Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Прийняття та зміна Конституції Угорщини

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра Конституційного права та порівняльного правознавства РЕФЕРАТ на тему: «Прийняття та зміна Конституції Угорщини» студента другого курсу денного відділення Дербака О.Ю. Науковий керівник: Асист.Дідик В.В. УЖГОРОД-2008 ЗМІСТ І. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ СПЕКТ ІІ. ЗНАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УГОРЩИНИ ІІІ. ШИРОКА РЕФОРМА СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ І. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ СПЕКТ Наростаючі темпи створення тоталітарного суспільства і державної влади знаходили безпосереднє відображення в конституційному законодавстві східноєвропейських країн. Перші конституції держав Центральної і Східної Європи були прийняті в другій половині 40-х — першій половині 50-х рр. Серед них і Конституція Угорщини 1949 р. Їй передували перехідні закони, що закріпили принципи формування і діяльності державного апарату. Так, Закон про державний лад 1946 р. Угорщини повідомляв про ліквідацію монархії, про створення Угорської Народної Республіки, проте не торкався її соціально-економічних основ. Цього питання торкнулася лише сама Конституція 1949 р., яка закріпила соціалістичну власність на засоби виробництва як економічну основу суспільства.1 Розглядаючи питання підготовки і прийняття Конституції Угорської Народної Республіки автор вважає доцільним виділити наступні етапи: 1. У 1947—1949 роках у розвитку угорської держави народної демократії наступив історичний переворот як з політичної, так і з економічної точки зору. Капіталістичні елементи були витиснуті з органів державного управління і винятковим власником влади став робітничий клас у союзі з працюючим селянством.2 Цей принцип згодом відобразила у своєму змісті ст. 2, у якій відносини класів у зв'язку з політичною владою фіксувалися формулою “союзу робітничого класу із трудовим селянством під керівництвом робітничого класу”. Закріплюючи структуру державного апарату, органів державної влади, конституція проголошувала, що органи влади й управління повинні сприяти активній участі трудящих в управлінні &quo ;державними і суспільними справами&quo ; (ст. 32 Конституції УНР).1 За таких історичних умов задача розробки основного закону — Конституції – набула невідкладного і реального характеру. Питання про нову Конституцію було піднято улітку 1948 р. у програмній заяві Угорської партії трудящих. З цього часу розробка і прийняття Конституції стали справою всієї країни. У якості однієї з найважливіших задач прийняття нової конституції також намітив Угорський народний фронт незалежності (лютий 1949 р.). Так, у декларації народного фронту містилася вимога «створити нову Конституцію Народної Республіки, що закріпила б, як основний закон народно-демократичної держави, великі політичні і соціальні завоювання угорського народу». Після вирішального успіху, здобутого під час парламентських виборів 15 травня 1949 р., проведених під гаслами народного фронту, уряд негайно приступив до рішення цієї задачі. 2. Своєю постановою від 27 травня 1949 р. Рада Міністрів утворила комісію для підготовки проекту Конституції.

