Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Харків-2009 ЗМІСТ Вступ Розділ I. Теоретичні основи роботи над віршованими творами в початковій школі 1.1 Основні поняття теми „Лірика” 1.2 Видатні українські поети XIX-XX ст., які входять у коло дитячого читання 1.3 Особливості сприймання учнями віршованих творів 1.4 Методична робота з віршованими творами в початкових класах Розділ II. Практична робота з вивчення віршованих творів у третьому класі 2.1 Аналіз підручників щодо наявності віршованих творів 2.2 Дослідне навчання, спрямоване на формування позитивного ставлення до поетичних творів 2.3 Результати дослідного навчання Висновки Список використаних джерел ВСТУП Курс „Читання” в початковій школі – органічна складова освітньої галузі „Мова і література”. Його метою є формування в учнів першооснов самостійної читацької діяльності, розвиток і виховання особистості молодшого школяра засобами художнього слова. Сучасна освіта спрямовує свої зусилля на розвиток особистості. Важливим елементом розвитку особистості є розвиток емоцій, почуттів, переживань. Вірші – це один із ефективних засобів розвитку емоційно-чуттєвої сфери дітей. Сучасна програма з читання для початкової школи спрямована на вирішення таких завдань: формувати й розвивати мовленнєві уміння й навички, провідною з яких є повноцінна навичка читання; розвивати інтерес до читання, ознайомлювати учнів з дитячою літературою в багатоманітності її тематики, жанрових форм; формувати повноцінне сприймання, розуміння, відтворення художнього, художньо-пізнавального тексту, дитячої книжки шляхом засвоєння відповідних навчальних і читацьких умінь; розвивати емоційну й почуттєву сфери учнів, образне мислення, уміння висловлювати елементарні судження щодо прочитаного; розвивати творчі здібності школярів; формувати читацьку самостійність учнів; формувати морально-етичні уявлення і почуття, збагачувати соціальний досвід школярів. Серед напрямків роботи з читання особливе місце займає робота з віршованими творами, які розвивають уяву, образне мислення й мовлення, естетичні почуття, творчу діяльність, уміння бачити словесні картини, створюють у дітей піднесений настрій, на їх основі удосконалюються вміння виразно читати. Для того, щоб з’ясувати знання учнів щодо віршованих творів було проведено анкетування в 3-В класі в Харківській загальноосвітній школі №151 з російською мовою навчання. Навіть за допомогою вчителя, не всі діти показали високі результати, імена та прізвища українських поетів учні написали в цілому вірно, в середньому один учень назвав приблизно трьох поетів, але пригадати їхні твори діти не змогли. Крім того, було з’ясовано, що читати книжки подобається всім, а ось вчити напам’ять вірші – тільки 45% учнів. Таким чином, ставлення учнів до поезії неможна вважати позитивним, а значить діти мають прогалини в літературному, естетичному, мовленнєвому розвиткові.

Актуальність проблеми обумовила вибір теми дипломної роботи „Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах”. Над питаннями з теми дипломної роботи займалися вчені: Омарокова, Коваль, Наумчик, Ткачук та ін. На сьогоднішній день ці питання не достатньо вивчені. Об’єкт дослідження – вивчення віршованих творів українських поетів у початковій школі. Предмет дослідження – методична робота над вивченням творів українських поетів у початковій школі на уроках читання, спрямована на формування позитивного ставлення учнів до поетичних творів. Мета дослідження – розробити прийоми, спрямовані на вивчення творів українських поетів у початковій школі й апробувати на практиці. Завдання дослідження: 1. На основі аналізу науково-методичної літератури розкрити основні поняття теми „Лірика”. 2. Визначити видатних поетів ХIX-ХХ ст., що входять у коло дитячого читання. 3. Розглянути існуючі прийоми роботи над вивченням віршованих творів у початковій школі. 4. Проаналізувати сучасні підручники з читання щодо теми дослідження. 5. Розробити завдання, спрямоване на формування позитивного ставлення учнів до віршованих творів, дібрати додатковий навчальний матеріал. 6. Провести дослідне навчання, спрямоване на формування позитивного ставлення учнів до поезії. Методи дослідження: аналіз наукової літератури з теми дослідження; анкетування учнів, спостереження за навчальним процесом; вивчення учнівських робіт; бесіди з учителями, батьками; дослідне навчання. Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ СНОВИ РОБОТИ НАД ВІРШОВАНИМИ ТВОРАМИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Основні поняття лірики Основними літературознавчими поняттями з теми „Лірика” є: рима, ритм, мелодика вірша, стопа, строфа та інші. Лірика – походить від грецького слова ліра. Ліра – це музичний інструмент. Під її акомпанемент виконувалися вірші та пісні – лірика. „Лірикою в сучасній літературі називаються твори, у яких життя зображується через людські почуття, переживання та думки”. Це один із родів художньої літератури. Література ділиться на лірику, епос і драму . Терміном лірика позначають також певний віршований твір або сукупність творів, що „відповідають високим естетичним критеріям, переважно невеликих за обсягом, але містких за смислом, окреслюваних у багатьох жанрах” (пісня, гімн, елегія, ідилія, етюд, монолог, сатира, епітафія, балада та інші) . Прикладом ліричного віршованого твору є вірш „Наша річка”: Сама собою річка ця тече, Маленька річечка, вузенька, як долоня. Ця річечка Дніпра тихенька синя доня, Маленька донечка без імені іще. (Микола Вінграновський). Умовно лірику групують на громадянську, пейзажну, інтимну, філософську. Прикладом пейзажної лірики є вірш „Осінь”: Висне небо синє, Синє, та не те, Світить, та не гріє Сонце золоте. (Яків Щоголів). До основних понять лірики відносяться рима, ритм, мелодика вірша, стопа, строфа та інші. Рима (в перекладі з грецької – сумірність, узгодженість, складеність) – співзвучність кінцівок віршів, відмічає границі віршів і зв’язує їх між собою.

