Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Критичний аналіз статті В. Гуденафа «Malayo-Polynesian Social Organisation»

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Критичний аналіз статті В. Гуденафа «Malayo-Poly esia Social Orga isa io » В своїй статті «Malayo-Poly esia Social Orga isa io », В. Гуденаф (Ward H. Goode ough) аналізує соціальну організацію малайсько-полінезійського соціуму, а саме групи наслідування, через які вирішувались проблеми передачі та розділення землі. В статті він спирається на  реконструкцію цієї соціальної організації, зроблену Дж. П. Мердоком , наводить в якості прикладів також матеріали експедицій таких дослідників як В. Ріверс та інших. Отже, розглянемо детальніше зміст цієї статті. Не дивлячись на відмінності в соціальних системах, які зараз існують серед Малайсько-Полінезійських племен, Дж. П. Мердок запропонував переконливі дані, отримані ним при дослідженні первинного «гавайського» типу структури. Риси, які характеризують цей тип включають в себе білокальні розширені родини, двосторонні ki dreds, відсутність одноколонних (u ili ear) родинних груп та Ge era io -Hawaiia термінологія спорідненості. Також виділяється ще одна риса, виділена не Мердоком, але дуже широко розповсюджена серед Малайсько-Полінезійських суспільств:  поєднання індивідуальних прав на землю з участю в певних видах груп спорідненості.  Ця риса є настільки всезагальною, що її можна віднести до першопочаткових Малайсько-Полінезійських паттернів. Якщо реконструкція Мердока є вірною, двосторонній ki dred та білокальна розширена родина були єдиними групами спорідненості, з якими можна було пов`язати володіння землею. Ki dred певної людини, як визначив Мердок, включає приблизно половину членів батьківського та материнського ki dred, відповідно, не співпадаючи ні з одним з них. Це означає, що не існує безпосереднього продовження членства в ki dred від покоління до покоління. Ki dred, як було визначено, не може через це функціонувати як група, що володіє землею. Білокальні розширені родини так функціонувати можуть, але це буде вимагати від людей, які одружуються за межами спільноти, втрати членства в землевласницьких групах, і навпаки, набуття такого членства для людей, які шукають собі подружжя у межах своєї спільноти. Крім того сучасні Малайсько-Полінезійські землевласницькі групи  наголошують на спорідненості  як на базисі членства, виключаючи можливість проживання окремо. Оскільки, більш того, родинні зв`язки є нормальним базисом для передачі прав на землю, групи спорідненості є більш ефективними інструментами колективного землевласництва, ніж індивідуальна передача. Але В. Гуденаф висловлює сумніви, щодо ідеї, що ранні малайо-полінезійці пов`язували володіння землею прямо з білокальною розширеною родиною. Втім суперечити концепції Мердока досить складно, тому що вона надто послідовна і закономірна, щоб бути запереченою. Але, залишається певна можливість того, що він випустив щось, не пов`язане ні з фактажем, ні з існуючою концепцією соціальної організації, щось, що може бути легко віднайденим. Підказку до того, чим це може бути, можливо, слід шукати в визначенні значення самого терміну `ki dred`. В літературі існує два окремих визначення: Ріверса та Мердока, які обидва трактують ki dred як групу людей, що мають спільного родича, не дивлячись на те, встановлюється спорідненість через жінку чи через чоловіка.

