Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯКОНТРОЛЬНА РАБОТА з дисципліни &quo ;Економіка підприємства&quo ;Виконав: Студент 1-го курса спеціальність &quo ;Міжнародна економіка&quo ; спеціализація 8.050103 Шаль Эдуард Альбертович Науковий керівник Кучерук Галина ЮріївнаКиїв - 2006 Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства Табл. 1. Наявність основних виробничих фондів на 1 січня поточного року, тис. грн. Група фондів Величина основних фондів Будівельні споруди 2317 Споруди 3739 Передавальні пристрої 190 Машини та обладнання 4153 Транспортні засоби 17171 В тому числі авто 17171 Інструмент, виробничий та господарчий інвентар 193 Інші види основних фондів 152 Рішення: 1. Розподіл основних фондів за групами наведено в таблиці 2. Як бачимо, загальна вартість основних виробничих фондів дорівнює сумі окремих груп і дорівнює 27915 тис. грн. Загальна величина окремих груп дорівнює сумі окремих елементів. Наприклад величина групи 1 дорівнює сумі величин будівлі, споруд та передавальних пристроїв., і т.д.Табл. 2. Розподіл основних засобів за групами, тис. грн. Група фондів Величина основних фондів Группа 1 6246,0 Будівлі 2317,0 Споруди 3739,0 Передавальні пристрої 190,0 Група 2 21517,0 Машини та обладнання 4153,0 Транспортні засоби 17171,0 В тому числі авто 17171,0 Інструмент, виробничий та господарчий інвентар 193,0 Група 3 152,0 Інші види основних фондів 152,0 Усього 27915,0 2. Для визначення структури основних виробничих фондів підприємства розраховують питому вагу кожної їх групи у загальній вартості ОФ:де Ii - питома вага 1-ї, 2-ї та 3-ї групи основних фондів (відповідно до державного класифікатора ДК-013-97); B - вартість основних виробничих фондів по підприємству в цілому; B i - первина вартість і-ї групи основних виробничих фондів на початок року, грн. Наприклад, загальна величина основних виробничих фондів дорівнює 27915 тис. грн. (100%), то питома вага групи 1 дорівнює:За цією схемою розраховуємо питому вагу інших груп. У таблиці 3 визначена загальна та відносна елементна структура основних фондів. Табл. 3. Загальна та відносна елементна структура основних виробничих фондів Група фондів Величина основних фондів, тис. грн. Питома вага,% Группа 1 6246,0 22,4 Будівлі 2317,0 8,3 Споруди 3739,0 13,4 Передавальні пристрої 190,0 0,7 Група 2 21517,0 77,1 Машини та обладнання 4153,0 14,9 Транспортні засоби 17171,0 61,5 В тому числі авто 17171,0 61,5 Інструмент, виробничий та господарчий інвентар 193,0 0,7 Група 3 152,0 0,5 Інші види основних фондів 152,0 0,5 Усього 27915,0 100 До активної частини основних фондів відносять переважно робочі машини й устаткування, транспортні засоби, інструмент, виробничий та господарчий інвентар, транспортні засоби. До пасивної частини відносяться будівлі, споруди, передавальні пристрої, та інші види основних фондів. Співвідношення окремих видів основних фондів, виражене у відсотках до їхньої загальної вартості на підприємстві, визначає видову (технологічну) структуру використовуваних засобів. За інших однакових умов технологічна структура основних фондів є то прогресивнішою та ефективнішою, що більшою є в їхньому складі питома вага активної частини.