Рима, як звукове, а не графічне явище, охоплює ритмічний акцент і наступні за ним звуки (іржава – держава), навіть групи слів, зрідка – цілі рядки (панторима), „тісно пов’язується з ритмомелодикою, лексикою, строфікою віршованого мовлення”. Рима виконує такі функції, як естетичну, ритмоінтонаційну, жанровизначальну . За місцем ритмічного акценту (наголосу) в суголосних словах рими поділяються на „окситонні (чоловічі) – спів звучання слів у вірші, в яких наголос падає на останній склад; парокситонні (жіночі) – суголосся слів у вірші, в яких наголос падає на попередній склад; дактилічні – співголосся слів у вірші, в яких наголос падає на третій склад від краю; гіпердактилічні – спів звучання слів, у яких наголошується четвертий, п’ятий, навіть шостий склад від краю” . За точністю звучання рими поділяються на „точні – кінцівки строк повністю співпадають; приблизні – кінцівки строк не зовсім співпадають, але за звучанням схожі; неточні – кінцівки строк не співпадають”. За розташуванням у строфі рима буває суміжна (парна) – найпростіша форма римування, зв’язує першу та другу, третю та четверту строки . Приклад: Самі на себе дивляться ліси, Розгублені од власної краси. (Ліна Костенко). Перехресне римування – у чотиривірші, коли перший рядок римується з третім, а другий – з четвертим . Приклад: Тріпоче серце пійманої птиці, В руках моїх не чує доброти. - Я дам тобі водиці і пшениці, моя пташино, тільки не тремти!. (Д.Павличко) Кільцеве або охопне римування – зв’язує перший та четвертий, другий та третій рядки у чотиривірші . Приклад: Сотий день в дорозі. Сотий день ще й ніч. І куди ж ти рвався, поспішав занято? Краще не питаймо. Звісно ж, не на свято. А якщо й на свято, то не в тому річ. (П.Куценко) Монорима – вірш з однією римою, що охоплює віршовані рядки . Приклад: Мені нагадують людські серця Крихке й тоненьке серце олівця – Зламати легко, застругати важче, Списати неможливо до кінця. (Д.Павличко). Існують віршовані твори, в яких рима відсутня. Такі вірші називають білими. Їх найчастіше використовують у віршованих драматичних творах-драмах і трагедіях (Володимир Лучук, Леся Українка, Іван Кочерга). Наприклад „Білий вірш” Володимира Лучука: Білий огир в білім полі Креше білим копитом. Білий дід майструє тихо Через річку міст. Вірші, у яких римується половина рядків, а друга половина не має рим називаються напівбілими („Вовки” С.Руданський) . Ритм (в перекладі з грецької – такт, розмірність) – визначений порядок звукової будови мовлення. Звукова будова віршованого рядка . Віршований розмір або метр (в перекладі з грецької – міра) – визначальна умова структування вірша. Розмір буває тонічний, силабічний, силабо-тонічний. Для тонічної системи розмір вірша характерний кількістю наголосів, для силабічної – кількістю складів незалежно від розташування наголосу в словах, для силабо-тонічної – кількістю стоп певного метра . Розмір (метр) та ритм визначають систему віршоскладання. Мелодика вірша (в перекладі з грецької – пісенний) – один з яскравіших проявів інтонації, що полягає у гармонійній модуляції тону голосу в поетичному мовленні (зниження – підвищення), розгорнута система інтонування у поетичному синтаксисі, притаманна, зокрема, наспівному віршеві.