Такі люди не можуть бути всі споріднені один з одним. В цьому значенні ki dred є недовговічним і не може функціонувати як землевласницька група. І саме в цьому сенсі Мердок атрибутує ki dreds до раннього  Малайо-Полінезійського суспільства. В « o es a d Queries» (1929) , напроти, ki dred трактується як група людей, які мають спільного предка як протилежність іншим, що мають лише спільного родича. В цьому сенсі ki dred може довго існувати в часі і всі його члени є пов`язаними один з одним. В  « o es a d Queries» зазначено, що ki dred-ами є будь-які o u ili ear наслідувальні групи, а Мердок і Ріверс навпаки визначають, що бути такими вони не можуть взагалі. Між цими двома думками є спільна риса: в обох випадках родинні зв`язки можуть рахуватись через обидві статі. Відмінністю ж є те, що в ki dred-і Ріверса та Мердока, ці зв`язки встановлюються латерально через спільного родича, тоді як в  ki dred-і « o es a d Queries» -  лінійно через спільного предка. В. Гуденаф зазначає, що  ki dred в останньому сенсі має бути доданим до ki dred-у Мердока як елемент системи соціальної організації раннього Малайсько-Полінезійського суспільства. І в подальшому Гуденаф відкладає цей термін для позначення двосторонніх груп, які Ріверс і Мердок мали на увазі і приписує його до груп, визначених « o es a d Queries» як o u ili iar групи наслідування. Власне o u ili iar групи наслідування можуть мати багато форм, і в нашому випадку нам необхідно вирішити проблему виділення форм, які існують саме в Малайсько-Полінезійській групі. Гуденаф каже, що справжні групи наслідування, наприклад, ті, де члени групи наслідують від спільного предку, має поділятись на два базових типи. Перший типа, який автор назвав «необмеженими групами наслідування», включає всіх нащадків засновника, не зважаючи на стать. Такі групи мають частково співпадати: кожний індивідуум зможе належати одразу до декількох таких груп.  Другий тип характеризується більш жорстким членством: до групи можуть належати лише деякі нащадки першопредка. Існує декілька способів визначення приналежності людини до певної групи, але докладно на них, мабуть, не варто зупинятись. Отже, які дані ми маємо щодо наявності серед Малайсько-Полінезійських суспільств таких o u ili ear наслідувальних груп в сучасності та в минулому. Звернемось до матеріалів з островів Гілберта, де ми можемо формально і функціонально виділити п`ять типів родинних груп: 1.      U uu – справжній двосторонній ki dred; 2.      Oo – необмежена наслідувальна група, що включає в себе всіх людей, які наслідують від спільного предку, не залежно від статі. Ця група функціонує тільки по відношенню до майна; 3.      Mwee ga – родина. В минулому це було одиницею розширеної сім`ї, здебільшого патрилокальною, але матрилокальні шлюби також зустрічались; 4.      Bwo i – o u ili ear група наслідування, базована на земельних правах, функціонуюча  зв`язку з діяльністю будинків для суспільних зборів; 5.      Kai ga - o u ili ear група наслідування, базована на місці перебування батьків. Ще існуюча, в минулому вона функціонувала у зв`язку з  деякими аспектами організації майна та економічною діяльністю.&

bsp; В подальшому автор розглядає в статті тільки три види груп:  oo, bwo i  та kai ga. Варто зупинитись на кожній з цих груп окремо, коротко окресливши їх основні особливості. Як вже було зазначено, група оо функціонує тільки по відношенню до землі, індивідуальні права на котру можуть належати представнику будь-якої статі. Після смерті члена групи його земля переходить до його дітей. Кожна з доньок після одруження отримує невелику частину спадку. Більша частина землі розділяється між синами з незначною перевагою в сторону старшого. Якщо синів немає, доньки розподіляють між собою решту землі. Оскільки жінки можуть передавати свою землю окремо, то діти можуть отримувати частини спадку окремо від батька та від матері. У випадку, якщо у матері немає братів, діти можуть успадкувати від неї більше майна ніж навіть від свого батька. З часом певна земля ділиться і переділяється між різними лініями, що наслідують від первинного власника. Всі ці нащадки формують оо. Деякі з них прямо не мають своєї частки землі, але можуть її отримати, якщо хтось з членів помре, не залишивши нащадків (в цьому випадку його земля розподіляється серед найближчих родичів). Але земля, що прийшла до члену оо через його матір не може бути передана у спадок родичам з боку батька і навпаки. Членство в оо не обмежується навіть у випадку проживання в різних селищах чи на різних островах. Воно існує доти, доки не забуваються генеалогічні зв`язки. Група оо на островах Гілберта ілюструє, як необмежена наслідувальна група може регулювати відношення, пов`язані з володінням землею. Гуденаф зазначає, що можна розглядати групу оо як одного з можливих кандидатів в дослідженні первинної Малайо-Полінезійської соціальної структури. Звернемость тепер до bwo i. Будинки зборів общини (commu i y mee i g houses) на островах Гілберта, як і на Самоа, мають високо формалізовану соціальну організацію. Кожен член общини має право займати одне чи більше місце у будинку зборів.  Кожне місце є найменованим і разом з людьми які їх займають, всі місця становлять bwo i.  Членство в bwo i базується на індивідуальних правах на певну частину землі. Кожна людина, яка володіє шматком землі не менше квадратного футу, має право на відповідне місце. Члени попередньо описаної оо кореспондуються з bwo i таким чином:  тоді як всі члени bwo i належать до однієї оо, тільки один сегмент оо може належати до одного bwo i. Від різних предків людина може отримати долю в декількох відрізках землі, кожен з яких причисляє її до певного місця. Тобто потенціально вона є членом декількох bwo i, але активувати своє членство вона може тільки раз. При цьому її нащадки не є пов`язаними цим вибором і при досягненні зрілості можуть змінити приналежність. Кожен член общини має право належати принаймні до однієї bwo i, при чому жінки передають своє право тим самим шляхом як і чоловіки. Але не зважаючи на це сини частіше належать до батьківської, ніж до материнської bwo i (через це цей тип групи було умовно названо «патрилінійним»).  Отже, bwo i є загальною наслідувальною групою з членством обмеженим не за принципом розділення нащадків виключно за статтю, а за характером наслідуваної долі землі.