У таблиці 4 та у рис.1 визначено розподіл основних виробничих фондів за технологічною структурою (розподіл на активну та пасивну частини). Табл. 3. Розподіл основних виробничих фондів за технологічною структурою. Група фондів Величина основних фондів, тис. грн. Питома вага,% Активна частина 21517,0 77,1 Пасивна частина 6398,0 22,9 Усього 27915,0 100 Рис.1. Питома вага активної та пасивної частини виробничих основних фондів.Висновок: за технологічною структурою підприємство має прогресивну форму, тому що в неї переважає питома вага активної частини. Швидше за це транспортне підприємство, тому, що транспортні засоби мають найбільшу вагу. Визначення річної потреби обігових коштів підприємстваМаємо вихідні дані (таблиця 5). Треба визначити річну потребу обігових коштів підприємства.Табл. 5. Склад обігових коштів підприємства. Обігові кошти підприємства Елементи обігових коштів Середньо добова витрата і - го елемента, грн. Обігові виробничі фонди Сфера виробництва 1. Виробничі запаси, в т. ч.: 1.1 Сировина, основні матеріали, напівфабрикати 1920,0 1.2 Допоміжні матеріали 1400,0 1.3 Паливо 1200,0 1.4 Тара 1550,0 1.5 Запасні частини для ремонту 22,0 1.6 МШП 15,8 2. Незавершене виробництво 300,0 Фонди обігу Сфера обігу 1. Витрати наступних періодів 2000,0 2. Готова продукція на складі та відвантажена продукція 17700,0 3. Гроші в касі та на рахунках 8700,0 Рішення: Річна потреба в обігових коштах підприємства визначається за формулою:де Рі - середньодобова витрата і-го елемента обігових коштів (табл.5). Тц - тривалість періоду, діб (приймаємо рівним 360 діб). Наприклад, річна потреба у сировині дорівнює:= 1920 х 360 = 691200,0 грн.Річна потреба у допоміжних матеріалах дорівнює:= 1400 х 360 = 504000,0 грн.Річна потреба у паливі дорівнює:= 1200 х 360 = 432000,0 грн.; і т.д.Результати розрахунків наведено у таблиці 6. Табл. 6. Розрахунки річної потреби в обігових коштах Обігові кошти підприємства Елементи обігових коштів Середньо добова витрата і - го елемента, грн. Тривалість періоду, діб Річна потреба в обігових коштах, тис. грн. Обігові виробничі фонди Сфера виробництва 1. Сировина, основні матеріали, напівфабрикати 1920,0 360 691,2 2. Допоміжні матеріали 1400,0 360 504,0 3. Паливо 1200,0 360 432,0 4. Тара 1550,0 360 558,0 5. Запасні частини для ремонту 22,0 360 7,9 6. МШП 15,8 360 5,7 7. Незавершене виробництво 300,0 360 108,0 8. Обігові виробничі фонди всього (п.1 2 3 4 5 6 7) 6408,0 360 2306,8 Фонди обігу Сфера обігу 9. Витрати наступних періодів 2000,0 360 720,0 10. Готова продукція на складі та відвантажена продукція 17700,0 360 6372,0 11. Гроші в касі та на рахунках 8700,0 360 3132,0 12. Фонди обігу всього (п.9 10 11) 28400,0 360 10224,0 13. Обігові кошти всього (п.8 12) 34808,0 360 12530,8 Висновок: річна потреба в обігових коштах підприємства 12530,8 тис. грн. Визначення кошторису витрат та собівартості одиниці продукції підприємстваКошторис витрат (в гривнях) на річний обсяг готової продукції визначається за формулою:S = SB SHBде SB - виробничі витрати, грн.; SHB - невиробничі витрати, грн. Виробничі витрати:SВ = Sпр.

Sнпрде Sпр, Sнпр - відповідно прямі та непрямі витрати, грн. Прямі витрати:Sпр = SМВ SОП SАМ Sрем Sсоц Sінде Sмв - матеріальні витрати (умовно прийняти 50% від річної потреби обігових коштів - (Сріч). Sоп - витрати на оплату праці основних робітників (в роботі вважати, що робітники знаходяться на відрядній оплаті праці). 1. Матеріальні витрати (умовно прийняти 50% від річної потреби обігових коштів - (Сріч):SМВ = 12530,8 х 0,5 = 6265,4 грн.2. Відрядну заробітну плату можна визначити за формулою:SОП = Q х Hзпде Q - плановий обсяг продукції, од; (табл.7) Нзп - норматив заробітної платні на одиницю продукції за відрядною розцінкою, грн/од.Табл. 7. Обсяг продукції та відрядна розцінка одиниці продукції Варіант Обсяг продукції, Q тис. од. Відрядна розцінка грн/одн 1 240 37,0 SОП = 240 х 37,0 = 888,0 тис. грн.3. Амортизаційні відрахування (Sам) визначається за формулою:де BМ - вартість основних виробничих фондів по групі “машини і обладнання&quo ;, грн; - річна норма амортизаційних відрахувань, %. 3.1 Амортизаційні відрахування до першої групи:SАМ1 = 6246 х 0,05 = 312,3 тис. грн.3.2 Амортизаційні відрахування до другої групи:SАМ2 = 21517,0 х 0,25 = 5379,3 тис. грн.3.3 Амортизаційні відрахування до третьої групи:SАМ3 = 152,00 х 0,15 = 22,8 тис. грн.4. Витрати на технічне обслуговування та ремонт основних фондів Sрем обчислюється в гривнях за формулоюSрем = Sам х kремде Sам - амортизаційні відрахування. kрем - коефіцієнт, якій враховує витрати на технічне обслуговування та ремонт (в роботі приймається 0,35 від витрат по амортизації).Sрем = 5379,3 х 0,35 = 1882,8 грн.5. Розрахунок витрат на соціальні заходи (Sсоц) виконують за формулою:Sсоц = So х kсоцде kсоц - коефіцієнт витрат на соціальні заходи (приймають рівним 37,5% від фонду оплати праці виробничих працівників).Sсоц = 888,0 х 0,375 = 333,0 тис. грн.До відрахувань на соціальні заходи належать: відрахування до Пенсійного фонду (32% від фонду оплати праці виробничих працівників);Sпенс. = 888,0 х 0,32 = 284,2 тис. грн.відрахування на обов’язкове соціальне страхування (2,9%);Sпенс. = 888,0 х 0,029 = 25,8 тис. грн.відрахування на випадок безробіття (фонд зайнятості) (2,1%);Sбезр. = 888,0 х 0,021 = 18,6 тис. грн.страхування від нещасних випадків (від 0,08% до 13%); в роботі прийняти 0,5%.Sн. вип. = 888,0 х 0,005 = 4,4 тис. грн.6. Інші виробничі витрати (Sін)Sін = Rі (Sмв SОП Sсоц Sрем) Sамде Rі - коефіцієнт, який враховує розмір інших витрат (прийняти 20%); Saм - амортизаційні відрахування інших груп основних фондів (за винятком “машин та обладнання”).Sін = 0,2 х (6265,4 888,0 333,0 1882,8) (312,3 22,8) = 2208,9 тис. грн.7. Отже загальні прями витрати становлять:Sпр = Sмв Sоп SАМ2 Sрем Sсоц Sін Sпр = 6265,4 888,0 5379,3 1882,8 333,0 2208,9 = 16957,4 тис. грн.8. До складу непрямих витрат входять: витрати на утримання та експлуатацію будівель, споруд, устаткування, оплата праці керуючого та обслуговуючого персоналу, а також загально виробничі, загальногосподарські та інші поточні витрати. Вони визначаються за формулою:Sнп = Sп х Кнпде Sп - прямі витрати; Кнп - коефіцієнт непрямих витрат (в роботі прийняти 0,6).S