На початку 1941 року вдкрилась можливсть зробити при нмецькй арм вишкл двох укранських вддлв, приблизно в сил куреня. Цю справу погодились зорганзувати нмецьк вйськов чинники, як ставились позитивно до державно самостйности Украни, хотли мати в Укран союзника в боротьб проти Москви. Вони не погоджувались з полтикою Гтлера та його мперялстичними плянами. В рамках свох можливостей потиху сприяли органзуванню укранських самостйницьких сил, у тому й вйськових, пдготов х д, приховуючи це вд ока гтлервсько парт, як справи не полтичного, а тльки вйськово-технчного значення. При тому вони керувались нмецькою вонно-полтичною рацю, розумючи, що позитивне ставлення Нмеччини до самостйницьких змагань Украни та нших народв дасть й найпевнших союзникв у вйн з большевицькою Москвою, натомсть колоняльн пляни Гтлера, загарбання т. зв. лбенсравму придбають й тльки нових ворогв, збльшать вонн труднощ та унеможливлять вонну перемогу. Полтично-концепцйн розбжност мж партю, урядом та вйськом, зокрема щодо схдньо вонно полтики Нмеччини, хоч не проявились у вдвертому полтичному конфлкт, проте снували й дяли, зокрема на початку вйни з СССР

1. Методика вивчення іменника у початкових класах

2. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

3. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

4. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

5. Формування правильності усного мовлення у майбутніх учителів початкових класів

6. Античність у поетичних творах Яра Славутича
7. Методика формування музичного сприйняття молодших школярiв
8. Вивчення української мови в початкових класах

9. Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах

10. Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах

11. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

12. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

13. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

14. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

15. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

16. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

17. Музичні ігри у початкових класах

18. Організація позакласного читання в початкових класах

19. Педагогічний малюнок на класній дошці в роботі вчителя початкових класів

20. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

21. Система вивчення іменників дітьми початкових класів

22. Усні обчислення на уроках математики в початкових класах
23. Формування позитивної мотивації студентів засобами активних методів навчання
24. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах

25. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

26. Методика вивчення творів різних жанрів

27. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

28. Методика слухання музики на уроках у 1-3 класах

29. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

30. Методика ознайомлення учнів 1–4 класів з мистецтвом художньої кераміки

31. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

32. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья
Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

33. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

34. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису

35. Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури

36. Особливості методики розв’язування фізичних задач у 7–8 класах 12–річної школи

37. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

38. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития
39. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)
40. "Хлопки, хлопушки, удары" в народном танце, методика изучения

41. Методика исправления речевых недостатков у актёров

42. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

43. Теория и методика русского языка (экзаменационные билеты)

44. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

45. Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)

46. Пропись цифр. Методика прописи цифр

47. Преступность и методика ее изучения

48. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

50. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

51. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

52. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

53. Методика организации тематических выставок в школе

54. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий
55. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе
56. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы

57. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста

58. Теория и методика воспитания (шпаргалка)

59. Методика преподавания природоведения на тему "Звери"

60. Методика измерения перемещений при помощи лазерных интерферометров

61. Книга- методика "Солнечная Медитация"

62. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

63. Огюст Конт как основатель позитивной науки об обществе - социологии

64. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные

65. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега способом "Фосбери – флоп" детей 13-15 лет на этапе начальной спортивной специализации

66. Теория и методика физического воспитания

67. Техника и методика обучения упражнениям по легкой атлетике

68. Гибкость как физическое качество и методика её развития

69. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической и тренировочной направленности

70. Методика аудиторской проверки операций с основными средствами
71. Методика аудита операций по учету денежных средств и денежных документов
72. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

73. Анализ хозяйственной деятельности по методике ПромСтройБанка

74. Овладение методикой построения экономико-математических моделей, решение конкретных задач по стратегическому планированию и прогнозированию

75. Методика стохастического экономического анализа

76. Функции рынка, позитивные и негативные стороны рыночного механизма

77. Методика разработки нового тура в Эльзас

78. Виникнення та формування українського етносу

79. Применение методики контент-анализа при изучении воспоминаний участников гражданской войны в Казахстане

80. Анализ методики и тактики расследования конкретного уголовного дела

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские
Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

82. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий

83. Общие положения методики расследования преступлений

84. К методике сравнительного анализа стихотворного перевода в лингвистике

85. Формування рок- культури

86. Теория и методика периодической печати и информационных агенств
87. К методике изучения русско-иного языка
88. Метадычныя рэкамендацыi i распрацоука урокау па тэме «Развiцце мовы у 5 класе»

89. Методика изучения числовых систем

90. К методике изложения темы об электромагнитном излучении в преподавании физики

91. О методике решения задач на относительность движения при изучении основ кинематики в 9 классе общеобразовательной школы

92. Методика самоусовершенствования Цигун

93. Экспериментальные методики

94. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

95. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

96. Системный подход к диагностике адаптивных способностей личности методика "Механизмы психологической защиты" (LSI)

Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья
Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески

97. Затратная методика расчета стоимости создания имени для бренда

98. Творческий процесс: методика креативности из пяти шагов

99. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.