Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Культура козацької доби та українського бароко

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Реферат з культурології на тему: Розпад Київської Русі та монголо-татарська навала призвели до занепаду економічного, політичного і культурного життя України з середини XIII ст. Князівства опинились у повній залежності від татарського хана. З середини XIV ст. українські землі (Київ, Чернігів, Переяслав, Поділля, Волинь) приєднані до Великого князівства Литовського. За ці часи литовські князі прийняли православ’я, руська мова стала офіційною. У другій половині XIV ст. починається експансія Польщі, що завершилася окупацією Галичини і частини Волині (1366). Виник гострий релігійний, соціальний, етнічний конфлікт. Згодом Польща і Литва дійшли згоди і у 1385 р. уклали Кревську унію: литовський князь Ягайло став польським королем. Він зобов’язався повернути литовців у католицтво, землі Литви й України приєднати до Польші. У кінці XV ст. зміцніла Московська держава. Іван III проголошує, що землі Київської Русі повинні бути приєднані до Москви. Україна опинилася між двох вогнів: з одного боку, латинізація і спольщення, з другого – омосковлення. Крім цього, у XV-XVI ст. тривала безперервна боротьба з татарською ордою, від якої ні літовський, ні польський уряди не могли захистити. Це завдання виконало українське козацтво. Начало козаччини припадає на XV ст. У 1550 р. Дмитро Вишневецький (Байда) побудував Запорізьку Січ. Наприкінці XVI ст. внаслідок політичних обставин значення козацтва зростає. Важливим чинником культурного процесу в Україні була православна церква, яка залишилась єдиним інститутом вираження самобутності українців. Фатальними були наслідки Люблінської унії 1569 р., згідно якої більша частина українських земель (Галичина, Холмщина, Волинь, Поділля, Київ, Брацлав) перейшла до Польщі, а менша – до Москви. В цей час українська культура і церква зазнали тяжких утисків. Після Люблінської унії єзуїти заснували свої колегії у Ярославі, Львові, Кам’янці, Луцьку, Вінниці, Києві. Вони доводили, що православ’я перебуває у такому безнадійному становищі, що єдиним виходом для його прибічників є поєднання з Римом. На захист Української Православної Церкви виступили братства. Вони виникали в середовищі міщан і ремісників. Організовувалися з метою утримання порядку в храмах, турботи про хворих, допомоги бідним. Згодом братства стали виступати на захист православ’я як організатори шкіл при церквах. Особливо значною була їх діяльність у XV-XVI ст., коли розгорнулась боротьба з покатоличенням. Перші братства виникли у Львові. Найстаршим є братство при Успенській церкві, засноване 1439 р. У 1596 р. була укладена Брестська церковна унія. З єдиної православної церкви утворилися уніатська, або греко-католицька (з’єднана з Римом), і православна церква, яка у другій половині XVII ст. підпала під владу московського патріархата. Вище православне духовенство, частина шляхти, міщан пішли за унією. Уніатська конфесія зберігала православну обрядність, але визнавала римського папу головою і догмат походження Святого Духа не тільки від Отця, а й від Сина. Проте рядове духовенство, частина шляхти на чолі з князем Костянтином Острозьким (1526-1608), братства, селяни, козацтво залишилися православними.

