Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Радиоэлектроника Радиоэлектроника

Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство освіти України Київський технікум радіоелектроніки Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового суматора з корекцією результата Група 452/9 Фах 2201: “Електронно-обчислювальна техніка”Студентка: Митюк О.В. Керівник: Пижова А.М. 1998 Затвердженопредметною комісіею« » 19 р. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ЕКОНОМІКИ ТА ПЛАНУВАННЯ ( СТУДЕНТКИ ) « 4 » КУРСУ « 452 » ГРУПИ КИЇВСЬКОГО ТЕХНІКУМА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ П. ХОМЕНКА КОСТЯНТИНА МИКОЛАЙОВИЧА ТЕМА ЗАВДАННЯ : СУМАТОР З КОРЕКЦІЄЮ РЕЗУЛЬТАТУ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ НА ВКАЗАНУ ТЕМУ ВИКОНУЄТЬСЯ СТУДЕНТОМ В НАСТУПНОМУ ОБ ЄМІ : 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА : 1. Загальній розділ проекту 1.1. Призначеня та технічні характеристики виробу 1.2. Вихідні данні 2. Організаційний розділ проекту 2.1. Характеристики та економічна ефективність потоко- конвейєного виробництва 2.2. Розрахунок параметрів конвеєру 2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого персоналу 3. Економічний розділ проекту 3.1. Розрахунок фонду заробітньої платні 3.2. Розрахунок повной собівартості та ціни виробу 3.3. Розрахунок економічной ефективності проекту 3.4. Техніко- економічні показники ділянки Список літератури Додаток: перелік елементів 2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА : 3. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА : СХЕМА Е1 АРКУШ 1. 2. 3. ДАТА ВИДАЧІ « » 19 Р. СТРОК ЗАКІНЧЕННЯ « » 19 Р. ВИКЛАДАЧ ЗМІСТ Лист Вступ 4 1. Загальний розділ проекту 5 1.1. Призначеня та технічні характеристики виробу 5 1.2. Вихідні данні 6 2. Організаційний розділ проекту 7 2.1. Характеристики та економічна ефективність 7 потоко- конвеєрного виробництва 2.2. Розрахунок параметрів конвеєру 7 2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого персоналу 14 3. Економічний розділ проекту 17 3.1. Розрахунок фонду заробітної платні 17 3.2. Розрахунок повної собівартості та ціни виробу 20 3.3. Розрахунок економічної ефективності проекту 25 3.4. Технічно- економічні показники ділянки 28 Список літератури 30 Додаток: перелік елементів ВСТУП На даному етапі розвитку наша країна здійснює перехід до ринкових відносин, що вимагає від усіх переосмислення взаємовідносин на виробництві, законодавчого закріплення прав робітників на ділянці у керівництві підприємствами усіх форм власності. Проте зростання інфляції є одним із дестабілізуючих факторів в економіці будь якої країни, нажаль Україна не виключення веде до економічної кризи. В наслідок цього росте соціальна напруга в суспільстві. Положення справ ускладнюється ще й тим, що лібералізація цін відносно заробітної платні та прибутків громадян відбувається при тих же примітивних інструментах побічної економічної координації, що діяли в адміністративно- командній системі. Негативні явища в економіці та суспільстві в багатьох випадках пояснюються відсутністю обміркованої соціальної політики та відсутності механізмів її реалізації. А без активної соціальної політики ринкову економіку будувати неможливо. В теперешній час посилився розрив господарських зв’язків, погіршилось фінансове положення України. Все це призводить до збільшення кризи економіки та в цілому по галузям промисловості. Для вирішення цих питань необхідно провести ряд економічних реформ, збільшити асигнування для розвитку науки та техніки, вирішити питання приватизації, скоротити витрати на збройні сили та інше, звернути увагу на впровадження останніх досягненнь накуи та техніки у виробництво.

