Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Тема роботи: Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ “Укрпромбанк” Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти менеджменту депозитів фізичних осіб в комерційному банку 1.1 Депозитні джерела формування ресурсів банку 1.2 Поняття депозитної політики банку і класифікація депозитів в комерційних банках 1.3 Законодавча база проведення операцій з депозитами фізичних осіб 1.4. Відкриття поточних рахунків фізичним особам Розділ 2. Організація депозитних операцій з фізичними особами в комерційному банку ТОВ “Укрпромбанк” 2.1 Загальна характеристика економічної діяльності ТОВ “Укрпромбанк” 2.2 Аналіз вкладень фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк” 2.3 Механізм залучення коштів фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк” 2.4 Механізм управління депозитами фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк” Розділ 3. Напрямки оптимізації менеджменту депозитів фізичних осіб в комерційному банку 3.1 Оптимізація методики аналізу клієнтської бази ТОВ “Укрпромбанк” 3.2 Використання методу процентних ставок на депозити за граничними витратами як напрямок вдосконалення цінової політики ТОВ “Укрпромбанк” Висновок Список літератури Додатки Вступ Банківські ресурси – це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процеси утворення ресурсів і надання позик перебувають у тісному взаємозв’язку. Тому розуміння економічного змісту банківських ресурсів, значення проблем пов’язаних із їх ефективним формуванням і доцільним використанням, надзвичайно важливе, особливо для українських комерційних банків. Саме нашим, вітчизняним, комерційним банкам надзвичайно важко вирішувати це питання – формування ресурсів банків, тому що українська банківська система ще дуже молода, вони тільки на початковому етапі свого розвитку. За часів Радянського союзу перед банками не існувало такої проблеми як формування своїх ресурсів, все робилося централізовано. Тому не було необхідності досліджувати цю тему, яка на сьогоднішній день є дуже актуальною, так як при створенні комерційного банку – це перше питання яке постає перед його засновниками. Актуальність теми дипломної роботи “Організація депозитних операцій банків з фізичними особами” в тому, що я вважаю це питання дуже поширеним в банківській діяльності. Так як перед кожним комерційним банком на протязі його діяльності зустрічаються такі питання як: “Які краще залучити кошти? Як оптимально їх сформувати? Яку депозитну політику вигідніше застосовувати?” та інші не менше важливі питання. Комерційний банк може не здійснювати операції з векселями, не надавати лізинговий кредит, не здійснювати міжнародні розрахунки за дорученням своїх клієнтів – ці операції не суттєво вплинуть на подальшу діяльність комерційного банку, на його надійність, ліквідність. Я не вважаю, що банк повинен обмежити або не звертати уваги на інші банківські операції та послуги, навпаки він має розширювати спектр своїх банківських послуг для зміцнення своєї конкурентної здатності і розширення клієнтської бази.

