Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти України Національний Технічний Університет України "КПІ" навчальна дисципліна: міжнародне приватне право ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА (реферат) Студентки 4-го курсу Київ, 1999 р. Зміст Вступ 1. Поняття міжнародного приватного права. 2. "Іноземний елемент". 3. Норми міжнародного приватного права. 4. Предмет регулювання в міжнародному приватному праві. 5. Загальна і Особлива частини системи міжнародного приватного права. Висновки Література Міжнародне право тісно пов'язане з розширенням міжнародного торгівельно- економічного, науково-техничного і культурного співробітництва. Важливу роль в правовому регулюванні цього співробітництва мають норми міжнародного приватного права, значення якого постійно зростає. Ці норми у сукупності з нормами інших галузей права складають внутрішньо державну (національну) систему права. Вона спрямована на врегулювання певного кола суспільних відносин, має загальний метод правового регулювання та фіксує правові норми у певні форми. Відомом, що таких національних правових систем у сучасному світі налічується більне двохсот. Отже, перш за все розкриємо першу проблему, а зокрема поняття "міжнародне приватне право". Міжнародне приватне право - це система юридичних норм спрямованих на регулювання міжнародних невладних відносин з "іноземним елементом"№. Під "іноземним елементом" Г.С.Фединяк розуміє: 1) суб'єкт, який має іноземну належність (громадянство, місце проживання - щодо фізичних осіб; "національність" — щодо юридичних осіб); 2) об'єкт який знаходиться на території іноземної держави; 3) юридичний факт, що мав чи має місце за кордоном. Як бачимо, специфікою міжнародно-приватних відносин є наявність "іноземного елементу".№ Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — с. 53. Національне право та міжнародне публічне право, незважаючи на свою самостійність, у ряді випадків взаємодіють, утворюючи полісистемний комплекс норм міжнародного приватного права. Водночас норми цих двох правових систем не полишають меж останніх, хоч і регулюють, з одного боку, міжнародні, а з іншого - невладні відносини, майнові та немайнові, що мають цивілістичну природу і виникають у сфері міжнародного спілкування. Поділяючись на матеріально-правові (такі, що регулюють конкретне правовідношення) та колізійні норми (такі, що відсилають до законодавства іншої держави), вони створюють певний комплекс у кожній правовій системі. Іноді вказують, що міжнародне приватне право - це право колізійне. Наявність колізійних норм становить особливість міжнародного приватного права. Як матеріально-правові, так і колізійні норми можуть міститись у національних джерелах права, міжнародних угодах. Можна навести такий приклад: 30 січня 1996 року у місті Львові польський водій не впорався з управлінням великогабаритного фургона. Внаслідок шляхово-транспортної пригоди одна особа загинула, кілька госпіталізовано, пошкоджено сім автомобілів. У даному випадку виникли правовідносини з делікту з "іноземним елементом". До них необхідно, щонайперше, застосувати колізійну норму, викладену, зокрема, в ч.1