Ця комісія розробила перший проект Конституції, опублікований Радою Міністрів 5 серпня 1949 р. Проект обговорювався самими широкими масами трудящих на масових мітингах, зборах, на заводах і фабриках, населенням міст і сіл. Активна участь населення в обговоренні проекту Конституції було зовсім новим явищем в історії угорського законодавства. Слідом за всенародним обговоренням комісія з підготовки проекту Конституції з урахуванням внесених пропозицій підготувала остаточний текст проекту Конституції, що був представлений на розгляд Державних Зборів. 3. Проект Конституції був внесений Радою Міністрів 10 серпня 1949 р. Через його велике історичне і політичне значення проект був обговорений 12 серпня на спільному засіданні політичної, конституційно-правової і державно-правової комісій Державних Зборів і прийнятий з незначними редакційними поправками. Після тривалих дебатів, що відбулися 17 і 18 серпня 1949 р., депутати одноголосно1 прийняли представлений на розгляд Державних Зборів проект Конституції. Конституція була опублікована в офіційному виданні 20 серпня 1949 р. у формі закону XX від 1949 р. і відповідно до § 70 цього ж закону в той же день набрала чинності. ІІ. ЗНАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УГОРЩИНИ Відзначаючи значення Конституції, необхідно підкреслити, що її прийняття було надзвичайно важливим як для подальшого розвитку законодавства, так і для роботи з питання застосування права.3 Конституція визначила напрямок подальшого розвитку законодавства, встановила основу розвитку і будівництва угорської соціалістичної державно-правової системи. Будучи основним законом, Конституція не виключає, а, навпаки, припускає подальшу правотворчу діяльність різних державних органів, і, насамперед, законодавчих. Це, зокрема, випливає з того, що вона закріплює насамперед найважливіші положення, що характеризують правову систему для того, щоб вони надалі одержали більш детальне врегулювання в нормах права. Відповідно до цього ст. 2 § 70 Конституції передбачає, що «Рада Міністрів зобов'язана представити Державним Зборам проекти законів, необхідних для проведення в життя Конституції». Прийняття Конституції мало велике значення і для застосування права. У цій області вона також була основним джерелом права: з одного боку, не підлягали застосуванню старі правові норми, що суперечили Конституції, з іншого боку, безпосередньо на основі Конституції в багатьох випадках вирішувалися ті правові питання, що ще не були врегульовані іншим джерелом права. 2 Якщо звернутися до самого змісту конституції, то суттєвим на думку автора є той момент, що вона виходила з організаційно-правового принципу єдиновладдя Рад, яким формально приділялася роль повновладних органів влади в центрі і на місцях. Так, вищим органом державної влади, по Конституції УНР, були однопартійні Державні збори, що обирали Президію УНР і Раду Міністрів. При &quo ;повновладді Рад&quo ;, як правило, по ряду найважливіших питань громадського життя рішення приймалися без усякого правового оформлення. Повністю виключався політичний плюралізм, що формує такий могутній важіль впливу на владу, як суспільна думка.

Зростання ролі Державної ради спостерігалася також у тому, що її компетенція формально розширювалася по оновленій Конституції УНР (у редакції 1972 р.) шляхом закріплення за нею таких повноважень, як обговорення і затвердження урядових програм, звітів про виконання державного бюджету, надання права ратифікації від імені УНР міжнародних договорів і ін. 1 Як і будь-яка конституція, Конституція УНР 1949 р. в процесі розвитку держави потребувала певних змін і доповнень. Проте такі зміни потребують додержання особливого порядку. Так, стабільність Конституції УНР забезпечувалася насамперед тим, що питання про її зміну могло бути вирішене лише Державними Зборами (ст. 4, § 20). Крім того, Конституція ВНР передбачала, що рішення про внесення змін у Конституцію дійсне лише у випадку, коли відповідний законопроект прийнятий кваліфікованою більшістю, тобто 2/3 голосів усіх депутатів Державних Зборів. З часу вступу в силу Конституції неодноразово виникала необхідність у відповідних виправленнях, у зв'язку з чим Державними Зборами було прийнято ряд законів, суттєво оновлюючих зміст Конституції. Ними стали: а) Закон IV від 1950 р., що привів органи юстиції у відповідність із системою Рад, створених законом I від 1950 року. У зв'язку з цим внесені зміни до § 36, 39 Конституції, скасовані інститути вищих судів і вищих державних прокуратур (оскільки радянські органи на відповідному їм рівні не функціонували). Тим самим була приведена у відповідність побудована по територіальному принципі система радянських, судових і прокурорських органів. б) Закон VI від 1953 р. у зв'язку з потребами розвитку поповнив склад Ради Міністрів; уводилася посада перших заступників і заступників голови Ради Міністрів; до Ради Міністрів вводився голова Державного планового керування. Відповідно до цього змінений § 23 Конституції. в) Закон VIII 1954 р., приймаючи до уваги зміни, що відбулися в розвитку Рад, вніс виправлення до § 20, 25, 29, 31, 33 і 34 Конституції. г) Закон II від 1937 р. доповнив § 22 Конституції, що містить визначення Ради Міністрів, словами, що останній є «Угорським революційним робітничо-селянським урядом». Цим же законом було внесене виправлення в § 24 і встановлювалося, що перелік міністерств, що раніше містився в § 24 Конституції, буде визначений особливим законом. Той же закон вніс виправлення в § 67—68 Конституції і знову змінив герб і прапор Угорської Народної Республіки. д) Відповідно до колишнього § 24, Конституція повинна була містити перелік усіх міністерств. Це створювало необхідність слідом за зміною числа міністерств, їхніх назв і компетенції щоразу приймати відповідні закони про зміну § 24 Конституції. Такий характер мали закони IV від 1950 р., I від 1951 р., I від 1952 р., IV від 1953 р., VI від 1953 р., III від 1954 р., VII від 1954 р., II і IV від 1955 р. і III від 1956 р.1 ІІІ. ШИРОКА РЕФОРМА Конституції відбулася в 1972 р. У зв’язку з настанням нової політичної ситуації. Новий конституційний текст, відрізнявся від старого головним чином словесно, хоча і слід зазначити деяку демократизацію конституційно-правових інститутів.