Але все ж таки відповідною точкою для здійснення різноманітних банківських операцій і надання послуг є ресурси цього банку, які він повинен розміщувати з найефективнішим результатом. Очевидно, під впливом змін у регулюванні банківської діяльності, зрушень у макроекономічній і мікроекономічній динаміці, ситуації на грошово-кредитному ринку, структурних коливань у доходах юридичних та фізичних осіб тощо можливості формування ресурсної бази комерційного банку не залишаються стабільними. Враховуючи це, актуальним є моделювання кожним окремо комерційним банком шляхів і джерел ресурсного забезпечення його діяльності. Об’єктом дослідження дипломної роботи є формування ресурсів банку, предметом - депозитні операції. Метою дипломної роботи є з’ясування сутності формування ресурсної бази банку та розгляд механізму операцій пов’язаних з їх формуванням. Завданнями даної роботи є: з’ясування призначення, сутності, класифікації і видів депозитів; розгляд порядку відкриття і закриття рахунків фізичних осіб; ознайомлення з депозитною політикою ТОВ “Укрпромбанк”, аналіз та впровадження нових методів менеджменту вкладів населення. В ході дослідження та розгляду теми даної дипломної роботи застосовувались методи аналізу, синтезу, конкретизації. При написанні даної роботи було використано: нормативно-правову базу України, підручники, статті, публікації, матеріали опубліковані на сайтах українських банків, а також внутрішні документи ТОВ “Укрпромбанк”. При написанні дипломної роботи вирішувалися наступні завдання: Вивчити теоретичні аспекти менеджменту депозитів фізичних осіб в банку. Ознайомитися з законодавчою базою України, що регулює процеси залучення та управління депозитами населення. Провести аналіз економічного стану об’єкта дослідження. Розглянути механізм менеджменту депозитів населення та проаналізувати рівень управління депозитами фізичних осіб. Надати рекомендації щодо оптимізації механізму менеджмента депозитів населення в банку Виходячи з того, що саме депозити фізичних осіб за світовою практикою є найбільш стабільною та прогнозованою ресурсною базою для комерційних банків, на наш погляд, розробка шляхів оптимізації управління вкладами населення постає цікавою та актуальною темою дослідження даної дипломної роботи. Розділ 1. Теоретичні аспекти менеджменту депозитів фізичних осіб в комерційному банку 1.1 Депозитні джерела формування ресурсів банку Більша частина ресурсів КБ формується на рахунок залучених та запозичених коштів, а не власних. Залучені кошти банку – кошти, які банк залучає на вклади і депозити. Запозичені кошти - це кошти, які банк залучає шляхом випуску облігацій або одержанням міжбанківського кредиту. Можливості комерційного банку у залученні коштів регулюються НБУ. Так згідно з показником платоспроможності банку, нормативне значення якого встановлено НБУ, залучені та запозичені кошти не повинні перевищувати розмір власного капіталу більше ніж у 8 разів. Банки залучають вільні грошові кошти шляхом виконання депозитних операцій у процесі яких використовують різні види банківських рахунків.

Депозитні операції – це операції, що проводить банк, коли залучає кошти клієнтів. Суб’єктами депозитних операцій є комерційні банки, які виступають як позичальники, так і кредитори – власники коштів. Об’єктами депозитних операцій є кошти, що передані банку на умовах, визначених двосторонньою угодою. Депозит – це грошові кошти в національній та іноземній валюті що передані їх власникам або іншою особою за його дорученням в готовій або безготівковій формах на рахунок власника для зберігання на певних умовах. Практично усі клієнтські рахунки називають депозитними. Депозитним може бути будь-який відкритий клієнту у банку рахунок на якому зберігаються його грошові кошти. Депозит до запитання – це кошти, що знаходяться на поточних бюджетних рахунках, на кореспондентських рахунках комерційних банків і використовуються власниками залежно від потреби в цих коштах. Умови сплати відсотків за залишками коштів за цими рахунками визначаються у двосторонніх угодах при відкритті цих рахунків. Вони (депозити до запитання) використовуються для здійснення поточних рахунків власника. За першою вимогою клієнта кошти з поточного рахунку у будь-який час можуть вилучатися шляхом видачі готівки, виконання платіжних доручень, сплати чеків або векселів. До вкладів до запитання прирівнюються внески з попереднім повідомленням банку про намір зняти гроші з рахунку. Вклади до запитання є нестабільними, що обмежує можливість їх використання банком для позичкових та інвестиційних операцій, тому власникам поточних рахунків сплачується низький депозитний % або не сплачується зовсім. В умовах відсутності плати за депозити до запитання банки намагаються залучити клієнтів стимулювати приріст поточних внесків за рахунок надання їх додаткових послуг та підвищення якості обслуговування. Це зокрема, кредитування з поточного рахунку, пільги вкладникам в одержанні кредиту, використання зручних для клієнта форм розрахунків: застосування кредитних карток, чеків, розрахунково-консультативне обслуговування тощо. Залучення депозитів оформляється банком шляхом: відкриття депозитного рахунку з укладанням договору банківського вкладу (видачею ощадної книжки); видачі ощадного (депозитного) сертифіката. За договором банківського депозиту комерційний банк, який прийняв кошти від вкладника або кошти, що надійшли на рахунок вкладника від іншої сторони, зобов’язується виплатити вкладнику суму депозиту та нараховані % на умовах та в порядок, що передбачені договором. Для покриття операційних витрат пов’язаних з веденням поточних рахунків банк стягує з клієнта комісійну винагороду. Комісія може утримуватися з депозитного %. Деякі банки не стягують комісії з безпроцентних рахунків за умови зберігання на них стабільного залишку не нижче встановленого рівня. До депозитів до запитання можна віднести і кредитові залишки на конкретних рахунках. На цьому рахунку знаходять відображення усі операції банку з клієнтами, тобто видача позичок і проведення платежів за дорученням клієнта, а також надходження виручки від реалізації продукції та інших грошових переказів на користь клієнта і на погашення позичок.

