Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом Зміст1. Склад машинних агрегатів та їх експлуатаційні показники 3. Прямі експлуатаційні витрати 4. Транспортне забезпечення механізованих технологічних процесів 5. Методика багатокритеріальної оцінки технологічних систем 6. Оптимізація використання комплексів машин 6. Аналіз показників машиновикористання та оцінка технічного оснащення виробництва Використана література 1. Склад машинних агрегатів та їх експлуатаційні показникиРозрахунки по використанню машин у механізованих технологічних процесах включають обґрунтування та визначення робочих швидкостей руху, питомого та загального опору, коефіцієнту використання тягового зусилля, ефективної потужності двигуна та ступеню її використання, змінної продуктивності агрегату, витрати палива та мастильних матеріалів на одиницю роботи, витрати праці та коштів, необхідної кількості основних та допоміжних агрегатів і транспортних засобів. Робоча швидкість агрегату Робоча швидкість повинна бути в межах агротехнічнодопустимої (Табл.1), забезпечуватись потужністю двигуна енергетичного засобу та конкретною його передачею.Таблиця 1. Рекомендовані швидкості руху машинних агрегатів Основні операції км/год Оранка 4 12 Снігозатримання 6 12 Лущення дисковими знаряддями 8 12 Боронування зубовими боронами 5 13 Боронування голчастими боронами 8 12 Суцільна культивація 6 12 Коткування 6 15 Внесення мінеральних добрив 8 20 Внесення органічних добрив 9 13 Посів зернових 7 14 Посів кукурудзи, соняшника 4 12 Посів цукрового буряку 5 8 Посадка картоплі 4 10 Посадка розсади 0,6 3,5 Міжрядна культивація кукурудзи, соняшника 6 12 Обприскування 6 10 Підгортання картоплі 5 7 Збирання трав на сіно 6 12 Збирання трав на зелений корм 6 8 Скошування зернових у валки 6 10 Збирання зернових 3 8 Збирання кукурудзи: на зерно 4 10 на силос 5 12 Збирання картоплі: комбайнами 1 5 копачами 2 8 Збирання цукрового буряку 3 9 У тому випадку, коли є можливість комплектувати агрегати різної ширини захвату, бажано вибирати передачу трактора, яка має тягове зусилля близьке до його тягового класу. Для тягових агрегатів (оранка, культивація, посів безприводними сівалками та ін) в діапазоні агротехнічнодопустимих швидкостей руху вибирають передачі трактора, що знаходяться в цьому діапазоні, виходячи з умови:Vmi Ј V Ј Vmax;Де V - теоретична швидкість руху агрегату на даній передачі. Робоча швидкість руху агрегату дорівнює:Vp = V h&del a;,Де h&del a; - коефіцієнт, що враховує втрату швидкості від буксування. Коефіцієнт, що враховує втрату швидкості від буксування дорівнює:h&del a; = 1 - &del a; / 100;Де &del a; - коефіцієнт буксування в%; 3% - гусеничні трактори; 12% - колісні 4К4; 16% - колісні 4К2. На вибраних передачах визначають тягові зусилля трактора. Для тягово-приводних агрегатів та самохідних машин визначають максимальну допустиму швидкість, яку забезпечує потужність двигуна. Для тягово-приводного агрегату: км/год.,де ЕН - номінальна ефективна потужність двигуна трактора, кВт; x - ступінь використання ефективної потужності двигуна (x = 0,9); ВВП - потужність, що реалізується через ВВП, кВт; hВВП - ККД механізму приводу ВВП (hВВП = 0,95); hТР - ККД трансмісії приводу рушіїв трактора (hТР = 0,9); і - величина підйому; Ga - вага агрегату, що в загальному випадку включає вагу трактора, робочих машин, зчіпки, робочого матеріалу (насіння, добрива, зібраний урожай і т.д

