Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Творча спадщина Леся Мартовича

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ВСТУП Розділ 1. Соціально-політичні події на Галичині та їх художнє відображення у творчості Леся Мартовича Розділ 2. Зображення галицького села у творах Леся Мартовича: Сатиричне змалювання галицького селянина в оповіданнях «Нечитальник», «Лумера», «Винайдений рукопис про Руський край» Зображення бідноти та зубожіння селянина в оповіданні «Мужицька смерть» Драматичне зіткнення пана і селянина, обвинуваченого й потерпілого в оповіданнях «За топливо», «За межу» Повість «Забобон» – цінний здобуток українського красного письменства кінця ХІХ – початку ХХ ст Висновки Список використаних джерел Вступ У полі зору нашого дослідження галицьке село у художньому зображенні Леся Мартовича. Актуальність курсової роботи полягає у тому, що твори письменників кінця XIX – початку XX ст. довгий час замовчувалися у зв’язку зі стандартизацією, утиском цензурою тощо. І зараз, коли переосмислюється літературний процес, бачимо, що існує невелика кількість праць, присвячених аналізу творчості письменників цього періоду, а саме, творам Леся Мартовича, які були опубліковані зовсім недавно. Об’єктом дослідження є творча спадщина Леся Мартовича. Предметом дослідження є зображення галицького села у творчості письменника. Мета полягає у всебічному показі галицького села на зламах двох століть, його внутрішнього життя та стосунків між різними прошарками населення у творах Леся Мартовича. Завдання курсової роботи: Охарактеризувати соціально-політичні та економічні події, що мали вияв у творчості Леся Мартовича. Окреслити особливості змалювання галицького села письменником. Розглянути особливості творення світогляду галицького селянина. Вивчити ті події, які вплинули на політичне життя галицького селянина за повістю «Забобон». Методи дослідження. Відповідно до сформованої мети і завдань у роботі застосовувався описовий метод, метод аналізу, узагальнення, контекстуального аналізу. Наукова новизна полягає у спробі осмислення творчої спадщини Леся Мартовича та характеристиці творів, які були опубліковані зовсім недавно; визначаються ті соціально-політичні причини, які надихнули письменника на створення низки творів про галицьке село. Практичне значення курсової роботи. Результати дослідження можуть бути використані під час проведення семінарських, практичних занять з історії української літератури, при розробці спецкурсів за творчістю Лесі Мартовича, у подальших наукових розвідках. Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. Другий розділ поділений на підрозділи. Загальний обсяг курсової роботи становить 30 сторінок. Розділ 1. Соціально-політичні події на Галичині та їх художнє відображення у творчості Лесі Мартовича Лесь Мартович – талановитий український письменник-сатирик і гуморист демократичного напряму. Він жив і творив у кінці XIX та на початку XX ст. у Західній Україні (Східній Галичині), яка тоді була в складі цісарської Австро-Угорщини. Мартович, як і його сучасники – Михайло Павлик, Стефан Ковалів, Осип Маковей, Ольга Кобилянська, Василь Стефаник, Марко Черемшина, – належав до тої західноукраїнської прогресивної інтелігенції, яка вийшла із трудових мас, групувалася навколо талановитого письменника і видатного критика Івана Франка.

