Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансування державного апарату в Україні

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Зміст1. Теоретична частина. Теоретичні підходи до проблеми фінансування державного апарату в Україні 1.1 Предмет і об’єкт фінансування апарату державного управління в Україні 1.2 Сутність та особливості об’єктів та категорій дослідження 1.3 Чинники що впливають якість дослідження 1.4 Критерії оцінювання ефективності діяльності 1.5 Користувачі інформації 1.6 Характеристика сучасного стану бюджету міста та Оболонського району Києва 1.7 Інформаційне забезпечення дослідження 2. Аналітична частина. Аналіз видатків бюджету на фінансування державного апарату на прикладі діяльності районної державної адміністрації Оболонського району м. Києва 2.1 Визначення ефективності фінансування державного апарату в Оболонському районі м. Києва (Модель1) 2.2 Аналіз динаміки обсягів фінансування органів державного управління Оболонського району м. Києва ( Модель2) 2.2.1 Аналіз змін за рахунок росту кількості державних установ 2.2.2 Аналіз індикатора інтенсифікації діяльності ( Модель 3) 2.2.3 Факторний аналіз динаміки ефективності фінансування за рахунок зміни обсягів фінансування (Модель 4) 2.2.4 Аналіз динаміки абсолютних величин (Модель 5) 2.2.5 Аналіз коефіцієнта еластичності ( Модель 6) 2.2.6 Аналіз структури у відносному вимірі ( Модель 7) 2.2.7 Аналіз кон’юнктури внутрішніх коливань(Модель 8) 2.2.8 Аналіз ефективності структурної політики (індексний аналіз) (Модель 11) 2.2.9 Аналіз динаміки зміни бюджету фінансування органів державної влади (Модель 12) 2.3 Розробка управлінського рішення щодо підвищення ефективності фінансування державного апарату в Оболонському районі м. Києва 3. Використання програмного середовища Microsof Excel в процесі аналізу фінансування державного апарату Література 1. Теоретична частина. Теоретичні підходи до проблеми фінансування державного апарату в Україні 1.1 Предмет і об’єкт фінансування апарату державного управління в Україні До бюджетних належать організації, основна діяльність яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів бюджету на підставі кошторису доходів і видатків. Належність організацій до бюджетних визначається їхнім статутом, установчими документами, відповідними фінансовими органами. Це школи, дитячі садки, вищі та середні спеціальні навчальні заклади, науково-дослідні установи, установи охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізкультури, культури і мистецтва, оборони, державної влади та управління. Об'єктом дослідження являється бюджетне фінансування органів державного апарата в Україні. Предмет дослідження - ефективність бюджетного фінансування органів державного апарата в Україні Метою фінансування органів державного апарату є сприяння виконанню обов’язків органів державної влади в сфері державного управління, а саме: забезпечення матеріальними ресурсами органів державної влади, забезпечення оплати праці державних службовців . Головною умовою досягнення мети ефективного фінансування апарату державного управління є всебічний аналіз фінансової системи забезпечення коштами органів державної влади, розробка управлінського рішення , щодо можливості економії бюджетних коштів.

1.2 Сутність та особливості об’єктів та категорій дослідження Виконавчу владу в областях, районах, районах в Автономній Республіці Крим, у містах Києві та Севастополі, районах у містах Києві та Севастополі здійснюють відповідно обласні, районні, районні в АРК, Київська та Севастопольська міські, районні в цих містах державні адміністрації. Вони є місцевими органами виконавчої влади і входять до єдиної системи органів державної виконавчої влади та в межах своїх повноважень здійснюють виконавчу владу на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, а також реалізують повноваження, делеговані їм відповідною радою. Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують: 1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; 2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; 3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку; 4) підготовку та виконання відповідних бюджетів; 5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень. У політико-правовій практиці України інститут місцевих державних адміністрацій вперше було запроваджено у 1992 р. Законом України &quo ;Про представника Президента України&quo ;. Саме цим Законом було відокремлено місцеві органи виконавчої влади, які були засновані на базі виконавчо-розпорядчих органів районних і обласних рад, віл органів місцевого та регіонального самоврядування. Таке відокремлення мало на меті створити єдину систему виконавчих органів на місцях на чолі з Президентом України та розмежувати функції і повноваження між місцевими державними органами (адміністраціями) та такою самостійною формою реалізації публічної влади, як місцеве та регіональне самоврядування. Таким чином, в Україні почався процес роздержавлення місцевих рад, які становили політичну основу колишньої радянської України. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Саме через зазначені органи й відбувається переважно практична реалізація основних функцій держави, яка потребує постійного фінансування. Органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Фінансування утворення, реорганізації та ліквідації органів державної влади здійснюється в межах коштів, передбачених на утримання органів державної влади Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік або (у разі недостатності такого фінансування) після внесення відповідних змін до такого Закону. Кошти на фінансування органу державної влади передбачаються у Державному бюджеті України окремим рядком.