ст. 569 Цивільного кодексу України: "Права і обов'язки сторін згідно з обставинами, які виникли внаслідок заподіяння шкоди, визначаються за законом країни, де мало місце діяння або інші обставини, які служать основою для вимоги про відшкодування шкоди"№, а також узяти до уваги норми ст. 35 (Зобов'язання, що не виникають з договірних відносин) Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правовідносини у цивільних і кримінальних справах від 27 травня 1993 року. В міжнародному приватному праві сторонами в відносинах можуть бути як громадяни, так і юридичні особи. Бувають випадки, коли і держава як така становиться суб'єктом відповідних відносин, але такі випадки не являються для міжнародного приватного права типовими. Держава може також являтись спадкоємницею майна, яке залишилося за кордоном. Все ж в більшості випадків в якості суб'єкта міднародного приватного права виступають громадяни або юридичні особи різних держав.№ Цивільний Кодекс України. Закон, стосовно обставин, які виникають внаслідок заподіяння шкоди. Ч.1 ст. 569, К.: — 1997. Під предметом регулювання в міжнародному приватному праві являються відносини цивільно-правового характеру, які виникають в міжнародному житті (або, як їх інколи називають, міжнародні цивільні відносини). Що ж до задачі міжнародного приватного права, то вона полягає в слідуючому — правове регулювання ділових зв'язків організацій і фірм різних держав.№ В сферу міжнародного приватного права необхідно включити всі норми, які регулюють цивільно-правові відносини з іноземним елементом. Так необхідно зробити тому, що важливе значення має сам характер відносин, предмет регулювання, а не метод регулювання. Можна використовувати декілька методів, при цьому один метод не виключає використання іншого. Матеріально-правовий і колізійний метод — це два способи регулювання відносин з іноземним елементом, причому найбільш досконалим являється перший спосіб, при якому застосовують безпосередньо матеріальну норму без звернення до колізійної норми. Виходячи з цього, до міжнародного приватного права повинні бути віднесені матеріально-правові норми, уніфіковані шляховим заключенням міжнародних угод. До сфери міжнародного приватного права належать питання цивільне право — та дієзадтність іноземних фізичних та юридичних осіб, держави; її імунітету; відносин по зовнішньо-торговельних угодах; прав авторів на твори, видані за кордоном; трудоправового та соціального статусу осіб, які знаходяться на теріторії іноземної держави, працювали на такій території тощо. З'ясувавши, що таке поніття міжнародного приватного права і його предмет, нам необхідно вияснити систему міжнародного приватного права.№ ФедиБогуславський М.М. Международное частное право. — М.: Международные отношения, 1994. — с.8. Як і будь-яка інша галузь права міжнародне приватне право має власну ситему. Її можна розглядати як систему навчального курсу та як галузі правничої науки. Навчальний курс прийнято поділяти на дві частини: Загальну та Особливу. Загальна частина охоплює питання, які мають методологічне значення для міжнародного приватного права в цілому, а саме: поняття, система та зміст указаної галузі права, її джерела, методи регулювання, вчення про колізійні та матеріально-правові норми; правові режими (національний, найбільшого сприяння та ін.)

; взаємність реторсія, інші загальні положення щодо суб'єктів міжнародного приватного права. Особлива частина охоплює право власності; зобов'язальне право; зобов'язання з правопорушень; авторське, винахідницьке, патентне, сімейне, податкове право; трудові відносини; міжнародний цивільний процес. Система Загальної та Особливої частини є відносно стабільною. Відносність полягає у тому, що внаслідок суспільного розвитку з'являється необхідність звернути більше уваги на правову регламентацію зовнішньоекономічних відносин, інвестиційної діяльності, перевезень, нових сфер господарювання, зокрема комерціалізації космічної діяльності, створення нових технічних засобів у різних сферах зв'язку. Література Конституція України. — К., 1998 Цивільний кодекс України. — К., 1997 Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правовідносини у цивільних та кримінальних справах від 27 травня 1993 року // Урядовий кур'єр, 1993, №86 Богуславський М.М. Международное частное право. — М.: Международные отношения, 1994. — С. 414 Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — С. 429

Система не предусматривает присвоения какого-то «социального имени» или «пожизненного идентификационного номера». Там будут содержаться лишь фамилия, имя, отчество, дата и место рождения всех граждан РФ (и иностранцев, временно пребывающих на территории нашей страны), а также ссылки на другие информационные системы с разнообразными персональными данными (пенсионного фонда, налоговой службы и прочих ведомств). Такая технологическая схема позволит сверять записи, хранящиеся в базах, не имеющих возможности прямого обмена данными. Представители Мининформсвязи уверили, что регламент этой информационной системы четко ограничивает права доступа. Однако, по мнению экспертов компании InfoWatch, для надежной защиты необходимо не просто разделение прав доступа, но и пресечение утечек информации по злому умыслу инсайдеров (а никаких подробностей технологии защиты министерство не раскрывает). Аккумулируя огромные объемы приватных записей, государство создает цифровую бомбу замедленного действия, которая неминуемо взорвется, если информационные массивы будут плохо защищены.P Д.З

1. Система міжнародного приватного права

2. Предмет і система фінансового права

3. Міжнародне приватне право

4. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

5. Понятие, предмет, метод и система отрасли административного права, его источники, соотношение с другими отраслями права