Щирий друг і ровесник Леся Мартовича Василь Стефаник в автобіографічному нарисі «Дід Гриць» так передає суспільні настрої того часу, коли його покоління селянських демократів вступало у свідоме життя: «Де, моспане, тут вже шандарям дати раду. Встає Франко з таким ясним чолом, як сонце, спокійно вчить нас, бо він все знає. Приповідає нам, що як кождий з нас посидить у криміналі за мужицьку справу, то вже ніколи нічого боятися не буде. Земля по містах дудніла під нами, і не оден панцкий вугол утік із свого гнізда. Наші молоді вчені були коло нього такі щасливі і ясні, якби він кожному поклав золоте колісце на голову» . Починаючи з 90 pp. XIX ст., коли вже Лесь Мартович вийшов на літературну дорогу, швидко зростала боротьба народних мас Галичини проти гніту цісаря, австрійських баронів, польської шляхти, уніатської церкви і «своїх» українських визискувачів – цих «домашніх шпіонів», як їх називав Іван Франко. Західна Україна була в економічному та політичному відношенні дуже відсталою. Все ж і тут розвивається промисловість, особливо нафтова. За рахунок швидкого розорення селян і ремісників зростає кількість трудивників. Розгортається масовий селянський рух. Зростання незадоволення селянських мас відбивалися на розвитку демократичної культури, на творчості письменників. Бурхливі події в Росії і на Східній Україні знаходили живий відгук в народних масах західноукраїнських земель. Тут зростає інтерес до передової російської культури, політичної й художньої літератури. Хоч по річці Збруч та Дністру і пролягав штучний державний кордон, що шматував живе тіло України на дві окремі частини, письменники Наддніпрянської України, яка входила до складу царської Росії, продовжують зміцнювати стосунки із західноукраїнськими діячами літератури. Величезною популярністю в Галичині користуються твори Тараса Шевченка. Там часто друкувалися східноукраїнські письменники: М. Коцюбинський, Леся Українка, П. Грабовський, П. Мирний та ін., одночасно виходили твори західноукраїнських письменників на Наддніпрянській Україні. Передові літератори обох частин України спільними зусиллями розвивали літературу й літературну мову, спільно боролися проти буржуазного націоналізму, занепадництва і декадансу в мистецтві. Такими були умови, коли Лесь Мартович сформувався як письменник. Ще навчаючись у гімназії, він зацікавився творами українських, російських і польських реалістів. Вчителями й порадниками молодого письменника були Іван Франко і Михайло Павлик, а щирими друзями та соратниками – Василь Стефаник і Марко Черемшина. Лесь Мартович часто залишав уроки в гімназії, ішов по селах створювати читальні, виступати з промовами, читати демократичні газети. Він активно включився в радикальний рух, що його розгортав І. Франко. Після гімназії почалася робота в адвокатських конторах, куди зі своїми болями й скаргами йшла біднота. Виражаючи її настрої, Мартович у творах висвітлював гострі суспільні проблеми, часто писав на «злобу дня». Він мужньо викривав гнобительський державний лад, австрійську «свинську конституцію», буржуазні криваві вибори, показне «народолюбство» експлуататорів та реакційної інтелігенції.

В умовах загострення відносин між різними прошарками населення на Галичині соціальна сатира Мартовича відігравала дуже впливову роль. Викриваючи й висміюючи потворність буржуазно-поміщицьких суспільних відносин та моралі, твори сатирика посилювали відвагу трудящих у боротьбі за своє визволення. Лесь Мартович створив цілу галерею сатиричних образів різних панів Деришкірських і Краньцовських, попів Кабановичів і Тріщиних, лихварів Коропів, куркулів Мудрагелів і Олійників, цісарських урядовців Кривдунських і Мільків. Він показав їх зажерливість, лицемірство і нікчемність. Позитивними у нього виступають образи простих людей, які прагнули до знань і правди, які шукали шляхів до щасливого вільного життя. При цьому письменник гостро висміював селянський консерватизм та індивідуалізм, закликав бідноту до єднання і спільної боротьби проти «паннусів». Сатирик писав свої твори «не для слави, але для людей». Він мріяв про «новий світ», у якому господарем буде «порядний чоловік», «той, що працює, а не злодій і розбійник». У творчості Мартовича знайшли продовження і розвиток традиції народнопоетичної сатири та гумору, а також традиції І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка, М. Гоголя, Т. Шевченка, М. Салтикова-Щедріна, І. Франка, А. Чехова, Г. Успенського. Основним джерелом тем і сюжетів письменника було тогочасне життя галицького села, в якому люди стогнали у кабалі панів, куркулів, лихварів. Через гостру злободенність, яскраво виражену демократичну тенденційність і сатиричну спрямованість твори Мартовича не раз конфіскувала цісарська цензура, а буржуазно-націоналістичні видавці не допускали до друку. Чимало його оповідань загинуло, не дійшовши до читачів. Ті ж твори, які побачили світ, реакційна критика прагнула замовчати, а коли цього зробити не вдавалось, – вона брала під сумнів їх оригінальність та художні якості. Високо цінували сатиру Леся Мартовича прогресивні діячі обох частин України. І. Франко називав його «чудовим знавцем народного галицького життя». «Його манера, – зауважував І. Франко, – цілком оригінальна, легка і далека від будь-якого шаблону» М Павлик вбачав у Мартовичеві нового Гоголя. М. Коцюбинський називав себе великим прихильником таланту Леся Мартовича і писав про ту радість, яку дають йому твори цього письменника. В. Стефаник вважав, що Лесь Мартович був його «хлоп'ячим сміхом і смаком генія» . Важливо відзначити, що твори Мартовича швидко помітила прогресивна громадськість не тільки Росії, а й інших країн. Після того, як І. Франко у 1898 р. надрукував у «Літературно-науковому віснику» велике оповідання Мартовича «Мужицька смерть», переклад цього твору з'явився у прогресивному російському журналі «Жизнь». Цей журнал, літературним відділом якого керував Максим Горький, тоді почав систематично знайомити російських читачів з творчістю українських письменників. «Мужицьку смерть» переклала на німецьку мову О. Кобилянська . В 1910 р. збірник оповідань Леся Мартовича вийшов двома випусками у Москві в книжковому видавництві «Польза». Перекладач і автор передмови О. Назарієв відносив Мартовича до «найвидатніших українських письменників Галичини», який «вражає таким глибоким знанням народного життя, звичаїв і навичок населення, відзначається такою властивістю помітити й передати найдрібніші риси душі мужика, що дає нам право поставити Мартовича в ряді найкращих сучасних побутописців селянства.

