Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

"Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Академія КРОК ЗВІТ за результатами переддипломної практики на тему № 2.1 „РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ” (НА МАТЕРІАЛАХ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ВАТ АКБ «УКРСОЦБАНК») Київ 2010 Зміст Вступ 1. Характеристика основних видів діяльності комерційного банку ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” 1.1 Організаційна характеристика ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” 1.2 Основні результати діяльності ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” у 2008 – 2009 рр 2. Розрахункове – касове обслуговування клієнтів в ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” 2.1 Операції розрахунково-касового обслуговування клієнтів – юридичних, фізичних осіб та інших банків 2.2 Документи та бухгалтерські проводки при розрахунково-касових операціях в ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” 3. Технологія розрахунків в ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” з використанням банківських пластикових платіжних карток 3.1 Механізми розрахунково-касових готівкових та безготівкових розрахунків за допомогою платіжних карток 3.2 Бухгалтерський облік розрахунково-касових операцій, виконуємих з використанням платіжних пластикових карток 3.3 Рейтингова позиція банку на ринку пластикових платіжних карток в банківській системі України 3.4 Види розрахунково-касових операцій банку з використанням банківських платіжних карток 3.5 Тарифна політика банку в операціях з банківськими пластиковими платіжними картками Висновки та рекомендації Список використаної літератури Вступ Розрахунки з використанням готівки надзвичайно дорого обходяться державній і комерційним фінансовим структурам. Випуск у обертання нових купюр, обмін старих, утримання значного персоналу, незручності і великі втрати часу рядових клієнтів — усе це важким тягарем лягає на економіку країни. В Україні, наприклад, близько 20 % вартості кожної гривні іде на підтримку її ж власного обертання. Один з можливих і самих перспективних засобів вирішення проблеми готівкового обороту — створення ефективної автоматизованої системи безготівкових розрахунків на базі пластикових карток. Актуальність теми переддипломного практичного дослідження полягає в необхідності аналітичного упорядкування поточних показників та тенденцій розвитку платіжних систем в Україні на базі пластикових карток з урахуванням відкритості банківської системи України після входження в СОТ для банків розвинутих ринкових країн з їх банківськими технологіями. Предметом переддипломного дослідження були розрахунково-касові операції та використання в цих операціях пластикових платіжних карток. Об’єктом передипломного дослідження був комерційний банк ВАТ АКБ «Укрсоцбанк». Метою переддипломного дослідження було отримання показників поточного стану діяльності АКБ «Укрсоцбанк» в сегменті розрахунково-касового обслуговування та впровадження технологій карткових розрахункових банківських послуг в Україні. Інформаційною базою переддипломного дослідження були нормативні та аналітичні матеріали Національного банку України, річна та поточна фінансова звітність ВАТ АКБ «Укрсоцбанк», аналітичні матеріали Асоціації комерційних банків України, аналітичні рейтингові матеріали агентства «Простобанк», матеріали галузевих видань з питань платіжних систем з використанням пластикових карток.

1. Характеристика основних видів діяльності комерційного банку ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” 1.1 Організаційна характеристика ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” Назва банку: Повна – Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку “Укрсоцбанк”, скорочена – АКБ “Укрсоцбанк” . Адреса банку: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» на сьогодні — один з найбільших системних універсальних банків України який входить в міжнародну U iCredi Group. 23 січня 2008 року U iCredi Group завершила купівлю 94,2% загального випущеного акціонерного капіталу Укрсоцбанку в групи інвесторів, яких представляла міжнародна інвестиційна консалтингова компанія Eas O e (продавець із боку акціонерів) через Ba k Aus ria, який входить до Групи і є відповідальним за комерційну банківську діяльність у країнах Центральної та Східної Європи. Розмір зареєстрованого статутного капіталу банку – 1,27 млрд. грн. Таблиця 1.1 Перелік акціонерів, що мають істотну участь у банку, станом на 01.01.2009 р. Назва акціонера Сума внеску, Тис. грн. % від статутного капіталу ЗАТ “Ферротрейд Інтернешнл”, Україна 878 731,8 82,12 U icredi Ba k Aus ria AG, Aus ria 137 330,1 12,83 Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку Укрсоцбанк за організаційно-правовою формою є відкритим акціонерним товариством (ВАТ). За обсягом валюти балансу ВАТ АКБ «Укрсоцбанк» займає 6 – рейтин-гове місце в банківській системі України станом на 01.04.2009 року(табл.1.2). Таблиця 1.2 Мажоритарні власники-нерезиденти в перших 60 найбільших комерційних банках України У 2006 році відповідно до стратегічного плану розвитку прийнято внутрішню структуру банку АКБ “Укрсоцбанк», яка складається з трьох бізнес-орієнтованих напрямків : - Корпоративний бізнес — обслуговування юридичних осіб. - Роздрібний бізнес — обслуговування фізичних осіб. - Фінансово-інституційний бізнес — надання послуг комерційним банкам та компаніям, які емітують власні фінансові інструменти, як правило, корпоративні облігації. Поділ на бізнес-напрямки, а також підрозділи їх підтримки, проведено по всій системі АКБ «Укрсоцбанк». Система АКБ «Укрсоцбанк» складається з Головного офісу в Києві та 447 установ, з яких – 7 філій і 440 відділень. Органи управління АКБ «Укрсоцбанк» — загальні збори акціонерів, спостережна рада та правління. Спостережна рада і правління керують діяльністю банку в межах повноважень, наданих їм загальними зборами акціонерів. Вищим органом банку є загальні збори акціонерів, які скликаються не рідше одного разу на рік. Спостережна рада банку — колегіальний орган управління, який представляє інтереси акціонерів в період між проведенням загальних зборів акціонерів. Голова спостережної ради здійснює керівництво діяльністю ради, забезпечує контроль за виконанням спостережною радою та правлінням рішень загальних зборів акціонерів, представляє інтереси банку в усіх організаціях як на території Україні, так і за її межами. Виконавчим органом банку є правління, що здійснює управління поточною діяльністю, формуванням фондів, необхідних для статутної діяльності, та несе відповідальність за ефективність роботи банку.