Міжконфесійна боротьба мала погані наслідки: православні з призирством ставилися до уніатів як зрадників; римо-католики не вважали їх за повноправних громадян, принижували, бо вони не були поляками. Процес формування української культури у XIV – першій половині XVII ст. відбив складний рух остаточного формування українського етносу, який завершився у XVI ст. Причинами повільного культурного розвитку України цього часу стали наслідки татаро-монгольскої навали, загарбання українських земель литовцями та поляками, агресії Кримського ханства і Османської Порти. У XV – першій половині XVI ст. вихідці з України здобували освіту за кордоном у Краківському, Празькому, Болонському університетах. Так, Павло Русин (1470-1517) та Юрій Котермак (1450-1494) навчалися у Краківському університеті. Останній став ректором Болонського університету. У другій половині XVI – першій половині XVII ст. в Україні продовжували діяти школи при церквах і монастирях, проте це вже не відповідало вимогам часу. Виникає новий тип школи – греко-слов’янсько-латинська, у якій національні давньоруські традиції поєднувалися з позитивними досягненнями західноєвропейської школи і науки того часу. Першою навчальною установою такого типу в Україні стала Острозька вища школа (1576), заснована князем Острозьким. Ця школа зібрала відомих діячів культури: ректором був письменник Герасим Смотрицький, серед викладачів – друкар Іван Федоров (р.н. невід. – 1583), Дем’ян Наливайко (брат Северина Наливайка), Василь Суразький, Клірик Острозький (псевдонім невідомого письменника). У цей час братські школи активізували свою діяльність. Так, Львівське Успенське Братство мало навіть відповідний статус для своєї школи, так званий “Порядок шкільний”, за яким і велося навчання. У братських школах поряд з вивченням загальноосвітніх наук, велика увага приділялася викладанню “мусик – церковного пения”, знань теорії композиції. Мистецтво співу у церковних хорах XVI-XVII ст. досягло високого професійного рівня. На початку XVII ст. в Україні почали виникати єзуїтські школи: у Ярославі (1575), Львові та Луцьку (1608), Києві (1615), Острозі (1624) та інших містах. Важливим осередком освіти і науки стала Київська колегія, яка була створена у 1632 р. Вона проіснувала до 1817 р. Ця колегія прирівнювалася до західноєвропейських академій і у 1701 р. Указом Петра I одержала цей статус офіційно. Києво-Могилянська академія справила значний вплив на розвиток культури, мистецтва і освіти України. Першоосновою навчальної програми, крім вивчення мов, були сім вільних наук – граматика, риторика, піїтика, філософія, математика, астрономія, музика. На взірець Київської відкривалися колегіуми в містах Чернігові, Переяславі, Харкові. Серед інших відомих діячів, що закінчили Академію, М. Козачинський (працював у Сербії), Г. Кониський (у Білорусі), Симеон Полоцький (білорус), Єпіфаній Славинецький (найбільший учений того часу), Дмитро Туптало (проповідник, митрополіт Ростовський, автор 4-томника “Четьї Мінеї”), Стефан Яворський (єпископ Рязанський), Феофан Прокопович (викладач філософії та поетики в Академії, найвпливовіша постать часів Петра I, йому належить відозва “Про папський вирок Галілеєві”).

На тлі духовної культури українського народу вирізняється постать визначного церковного і культурного діяча Петра Могили (1597-1647). У співавторстві з ігуменом Києво-Печерської лаври І. Трохимовичем він уклав “Православне ісповідання віри”, де викладає основи віри православної, очищеної від чужих впливів. За проведену роботу Петро Могила був нагороджений ступенем доктора богословських наук. Ця праця залишалася єдиним підручником у навчанні віри аж до XIX ст. Освіта в Україні тісно пов’язана з друкарством. Винахід Йоганна Гутенберга (40 роки XV ст.), що розробив технологію друкарського процесу (виготовлення друкарських форм із застосуванням рухомих літер, пресу), швидко поширився у Європі. В XV ст. друкарні виникають у Празі, Кракові, з XVI ст. – в україно-білоруських та литовських землях. Своєю діяльністю уславився білоруський просвітитель Франциск Скоріна (1490-1540). В Україні друкування вперше здійснив Іван Федоров (? – 1583). Він видав “Апостол” (1577), Острозьку Біблію (1581). Разом з Петром Мстиславцем починав роботу в Москві, де видав “Апостол” (1564). Українська культура початку XVI – першої половини XVII ст. переживала етап свого Відродження. Її типовими ознаками були поширення ідей гуманізму, що стверджувало винятковість земної людини. Найбільш яскраво це проявилося у літературі, яка викладалася латинською. Основоположниками гуманістичної культури в Україні у XV-XVI ст. слід вважати Юрія Дрогобича, Павла Русина, Лукаша, Станіслава Оріховського. Поширення гуманістичних ідей в Україні започаткував Юрій Дрогобич (Юрій Котермак, Георгій з Русі, Юрій зі Львова). Вищу освіту здобув у Краківському та Болонському університетах, доктор філософії та медицини. В Болоньї викладав (1478-1482) медицину і астрономію, був ректором Болонського університету (1481-1482). В кінці XVI – на початку XVII ст. в Україні поширилася полемічна література. Полеміка між православними і католиками велася і навколо розходжень у віровченні, і навколо питань громадського і культурного життя українського народу. Серед полемістів видатні діячі культури Герасим і Мелетій Смотрицькі, Іван Вишенський, Василь Суразький, Клірик Острозький, Христофор Філарет, Захарія Копистенський та анонімні автори. Наприкінці XVI – початку XVII ст. розвитку набуває поезія. Кращі зразки належать Памві Беринді, Касіяну Саковичу, Григорію Желиборському, Григорію Кирницькому. Продовжується літописання, в основному літописи білоруського походження. Найближчий до історіографії України “Супрасльський літопис” (перша половина XVI ст.) Найцікавішою літописною пам’яткою є Густинський літопис (“Кройніка”), складений близько 1623-1627 Захарією Копистенським і переписаний ієромонахом Михайлом Лосицьким у 1670. Особливість літопису становлять літературні вставки про початок письменства, походження назви “Русь”, виникнення козацтва. У XVI – першій половині XVII ст. певних здобутків досягли музична культура і театральне мистецтво. Центральне місце займали історичні пісні та думи – епічний вокально-інструментальний жанр, у якому поєдналися трагедійність, героїка і ліризм.