Необхідно більш широко впроваджувати у галузях промисловості комп’ютерну техніку, вдосконалювати та розробляти ЕОТ, що дає можливість вийти на рівень світових стандартів. 1.ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ 1. Обгрунтування технічних вимог до виробу 1.1.1. Суматор призначений для додавання десятичних чисел у складі різних блоків обчислювальної техніки. 1.1.3. Технічні вимоги до виробу 1.1.3.1. Загальні технічні вимоги до виробу 1) температура навколишнього середовища, що забезпечує стабільну роботу пристрою, складає 10 -- 35 2) вологість не повинна перевищувати 40-80% 3) перед роботою повинен прогрітися 20 хвилин. 4) Розробляємий блок, розрахований на двозмінну роботу, тобто 18 годин 1.1.3.2. Окремі технічні вимоги 1) розрядність блоку, що розробляється дорівнює шістнадцяти 2) використовується подвійна система обчислення 3) напруга живлення дорівнює 5В 4) рівень логічного “0” дорівнює від 0 до 0.4В, а рвень логічної одиниці від 2.4В до 5В. 1.2. Вхідні данні. 1) Кількість змін - 2; 2) Кількість виробів за рік – 231300 шт; 3) Відсоток браку - 0%; 4) Кількість перерв - 2; 5) Час перерв – 2x15 хвилин; 6) Номінальний фонд часу - 257 днів; 7) Трудоміскість виконання операцій: Взяти і відкласти плату - 0.07 хв. Встановити конденсатор - 0.12хв. Встановити мікросхему - 0.50 хв. Групова пайка - 1.00 хв. Допайка та ремонт - 1.00 хв. Покриття лаком - 0.5 хв. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ 2.1. Характеристики та економічна ефективність потоко-конвеєрного виробництва Прогресивним методом організації виробництва є поточний метод. Потоком прийнято називати таку організацію виробничого процесу, коли дії виконуються безперервно та ритмічно. Поточне виробництво реалізує передові наукові методи та принципи побудови виробництва: спеціалізацію, паралельне виконання робіт, пропорціональність, неперервність, прямоточність, ритмічність виконуємого виробництва. За рахунок поточного виробництва підвищується виробничість праці, що досягається за рахунок зниження трудоємності окремих операцій технологічного процесу, завдяки використання сучасних технологій високовиробничого обладнання; зниження витрат часу за рахунок механізації та автоматизації транспортних операцій та інших допоміжних робіт; більш якісного виконання працівниками свойх функцій, так як при багатократному повторі операцій вони набувають стійких виробничих навичок. Для організації поточного виробництва необхідно відробити технологічний процес, поділивши його на рівні або кратні по тривалості виконання операцій, встановивши найбільш ціленаправлену послідовність іх виконання. Самою важливою частиною поточного виробництва є поточна смуга, вздовж якої розташовуються робочі місця. Поточні смуги можуть бути відокремлені кордонами участку, іноді розповсюджуються на ряд участків. Транспортні засоби є невід’ємною частиною поточного виробництва. Вони можуть бути різні, но частіше використовуються саме конвеєри. Вони мають постійну швидкість, регламентують ритм робочої смуги, іншими словами, несуть організаційну роль, що дозволяє економити час. 2.2. Розрахунок параметрів конвеєру 2.2.1. Знаходження такту потока Такт - проміжок часу між виходом двух суміжних виробів з останньої операції поточної смуги.

