Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Кафедра рідної мови і методики її викладання Дипломна робота Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою Виконала студентка 31 групи факультету ПВПК Ковтун Н.М. Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Наумчук М.М. Тернопіль-2009 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ Стан теорії питання самостійної роботи у психолого-педагогічній літературі Формування у молодших школярів самостійності як риси особистості РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОСТІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК НЕОБХІДНОГО ЕЛЕМЕНТУ САМООСВІТИ 2.1. Організація і зміст експериментального дослідження 2.2. Перевірка ефективності формування самостійності молодших школярів як необхідного елементу самоосвіти в експериментальному дослідженні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Роль літератури у формуванні особистості школяра була і залишається загальновизнаною. Особливо яскраво це проявляється в дитячому віці, коли формування характеру ще пластичне. Залучення молодшого школяра до художньої літератури як до мистецтва, розвиток учнів засобами художнього слова – одна з найважливіших і складних проблем сучасної школи. Книги відкривають перед дитиною оточуючий її світ, розширюють рамки повсякденного життя, знайомлять з новими людьми, з цікавими предметами, розповідають про нові явища, події, факти, відкривають нові місця. Ставши читачем, школяр перетворюється у власника незчисленних багатств думок, почуттів, моральних понять, громадських ідей, естетичних уявлень. Доросла людина, яка не любить читати, не навчилась цьому в дитинстві. Дитяча книжка виховує дитину всебічно. У плані морального виховання допомагає розподіляти соціальні симпатії і антипатії. Дитяча література виховує у своїх читачах любов до Батьківщини, повагу до праці, відчуття морального обов'язку і т.д. Науково-пізнавальна книга знайомить читача з навколишнім середовищем, ідеями науки, техніки. В залежності від того, як розширюється коло інтересів і знань дитини, формуються і його думки. У відповідності до рівня розвитку дитячого мислення школяр не тільки по-іншому думає, але і по-іншому бачить світ. Вміння бачити світ дієво, відчувати себе в ньому господарем і допомагає учневі дитяча художня книга у всьому її розмаїтті. Якщо доросла людина зацікавлена в тому, щоб дитина бачила радість читання не тільки в самому процесі складання букв у слова, а захоплювалась змістом прочитаного, то в цьому випадку відповідь на запитання однозначна – так. Прочитана книга як склянка води: різні діти можуть прочитати одну і ту ж ту, однак далеко не кожний поглине в себе всю сутність її змісту. Тут закономірно постає питання про взаємозв'язок художніх творів із розвитком особистості. На цей зв'язок свого часу звертали увагу ще В.Г.Белінський, Л.С.Рубінштейн, П.Якобс, Б.С.Мейлах та інші. У педагогіці на зв'язок читання із загальним розвитком особистості: вперше вказав К.Д.Ушинський. Читання, на його думку, є джерелом розвитку дитини, а він у свою чергу сприяє становленню особистості, яка здатна правильно сприймати, усвідомлювати, розуміти прочитане.