Значит, обществ, событием стала пост. пьесы Горького "На дне" (1903). В 1912 труппа распалась. В труппе был и крупнейшие болг. актёры и актрисы М. Икономова, П. Стойчев, С. Бычваров, Г. Попов, К. Кирчев, П. Атанасов, С. Стоянов и др. Лит.: Василев Д., История на българския театър от древностьта до наши дни, Варна, 1942, с. 102-04; П е-н е в П., Лекции по история на българския драматически театър, ч. 2, С., 1954, с. 360-74. А. Ив. СОГЕ (Sauguet), Анри (наст. имя и фам.- Жан Пьер П у п а р; Poupard) (p. 18.V.1901) - франц. композитор. С 1921 жил в Париже, где учился у Ш. Кёкле-на. Был близок Э. Сати, Д. Мийо, Ж. Орику, Ф. Пу-ленку. Творч. деятельность начал в 1924 одноактной оперой "Кокарда полковника" (Т-р Елисейских полей, Париж). Талант композитора особенно проявился в его сценич. произведениях. Автор опер: "Контрабас" по Чехову (1931, т-р "Мадлен", Париж), "Пармская обитель" (1939, т-р "Гранд-Опера"), "Капризы Марианны" (по А. Мюссе, 1954, фестиваль в Экс-ан-Провансе) и др.; балетов: "Кошка" (1927, "Рус. балет С

1. Новелістика Дніпрової Чайки, Степана Васильченка, Марка Черемшини, Леся Мартовича

2. Соціально-політичні проблеми у творчій спадщині Петра Могили

3. Вселенная, которую я выбираю (Модель Вселенной Лео Шарка)

4. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

5. Деятельность Ле Гонидека

6. Лесь Курбас
7. Життєвий i творчий шлях Олеся Гончара
8. Леся Українка

9. Свідомість та творчість

10. Лео Брауэр

11. Лео Делиб

12. Украинка Леся

13. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

14. Галілео Галілей

15. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

16. Життєвий і творчий шлях поета Артюра Рембо

Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки
Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами

17. Крайслер Ле Барон

18. Влияние предшественника лей-энкефалина на активность ферментов обмена регуляторных пептидов головного мозга и периферических органов крыс в норме и при эмоционально-болевом стрессе

19. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

20. Антрапонімы ў творчай спадчыне Уладзіміра Караткевіча

21. Автоматизований облік власників автомобілей

22. Аналіз наукової спадщини М. Костомарова
23. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан
24. Людина середньовіччя: компаративний аналіз за працями А.Я. Гуревича і Ле Гоффа

25. Прававая роля Прывілея Аляксандра 1492 года

26. Архітектурна та образотворчомистецька спадщина Античності

27. Життя і творчість Олександра Архипенка

28. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження

29. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

30. Творчий метод в мистецтві. Естетика реалізму в мистецтві ХХ ст.

31. Творчість Леонардо Да Вінчі

32. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов
Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее

33. Життєвий і творчий шлях Т.Г.Шевченка

34. Життєвий та творчий шлях М. Хвильового

35. Життєвий та творчий шлях О. Уайльда

36. Життя і творчість Степана Васильченко

37. Життя та творчість Г. Сковороди

38. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка
39. Жыццёвы і творчы шлях Яна Чачота
40. Поетична спадщина Адама Міцкевича

41. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

42. Творчая індывідуальнасць Анатоля Грачанікава

43. Творчий шлях Володимира Сосюри

44. Творчість Василя Барка

45. Творчість Гофмана

46. Творчість Івана Франка

47. Творчість Олександра Довженка

48. Творчість письменників "Празької школи"

Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры

49. Творчість Франсуа Війона

50. Казка - жанр усної народної творчості. Творчість А. Барто

51. Літературна спадщина Григорія Сковороди

52. Леся Українка - "чи не єдиний чоловік на всій Україні!"

53. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій

54. Музична творчість Степового
55. Фредерік Шопен - життя та творчість
56. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

57. Організація процесу творчого розвитку дитини

58. Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського

59. Розвиток творчих здібностей

60. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури

61. Розвиток творчої діяльності на уроках трудового навчання

62. Творчий підхід до вивчення математики

63. Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики

64. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина

65. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

66. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

67. Творчі методи в гештальт-терапії

68. Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

69. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

70. Наукова творчість
71. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.