Процес розграбування флоту йшов у багатьох напрямах. По-перше, чинилося пряме розкрадання матеріальних цінностей. По-друге, йшов розпродаж кораблів, суден і техніки, пально-мастильних матеріалів та різноманітного майна комерційним структурам, часто за надто заниженими, символічними цінами. По-третє, перебазовувались судна та кораблі, вивозилась техніка із Севастополя та інших кримських баз до Росії. По-четверте, йшло здавання в оренду об’єктів та земель. У тому ж документі, підписаному О. Безверхим, говорилося, що 26 серпня 1992 року командувач ЧФ затвердив договір купівлi-продажу на підставі вигаданого “Статуту частини” запасного командного пункту ЧФ. Авіаційній компанії “Лела” було продано за невеликими цінами фактично ціле військове містечко в Алсу-5 з численними будівлями: адміністративними будинками, казармою, котельнею, їдальнею, житловим будинком, гуртожитком, майстернями тощо. Пізніше арбiтражний суд визнав угоду незаконною. Ще раніше, у березні того ж року, за рішенням командувача було здано в оренду комерційному банкові 70% приміщень у єдиній на ЧФ 170-й лабораторії полiгона засобів зв’язку; 50% приміщень спортклубу ЧФ (площею 285,7 м. кв.) передали під ресторан, бар та банк для комерційних структур

1. Взаимоотношение предприятий с налоговыми органами, внебюджетными фондами и банками

2. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

3. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

4. Глобалізація: ілюзія або реальність?

5. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

6. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
7. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку
8. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

9. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

10. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

11. Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або "шведської лінії"

12. Організація обслуговування бенкету у кафе

13. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

14. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

15. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

16. Сутність організаційних змін

Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки
Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее

17. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

18. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

19. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

20. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

21. Економічна ефективність організації виробництва пальто

22. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения
23. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства
24. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

25. Взаимодействие банков с органами финансового надзора

26. Взаимоотношения предприятий с налоговыми органами, банками и внебюджетными фондами

27. Актуальные вопросы иммунизации: иммунизация взрослого населения

28. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

29. Організація праці

30. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

31. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

32. Організаційна система управління природокористуванням України

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы

33. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

34. Ліквідність банку

35. Депозитная политика коммерческого банка

36. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

37. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

38. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі
39. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості
40. Актуальные проблемы применения оружия сотрудниками правоохранительных органов

41. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

42. Маркетингова діяльність комерційного банку

43. Организация депозитной политики Центрального Банка

44. Організація банківської справи

45. Організація біржової торгівлі

46. Організація касових операцій у банківських установах

47. Організація та планування кредитування

48. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники

49. Фінансова стійкість комерційного банку

50. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

51. Взаимоотношение Банка России с органами Федерального казначейства

52. Депозитная политика коммерческого банка на примере ОАО "Банк Петровский"

53. Депозитные операции, их виды. Депозитная политика в кредитной организации (банке)

54. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
55. Організація будівельного майданчика
56. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

57. Організація робочого місця бухгалтера

58. Рівні організації організму людини

59. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

60. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

61. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

62. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

63. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

64. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

65. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

66. Етапи організації бухгалтерського обліку

67. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

68. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

69. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

70. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
71. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
72. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

73. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

74. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

75. Організація документаційного забезпечення установи

76. Організація і методика аудиту

77. Організація і методика аудиту доходів підприємства

78. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

79. Організація облікового процесу на підприємстві

80. Організація обліку

Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

82. Організація обліку власного капіталу підприємства України

83. Організація обліку запасів на підприємствах

84. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

85. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

86. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг
87. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
88. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

89. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

90. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

91. Організація управлінського обліку

92. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

93. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

94. Ревізійні комісії підприємств і організацій

95. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

96. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения

97. Аудит в організації

98. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

99. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.