Цей зв'язок К.Д.Ушинський розглядав як важливий, довготривалий та взаємообернений процес, що здійснюється непомітно, своєрідними шляхами – від неусвідомленого вивчення віршів, де працює тільки механічна пам'ять, до розуміння слів та речень, а пізніше і думки, вираженої в них, що довший час може залишатись незрозумілою для дітей . Література як вид мистецтва впливає не тільки на окремі сторони психіки людини-пам'ять, мислення, логіку, увагу, емоції, а й на особистість цілому: &quo ;Мислить не мислення, відчувають не відчуття, прагнуть не прагнення-мислить, відчуває і прагне людина. Значить, головне полягає в тому, що для самої людини означають ті думки, почуття і знання, які у неї ми викликаємо&quo ;. . Художня література – це особливий вид пізнавальної діяльності. У кожному літературному творі життя не просто копіюється, а перетворюється, духовно збагачується, вдосконалюється художніми засобами, поглиблюється творча майстерність. І тому знання, які засвоюються молодшими школярами в процесі читання художньої літератури, – це особливі знання. Вони суттєво відрізняються від знань з інших предметів. Читаючи підручники чи слухаючи пояснення вчителя з природознавства, математики, української мови, школярі мають справу з об'єктивно існуючими чи неіснуючими зараз фактами, подіями, явищами. Читаючи ж художній твір, учень сприймає другорядну дійсність, створену фантазією письменника і доповненою своєю та втілену в образній формі. Вплив літератури на розвиток особистості здійснюється через її сприймання. В психології і в методиці навчання дітей самостійній роботі, зокрема, на уроках позакласного читання розуміється діяльність, в якій компактно поєднуються різні процеси: мислення, пам'ять, уява, емоції з одного боку, а з іншого - бажання відшукати відповідь на невідоме, але надзвичайно цікаве. В одному зі своїх досліджень О.В.Джежелей підкреслила, &quo ;в підготовці учнів-читачів то більше, то менше простежується два основних напрямки. Перший напрямок характеризується використанням при роботі з дитячою книгою методів класного читання, тобто стимулювання учнів до книги, любові до самостійного читання, без навчання учнів прийомам самостійної читацької діяльності в цілому. Другий напрямок характеризується залученням в школу елементів із комплексу знань по самоосвіті шляхом усного повідомлення і епізодичного показу (на 2-3 уроки) окремих прийомів, визначаючих індивідуальну культуру читача&quo ;. Воно тісно пов'язано з розумінням прочитаного твору, бажанням глибше проникнути в його суть, що проходить шляхом аналізу і синтезу того, що сприйняв читач. Розуміння не означає пасивно-механічне його засвоєння. Такий підхід, при якому самостійна робота виконується на пасивно-споглядаючому рівні, коли результат впливу на особистість не набув активного розвитку, відомий психолог А.Н.Леонтьєв назвав одностороннім. Самий же шлях пізнання художньої літератури через самостійну роботу має важливе значення для розвитку творчих задатків людини. Вміння самостійно організувати свою роботу-на різних етапах уроку - це важливий і складний процес. Робота може організована і обґрунтована з різною глибиною.

Впровадження неадекватного підходу до вивчення художнього твору пояснюється однією із особливостей художньої літератури – багатогранністю її змісту, специфікою художнього образу, психологічним складом особистості, рівнем її розвитку. Самостійна робота являє собою невід'ємний елемент процесу навчання. Вона може, повинна і буде провідним засобом на уроках позакласного читання. Адже сучасний урок вимагає від вчителя високої педагогічної майстерності, теоретичної підготовленості, наснаги, щедрості душі і серця. Щоб досягнути найвищих результатів при найменшій затраті часу, щоб розвивати і формувати на уроці вміння і навички самостійності, збудити бажання займатися самоосвітою і самовихованням, вчитель повинен чітко визначити і знайти найбільш раціональне місце в навчально-виховному процесі самостійній роботі, як домінуючому засобу ефективності розвитку розумової діяльності учнів. Це допоможе їм більше і глибше втручатися у певні ситуації, вчитися сприймати по-новому, думати у відповідності до конкретного випадку, відчувати, переживати, захоплюватись. Гармонійно вливаючись в загальний навчальний і виховний процес самостійна робота займає певну сходинку в всебічному розвитку дитини, де в піраміді становлення особистості від посереднього, споглядаючого читача і до сформованості його як свідомого читача, зміст і методи знаходяться в неподільній єдності. Необхідно, щоб самостійне читання художньої літератури забезпечило учням широкі можливості для розвитку активності в навчальній роботі. Активність школярів необхідна для досягнення будь-якої навчальної мети: при допомозі вчителя в процесі читання як керівника навчальної діяльності, потрібна активна увага, а не опосередковане споглядання, розуміння вимог, поставлених перед ними, бажання їх виконувати, відчувати потреби в проведеній роботі, усвідомлення досконалості наявної бази знань. Без високої активності учнів неможливо забезпечити ефективні результати виконання ними різного роду завдань, прямого засвоєння та використання здобутих знань на практиці. Прагнучи оволодіти вмінням самостійно працювати з різноманітними літературними творами, необхідно забезпечити молодшому школяреві засоби усвідомлення своїх індивідуальних уподобань у читанні; закріплювати звички систематично і цілеспрямовано читати книжки, коли виникло бажання про щось довідатись; забезпечувати спілкування учнів з книжкою: читати, проникаючи у зміст кожного речення, привчати вести діалог з автором, осмислювати інформацію закладену в тексті, вміти роздумувати над прочитаним твором до уроку позакласного читання, висловлювати власне ставлення до оцінних суджень, повинно стати пріоритетним у визначенні видів роботи з книжкою серед книжок. Все це і визначило об'єкт дослідження – процес формування самостійності у молодших школярів при роботі з художньою дитячою книжкою, а предметом – методичне забезпечення цього засобами позакласного читання. Темпи і глибина перебудови діяльності сучасної школи відстають від вимог часу. Необхідно підвести її роботу на новий якісний рівень. Це завдання сьогодні набуває особливого значення у зв'язку з підвищенням вимог підготовки учнів, що, у свою чергу, вимагає посиленої уваги до формування у них умінь і навичок самостійної пізнавальної діяльності, оволодіння пошуковими здібностями.