Органи державної влади можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів для виконання делегованих законами України повноважень органів місцевого самоврядування. Органам державної влади забороняється створювати позабюджетні фонди, мати позабюджетні спеціальні рахунки та використовувати кошти, одержані за здійснення функцій держави, що передбачають видачу дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрацій та інших дій на платній основі, в будь-який інший спосіб, крім зарахування таких коштів до Державного бюджету України. За рахунок коштів Державного бюджету України фінансуються видатки на державне управління, у тому числі на законодавчу і виконавчу владу та Президента України; судову владу; правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави; проведення виборів та, референдумів тощо. Згідно з функціональною класифікацією видатків фінансування зазначених органів та заходів підпадає під розділ &quo ;Загальнодержавні функції&quo ; (код 0100). На кошторисно-бюджетному фінансуванні перебувають вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування (код 0111). З державної скарбниці фінансується утримання апаратів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України, Державного управління справами та органів, що входять до його системи; апарату Верховної Ради АРК. З державного бюджету фінансується діяльність народних депутатів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; забезпечується здійснення загальнодержавних повноважень Президентом України та Кабінетом Міністрів України. Враховуючи те, що згідно з Конституцією України (ст. 118) виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації, на яких покладається здійснення загальнодержавних функцій та завдань на місцях, держава бере на себе фінансування видатків на утримання зазначених місцевих адміністрацій. Діяльність органів місцевого самоврядування та їх виконавчих комітетів фінансується за рахунок місцевих бюджетів, крім виконання тих функцій, які делегуються їм з загальнодержавного рівня: органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади (ст. 143 Конституції України). У цьому разі держава фінансує здійснення таких повноважень у повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, також компенсуються державою. Органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень затверджують плани й програми економічного та соціального розвитку відповідної території, місцеві екологічні програми, плани приватизації об'єктів комунальної власності. Витрати на утримання апарату органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів також визначаються кошторисами витрат. Порядок організації і функціонування місцевих державних адміністрацій закріплюється Конституцією та Законом України &quo ;Про місцеві державні адміністрації&quo ; від 9 квітня 1999 р.

Меньшости, розумючи це, старались на цьому виторговувати соб бльше мсць у Рад, в Секретарат, ставили ржн прнцпальн проAрамов вимоги, цль яких була все та сама: обмежити правосильнсть Ради та Секретарату й пддати нас пд залежнсть вд Петрограду. Вони все ж таки (крм врейських партй) не могли примиритися з перемогою укранства й все намагалися якось затримати  дальший поступ, загальмувати й тримати на status quo. Таке вдношення меньчостей з одного боку й необхднсть здобути яко мога швидче узаконення державности й засобв для  будування, це вимагало вд нас надзвичайного напруження нервв, такту, стриманости й разом з тим невтомно роботи й кипння серед тисяч ржних дрбних  великих труднощв. ¶ третя сторона: знов таки та сама внутршня самоорAанзаця, творння власних державних апаратв. Людей було мало; знаття, досвду, умння ще меньче; вдповдних для того матеральних засобв зовсм обмаль. А головне людей мало. Вже не було мови про партйнсть служащих у тому чи инчому Секретарств

1. Державне право України

2. Державний лад України в роки Другої світової війни

3. Державний лад України при НЕП

4. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

5. Державний борг України

6. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України
7. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку
8. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

9. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

10. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

11. Державній бюджет України

12. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

13. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

14. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

15. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

16. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

17. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

18. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

19. Державне регулювання фондового ринку в Україні

20. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

21. Історія створення Державного Гімну України

22. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні
23. Принципи розробки та оцінки державної політики України
24. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

25. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

26. Запорізька Січ - зародок української державності

27. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

28. Проблеми відродження української державності

29. Становлення української державності 1648-1657рр.

30. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

31. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

32. Державна політика в Україні

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

33. Сучасна українська державність

34. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

35. Державно-церковні відносини в період незалежної України

36. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

37. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

38. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні
39. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні
40. Державне кредитування В Україні

41. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

42. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

43. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

44. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

45. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

46. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

47. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

48. Політичні права і свободи громадян України

Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки
Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

50. Львівський музей українського мистецтва

51. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

52. Державно-конституцiйнi традицii козацькоi доби

53. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

54. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України
55. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)
56. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

57. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

58. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

59. Стратегическое управление (укр)

60. Приватизація як засіб припинення державної власності

61. Історія України

62. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

63. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

64. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения
Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров

65. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

66. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

67. Постмодернізм та українська історична наука

68. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

69. Створення залізниць в Україні

70. Центральна Рада і пролетаріат України
71. Декабристський рух та його поширення на Україні
72. Історія держави та права України

73. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

74. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

75. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

76. Історія розвитку криміналістики в Україні

77. Культура початку ХХ ст Українська музика

78. Портрет доби українського бароко

79. Лекції з української та зарубіжної культури

80. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

82. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

83. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

84. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

85. Ділові взаємовідносини в апараті управління

86. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні
87. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні
88. Економічне районування України

89. Святкування Великодня на Україні

90. Українська держава П. Скоропадського

91. Cучасні політичні партії в Україні

92. Основні напрямки зовнішньої політики України

93. Україна в сучасному геополітичному просторі

94. Господарське право України

95. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

96. Поняття, форма та функції Конституції України

Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

97. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

98. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

99. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.