Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Радиоэлектроника Радиоэлектроника

Система дистанционного контроля акустического окружения (шумомер)

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

A O A IO he degree projec is made ou as a expla a ory o e co ai i g shee s, ables, illus ra io s a d a graphic par co ai i g 6 shee s of А1 forma . he degree projec is devo ed o developme of he device for acous ic e viro me measuri g. I fu c io s as i au o omous mode as i i ellec ual se sor mode. wha makes i mul i-purpose. Usi g of a compu er allows o make processi g of he received i forma io , a d i s s orage wi h a effec ive u iliza io of s orage devices. Developme is execu ed wi h use of impor eleme base. AUDIO- OISE ME ER, E WORK, SE SOR, OISE, ACOUS IC E VIRO ME , FAS FOURIER RA SFORMA IO , DECIBEL. УДК 621.398.4. РЕФЕРАТ Дипломний проект оформлений у вигляді пояснювальної записки, що містить аркушів, таблиць, ілюстрацій і графічної частини - 6 аркушів формату А1. Дипломний проект присвячений розробці пристрою для вимірювання характеристик акустичного оточення, що може працювати як і у автономному режимі, так і у режимі інтелектуального датчика, що робить його універсальним. Використання комп'ютера дозволяє робити обробку отриманої інформації, а також її зберігання з ефективним використанням запам'ятовувальних пристроїв. Розробка виконана з використанням імпортної елементної бази. ШУМОМІР, МЕРЕЖА, ДАТЧИК, ШУМ, АКУСТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ШВИДКЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є, ДЕЦИБЕЛ. ЗМІСТ Перелік умoвниx позначень і скорочень . Вступ 1 Аналітична частина . 1.1 Огляд існуючих . 1.1.1 Аналізатори Bruel & . 1.1.2 Прецизійний шумомір й аналізатор спектру ОКТАВА 101А. 1.1.3 Вимірник шуму й вібрації 1.1.4 Апаратура акустичного контролю 1.2 Основні параметри шуму . 1.3 Основні типи звукових полів у практиці вимірювань шуму . 1.4 Датчики . 1.5 Основні методи і засоби обробки акустичних сигналів . 1.6 Застосування частотної . 2 Синтез принципової . 2.1 Послідовний інтерфейс . 2.2 Вибір інтерфейсу . 2.3 Опис схеми модуля . 2.4 Опис схеми головного . 2.5 Опис алгоритмів роботи . 2.6 Режими роботи . 3 Розрахункова . 3.1 Розрахунок потужності . 3.2 Розрахунок джерела . 3.3 Розрахунок надійності . 3.4 Розрахунок часу автономної роботи 3.5 Розрахунок елементів кварцового 4 Економічний розрахунок . 4.1 Оцінка трудомісткості науково-дослідної роботи. 4.2 Визначення планової собівартості проведення НДР. 5 Охорона . 5.1 Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочому місці . 5.2 Фізично небезпечні й шкідливі 5.3 Психофізіологічно небезпечні й шкідливі фактори. 5.4 Міри захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. 5.5 Розрахунок виробничого . 5.7 Пожежна безпека . 5.8 . . Література . Додаток А. Технічне . Додаток Б. Головний модуль. Перелік Додаток В. Модуль індикації. Перелік ПЕРЕЛІК УМOBHИX ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬАЦП – Аналогово-цифровий перетворювач; ДПФ – Дискретне перетворення Фур’є; ЕОМ – Електронно-обчислювальна машина; ДКР – Дослідницько-конструкторська робота; НДР – Науково-дослідна робота; ТЕО – Техніко-економічне обґрунтування; ЦАП – Цифро-аналоговий перетворювач; ШПФ – Швидке перетворення Фур’є; SCK – SPI Clock; SDI – Serial Da a-I ; SDO – Serial Da a-Ou ; SPI – Serial Peripheral I erface; SS – Slave Selec ; ВСТУП Людина живе в середовищі, фактор шуму якої грає не останню роль у його житті.

