Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Введення Жодне торгове підприємство не може існувати без товарних запасів. Від їх об'єму і рівня значною мірою залежать результати комерційної діяльності підприємства. Вони чуйно реагують на будь-які зміни ринкової кон'юнктури, і, в першу чергу, на відношення попиту і пропозиції. Сам факт їх існування не приносить їх власникам нічого, окрім витрат і збитків. Товарними запасами називаються предмети споживання, що знаходяться у сфері товарного звернення, а, просто кажучи, «запасним» вважається товар, чекаючи моменту свого продажу. Після того, як товар виявляється проданим, він переходить в сферу споживання і перестає бути товарним запасом. Управління товарними запасами направлено на підвищення рентабельності і швидкості звернення вкладеного капіталу. Воно передбачає на стадії формування товарних запасів – контроль рівня товарних запасів і обґрунтування оптимального об'єму замовлень, на стадії реалізації товарних запасів – зміна об'ємів і причин створення товарних запасів і розробка політики реалізації наднормативних товарних запасів. 1. Оптовий товарообіг і теоретичне обґрунтування методів управління товарними запасами торгового підприємства 1.1 Оптовий товарообіг Історичний процес розвитку товарного господарства сприяв відособленню сфери звернення і виділенню в ній посередницьких областей – оптової і роздрібної торгівлі. В результаті оптового продажу товари не переходять в сферу особистого споживання, вони або поступають у виробниче споживання, або отримуються мережею роздрібної торгівлі для реалізації населенню. Таким чином, оптовим товарообігом є сукупний об'єм продажу товарів виробничими і торговими підприємствами, а також посередниками іншим підприємствам і юридичним особам для наступної реалізації населенню або для виробничого споживання. Роль і призначення оптової торгівлі найнаочніше можна прослідкувати при розгляді його функцій. На макрорівні оптова торгівля виконує різноманітні ринкові функції: інтегруюча – по забезпеченню взаємозв'язків між партнерами-виробниками, продавцями і покупцями – по знаходженню оптимальних каналів збуту продукції; оцінна – за визначенням рівня суспільно необхідних витрат роботи через ціноутворення; організуюча і регулююча – по забезпеченню раціональної побудови і гармонійного функціонування економічної системи за допомогою імпульсів, які стимулюють структурні зміни. Макроекономічні функції оптової торгівлі трансформуються на мікрорівні в різноманітні підфункції або функції оптових торгових підприємств. Серед них можна назвати наступні: функція економічної інтеграції територій і подолання просторового розриву; функція перетворення виробничого асортименту в торговий асортимент товарів; функція формування запасів для страхування від змін попиту на товари; функція зберігання; функція доопрацювання, доведення товару до необхідної якості, фасування і упаковки; функція кредитування своїх клієнтів, особливо дрібних роздрібних підприємств; функція маркетингових досліджень ринку і реклами. Розвиток ринкових відносин надає сприяння виникненню нових елементів в діяльності оптових підприємств. Наприклад, надання різноманітних послуг з управління і консалтингу своїм клієнтам.

У перелік спеціалізованих послуг входять консультації по експлуатації товарів, особливо технічно складних, їх ремонту і гарантійному обслуговуванню. Функції оптової торгівлі можна поділити також на дві частини: традиційні – головним чином організаційно-технічні (організація оптової купівлі-продажу, складування і зберігання запасів, перетворення асортименту товарів, їх транспортування) і нові, що виникають під впливом розвитку ринку. Організація оптової купівлі-продажу є однією з найважливіших функцій оптової торгівлі з того часу, як у процесі суспільного розподілу праці вона відокремилася в самостійну область торгівлі. При контакті з виробниками продукції оптові посередники виступають в ролі представників попиту, а, пропонуючи товари покупцям, вони діють від імені виробника. Спеціалізація оптової торгівлі на виконання контактної функції забезпечує значну економію витрат звернення, яке зумовлює зменшення числа контактів. В результаті покупець, тобто роздрібна торгівля, економить час, оскільки звільняється від закупівель у великої кількості виробників, знижує матеріальні витрати, пов'язані із зберіганням, формуванням асортименту товарів і їх доставкою. Загальновідомим фактом є те, що зберігання запасів в опті обходиться значно дешевшим, ніж їх розміщення в роздрібній мережі. Особливо велике значення має зберігання оптовими підприємствами товарів, виробництво і попит на яких мають сезонний характер. Розглядаючи досвід зберігання товарів в розвинених країнах, слід зазначити, що, не дивлячись на широкий розвиток в них системи складів загального користування, які на комерційній основі надають свої площі товаровласникам, оптовій ланці належить провідна роль в накопиченні товарних запасів. Оптові організації більш пристосовані для спеціалізованого виконання функції зберігання, тому багато корпорацій, укріпивши зв'язки з оптовими постачальниками, звільнили роздрібні підприємства від операцій по утриманню значної частини товарних запасів. Передача на зберігання оптовим підприємствам готової продукції, сировини, матеріалів вигідна і промисловим фірмам, які носять сезонний цикл виробництва. З функцією зберігання продукції тісно связанна функція перетворення асортименту. У перелік операцій, об'єднаних в даній функції, входять: сортування товарів і їх комплектація, дроблення і укрупнення партій продукції, її стандартизація. Іншими словами, оптові підприємства перетворюють промислову пропозицію товару на асортиментні групи, відповідні попиту окремих покупців. Потреба у виконанні даної функції особливо актуальна в сучасних умовах, коли із-за розвитку спеціалізації виробництво ефективне лише при випуску масових партій товарів, а споживання все більшою мірою характеризується зростанням номенклатури при невеликих об'ємах закупівель окремих товарів. Оптові підприємства організовують завезення товарів в різноманітні райони країни, завдяки чому удосконалюється територіальний розподіл праці. В умовах формування ринкових відносин роль торгівлі і його оптової ланки неухильно зростає. Саме в умовах функціонування нормального ринку оптова торгівля повинна стати активним важелем для стимулювання зростання ефективності виробництва, повнішого задоволення потреб покупця, успішного розвитку всього народного господарства.