6. Поняття та система принципів трудового права
7. Предмет, метод, система, источники финансового права
8. Понятие, предмет и система международного частного права

9. Предмет, метод, источники Административного права

10. Правовые системы современности. Мусульманское право

11. Предмет теории государства и права

12. Избирательная система и избирательное право

13. Предмет и функции гражданского права

14. Предмет и метод трудового права

15. Предмет и функции гражданского права

16. Понятие, предмет, источники международного частного права

Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Место и роль ВУЗов в системе субъектов гражданского права

18. Основні положення міжнародного торгового права

19. Понятие и система международного экологического права

20. Понятие, предмет и метод налогового права

21. Понятие, предмет и метод экологического права

22. Поняття та система господарського законодавства
23. Поняття, предмет та зміст господарського договору
24. Предмет и задачи административного права

25. Предмет и метод административного права

26. Предмет и метод гражданского права

27. Предмет, метод цивільного права

28. Система личных неимущественных прав

29. Содержание предмета теории государства и права

30. Тенденції розвитку приватного права

31. Предмет и метод социологии права. Основные этапы становления социологии права

32. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы

33. Понятие, предмет, метод, система и задачи уголовного права

34. Поняття, функції та система трудового права України

35. Предмет, метод, система и основные принципы трудового права

36. Поняття міжнародного права навколишнього середовища

37. Место обязательственного права в системе гражданского права

38. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права
39. Возникновение и система развития права Канады
40. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

41. Семейное право: предмет, элементы, правоотношения

42. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений

43. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

44. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

45. Предмет, понятие, метод и система криминологии

46. Совершенствование системы регистрации прав на недвижимость и регистрации сделок с недвижимостью

47. Правила сохранения крепкой нервной системы

48. Система учреждений ООН по защите прав человека

Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора

49. Предмет трудового права

50. Банковское право в системе российского права

51. Соотношение системы права и системы законодательства

52. Италия: избирательное право и избирательная система

53. Право в системе социальных норм

54. Интеллектуальная собственность как институт гражданского права англосаксонской и романской системы права
55. Избирательное право в системе публичного права
56. Понятие, предмет и методы регулирования хозяйственного права

57. Соотношение личных и имущественных отношений в предмете семейного права

58. Система права Украины

59. Право европейского союза : принципы , система , источники

60. Роль функций государства в формировании предметного и функционального критериев выделения отраслей в системе права

61. Предмет и задачи социальной психологии. Место социальной психологии в системе научного знания

62. Предмет и место в системе знаний

63. Нормы права в системе нормативного регулирования

64. Основные системы буржуазного права: англосаксонская и континентальная

Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

65. Система права

66. Система права и система законодательства

67. Рассмотрение онтологического статуса предметов математики в некоторых философских системах

68. Определение предмета и метода проектирования устойчивого развития в системе Природа-Общество-Человек

69. Система права

70. Англосаксонская система права
71. Предмет конституционного права Российской Федерации
72. Право в системе социальных норм

73. Понятие и предмет регулирования, нормы, правоотношение, источники конституционного права РФ как отрасли права

74. Система трудового права

75. Избирательное право и избирательная система в РФ

76. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

77. Системы счисления. Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую

78. Системы 2-х, 3-х линейных уравнений, правило Крамера

79. Предмет, метод, методология и задачи науки административного права

80. Поняття системи як наукового терміну

Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Правила документооборота при упрощенной системе налогообложения

82. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

83. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

84. Государственная социальная помощь в системе права социального обеспечения

85. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

86. Избирательное право и избирательные системы
87. Избирательное право и избирательные системы в РФ
88. Источники и система права

89. Международно-правовой договор в системе национального права

90. Международное право и правовая система России

91. Место административного права в системе права РФ

92. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

93. Новые тенденции в развитии российской системы права

94. Обычное право бурят в монгольской правовой системе

95. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

96. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

97. Понятие и предмет налогового права

98. Понятие и предмет экологического права

99. Понятие и система предпринимательского права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.