Другий вдтинок дяльности Романа Шухевича в той час був присвячений вйськово-вишкльнй прац, якй вн вддався цлою душею  вона принесла найкращ успхи. ОУН завжди провадила вйськову виховно-вишкльну роботу серед свох членв  прихильникв, придляючи й велику вагу. Це випливало з  визвольно концепц, яка накреслю шлях до державно самостйности Украни через революцйну, збройно-полтичну боротьбу, що повинна завершитись переможним збройним повстанням цлого народу. Вйськовй виховно-вишкльнй робот ОУН сприяло й те, що вона виросла з Укрансько Вйськово Органзац  продовжувала  дяльнсть. У воннй ситуац визвольна боротьба особливо зосереджуться в млтарних дях. З самого початку друго свтово вйни були познаки, що в тй вйн взьме участь  СССР, отже вонн д пересунуться на пдбольшевицьк територ. Вонний розвиток приховував у соб рзн можливост й мг витворити особлив обставини для наших визвольних змагань. ОУН мусла бути приготована до повного розгорнення збройно боротьби

1. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

2. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

3. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

4. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

5. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

6. Формування духовності учнів у навчальному процесі
7. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання
8. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

9. Відповідальність аудитора

10. Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

11. Адміністративна відповідальність

12. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

13. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

14. Кримінальна відповідальність

15. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

16. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные

17. Кримінальна відповідальність медичних працівників

18. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

19. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

20. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

21. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

22. Юридична відповідальність
23. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав
24. Відповідальність в конституційному праві

25. Відповідальність за згвалтування

26. Відповідальність за податкові правопорушення

27. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

28. Відповідальність у міжнародному праві

29. Використання казки під час навчання граматики англійської мови

30. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

31. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

32. Формування в учнів умінь розв’язувати задачі на рух

Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы
Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

33. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики

34. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

35. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

36. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

37. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

38. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"
39. Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок
40. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

41. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

42. Методика використання опорних сигналів під час вивчення "Земельного проектування"

43. Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

44. Зміни під час зберігання м’яса

45. Діастолічна функція серця у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця на фоні метаболічної терапії

46. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"

47. Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів

48. Особливості грошового обігу під час Першої світової війни

Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы

49. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

50. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

51. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

52. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

53. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

54. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів
55. Формування у молодших школярів мотивації до навчання
56. Діагностика пізнавальних можливостей учнів у навчанні історії

57. Диференційний підхід в системі навчання

58. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

59. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

60. Звільнення від кримінальної відповідальності

61. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

62. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

63. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

64. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

66. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

67. Вплив вегетативної регуляції на перебіг системної запальної відповіді

68. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

69. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

70. Адаптація дітей до навчання
71. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
72. Види трудової діяльності молодших школярів

73. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

74. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

75. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

76. Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи

77. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

78. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

79. Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах

80. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее

81. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

82. Особливості навчання обдарованих учнів у старших класах

83. Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей

84. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

85. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

86. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема
87. Підготовка дітей до шкільного навчання
88. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

89. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

90. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

91. Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів

92. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

93. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

94. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

95. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

96. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие

97. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

98. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

99. Формування геометричних понять у молодших школярів

100. Формування екологічної культури молодших школярів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.