу&quo ; та економіко-математичне обґрунтування її підвищення. Мета дипломної роботи – підвищення ефективності виробництва МКВП &quo ;Дніпроводоканалу&quo ; за допомогою розробки економіко-математичних моделей оптимального розподілу коштів та платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг. Метод дослідження та апаратура. Для дослідження даної предметної області використаний метод вивчення та аналізу фактичного стану об’єкта дослідження на підставі усного опитування, аналізу задач та інформаційних процесів які відбуваються. Для проектування і реалізації ІС використаний персональний комп'ютер на базі процесора AMD A hlo XP. У першому розділі подано загальна організаційно-економічна характеристика МКВП &quo ;Дніпроводоканалу&quo ;, тобто основні напрямки діяльності та організаційна структура підприємства. У другому розділі роботи проаналізовано фінансово-економічний стан МКВП &quo ;Дніпроводоканалу&quo ;. У третьому розділі здійснюється розробка економіко-математичних моделей оптимального розподілу коштів та платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг. У четвертому розділі представлені результати проектування, реалізації і програмного, технічного й організаційного забезпечення ІС для вирішення задач третього розділу.

Розроблена ІС призначена для використання у МКВП &quo ;Дніпроводоканалі&quo ; П’ятий розділ охоплює техніку безпеки та охорону праці на виробництві, їх структуру, форму і методи роботи. Стан виробничого травматизму та професійних захворювань на виробництві. Практичне значення дипломної роботи полягає у підвищенні ефективності виробництва МКВП &quo ;Дніпроводоканалу&quo ; за допомогою розробки економіко-математичних моделей оптимального розподілу коштів та платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг. Міське комунальне виробниче підприємство (МКВП), ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА (ІС), АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ (АРМ) ЗМІСТ РЕФЕРАТ ЗМІСТ ВСТУП Загальна організаційно-економічна характеристика МКВП &quo ;ДНІПРОВОДОКАНАЛУ&quo ; Основні напрямки діяльності МКВП &quo ;Дніпроводоканалу&quo ; Організаційна структура підприємства АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ МКВП &quo ;ДНІПРОВОДОКАНАЛУ&quo ; Експрес-аналіз фінансового стану Аналіз фінансової звітності 2.2.1& bsp;& bsp;& bsp; Аналіз ліквідності балансу 2.2.2& bsp;& bsp;& bsp; Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу Розрахунок фінансових коефіцієнтів 2.3.1    Аналіз складу майна та джерел його утворення 2.3.2    Оцінка ліквідності 2.3.3    Аналіз фінансової стабільності 2.3.4    Оцінка ділової активності 2.3.5    Аналіз рівня рентабельності Підвищення ефективності виробництва МКВП &quo ;Дніпроводоканал&quo ; на підставі методів Економіко-математичного моделювання 3.1    Розробка економіко-математичної моделі оптимального розподілу коштів методом динамічного програмування Результати моделювання платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг у м. Дніпропетровську 3.2.1 Аналіз попиту на комунальні послуги за допомогою методу статистичних групувань 3.2.1.1        Оцінка коефіцієнту еластичності за доходом 3.2.1.2        Оцінка коефіцієнту еластичності за ціною 3.2.2 Прогнозування платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг на основі функції корисності Проектування і розробка інформаційного, програмного, технічного і організаційного забезпечення інформаційної системи Інформаційне забезпечення Організаційне забезпечення Технічне забезпечення Програмне забезпечення 5               ОХОРОНА ПРАЦІ 5.1    Оцінка експлуатаційних особливостей систем ВКГ окремих технологічних процесів 5.2    Аналіз умов праці і виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів 5.3    Забезпечення пожежної безпеки 5.4    Виконання організаційно-технічних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці у 2008 році ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ДОДАТКИ А Динаміка послуг водопостачання та водовідведення МКВП &quo ;Дніпроводоканалу&quo ; Б  Набори значень незалежних (факторних) ознак для побудови моделі платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг на основі функції корисності В Інструкція для користувача ВСТУП Дніпропетровське підприємство &quo ;Дніпроводоканал&quo ; здійснює забезпечення населення м. Дніпропетровська дуже важливими для життєдіяльності послугами водопостачання та водовідведення. Однак в останні роки водопровідно-каналізаційній галузі не приділялось достатньої уваги.