Голова правління без довіреності представляє банк в усіх підприємствах, укладає договори та угоди в межах своїх повноважень. 1.2 Основні результати діяльності ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” у 2008 – 2009 рр. За переліком видів послуг, які надаються, та груп клієнтів, що ними користуються, а також сферами застосування залучених ресурсів і власного капіталу та, відповідно до Статуту, АКБ “Укрсоцбанк” є універсальною кредитно-фінансовою установою; протягом звітного періоду банк здійснював банківську діяльність на підставі законодавчих і нормативних актів, що регулюють банківську діяльність в Україні, в тому числі отриманої від Національного банку України ліцензії за №5 від 29 грудня 2001 року, дозволу №5-2 від 29 липня 2003 року та додатка до дозволу №5-2 від 29 липня 2003 року. Зазначені ліцензія та дозвіл дозволяють банку здійснювати всі операції, передбачені нормами статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність” . Станом на 01.01.2009 року (за результатами діяльності у 2008 році) банк ВАТ АКБ „Укрсоцбанк» займав наступні рейтингові місця в банківській системі України, маючи нижченаведений рівень основних показників діяльності : 1. За рівнем валюти балансу: - 5 місце в рейтингу – 49,695 млрд.грн.; - 5,57% частку від сумарної валюти балансу БС України. 2. За рівнем власного капіталу: - 4 місце в рейтингу – 553,08 млн.євро (при нормативному рівні не менше 10,0 млн.євро); - 4,86% частку від сумарного власного капіталу БС України. 3. За рівнем кредитно – інвестиційного портфелю: - 5 місце в рейтингу -42,796 млрд.грн.; - 5,633% частку від сумарної валюти КІП БС України; 4. За рівнем депозитів фізичних осіб в пасивах валюти балансу: - 8 місце в рейтингу – 7,316 млрд.грн.; - 16,43% частку у власних зобов’язаннях; - 3,61% частку від сумарної валюти депозитів фізичних осіб в БС України. 5. За рівнем депозитів юридичних осіб в пасивах валюти балансу: - 7 місце в рейтингу – 7.351 млрд.грн.; - 16,51% частку у власних зобов’язаннях; - 3,3% частку від сумарної валюти депозитів юридичних осіб в БС України. 6. За рівнями прибутку і рентабельності валюти балансу(ROA) та статут-ного капіталу(ROE): - 2 місце в рейтингу - прибуток = 791,8 млн.грн. ( 10,62% від сумарного прибутку БС України); - ROA – 1,593% ( нормативний рівень за вимогами НБУ не менше 1,5% у 2008 році); - ROE – 74,0% ( нормативний рівень за вимогами НБУ не менше 10% у 2008 році); - високорентабельний та інвестиційно-привабливий банк. Станом на 01.01.2010 року (за результатами діяльності у 2009 році) банк ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” займає наступні рейтингові місця в банківській системі України, маючи нижченаведений рівень основних показників діяльності : 1. За рівнем валюти балансу: - 7 місце в рейтингу – 43,888 млрд. грн. (зменшення на -807,0 млн.грн. за 2009 рік); - 5,22% частку від сумарної валюти балансу БС України. 2. За рівнем власного капіталу: - 4 місце в рейтингу – 688,8 млн. євро (при нормативному рівні не менше 10,0 млн. євро).; - 5,5% частку від сумарного власного капіталу БС України. 3. За рівнем сумарного кредитно – інвестиційного портфелю: - 6 місце в рейтингу – 34,572 млрд.г