Дослідженнями доведено, що під впливом шуму, навіть помірної інтенсивності, погіршується працездатність, особливо при розумовій праці. Негативний вплив шуму тим сильніше, чим вище його тональність, тривалість впливу й неоднорідність спектрального складу в результаті імпульсних складових й окремих включень чистого тону. Тривалий вплив сильного шуму з рівнем від 90 дБ і вище може викликати в людини порушення слуху, розлад нервової системи й сприяти захворюванням серцево-судинної системи. В останні роки з'явився навіть спеціальний термін «шумова хвороба». Боротьба з усіма видами шумів - виробничими, вуличними, побутовими - представляє одну з найважливіших обов'язків органів санітарної інспекції й служби охорони праці на підприємствах. Виробництва, рівень шуму яких перевищує припустимі норми, віднесені до категорії шкідливих. Для вимірювання шумових характеристик застосовують спеціальні прилади - шумоміри. Шумомір представляє автономний переносний прилад, що дозволяє вимірювати безпосередньо в децибелах рівні інтенсивності звуку в широких межах щодо стандартних рівнів. Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму” від 03.06.2004 було значно посилено контроль і відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму, що потребує розробки портативного універсального пристрою для вимірювання параметрів акустичного шуму, що має невисоку вартість відносно аналогів, що найчастіше являють собою складні дорогі програмно-апаратні комплекси, що відрізняються високою точністю й надійністю. На підприємствах часто виникає питання щодо можливості контролю акустичного середовища у багатьох приміщеннях з метою оперативного реагування на відхилення від норми, подальшої обробки інформації та її зберігання, що потребує розробки апаратно програмного комплексу обробки інформації, в яких обчислення здійснює спеціалізований пристрій, сумісний з ЕОМ, а вторинну обробку отриманої інформації (накопичення, аналіз) – ЕОМ. Таким чином метою даної роботи є розробка універсального приладу для контролю акустичного оточення, що може працювати так і в автономному переносному режимі, так і у складі апаратно-програмного комплексу, повинен бути дешевший за аналоги і мати простий інтерфейс користувача з метою можливості швидкого навчання роботи з ним. 1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 1.1 Огляд існуючих аналогів 1.1.1 Аналізатори Bruel & Kjear На сьогоднішній день існує велика кількість приладів, що служать для вимірювання рівня шуму й проведення його спектрального аналізу. Найчастіше ці прилади являють собою складні дорогі програмно-апаратні комплекси, що відрізняються високою точністю й надійністю. Очевидним лідером у виробництві приладів, що вимірюють рівень шуму є фірма Bruel & Kjear, прилади якої дуже відомі у світі та відрізняються великою надійністю і вартістю. Модель 2238 - високоякісний вимірник рівня звукового тиску 1го класу (рис 1.1). Прилад має змогу одночасно вимірювати середньоквадратичні і пікові значення за допомогою двох детекторів з незалежним частотним зважуванням.

Прилад випускається з октавним й 1/3-октавним фільтром. 2238 виробляються в декількох модифікаціях - 2238А, 2238B, 2238С, 2238D, 2238E, 2238F, 2238G, 2238H. Рисунок 1.1 – Аналізатор моделі 2238 Застосування: . вимірювання рівня шуму навколишнього середовища: скарги, моніторинг, оцінка; . професійна оцінка шуму; . вибір засобів захисту органів слуху; . шумове зменшення; . загальні вимірювання шуму в класі 1. Інтегруючий шумомір 1-го класу 2239А є вимірником рівня звуку 1го класу точності (рис 1.2). Він спроектований таким чином, щоб робити швидкі й легкі вимірювання навколишнього шуму й вимірів у приміщеннях, пов'язаних з охороною здоров'я. Результати вимірів відображаються на великому рідинокристалічному дисплеї, що містить квазіаналоговий рядок, що показує поточний рівень звукового тиску. Інструмент містить два паралельних незалежні детектори. Це дозволяє відображати одночасно як середньоквадратичні, так і пікові значення. Рисунок 1.2 - Інтегруючий шумомір 1-го класу 2239А Використання: . контроль рівня шуму на робочому місці; . вимір потужності звуку; . спостереження за навколишнім шумом; Застосування: . вимір рівнів звуку й рівнів звукового тиску. . визначення еквівалентних рівнів з метою оцінки шкідливих та подразнюючих впливів шуму, для використання з метою охорони праці та санітарного надзору. . оцінка шуму оточуючого середовища: від залізничних там автомобільних магістралей. . вимір шумів, що створюються машинним устаткуванням. Особливості: . зручне і просте калібрування . наглядність відображення вимірюваних параметрів. . два детектора, що працюють паралельно, з можливістю одночасного вимірювання середньоквадратичних та пікових значень. . рідинокристалічний екран с підсвіткою . вбудована пам’ять для зберігання 40 протоколів вимірювань. Діапазони: . динамічний діапазон: 80 дБ; . діапазон вимірів: від 26 дБ до 140 дБ. Екран: . 4-х рядковий рідинокристалічний; . швидкість відновлення даних на екрані: один раз у секунду; . підсвічування; . відображення вхідного рівня сигналу квазіаналоговим індикатором, що обновлюється 15 разів у секунду; . індикація часу початку виміру; . відображення частотних корекцій. Послідовний інтерфейс: . швидкість обміну в бодах: 9600. Вага й габарити: . 460 г (з батареями); . 257 х 97 х 41 мм. 1.1.2 Прецизійний шумомір й аналізатор спектру ОКТАВА 101А Новий російський шумомір аналізатор спектра ОКТАВА-101А (рис. 1.3) відповідає всім сучасним вимогам до приладів даного типу й ні в чому не уступає закордонним аналогам. Прилад має два режими вимірів: „звук” й „інфразвук”. У режимі „звук” ОКТАВА-101А одночасно виконує функцію двох приладів: інтегруючого шумоміра 1 класу (МЭК 60651/60804) і аналізатора спектрів 1 класу (МЭК 1260). Рисунок 1.3 - Прецизійний шумомір й аналізатор спектру ОКТАВА 101А Одночасно в реальному часі виміряються загальні (Лін) і кореговані (А,С) рівні звуку й рівні звукового тиску в октавний й 1/3-октавних смугах частот 25 Гц - 16 кГц. У режимі „інфразвук” прилад дозволяє в реальному часі одночасно бачити на екрані октавний й 1/3 октавний спектр 1,6 Гц - 20 Гц. Результати вимірів можна зберегти в енергонезалежній пам'яті, а згодом видати знову на рідинокристалічний графічний індикатор або передати в комп'ютер по інтерфейсу RS-232.

