Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат на тему: «Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі» Статистика зовнішньої торгівлі – це частина статистики зовнішньоекономічної діяльності, що вивчає рух товарів через кордон, виконує облік виконаних робіт та послуг. Статистика зовнішньої торгівлі збирає та аналізує дані, які характеризують досягнуий рівень товарооборотуз іншими державами, стан торговельноо балансу, обсяг експорту, імпорту реекспорту, зміни в товарній структурі експорту та імпорту. Завдяки цим даним можна проаналізувати результати розвитку економічних зв’язків з іншими країнами, темпи зміни експорту, імпорту і товарообороту, обчислити пропорції, що склалися у зовнішній торгівлі. В Україні для обліку експорту-імпорту товарів як класифікатор застосовується Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) Товарна номентклатура побудована на базі Гармонізованої системи описання та кодування товарів (ГС) та восьмизначної Комбінованої номенклатури ЄС (КН ЄС), яка є деталізованою номенклатурою для країн ЄС. Під товарами у міжнародній торгівлі розуміють ті товари, які додаються чи віднімаються від запису матеріальних ресурсів країни черз експортування чи імпортування. Таким чином, термін «товар» не повинен обмежуватися товарами, які є об’єктом комерційної угоди, наприклад, переходом власності, а має охоплювати ті товари, які відповідають зазначеному критерію. Зауважимо, проте, що жорстке застосування цього критерію може призвести у деяких випадках до включення в цю категорію сторонніх переміщень товарів. Дані, що характеризують міжнародну торгівлю України у 2002 році наведені втаблиці 1. Як показують представлені дані, від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі спостерігалься лише в торгівлі товарами з країнами СНД. Таблиця 1 Зведений зовнішньоторговельний баланс України у 2002 році (млн. доларів США) Товари та послуги Товари Послуги Всього Країни СНД Інші країни світу Всього Країни СНД Інші країни світу Всього Країни СНД Інші країни світу Зовнішньо-торговельний оборот 40180,8 16071,3 24109,5 34933,9 13345,6 21588,3 5246,3 2725,7 2521,2 Експорт 22012,4 980,5 15204,9 17957,1 4377,4 13579,7 4055,3 2430,1 1625,2 Імпорт 18168,4 9263,8 8904,6 16976,8 8968,2 80008,6 1191,6 295,6 896,0 Сальдо 3844,0 -2456,3 6300,3 980,3 -4590,8 5571,1 2863,7 2134,5 729,2 В статистиці міжнародну торгівлю характеризують наступні показники: Обсяг загального експорту країни (Е). Обсяг загального імпорту країни (І) Їх величинав визначається сумуванням вартості товарів і послуг відповідно експортного та імпортного потоків. 3. Експортна квота () – відбиває значимість експорту для національного господарства і є способом обмеження пропозиції товарів на експорт, запобігання зниження експортних цін, а отже, і доходів від експорту. Квотування експорту може спрямовуватися на забезпечення пропозиції товару всередині країни та для недопущення надмірного підвищення цін на внутрішньому ринку. 4.Імпортна квота () – характиризує значимість імпорту для національноо господарства і є формою нетарифних обмежень ввезення товарів у країну. Може накладатися як на окремі види товару, так і на загальну масу товарів країни чи на групи країн.