Падение двоих сразу было бы очень малохудожественным. Ссылка на падение Добчинского и Бобчинского повторена в статье «Комическое и художесгвенные средства его отражения» (Борев, 1958, 307). 11 Эпизод из очерка «Владимир Ильич Ленин».P Ред. 12 Y. Polivka. Pohadkoslovne Studie.P «Narodopisny sbornik Ceskoslovansky», sv. 10. Praha, 1904. 13 Н. Fluck. Der risus paschalis. Ein Beitrag zur religiosen Volkskunde.P ARw, ХХХI, 1934. 14 О. М. Фрейденберг. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936, с. 100. 15 F. Nansen. Eskimoleben. Leipzig und Berlin, 1903. 16 К. Rasmussen. Gmnlandsagen. Berlin, 1922, с. 38. 17 Фольклор народа коми, т. 1. Предания и сказки. Общая ред. И.Н. Новикова. Архангельск. 1938 с. 13. 18 F.Н. Cuching. Zuni Folk Tales, New York and London, 1901, с. 46. 19 F. Boas. The Social Organisation and Secret Societies of the Kwakiutl Indians. Washington, 1897, с. 506, 642. 20 Р.W. Schmidt. Die Geheime Jiinglingsweihe der Karesau-Insulaner.P «Anthropos», II, 1907, P6, с. 1052. 21 С.Я. Лурье. Дом в лесу.P «Язык и литература», т. VIII, Л., 1932. См. также: В.Я. Пропп

1. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

2. С. Есенин "Анна Снегина"

3. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"

4. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

5. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

6. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии
7. Анна, жена Иоанна III Ватаца, и ее время
8. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

9. Жаворонок. Ануй Жан

10. Аничков мост

11. Анна Зегерс. Антифашистская направленность ее произведений

12. «Романность» лирики Анны Ахматовой

13. Тема Родины в поэзии Анны Ахматовой

14. Особенности поэтического мира Анны Ахматовой

15. О поэме Сергея Есенина "Анна Снегина"

16. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек

17. С. Есенин. "Анна Снегина"

18. Поэма "Реквием" Анны Ахматовой как выражение народного героя

19. Роман "Анна Каренина"

20. Анна Ахматова

21. Л.Н. Толстой. Роман Анна Каренина

22. Ана
23. "Поэма без героя" Анны Ахматовой
24. Анна Ахматова

25. Маркетинговий аналіз ситуації

26. Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

27. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

28. Опера Гаэтано Доницетти "Анна Болейн" (Anna Bolena)

29. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

30. Анна Ахматова

31. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

32. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры
Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки

33. Аналіз прибутковості

34. Основні напрямки фінансового аналізу

35. Аналіз діяльності комерційних банків

36. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

37. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

38. Технология производства продукции на ЗАО Анит ЛТД
39. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки
40. Аничков мост

41. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

42. Анна Бретонская

43. Анна Ахматова. Северная звезда

44. Анна Австрийская

45. Ванг Ан (Wang An)

46. Анна Алексеевна

47. Анна Васильевна

48. Анна Ярославна

Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Анна Леопольдовна

50. Ахматова Анна Андреевна

51. Ахматова Анна

52. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

53. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

54. Березневі статті
55. Zur Organisation der Gerichte in der BRD
Zur Organisation der Gerichte in der BRD
56. Анна Герман

57. Царствование Анны Иоановны

58. Анно Хидэаки

59. Аналіз фільму О. Довженка "Арсенал"

60. Анна Ахматова. Опыт анализа

61. Критика романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина»

62. The political method of the International Socialist Organisation

63. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

64. Social stratification and social inequality

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

65. Аналіз гіпотез виникнення Землі і Сонячної системи

66. Технічний аналіз фондового ринку

67. Аналіз банківської діяльності

68. Аналіз банку Укрсоцбанк

69. Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

70. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"
71. Аналіз доходів та витрат банку
72. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

73. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

74. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню

75. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

76. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

77. Аналіз розрахунково-касових операцій СОД АППБ "Аваль"

78. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

79. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

80. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Слуховий аналізатор

82. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

83. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

84. Аналіз і прогноз кон’юнктури ринку цукру

85. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

86. Анемія у поросят
87. Статистичний аналіз і прогнозування урожайності цукрових буряків в господарствах Андрушівського району Житомирської області
88. Статистичний аналіз урожайності кормових культур

89. Аналіз стану і перспективи розвитку рослинництва

90. Виробничі запаси - облік та аналіз

91. Історія розвитку аудиту. Аналітичні аудиторські процедури

92. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

93. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

94. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

95. Попередній фінансовий аналіз підприємства

96. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

97. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

98. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

99. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.