Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Вступ Глава 1. Поняття та види часу відпочинку 1.1 Право на відпочинок та види часу відпочинку 1.2 Перерва протягом робочого дня 1.3 Щоденний відпочинок 1.4 Щотижневий відпочинок 1.5 Святкові і неробочі дні 1.6 Право на відпустку. Види відпусток. Глава 2. Щорічні відпустки 2.1 Щорічні основні відпустки 2.2 Порядок надання щорічних відпусток 2.3 Порядок оплати відпусток 2.4 Щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами праці 2.5 Щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці 2.6 Інші види щорічних відпусток, передбачені законодавством Глава 3. Інші види відпусток 3.1 Відпустки у зв'язку з навчанням 3.2 Творчі відпустки 3.3 Соціальні відпустки 3.4 Відпустки без збереження заробітної плати Висновки Література Додатки Вступ Відпочинок поряд з працею є основними соціальними становищами, у яких людина перебуває все своє життя, за винятком дитячого віку. Праця обов'язково повинна чергуватись з відпочинком. Адже без відпочинку людина втрачає здатність плідно працювати. Тривала безперервна праця виснажує людину. Саме тому у законодавстві України суттєву уваги приділено врегулюванню питання щодо реалізації права людини на відпочинок. Метою даної курсової роботи є з’ясування, що саме згідно діючого законодавства України є часом відпочинку, які види часу відпочинку передбачено законодавцем, а також які є види відпусток. Особливо звертається увага на законодавчі та підзаконні нормативні акти, якими реалізується право громадян на відпочинок в Україні, зокрема Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. №322-VIII (зі змінами та доповненнями), Закон України &quo ;Про відпустки&quo ; від 15 листопада 1996р. (зі змінами та доповненнями) тощо. Матеріали практики наводяться в додатках до даної курсової роботи. Глава 1. Поняття та види часу відпочинку 1.1 Право на відпочинок та види часу відпочинку Право на відпочинок закріплено в Конституції України. Так, у статті 45 Конституції України зазначено, що кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом. Термін «час відпочинку», що використовується законодавством, за своїм значенням не відповідає фізіологічному поняттю «відпочинку», коли людина нічого не робить, а наприклад, спить чи загорає на пляжі, або просто дивиться телевізор. Тому логічно було б у законодавстві все, що лежить поза робочим часом, називати «вільний від роботи час» або «неробочий час». Однак законодавець таких термінів не застосовує, тому ми користуємося поняттям «час відпочинку», розуміючи його не як фізіологічну потребу людини, а як час, вільний від виконання трудових обов'язків. Трудове законодавство не дає визначення поняття часу відпочинку, але як і щодо робочого часу таке визначення вироблене наукою трудового права.

Оскільки законодавець протиставляє час відпочинку робочому часові, то тим самим весь час, який знаходиться поза межами робочого часу, вважається часом відпочинку працівника, що перебуває у трудових відносинах. Саме так він і визначається у правничій літературі як час, протягом якого працівник вільний від виконання трудових обов'язків, і має право використовувати його на власний розсуд. Основними видами часу відпочинку є: перерви протягом робочого дня, щоденний відпочинок, вихідні дні, святкові і неробочі дні, відпустки. 1.2 Перерва протягом робочого дня Відповідно до статті 66 Кодексу законів про працю України працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Ця перерва не включається до робочого часу, а тому працівники можуть використовувати час перерви на свій розсуд. Вони мають право відлучатися з місця роботи. Така перерва для відпочинку і харчування має надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи. Початок перерви, її тривалість і час закінчення встановлюється безпосередньо на підприємстві у правилах внутрішнього трудового розпорядку. Законодавством встановлено лише максимальну тривалість перерви — до 2 годин. Мінімум її визначається у правилах внутрішнього трудового розпорядку. На практиці тривалість перерви коливається переважно в межах від 30 хвилин до однієї години. На тих роботах, де за умовами виробництва перерву встановити не можна, працівникові повинна бути надана можливість для приймання їжі протягом робочого часу. В цьому випадку роботодавець за погодженням з профспілкою визначає перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі. Як правило, зазначені переліки містяться або у колективному договорі, або ж у спеціальному локально-правовому акті. 1.3 Щоденний відпочинок Визначається щоденний відпочинок виходячи з тривалості робочого дня, хоча як самостійний вид часу відпочинку спеціального закріплення у законодавстві не отримав. Тобто все, що лежить за межами робочого часу протягом доби, складає час щоденного відпочинку. До щоденного відпочинку включаються також і перерви між змінами. Відповідно до статті 59 Кодексу законів про працю України тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (разом з перервою для відпочинку і харчування). Призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється. Тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку працівників, що працюють при організації роботи вахтовим методом, з урахуванням обідніх перерв може бути зменшена до 12 годин. Недовикористані в цих випадках години щоденного (міжзмінного) відпочинку, а також щотижневого відпочинку, підсумовуються і надаються у вигляді додаткових вільних від роботи днів (дні міжвахтового відпочинку) протягом облікового періоду. 1.4 Щотижневий відпочинок Це вільні від роботи дні календарного тижня. Мінімальна тривалість безперервного щотижневого відпочинку не може бути меншою 42 годин. До щотижневого відпочинку належать вихідні дні. Відповідно до статті 67 Кодексу законів про працю України при п'ятиденному робочому тижні працівникам надається два вихідних дні на тиждень, а при шестиденному — один вихід ний день.

Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п'ятиденному робочому тижні, якщо він не встановлений законодавством, визначається графіком роботи підприємства, установи, організації за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації, і, як правило, він має надаватися підряд із загальним вихідним днем. Тобто ним може бути субота або понеділок. Останнім часом з метою більш раціонального використання електроенергії та інших енергоносіїв, особливо в зимову пору року, окремі підприємства другий вихідний день зміщують на будь-який інший; день тижня. Місцеві органи державної виконавчої влади здійснюють при цьому безпосереднє коригування другого вихідного дня на підприємствах регіону. Аналогічно надаються вихідні дні працівникам на безперервно діючих підприємствах, зупинення роботи яких неможливе з виробничо-технічних умов або через необхідність безперервного обслуговування населення, а також на вантажно-розвантажувальних роботах, пов'язаних з рухом транспорту. Тут вихідні дні надаються в різні дні тижня почергово кожній групі працівників згідно з графіком змінності, що затверджується роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації підприємства, установи, організації. Відповідно до статті 68 Кодексу законів про працю України на тих підприємствах, установах, організаціях, де робота не може бути перервана у загальний вихідний день у зв'язку з необхідністю обслуговування населення (магазини, підприємства побутового обслуговування, театри, музеї тощо), вихідні дні встановлюються місцевими радами. Але на практиці ця норма рідко дотримується через її невідповідність вимогам часу та законодавству про місцеве самоврядування. Забезпечуючи працівникам реалізацію їх права на відпочинок, трудове законодавство забороняє залучати їх до роботи у вихідні дні. І лише у визначених випадках з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації підприємства окремі працівники можуть бути залучені до роботи у вихідні дні. Виняткові випадки, при яких можна залучати працівників до роботи у вихідні дні, подаються у статті 71 Кодексу законів про працю України. Згідно положень цеї статті залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається в таких виняткових випадках: 1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків; 2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна; 3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів; 4) для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення. Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. Отже перелік екстраординарних випадків, коли допускається залучення працівників до роботи у вихідні дні, має вичерпний характер і розширеному тлумаченню не підлягає.

Поиск и создание виртуальных папок. Microsoft встроила в Vista очень удобную систему поиска. Можно организовать поиск любых документов по имени автора, потом сохранить результаты поиска в качестве виртуальной папки, что в будущем избавит от необходимости физического перемещения или создания копий файлов. 2. Мини-приложения в виде часов, калькулятора валют, прогноза погоды. Vista позволяет размещать на боковой панели различные мини-приложения и выполнять с их помощью ежедневные задачи. Кроме того, пользователи могут самостоятельно создавать мини-приложения для Windows Vista, придавая индивидуальный вид Рабочему столу. 3. Встроенные средства диагностики. Windows Vista изобилует окнами с сообщениями, объясняющими, по какой причине приложение не запускается (например, из-за несовместимости драйверов). Еще есть отчет о проблемах и решения на основе наблюдений, где можно просмотреть, с какими проблемами столкнулась система, после чего выйти в Интернет и попытаться найти решение там. Вы замечали, как компьютеры под управлением Windows со временем начинают медленнее работать? Это происходит из-за фрагментации

1. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

2. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

3. Законодавство України про військову службу

4. Законодавство України про цивільну оборону

5. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

6. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством України
7. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України
8. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

9. Найдавніші часи в історії України

10. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

11. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

12. Поняття, форма та функції Конституції України

13. Поняття й принципи громадянства України

14. Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України

15. Поняття, функції та система трудового права України

16. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг
Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

18. Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України

19. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

20. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

21. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

22. Народный депутат Украины (Народний депутат України)
23. Громадянство України
24. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

25. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

26. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

27. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

28. Історія України

29. Історія соборності України

30. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

31. Господарство України періоду утвердження капіталізму

32. Походження людини та її поява на території України

Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки
Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные

33. Історія держави та права України

34. Культура України в 30-х рока

35. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

36. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

37. Податкова політика України

38. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї
39. Основні напрямки зовнішньої політики України
40. Господарське право України

41. Цивільне право України

42. Суверенітет України

43. Проект кримінального кодекса України

44. Бюджетна ситема України

45. Державний бюджет України і бюджетне право

46. Сбалансованість бюджета України

47. Фінансова система України

48. Організаційна система управління природокористуванням України

Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

50. Інтеграція України у світове господарство

51. Використання трудових ресурсів Західної України

52. Міжнародний ринок туристичних послуг України

53. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

54. Особливості перехідної економіки України
55. Роль і значення АПК для господарства України
56. Авіаційний транспорт України

57. Чорна металургія України

58. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

59. Банківська система України

60. Механізм кредитування банками України

61. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

62. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

63. Закон україни про міліцію

64. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

65. шпори з цивільного права України

66. Заповідники України

67. Культура та побут населення України

68. Легка промисловість України i транспорт

69. Сільське господарство i харчова промисловість України

70. Електроенергетика України
71. Регіональний розвиток харчової промисловості України
72. Діяльність уряду України в галузі екології

73. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

74. Історія виникнення силових видів спорту на Україні укр

75. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

76. Верховна Рада України в системі органів влади

77. Ґрунти України

78. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

79. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

80. Етикет України та Росії

Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

81. Методики оцінки фінансового стану банків України

82. Національний банк України

83. Національний Банк України

84. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

85. Ринок цінних паперів України

86. Страховий ринок України
87. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"
88. Фондовий ринок України

89. Формування та розвиток банківської системи України

90. Банки на валютному ринку України

91. Банківська система України

92. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

93. Законодавча база України про охорону праці

94. Мохоподібні України

95. Чинники процесу антропогенезу на території України

96. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки

97. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

98. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

99. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

100. Сучасний стан сільского господарства України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.