Столь же неправомерно и недемократично допустить, чтобы Закон общества изменялся отдельными лицами, комитетами или парламентом. Итак, что такое Закон общества? Кто его вырабатывает? Каково его значение для демократии? Подлинным Законом общества является либо обычай, либо религия. Всякая попытка установить Закон общества, минуя эти исходные отправные моменты, неправомерна и нелогична. Конституция не является Законом общества. Конституция это основной, установленный человеком закон. Этот закон должен иметь источник, который оправдывал бы его существование. Проблема свободы в современном обществе порождена тем, что Законом общества стали конституции, которые опираются исключительно на воззрения господствующих в мире диктаторских орудий правления, начиная от личности и кончая партией. Это подтверждается расхождениями в конституциях, хотя свобода человека едина. Причиной этих расхождений является различие воззрений тех, кто стоит у власти. Именно истолкование свободы является уязвимым местом существующих ныне в мире режимов

1. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

2. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

3. Поняття, предмет та зміст господарського договору

4. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії

5. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

6. Пилип Орлик та перша Конституція України
7. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану
8. Сутність та зміст контролю

9. Предмет політології, сутність та зміст

10. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

11. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

12. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

13. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

14. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

15. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

16. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

17. Роль та вміст води в організмі

18. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

19. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

20. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

21. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

22. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності
23. Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики
24. Анархізм в Росії: теорія та практика

25. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

26. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

27. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

28. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

29. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

30. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

31. Зміни особистості при шизофренії та особливості лікування

32. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные
Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки

33. Метаболічні зміни в органах щурів за умов свинцево-кадмієвих токсикозів та їх корекція гепатопротекторами

34. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

35. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

36. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

37. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

38. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України
39. Використання різних джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень
40. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

41. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

42. Лобізм та його регулювання

43. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях. Зміна домінуючої стратегії поведінки та захисту протягом тижня

44. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

45. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року

46. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

47. Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту

48. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные
Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

49. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

50. Зміст поточних планів та організація їх розробки

51. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

52. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

53. Полная история танков мира

54. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
55. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
56. Цивільний та арбітражний процес

57. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

58. А. Гамильтон и американская Конституция

59. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

60. Первая российская конституция

61. Анализ Конституции США и ее сравнение с Конституцией РФ 1993 года

62. Конституция Великобритании

63. Конституция США: Общая Характеристика

64. Сравнительный анализ Конституции Литовской и Латвийской Республик

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

65. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

66. Конституцiя США та реальнi права громадян

67. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

68. Особенности конституции США

69. Классификация конституций

70. Классификация конституций
71. Конституция - основной закон государства
72. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

73. Принцип разделения властей в Конституции РФ 1993г.

74. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

75. Конституция, как Основной Закон РФ

76. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

77. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

78. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

79. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

80. Конституционный процесс в Украине. Конституция Украины 1996 года

Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки

81. Конституція Пилипа Орлика

82. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

83. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

84. Полная история танков мира

85. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

86. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах
87. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
88. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

89. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

90. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

91. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

92. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

93. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

94. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

95. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

96. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Одеяло байковое жаккардовое "Карапуз" (цвет: бежевый).
Жаккардовое одеяло для новорожденных и детей изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка). Двухсторонняя расцветка. Одеяло имеет мягкую
565 руб
Раздел: Одеяла для детей
На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Итальянская конституция 1947 г.

98. Первые конституции азиатских государств

99. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.