.), кН; f - коефіцієнт опору кочення; Кv - питомий опір при робочій швидкості агрегату, кН/м; Вр - робоча ширина захвату, м. Самохідні збиральні машини по характеру витрат енергії умовно можна поділити на дві групи: машини, витрата енергії якими істотно не залежить від урожайності (бурякозбиральні, картоплезбиральні та інші з підкопуючими робочими органами); машини, витрата енергії якими залежить від урожайності (зернозбиральні, кукурудзозбиральні, кормозбиральні). Для першої групи машин допустима швидкість визначається рівністю:км/год.,де P - потужність, необхідна на збирання з одного рядка, кВт; P - кількість рядків, шт; hк - ККД трансмісії комбайна. Для другої групи машин: км/год де x - потужність, що витрачається на холостий хід механізмів комбайна, кВт; BP - робоча ширина захвату; м. U - урожай зерна, т/га; &del a;с - соломистість (відношення маси соломи до маси зерна); пит - питома потужність, яка необхідна для обмолоту (подрібнення) одиниці маси урожаю, кВт с/кг. Для тягово-приводного збирального агрегату:км/годде Gа - вага агрегату, кН; m - ширина міжрядь, м. Для машин з обмеженою пропускного здатністю (зернозбиральні комбайни) визначається швидкість, обумовлена пропускною здатністю:км/год.,де qф - фактична для заданих умов пропускна здатність, кг/с. Питомий і загальний опір та коефіцієнт використання тягового зусилля Ці показники визначають для тягових та тягово-приводних агрегатів. Питомий опір с. /г. машин при робочій швидкості дорівнює: для плугів:кН/м2;для інших с. /г. машин:кН/м;де КV - розрахунковий питомий тяговий опір сільськогосподарських машин з урахуванням швидкості руху, кН/м2 (кН/м); КО - питомий тяговий опір машин при русі з швидкістю V0 =5 км/год, кН/м2; DК - темп наростання питомого (тягового) опору машин при збільшенні швидкості руху агрегату на 1 км/год,%; Загальний питомий опір дорівнює: для тягових агрегатів причіпних плугівКзаг = Кv а gм с і, кН/м;начіпних плугівКзаг = Кv a gм (l fТР с і), кН/м,інших причіпних с. /г. машинКзаг = Кv gм і gзч (fзч і), кН/м;інших начіпних с. /г. машинКзаг = Кv gм (lfТР і), кН/м;для тяговопривідних агрегатів причіпнихкН/м;Начіпних кН/м;де а - глибина оранки, м; gм - питома вага машини, кН/м; c - коефіцієнт, що враховує наявність ґрунту на корпусах плуга (с = 1,1 1,4); і - величина підйому; l - коефіцієнт, що враховує довантаження трактора начіпною машиною; fТР, fзч - коефіцієнт опору коченню трактора і зчіпки; в - ширина захвату машини (корпуса плуга), м; RВВП - додатковий опір, еквівалентний навантаженню, що передається через ВВП, кН. Додатковий опір дорівнює кН;де ВВП - потужність, що реалізується через ВВП, кВт; hТР - коефіцієнт корисної дії трансмісії (hТР = 0,95); Vp - робоча швидкість руху агрегату, км/год. Максимально можлива ширина захвату агрегату рівна м;де Ргак - тягове зусилля на вибраній передачі, кН. Розрахункова кількість машин (корпусів плуга) в агрегаті рівнаде вк - конструктивна ширина захвату однієї машини (корпуса плуга), м. Фактичну кількість машин (корпусів плуга) приймають рівною цілому числу, виконуючи умову:пф Ј п р.Якщо в агрегаті більше однієї машини, підбирають зчіпку, виконуючи умовуФзч розр = (пф - 1) в Ј Фзч, м;де Фзч - фронт зчіпки, м.

Загальний опір машин в агрегаті дорівнюєRa = Kзаг вк пф, кНКоефіцієнт використання тягового зусилляде Ргак - тягове зусилля трактора на даній передачі. Необхідна ефективна потужність двигуна та ступінь її використання Для тягових агрегатів:кВтде Gа - вага агрегату, кН; hТР - коефіцієнт корисної дії трансмісії трактора. hТР = haц · hbк,де hц, hк - відповідно ККД циліндричних (0,98 0,99) і конічних (0,97 0,98) пар; a, b - відповідно кількість циліндричних і конічних пар. Для тягово-приводних агрегатів:кВтДля самохідних збиральних агрегатів витрати енергії якими мало залежать від урожайності:кВтде hк - ККД трансмісії комбайна (0,80 0,85). Для самохідних збиральних агрегатів витрати енергії якими істотно залежать від урожаю:кВтДля тягово-приводного збирального агрегату:кВтСтупінь використання ефективної потужності двигуна (11.1)де EH - номінальна ефективна потужність двигуна, кВт. Кінематичні характеристики агрегату та загінки і продуктивність агрегату. Для тягових агрегатів: Робоча ширину захвату агрегату дорівнює:Вр = вк·пф·b, м;де b - коефіцієнт використання ширини захвату (табл.1.5). Робоча довжина загінки рівнаLp = L - 2·E, м;де L - довжина загінки, м; Е - ширина поворотної смуги, м. Ширина поворотної смуги дорівнює: для петльових поворотівЕ = 3·Rп е, м;для безпетльових поворотівЕ = 1,5·Rп е, м;де R - радіус повороту агрегату, м; е - довжина виїзду, м. Довжина виїзду агрегату рівна: для причіпних агрегатів -е = (0,5 0,75) ·lК, м;для начіпних агрегатів із задньою начіпкою –е = 0,1·lК, м;для начіпних агрегатів з передньою начіпкою -е =·- lК, м;де lК - кінематична довжина агрегату, м. Кінематична довжина агрегату рівнаlК = lТР lзч lм, м;де lТР, lзч, lм - кінематична довжина відповідно трактора, зчіпки та сільськогосподарської машини, м. Після визначення розрахункового значення ширини поворотної смуги Е фактичне її значення приймається із умовиЕф = п Вр і Е, м;де п - коефіцієнт кратності (п =1, 2, 3, , і). Середня довжина повороту агрегату Lx, що приходиться на один робочий хід, та оптимальна ширина загінки C для різних способів руху агрегатів приведена в таблиці 2.Таблиця 2. Середня довжина повороту та оптимальна ширина загінки Спосіб руху Довжина повороту Оптимальна ширина загінки Всклад, врозгін 0,5С 2,5R 2е Човниковий 6R 2е Перекриттям 0,5С 1,5R 2е 10 R Круговий (1 2) R L / 5 8 Комбінований безпетльовий 0,5С 2R 2е Діагональний човниковий 6R 2е (0,75.1,0) L Діагональний перехресний 4R 2е (0,75.1,0) L Продуктивність агрегату Продуктивність агрегату за годину зміни дорівнюєWг = 0,1·Вр·Vр· , га/год; - коефіцієнт використання часу зміни. Коефіцієнт використання часу зміни дорівнюєде Р - час чистої роботи; зм - тривалість зміни. Час чистої роботи за зміну визначимо знайшовши час чистої роботи за один цикл. Кількість циклів за зміну дорівнює –де - сума позациклових простоїв агрегату за зміну, що включає: підготовчо-заключний час; час на виконання технічного і технологічного обслуговування агрегату; час переїздів до місця роботи; час на власні потреби; ц - тривалість циклу, год.; Тривалість циклу дорівнює: для агрегатів, що не мають технологічних місткостей год.;