Але й у тих вузьких рямцях, укранська ритовина находить соб змогу давати фрагменти сучасного соб життя й побуту з його обстановою й культурою. Особливо цнними виявилися т фрагменти для вдтворення нашо тогочасно архтектури й костюмольог. В противенств до московського, укранський дереворит з своми центрами у Львов й Кив став постйним помостом для культурно-мистецьких звязкв Украни з рештою Европи. Укранськ ритвники, як тльки усволися з матерялом, переносять у сво твори не тльки мотиви захдно-европейсько орнаментики, архтектури, обстанови й костюмв, але й копюють цл гравюри та картини таких мистцв, як Дрер, Альдегравер, Рафаель та нш. Посередництво ритовини в розвитку й поширенню укранського мистецтва доби барока, це одна з головних  заслуг для укрансько культури взагал. Деревляне будвництво Багата на дерево Украна стала батьквщиною одного з найдосконалших  най оригнальнших деревляних будвництв усього свту. Розвиток його почався ще в сумерках прастор нашо земл; заспокоюючи постйно назрваюч вимоги ужитковости та розвязуючи все нов питання конструкц й форми, досягло укранське деревляне будвництво найвисшого рвня технчно досконалости й оригнальности форми

1. Історія створення и основні характеристики системи SWIFT

2. Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній періодиці кримськотатарської діаспори (1888 – 1991 рр.)

3. Герої козацької доби в народних думах та історичних піснях

4. Історія держави та права України

5. Роль портретных характеристик в произведениях русской литературы

6. Общая характеристика русской литературы XX в. до великой социалистической революции
7. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї
8. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

9. Утворення Скіфії та її політична історія

10. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

11. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

12. Характеристика та послуги ПриватБанку

13. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

14. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

15. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

16. Відкриття та характеристика генетичного коду

Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры
Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники

17. Характеристика тракторів та сільсько-господарських агрегатів

18. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

19. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

20. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

21. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

22. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки
23. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля
24. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

25. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

26. Історія та створення СУБД

27. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

28. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

29. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

30. Козацький обоз, символіка та зброя

31. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

32. Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры

33. Петро Могила та "могилянська доба"

34. Характеристика узагальнюючих праць з історії Польщі 1980-2000 рр.

35. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

36. Характеристика асортименту та споживчих властивостей прянощів

37. Характеристика мистецтва та культури Іспанії

38. Основні концепції маркетингу та їх характеристики
39. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність
40. Товарознавча характеристика якості кави та кавових напоїв, що реалізуються у торговій мережі м. Харкова

41. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

42. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

43. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

44. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

45. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

46. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

47. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту

48. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

50. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

51. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

52. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

53. Форми державності та їх загальна характеристика

54. Характеристика та галузь використання шлакопортландцементу
55. Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп
56. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

57. Православ’я: історія та основні погляди

58. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

59. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

60. Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи

61. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле

62. Характеристика системи оподаткування Кіпру та Мальти

63. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

64. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты

65. Сучасний склад: характеристика та функції

66. Історія виникнення та становлення Кельменців

67. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

68. Характеристика звезд

69. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

70. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов
71. Полная история танков мира
72. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

73. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения

74. Экономико-географическая характеристика Белоруссии

75. Общая характеристика степной зоны

76. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

77. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

78. Характеристика Австралии

79. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

80. Экономико-географическая характеристика Московского региона

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок

81. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

82. Экономико-географическая характеристика Японии

83. Комплексная характеристика Бразилии

84. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

85. Общая характеристика Туниса

86. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал
87. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России
88. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

89. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

90. Комплексная характеристика Словении

91. Китай. Характеристика страны

92. Социально-экономическая характеристика Индии

93. Экономическая характеристика Псковской области

94. Характеристика политико-географического положения Китая

95. Страноведческая характеристика Грузии

96. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

97. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

98. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

99. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

100. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.