Як результат погіршення здоров’я, скорочення тривалості життя населення України, виникнення епідемій інфекційних хвороб. За останнє десятиріччя, яке характеризувалося значними змінами в економіці, зниженням рівня життя людей, що призвело до значних обсягів неплатежів за послуги водопостачання та водовідведення, МВКП &quo ;Дніпроводоканал&quo ; не мав змоги проводити планове оновлення основних виробничих фондів у повному обсязі. Сьогодні фахівцями підприємства обслуговуються тисячі кілометрів водопровідно-каналізаційних мереж, три великих водозабори, стільки ж очисних споруджень каналізації, більш 30 насосних станцій, складне енергогосподарство. Зношення основних фондів і збільшення аварійних ситуацій є основною проблемою водопровідно-каналізаційних господарств України. Особливо це стосується водопроводу м. Дніпропетровська, який є старішим в Україні (в 2009 році виповнюється 135 років). Тому у грудні 2008 року Дніпропетровський міськвиконком та комунальне Підприємство &quo ;Дніпроводоканал&quo ;, яке знаходиться у власності м. Дніпропетровська підписало з ЕБРР Кредитну Угоду по проекту реконструкції та модернізації системи водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровськ на суму 195 тис. грн. Оптимальний розподіл коштів між об’єктами реконструкції здійснюється у третьому розділі дипломної роботи за допомогою динамічного програмування. Динамічне програмування, використовуючи поетапне планування, дозволяє не тільки спростити рішення задачі, але і вирішити ті з них, до яких не можна застосувати методи математичного аналізу. Спрощення рішення досягається за рахунок значного зменшення кількості досліджуваних варіантів, тому що замість того, щоб один раз вирішувати складну різноманітну задачу, метод поетапного планування припускає багаторазове рішення щодо простих задач. Джерелом коштів для погашення кредиту від МВКП &quo ;Дніпроводоканал&quo ; мають стати грошові надходження від реалізації питної води та прийому стоків. Це потребує підвищення тарифів на послуги водопопостачання та водовідведення. Результати моделювання платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг у м. Дніпропетровську на підставі аналізу попиту на ці послуги за допомогою методу статистичних групувань (розрахунок коефіцієнтів еластичності) та прогнозування платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг на основі функції корисності дозволяють визначити як поведуть себе споживачі послуг, якщо тарифи будуть підвищенні. 1       Загальна організаційно-економічна характеристика МКВП &quo ;ДНІПРОВОДОКАНАЛУ&quo ; Міське комунальне виробниче підприємство &quo ;Дніпроводоканал&quo ; створено за рішенням Виконкому Дніпропетровської міської Ради депутатів 29 березня 1918 року і є спадкоємцем першого водопроводу в м. Катеринославі, створеного в 1869 році акціонерним товариством Брянського заводу. Повна назва - Міське комунальне виробниче підприємство &quo ;Дніпроводоканал&quo ;, скорочена офіційна назва підприємства – МКВП &quo ;Дніпроводоканал&quo ; . Підприємство організоване з метою забезпечення безперебійного надання послуг з централізованого водопроводу і водовідведення споживачам, що входять у зону обслуговування.

Командн методи кервництва вбивали виробничу нцативу,  робтник став пасивним елементом у виробничй структур. Такий робтник не сприяв технчному прогресу. Що ж до адмнстративно-управлнського апарату, то вн, безупинно зростаючи, поглинав усе бльшу частину валового продукту, загрожуючи самй можливост розширеного вдтворення. Псля друго свтово вйни у багатьох капталстичних кранах нацоналзували були окрем галуз економки чи пдпримства. Всюди вони виявилися неспроможними витримувати конкуренцю з пдпримствами приватного сектора виробництва. Схильнсть соцалзму до зрвнювання людей та допомоги ледачому не штовха людей до творчост й винахдливост, не сприя пдвищенню продуктивност прац, а отже,  перемоз в конкурентнй боротьб. У кранах з ринковою економкою добро розподляться нервномрно, , надаючи людин право збагачуватися, вона заохочу творчих людей до винахдливост, внаслдок чого впродовж усх 70 рокв у них швидко розвиваться наука, технка, швидше пдйматься життвий рвень людей

1. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

2. Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти

3. Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами

4. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

5. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

6. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції шлункових дисритмій у хворих на цукровий діабет 2-го типу
7. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”
8. Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок

9. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

10. Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем

11. Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби

12. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків

13. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

14. Техніко-економічне обґрунтування модернізації щокової дробарки

15. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

16. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

17. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

18. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

19. Клініко-топографічне обґрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу

20. Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ "Ротекс" (м. Київ))

21. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги

22. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці
23. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом
24. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

25. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

26. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

27. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

28. Економіко- і політико-географічне положення України

29. Економіко-географічна характеристика Румунії

30. Економіко-географічний комплекс Харківської області

31. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

32. Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие

33. Гігієничне обґрунтування хімічної безпеки харчування населення в умовах індустріального регіону

34. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

35. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

36. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

37. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

38. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України
39. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами
40. Обґрунтування критеріальної значимості діагностичних показників у випадках отруєння алкоголем

41. Обґрунтування особливостей хірургічного лікування хвороби Крона

42. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

43. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

44. Фармакологічне обґрунтування використання препарату "рексод" при цукровому діабеті

45. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

46. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

47. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

48. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные

49. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

50. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

51. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

52. Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів

53. Підвищення ефективності механічної обробки деталей з використанням полімервмісних МОТЗ

54. Обґрунтування судово-медичних діагностичних критеріїв визначення ступеня тяжкості посттравматичних кохлеарних невритів
55. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава"
56. Економіко-правові аспекти форфейтингу в Україні

57. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

58. Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві

59. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

60. Підвищення ефективності використання оборотних засобів

61. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

62. Сучасний стан державних органів управління економікою

63. Підвищення ефективності роботи ГЗКу

64. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

65. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

66. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

67. Економічна ефективність виробництва соняшника

68. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

69. Економічна ефективність організації виробництва пальто

70. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах
71. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку
72. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

73. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

74. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

75. Економічна ефективність рослинництва

76. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

77. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

78. Шляхи підвищення рентабельності при виробництві художніх фільмів

79. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

80. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

82. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

83. Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом

84. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

85. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

86. Економічна ефективність туризму
87. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності
88. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

89. Економіка галузі виробництва пива в Україні

90. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

91. Економічна ефективність ринкових структур

92. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції

93. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

94. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

95. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

96. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры
Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг

97. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

98. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

99. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.