Социалистическая экономика стала безраздельно господствовать во всех отраслях и сферах хозяйственной жизни страны. Об этом свидетельствовали такие исторические факты. В 1924 г. доля социалистического хозяйства в национальном доходе составляла 35%, в 1937 г. 99,1%; в основных производственных фондах соответственно 59,8 и 99,6%; в валовой продукции промышленности 76,3 и 99,8%; в валовой продукции сельского хозяйства 1,5 и 98,5%; в розничном товарообороте 47,3 и 100%1305. В результате победы социализма, ликвидации эксплуататорских классов сложилась новая классовая структура советского общества. В 1937 г. рабочие и служащие составляли 45,7% всего населения СССР, колхозное крестьянство и кооперированные кустари 48,8, крестьяне-единоличники и некооперированные кустари 5,5%1306. Глубокие социально-экономические преобразования, осуществленные диктатурой пролетариата, включают также решение судьбы бывших капиталистических элементов. «На базе глубоких преобразований Коммунистическая партия успешно разрешила еще одну весьма важную социальную проблему

1. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

2. Основні засоби підприємства

3. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

4. Формування основних фондів підприємства

5. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

6. Облік основних засобів підприємства
7. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу
8. Організаційна структура підприємства

9. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

10. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

11. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

12. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

13. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

14. Інформаційні системи і технології підприємства

15. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

16. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские
Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

18. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

19. Розробка підприємства LOMAPAK

20. Фінанси підприємства контрольна

21. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

22. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
23. Матеріально-технічне забезпечення підприємства
24. Оцінка фінансового стану підприємства

25. Персонал підприємства

26. Рентабельність підприємства

27. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

28. Управління утворенням прибутку підприємства

29. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

30. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

31. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

32. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

33. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

34. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

35. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

36. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

37. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

38. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства
39. Організація і методика аудиту доходів підприємства
40. Організація облікової політики підприємства

41. Попередній фінансовий аналіз підприємства

42. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

43. Формування облікової політики підприємства

44. Аудит доходів підприємства

45. Аудит установчих документів підприємства

46. Правовий статус приватного підприємства

47. Реєстрація приватного підприємства

48. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

49. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

50. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

51. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

52. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

53. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

54. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"
55. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)
56. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

57. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

58. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

59. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

60. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

61. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

62. Організація роботи підприємства

63. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

64. Розробка маркетингової стратегії підприємства

Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические

65. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

66. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

67. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

68. Ціноутворення та цінова політика підприємства

69. Збутові стратегії підприємства

70. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок
71. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
72. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

73. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

74. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

75. SWOТ-аналіз підприємства

76. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

77. Безпека діяльності підприємства

78. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

79. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

80. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)

81. Напрями стратегічного зростання підприємства

82. Операційна діяльність підприємства

83. Операційний менеджмент підприємства

84. Організаційна структура управління підприємством

85. Організація управління персоналом підприємства

86. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства
87. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати
88. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

89. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

90. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

91. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

92. Трудовий потенціал промислового підприємства

93. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

94. Управління корпоративною власністю підприємства

95. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

96. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

97. Бізнес-план фото-підприємства

98. Аналіз господарської діяльності підприємства

99. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

100. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.