Розрізняють два види імпортної квоти: абслютна – встановлена кількість товарів, дозволених для ввезення, і тарифна – дозвіл на ввезення конкретного товару протягом визначеного періоду зі сплатою мита за пониженою ставкою. 5.Сальдо зовнішньої торгівлі () – харктеризує експортну орієнтацію економіки країни () чи імпортну залежність () 6.Зовнішньоторговельний оборот ()- характеризує загальний обсяг експортного та імпортного потоків. 7.Зовнішньоторговельна квота () – комплексний показник економіки, що характеризує частку зовнішньоторговельного оборотуу ВВП; 8.Питома вага експорту (імпорту) країни в загальному обсязі ()) – харктеризує географічну структуру міжнародної торгівлі 9.Ступінь залежності економіки країни від міжнародної торгівлі () – характеризує частку зовнішньоторговельного обороту у ВНП. Статистика зовнішньої торгівлі вивчає рух товарів через кодон, виконує облік виконаних робіт та послуг. Крім того, її завданнями є розробка системи показників, які характеризують розміри, динаміку і структуру зовнішньої торгівлі, аналіз факторів, що обумовлюють основні тенденції їх розвитку, а також вивчення взаємозв’язків між показниками зовнішньої торгівлі та іншими показниками економічної діяльності держави. Статистика збариє й аналізує дані, які характеризують обсяг товарообороту з іншими державами; стан торговельного балансу ; обсяг експорту й імпорту та зміни в їх товарній структурі; географічний розподіл зовнішньоторговельного обороту. Це дозволяє аналізувати результати розвитку економічних зв’язків з іншими країнами, пропорційність зовнішньої торгівлі, темпи зміни експортно-імпортних операцій. Проаналізуємо торгівлю товарами по країнах СНД за період 1996, 2000, 2003, 2004 рр. Для аналіз використовуємо додаток 1 Проаналізувавши дані додатку 1 можна зробити висновок, що експорт товарів по країнах СНД за 2004 р. порівняно з 1996 р. зріс на 1151,8 млн. доларів США. Імпорт товарів по країнах СНД за 2004 р. порівняно з 1996 р. також зріс на 4032,1 млн. доларів США і становить 15208,0 млн. доларів США. З наведених гістограм (додаток 2) помітно, що найбільші обсяги як експорту тік і імпорту товарів по країнах СНД становлять у Російській Федерації. Але для отримання більш точної інформаці про торгівлю товарами потрібно проаналізувати й інші країни світу. Отже, використовуючи статистичні дані додатку 3 можна дійти до висновку, що для країн Європи характерна тенденція зростання обсягів торгівлі товарами. Для країн Азії – обсяг експорту за 2004 рік значно вищий ніж за 1996 рік, а обсяг імпорту вдеяких країнах зменшується. Стосовно країн Африки то в них спостерігається незначні обсяги експорту товарів, а імпорт товарів порівняно з іншими країнами світу набагато великі ніж в інших . Для країн Америки, а саме для США, спостерігається велика різниця між експортом торгівлі товарами за 2004 рік порівняно з 1996 роком, а саме в 2004 р – 1506,9 млн.доларів США і відповідно 1996 р. – 376,3 млн. доларів США. Обсяги імпорту відносно стабільні. Країни Австралії і Океаній характеризуються незначним обсягом як експорту так і імпорту торгівлі товарами по країнах.

Аналізуючи обсяги експорту –імпорту товарів за регіонами у 2004 р. в Україні табл.2.1, можна наголосити на тому, що обсяг експорту в Україні найбільший в Донецькій області, який становить 25,5 % від загального, а обсяг імпорту найбільший в Дніпропетровській області, який становить 8,1 % від загального імпорту. Таблиця Експорт Імпорт Кількість підприємств вартість млн. дол.США відсотків до загального обсягу експорту Кількість підприємств вартість млн. дол.США відсотків до загального обсягу експорту Всього 13573 32666,1 100 19545 28996,8 100 АРК 241 274,9 0,8 408 150,4 0,5 Вінницька 390 421,7 1,3 322 246 0,8 Волинська 264 272,8 0,8 340 264,6 0,9 Дніпропетровська 1126 5409,9 16,6 1690 2336 8,1 Донецька 860 8343,6 25,5 1206 2182,9 7,5 Житомирська 395 262,2 0,8 297 141,8 0,5 Закарпатська 559 605,5 1,9 576 614,4 2,1 Запорізька 529 2369,2 7,3 567 1225,6 4,2 Івано-Франківська 390 867,3 2,7 319 477,1 1,6 Київська 538 473,9 1,5 872 921,1 3,2 Кіровоградська 182 200 0,6 129 84,4 0, Луганська 404 1899,8 5,8 398 367,2 1,3 Львівська 835 639,7 2 1201 726,7 2,5 Миколаївська 285 654,4 2 227 327,4 1,1 Одеська 674 1053,8 3,2 1269 935,6 3,2 Полтавська 305 1381,1 4,2 392 476,6 1,6 Рівненська 249 202,6 0,6 263 224,3 0,8 Сумська 370 472,1 1,4 249 188,2 0,6 Тернопільська 150 92,9 0,3 225 67 0,2 Харківська 940 764,1 2,3 1218 877,2 3 Херсонська 235 223,5 0,7 197 77,8 0,3 Хмельницька 242 181,2 0,5 280 162 0,6 Черкаська 289 412,2 1,3 282 236,2 0,8 Чернівецька 185 85,7 0,3 174 86,2 0,3 Чернігівська 238 245,5 0,8 223 209,3 0,7 Надзвичайно важливими для аналізу зовнішньоторговельних операцій, виявлення тенденцій і перспектив їх розвитку, для орієнтації країни у світовій торгівлі є показники, що характеризують географічнмий розподіл товарообороту. У вивченні зовнішньої торгівлі важливе місце належить вартісним показникам, за допомогою яких визначають індивідуальну вартість кожного товару, вартість окремих товаринх груп та усієї сукупності товарів, відправлених за межі країни та тих, що надійшли до країни за певний період. Вартісні показники обчислюються, виходячи з цін зовнішньої торгівлі. Натуральні показники, що характеризують вивезення та ввезення товарів у фізичних одиницях виміру, переводяться у вартісні за допомогою цін і таким чином отримують вартість кожного окремого товару і всієї сукупності експортованих та імпортованих товарів. Ціна товару – важлива економічна категорія зовнішньої торгівлі. Достовріна інформація про ціни потрібна для дослідження зовнішньої торгівлі. За її допомогою можна проводити глибший аналіз товарообороту з іншими країнами. Перевіриним джерелом достовірності інформації про товарні ціни є угоди (контракти) між різними зовнішньоторговельними організаціями та їх іноземними контагентами. Ціни контрактів – це реальні ціни. За допомогою статистики зовнішньоторговельних цін можна вивчати співвідношення цін на експортні та імпортні товари в торгівліз окремими країнами та групами країн на світовму ринку вцілому та в окремих його секторах. В основі оцінки товарообороту України з іншими країнами лежать ціни контрактів на експорт та імпорт товарів, виплачені покупцями після виконання продавцями всіх взятих на себе зобов’язань.