Такт розраховується за формулою ( 2.1. ). F зм. = ( 2.1. ) зм. зап. де: зм. зап. - змінна программа запуску виробів ( шт. ), котра розраховується за формулою ( 2.2. ). F зм. - Середня тривалість робочого тиждня, котра розраховується за формулою ( 2.4. ) 100 зм. зап. = зм. вип. ( 2.2. ) 100 – а де: а - відсоток браку і дорівнює а = 0; зм. вип. - змінна программа випуску виробів ( шт. ), котра розраховується за формулою ( 2.3. ). річ. вип. см. вип. = ( 2.3. ) F річ. К зм. де: F річ. - номінальний фонд часу і дорівнює F річ. = 257 днів. F зм. = Т зм. - пер. ( 2.4. ) 231300 см. вип. = = 450 ( шт. ) 257 2 F зм. = 480 – 30 = 450 ( хв. ) 450 = = 1 450 2.2.2. Знаходимо темп конвеєру Темп конвеєру характеризує працедіяльність потокової смуги і дорівнює кількості виробів , виготовляємих за одиницю часу і розраховується за формулою ( 2.5. ). 60 - пот. ТМ = ( 2.5. ) де: пот. - Час регламенгтованих перерв, випадаючих на одну годину праці, котра розраховується за формулою ( 2.6. ). пер. пот. = ( 2.6. зм. ) 30 пот. = = 3.75 8 60 - 3.75 ТМ = = 56.25 1 2.2.3. Розрахунок кількості робочих місць та їх загрузки Кількість робочих місць на конвеєрі розраховується за формулою ( 2.7. ). опер. РМ техн. = ( 2.7. ) де: опер. - норма часу на виконання операцій ( хв. ). Коефіцієнт загрузки робочого місця розраховується за формулою ( 2.8. ). РМ розр. К з = ( 2.8. РМ прийн. ) де: РМ розр. - розрахункова кількість робочих місць; РМ прийн. - прийнята кількість робочих місць. Для забеспечення рівності або кратності такту потоку операцій виконуємо їх синхронизацію і данні зводимо у таблицю 2.1. Таблиця 2.1. № Склад операції. Трудо Кіль- Загаль-н Такт, Кількість Коеф-ф оп. - кість а тру- хв. рабочих місць іці- , Міст- шт. доміст-к по прий-н єнт кість ість, розра- ята. заг-ру , хв. хунку. зки. хв. 1. Взяти і відкласти 0.07 1 плату. Встановити: 2 ИМС DD1, DD2. 0.5 2 1.07 1 1.07 1 1.07 2. Встановити: 2 ИМС DD3, DD4. 0.5 2 1 1 1 1 1 3. Встановити: 2 ИМС DD5, DD6. 0.5 2 1 1 1 1 1 4. Встановити: 2 ИМС DD7, DD8. 0.5 2 1 1 1 1 1 5. Встановити: 2 ИМС DD9, DD10. 0.5 2 1 1 1 1 1 6. Встановити: 2 ИМС DD11, DD12. 0.5 2 1 1 1 1 1 7. Встановити: 2 ИМС DD13, DD14. 0.5 2 1 1 1 1 1 8. Встановити: 2 ИМС DD15, DD16. 0.5 2 1 1 1 1 1 9. Встановити: 2 ИМС DD17, DD18. 0.5 2 1 1 1 1 1 10. Встановити: 2 ИМС DD19, DD20. 0.5 2 1 1 1 1 1 11. Встановити: 2 ИМС DD21, DD22. 0.5 2 1 1 1 1 1 12. Встановити: 2 ИМС DD23, DD24. 0.5 2 1 1 1 1 1 Продовження таблиці 2.1 № Склад операції. Трудо Кіль- Загальна Такт, Кількість Коеф-фі оп. - кість тру хв. рабочих місць ці- , міст- шт. доміст-к по прий- єнт кість ість, розра- нята. заг-руз , хв. хунку. ки. хв. 13. Встановити: 2 ИМС DD25, DD26. 0.5 2 1 1 1 1 1 14. Встановити: 2 ИМС DD27, DD28. 0.5 2 1 1 1 1 1 15. Встановити: 2 ИМС DD29, DD30. 0.5 2 1 1 1 1 1 16. Встановити: 2 ИМС DD31, DD32. 0.5 2 1 1 1 1 1 17. Встановити: 1 ИМС DD33. 0.5 2 1 1 1 1 1 13. Встановити: 9 конденсаторів 0.12 9 1.08 1 1.08 1 1.08 С1 – С9. 14. Встановити: 2 конденсаторів 0.12 2 1.08 1 1.08 1 1.08 С10 – С11 15. Групова пайка. 1 1 1 1 1 1 1 16. Допайка та 1 1 1 1 1 1 1 ремонт.