Проектирование ШПУ для 8К98 Ударов поручил ленинградскому ЦКБ-34, возглавляемому Шаховым. Инициативная деятельность Трегуба, охватывавшая весь комплекс проблем, вплоть до сдачи «под ключ» первых трех ШПУ для ЛКИ со своим КП и позиционного района из десяти шахт с одним общим КП, была поддержана Ударовым. Для 8К98 не требовались никакие хранилища компонентов топлива — ракеты поступали для установки на длительное дежурство или для очередного пуска в заправленном виде. Шахтам не угрожала опасная загазованность кислородом или токсичными парами высококипящих топлив. Еще Королеву в 1965 году довелось быть арбитром в конфликте по выбору разработчика системы дистанционного управления и контроля. Первым откликнулся на нужды 8К98 в автоматической системе контроля и управления пуском Константин Маркс. Все виды изобретенных систем и автоматики опорожнения уже летали, надо было вкладывать творческую энергию в новую область. Маркс вместе с КБ автоматизации из Запорожья предложил свой вариант автоматической подготовки и пуска 8К98 на принципах чисто релейной техники

1. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

2. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

3. Реферат о Пугачеве

4. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

5. Реферат по книге Фернана Броделя

6. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"
7. Несколько рефератов по Исламу
8. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

9. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

10. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

11. Реферат по теме “Человек на войне”

12. Реферат по биографии Виктора Гюго

13. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

14. Реферат по менеджменту

15. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

16. Сборник рефератов о конфликтах

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов
Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Реферат по экскурсоведению

18. Реферат по экологии

19. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

20. Реферат для выпускных экзаменов

21. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

22. Реферат о США
23. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)
24. Реферат Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина

25. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

26. В поисках системы мира

27. Малые тела Солнечной системы

28. Происхождение Солнечной системы

29. Строение солнечной системы

30. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

31. Солнечная система

32. Происхождение солнечной системы

Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры

33. Спутниковые системы местоопределения

34. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

35. Двигательные системы организма

36. Нервная система

37. Нервная система

38. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования
39. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)
40. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

41. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

42. Транспортная система Украины

43. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

44. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

45. Банковская система Франции

46. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

47. Налоговая система

48. Налоговая система России

Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел

49. Налоговая система РФ

50. Налоговая система РФ на современном этапе

51. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

52. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

53. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

54. Планирование в системе государственного управления
55. Система таможенных органов РФ
56. Расходы бюджетной системы на социальные цели

57. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

58. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

59. Задачи, основные функции и система ОВД

60. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

61. Природа и система административного права

62. Место обязательственного права в системе гражданского права

63. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

64. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Правовые системы современности. Мусульманское право

66. Возникновение и система развития права Канады

67. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

68. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

69. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.

70. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?
71. Государственная служба Приказной системы управления
72. Характеристика налоговой системы Великобритании

73. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

74. Система законодательства в области СМИ Германии

75. Финансовая система Республики Узбекистан

76. Судебная власть и судебная система РК

77. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

78. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

79. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

80. Разделение властей в системе государственных органов

Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

82. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

83. Судебная система РФ и пути ее реформирования

84. Местное самоуправление в системе публичной власти

85. Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности

86. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ
87. Налоговая система (шпаргалка)
88. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

89. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

90. Налоговые системы зарубежных стран

91. Современная налоговая система РФ

92. Налоговая система Кыргызстана

93. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

94. Избирательная система в Алтайском крае

95. Конституционное право в системе права Республики Беларусь

96. Изменения в таможенно-тарифной системе России

Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

97. Избирательные системы

98. Особенности системы законодательства федеративного государства

99. Правовые системы мира


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.