Економічна думка в Європі часів Відродження почала розвиватись саме завдяки аналізу ролі грошей у суспільстві. Так, гроші тоді розглядались водночас і як предмет багатства, і як атрибут влади. Зведення грошей до статусу атрибута державної влади створює парадокси, головним з яких є те, що історія грошей — це історія боротьби приватних осіб саме проти влади держави у цій сфері. Порівнюючи обидва підходи до грошей, можна сказати, що гроші — не предмет торгівлі і не атрибут державної влади. Швидше, вони є умовою існування ринку і проявом соціальної згуртованості, яка дає змогу державі функціонувати. 2. Нумізматика та її розвиток (з часів античності до сьогодення) Уже з початку V ст. до н. е. відоме слово «номос», що означає «монета» (закон, традиція), а дещо пізніше це слово почали вживати як «номізма». Саме від цих термінів та деяких їх похідних і виникла назва науки про монети — нумізматика. Допоміжна історична дисципліна, наука про монети — нумізматика (лат. питіsта — монета) вивчає історію монет як засобів грошового обігу, історію техніки монетної справи

1. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

2. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

3. Економічна сутність та форми оплати праці

4. Економічна сутність монополізму

5. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

6. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області
7. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості
8. Економічна ефективність виробництва соняшника

9. Економічна ефективність рослинництва

10. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

11. Виробництво зерна, його економічна ефективність

12. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

13. Економічна ефективність туризму

14. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

15. Економічна ефективність капіталовкладень

16. Економічна ефективність ринкових структур

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

18. Аналіз ринку роздрібної торгівлі

19. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

20. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

21. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

22. Зовнішня економічна діяльність
23. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз
24. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

25. Історія розвитку економічного аналізу

26. Концептуальні основи аналізу національної економіки

27. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

28. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

29. Теорія економічного аналізу

30. Предмет та метод економічного аналізу

31. Методи та прийоми економічного аналізу

32. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов
Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки

33. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

34. Маркетингова сутність реклами

35. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

36. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

37. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

38. Основні напрямки фінансового аналізу
39. Міжнародна економічна система та її головні елементи
40. ІС фінансового аналізу

41. Економічна безпека Росії

42. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

43. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

44. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

45. Портфель цінних паперів - сутність та функції

46. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

47. Сутність перестрахування

48. Економічна оцінка кредитного процесу

Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики

49. Сутність токсикоманії

50. Економічна оцінка активу балансу підприємства

51. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

52. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

53. Хімічна промисловість в України

54. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку
55. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи
56. Основні аспекти аналізу демократії

57. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

58. Сутність держави

59. Сутність і сфера міжгалузевого управління

60. Сутність Римського права

61. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

62. Економічна думка Древнього Сходу

63. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

64. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

65. Поняття "культура" та її сутність

66. Сутність маркетингу

67. Сутність міжнародного маркетингу

68. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

69. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

70. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин
71. Економічна характеристика країн Африки
72. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

73. Міжнародні контракти: сутність структура види

74. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

75. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

76. Поняття та сутність ефективності управління

77. Сутність корпоративної культури

78. Сутність організаційних змін

79. Сутність, види та канали комунікацій

80. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки

81. Болонський процес - сутність, концепції, методика

82. Літературознавчі основи аналізу художніх творів

83. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

84. Сутність педагогічного спілкування

85. Партійні системи: сутність і типи

86. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії
87. Сутність лібералізму
88. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

89. Таїнство Хрещення і його сутність

90. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

91. Сутність соціальної роботи

92. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

93. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

94. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

95. Сутність неореалізму

96. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили

97. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

98. Економічна суть грошей

99. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.