Після здобуття Січовими Стрільцями Фастова військо Директорії швидко поповнювалося селянами-добровольцями, що дало змогу створити Осадчий корпус. 205 Восени 1918 р. спеціальна комісія при Міністерстві внутрішніх справ розробила правила виборів до Державного Сейму України, за якими держава поділялася на 251 округ. Але вибори не відбулися. 206 Кістяківський Ігор Олександрович (І876-1957) — юрист, державний діяч. Син відомого українського вченого і громадського діяча О. Ф. Кістяківського, племінник П. П. Чубинського. Вивчав юриспруденцію в Києві та Німеччині, був доцентом Університету Св. Володимира в Києві. З 1903 р. — адвокат і приват-доцент у Московському університеті, лектор Московського комерційного інституту. Живучи в Москві, матеріально підтримував видання часопису «Украінская жизнь». З травня 1918 р. — державний секретар в уряді Ф. А. Лизогуба. З липня — міністр внутрішніх справ у кабінетах Ф. А. Лизогуба і С. П. Гербеля. У травні-серпні — заступник голови української делегації на переговорах з РРФСР. Сенатор Загального зібрання Державного Сенату. Емігрував. 207 Після відступу з Києва в січні 1918 р. українські частини були реорганізовані і зведені 9 лютого в Окремий Запорізький Загін. Навесні 1918 р. його переформовано в Запорізьку дивізію, командування якою 3 березня було доручене О.Нагієву (генерал-майор російської служби, осетин за національністю. У серпні 1918 р. відбув у Грузію, де створював добровольчі формування.1919 р. захоплений червоними в Батумі і страчений). 8 квітня 1918 р. дивізію було згорнуто в бригаду, за Гетьманату в серпні — знову поширено в дивізію, командування якою обійняв непопулярний серед козаків генеральний хорунжий Бочковський

1. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

2. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

3. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

4. Процентна політика комерційного банку

5. Кредитна політика комерційного банку

6. Маркетингова діяльність комерційного банку
7. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку
8. Фінансова стійкість комерційного банку

9. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

10. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

11. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

12. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

13. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

14. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

15. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

16. Комерційні банки

Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины
Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда

17. Кредитний механізм в комерційних банках

18. Операции с иностранной валютой в коммерческих банках

19. Технологія міжбанківських платежів у комерційному банку

20. Комерційні банки та їх види

21. Облік та аудиту комерційних банках

22. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")
23. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"
24. Вплив емоційного благополуччя студентів на засвоєння навчального матеріалу

25. Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

26. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

27. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

28. Характеристика банка и анализ платежей, проводимых банком

29. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»

30. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

31. Формирование ресурсов банками США. Управление активами американских банков

32. Деревина та деревні матеріали

Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

34. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

35. Навчання лексичного матеріалу

36. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

37. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

38. Характеристика веб-браузерів. Загальновживані норми оформлення текстового матеріалу
39. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)
40. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

41. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

42. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

43. Методика вивчення ліричного твору в школі (на матеріалах лірики Г. Гейне)

44. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

45. Управління запасами матеріалів на підприємстві

46. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

47. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

48. Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики

Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры

49. Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ "Ротекс" (м. Київ))

50. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

51. Вивчення геометричного матеріалу в початковій школі

52. Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника

53. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

54. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів
55. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу
56. Різання матеріалів, верстати та інструменти

57. Шліфування матеріалів

58. Контроль параметрів шуму. Звукоізоляційні властивості різних матеріалів

59. Матеріали і методи дослідження

60. Загальні властивостi будiвельних матеріалів

61. Споживчі властивості будівельних матеріалів та речовин

62. визначення термодинамічних властивостей різних речовин і матеріалів

63. Шаруваті кристали рідкоземельних матеріалів

64. Матеріалістична філософія Нового часу

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

65. Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)

66. Поляризація діелектричних матеріалів та їх діелектрична проникність

67. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

68. Розвиток комунікаційного процесу ВАТ "Полтавський машинобудівний завод"

69. Особенности проведения банком операций с векселями

70. Лизинговые операции банков
71. Форфейтинговые операции банков
72. Валютные операции коммерческих банков

73. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

74. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

75. Валютные операции Сберегательного банка РФ

76. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

77. Операции коммерческих банков

78. Операции банка с собственными векселями

79. Банки и их операции

80. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг

81. Доверительные (трастовые) операции коммерческих банков

82. Операции банков с ценными бумагами

83. Доверительные (трастовые) операции коммерческих банков

84. Корреспондентские отношения и учет валютных операций в банке

85. Новые операции коммерческих банков

86. Кассовые операции банков
87. Экономические основы валютных операций коммерческих банков РФ
88. Анализ доходности коммерческого банка от операций с ценными бумагами

89. Банки и банковские операции

90. Валютные операции коммерческого банка

91. Ипотечные банки и их операции

92. Коммерческие банки и их операции

93. Кредитные операции коммерческого банка

94. Операции коммерческих банков с пластиковыми карточками

95. Ссудные операции коммерческого банка

96. Факторинговые операции банков

Доска магнитная для рисования, со штампиками.
Магнитная доска предназначена для рисования; у доски стирающееся поле для создания рисунков при помощи специального маркера. На
347 руб
Раздел: Магнитные доски
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Виды банков и их новые операции и услуги

98. Операции коммерческих банков на примере банка Украина

99. Лизинговые операции коммерченских банков


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.