Адно на левым флянгу, мо на кiлямэтр цi больш воддаль, трывала самая заядлая перастрэлка ўсялякае зброi, улучна з артылерыяй. Абаронцы моста й шашы сканцэнтравалi там вялiкiя сiлы. Вось наперадзе над чупрынамi садоў праiмчалiся ў заходнiм кiрунку адзiн за адным тры ганчакi-"спiтфаеры", й там дзесь над шашою загрукацелi з гарматак якраз так, як калiсь, пранюхаўшы калёны трыццатае дывiзii на гладкiх эльзаскiх дарогах. Тыя самыя самалёты. Калiсь - чужыя, цяпер - свае. Iхнi грукат некалi напаўняў цябе трывогай, цяпер улiваў моц i сiлу. I гэта ўсё на працягу пяцi-шасьцi месяцаў. Цi-ж ня здурэў гэты сьвет? - думаў "п'ятавы" стралец. Пераправа пяхоты праз рэчку трывала каля гадзiны. Займалi акопы й бункеры на паўночным баку. Нiзка хiлiлася на захад сонца. Загадана было затрымацца. Шмат акопаў, як вiдаць было, абаронцы лiнii Сантэрно нiколi ня ўжывалi. Магчыма, што наступ быў занадта гвалтоўны, магчыма, што ў немцаў не хапiла людзей. Апошняе было менш праўдападобным, бо як-нiяк Сантэрно было другой абароннай лiнiяй i мусiла быць абсаджана жаўнерамi

1. Організація та планування кредитування

2. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

3. Кадрове планування в організації

4. Організація стратегічного планування на підприємствах

5. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

6. Організація охорони праці на виробництві
7. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах
8. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

9. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

10. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

11. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

12. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

13. Організація виробництва в дільниці виробничого цеху

14. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

15. Вдосконалення організації допоміжного виробництва

16. Організація виробництва

Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные

17. Організація виробництва на АТ "Будівельник"

18. Процес організації виробництва та виробництва

19. Економічна ефективність організації виробництва пальто

20. Організація виробництва продукції на підприємстві

21. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

22. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства
23. Організація приймання товару в аптеці
24. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

25. Організація праці

26. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

27. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

28. Організаційна система управління природокористуванням України

29. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

30. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

31. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

32. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское

33. Рельєф та ландшафтна організація

34. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

35. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

36. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

37. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

38. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами
39. Організація касових операцій у банківських установах
40. Організація ресурсної бази банків в Україні

41. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

42. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

43. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

44. Організація робочого місця бухгалтера

45. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

46. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

47. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

48. Внутрішній аудит організації

Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие

49. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

50. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

51. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

52. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

53. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

54. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
55. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
56. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

57. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

58. Організація документування господарських операцій

59. Організація і методика аудиту грошових коштів

60. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

61. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

62. Організація облікової політики підприємства

63. Організація обліку в магазині "Світанок"

64. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Організація обліку доходів

66. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

67. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

68. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

69. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

70. Організація праці бухгалтера
71. Організація складського обліку запасів в установах
72. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

73. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

74. Організація управлінського обліку на підприємстві

75. Основи організації бухгалтерського обліку

76. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

77. Ревізійні комісії підприємств і організацій

78. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

79. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

80. Аудит в організації

Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

81. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

82. Громадські організації як вид об’єднань громадян

83. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

84. Організації (органи) господарського керівництва

85. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

86. Організація захисту державної таємниці в Росії
87. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі
88. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

89. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

90. Правова організація працевлаштування громадян

91. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

92. Організація видавничій справи

93. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

94. Організація роботи користувача з АБД

95. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

96. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

97. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

98. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

99. Створення Організації Об’єднаних Націй

100. Організація науково-інформаційної діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.