По словам Фридмена, «все дело в деньгах», ибо изменения интенсивности роста номинальных доходов преимущественно обусловлены изменениями роста денежной массы. Монетарная экономическая теория Фридмена дает ясное представление об используемых им экономических методах. Экономические модели, как он полагает, следует оценивать по их способности прогнозировать реальные экономические результаты, а не по их умозрительным построениям. Кроме того, простые, основанные на использовании единственных уравнений модели явлений, происходящих в денежной сфере, намного предпочтительнее моделей, предлагаемых сторонниками Кейнса, которые основаны на множестве систем уравнений. Монетарная доктрина Фридмена стала жизнеспособной основой существующих доктрин, несмотря на чрезмерное выделение одного причинного фактора - денежной массы, что не могло не вызвать определенного скептицизма у ряда исследователей. Фридменовская монетаристская концепция привела, по образному выражению одного из его биографов, «к повторному открытию денег» из-за почти повсеместно растущей инфляции

1. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємством аграрно-промислового комплексу

2. Методи прийняття рішень в управлінні ризиками

3. Методы и модели демографических процессов

4. Моделирование как метод естествознания. Модель демографического взрыва

5. Методы и модели демографического прогнозирования

6. Методи та способи підключення до мережі Internet
7. Выбор методов и моделей принятия решений в управлении инвестиционным процессом на региональном уровне
8. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

9. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

10. Сучасні моделі управлінського обліку

11. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

12. Застосування математичних методів у мовознавстві

13. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

14. Математические методы описания моделей конструкций РЭА

15. Інформаційні системи в управлінні підприємством

16. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

17. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

18. Методы и модели принятия решений

19. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

20. Тенденції в управлінні банківськими інноваціями

21. Використання різних джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень

22. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
23. Метрологія та взаємозамінність
24. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем

25. Валютні ризики: методи аналізу і управління

26. Фінансово-бухгалтерська практика у фінансовому управлінні Менської районної державної адміністрації

27. Економіко-математичні методи і алгоритми

28. Методи та прийоми економічного аналізу

29. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

30. Решение оптимизационных управленческих задач на основе методов и моделей линейного программирования

31. Математические методы и модели исследования операций

32. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское

33. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

34. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

35. Конфлікти та методи управління ними

36. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

37. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

38. Особенности сельскохозяйственной проблематики в современный период. Структура, типология аграрной прессы; формы и методы пропаганды
39. Построение экономической модели с использованием симплекс-метода
40. Математические модели и методы их расчета

41. Аналіз та удосконалення оперативного управління

42. Методи управління підприємством

43. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

44. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

45. Модели и методы адаптивного контроля знаний

46. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

47. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

48. Сутність витрат та методи їх зниження

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее

49. Построение экономической модели с использованием симплекс-метода

50. Построение экономической модели c использованием симплекс-метода

51. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

52. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

53. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

54. Модели и методы решения проблемы выбора в условиях неопределенности
55. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)
56. Методи управління банківськими ризиками

57. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

58. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

59. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

60. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

61. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

62. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

63. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

64. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы

65. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

66. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

67. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

68. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

69. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

70. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
71. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості
72. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

73. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

74. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

75. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

76. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

77. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

78. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

79. Функції та принципи державного управління

80. Винахід та корисна модель: поняття, патентування

Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Модели и методы принятия решения

82. Моделі та моделювання

83. Разработка математической модели на основе описанных методов

84. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

85. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

86. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)
87. Исследование и разработка методов и технических средств и измерения для формирования статистических высококачественных моделей радиоэлементов
88. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

89. Технлогія виробництва субпродуктів та приготування напівфабрикатів

90. Технологія виробництва масла шоколадного методом перетворення високожирних вершків

91. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

92. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

93. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

94. История возникновения и развития методов реконструкции математических моделей динамических систем по порождаемому временному ряду

95. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

96. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

97. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

98. Методи діагностики та лікування сенсоневральної приглуховатості

99. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.