1.2 Товарні запаси Для здійснення безперервного процесу товарного звернення необхідні певні запаси товарів. Товарний запас – це сукупність товарної маси, яка знаходиться у сфері звернення і призначена для продажу. Товарні запаси виконують певні функції: забезпечують безперервність розширеного виробництва і звернення, в процесі яких відбуваються їх систематична освіта і витрати; задовольняють платоспроможний попит населення, оскільки є формою товарної пропозиції; характеризують співвідношення між об'ємом і структурою попиту і товарної пропозиції. Необхідність утворення товарних запасів предметів споживання викликана наступними причинами: безперервністю процесів звернення; сезонністю виробництва і споживання; нерівномірністю розміщення виробництва і районів споживання; непередбаченими коливаннями попиту і ритму виробництва; необхідністю перетворення виробничого асортименту в торговий; необхідністю утворення страхових резервів; іншими причинами. Товарні запаси класифікують по різноманітних ознаках. Так, залежно від особливостей звернення вони діляться на: товарні запаси поточного зберігання, які призначені для задоволення повсякденної потреби торгівлі в безперебійному продажі товарів для населення, а також запаси товарів сезонного накопичення і дострокового завезення, які пов'язані з сезонністю виробництва і споживання окремих товарів, з умовами їх транспортування в окремі райони країни. При обліку і плануванні товарних запасів використовуються абсолютні і відносні показники. Абсолютна величина товарних запасів може бути виражена в натуральних або у вартісних одиницях. Абсолютна величина товарних запасів – величина непостійна. Вона весь час змінюється залежно від надходження і продажу товарів. Тому при аналізі і плануванні велике значення має зіставлення товарних запасів з товарообігом. З цією метою товарні запаси виражаються в днях. Цей показник – відносний, він характеризує величину товарного запасу, який знаходиться на підприємстві торгівлі на певну дату, і показує, на скільки днів торгівлі вистачить товарних запасів. Розміри товарних запасів безпосередньо зв'язані із швидкістю звернення товарів. При незмінному об'ємі товарообігу прискорення оборотності товарів призводить до зниження товарних запасів, і, навпаки, уповільнення оборотності вимагає більшої маси товарних запасів. Прискорення часу звернення товарів має велике значення: підвищує економічну ефективність всього суспільного виробництва; впливає на темпи відтворення, будучи разом з тим важливою умовою підвищення рентабельності торгової діяльності підприємства. Оборотність товарів можна прискорити тільки за рахунок удосконалення всієї торгово-комерційної і економічної роботи підприємства. Це вимагає глибокого розуміння впливу різноманітних чинників на формування товарних запасів. Одні з цих чинників прискорюють швидкість звернення товарів і завдяки цьому об'єктивно зменшують необхідну величину запасів, інші, навпаки, уповільнюють швидкість товарного звернення і завдяки цьому збільшують розмір запасів. Знаючи це, можна виявити резерви прискорення оборотності запасів підприємства, понизити витрати на освіту і зберігання товарних запасів.

Так как такие товарные запасы должны постоянно образовываться вновь, хотя размеры их изменяются, то наши капиталистические производители подразделения II должны располагать запасным денежным капиталом, который давал бы им возможность непрерывно продолжать процесс производства,. несмотря на то, что часть их производительного капитала временно задерживается в товарной форме. Ведь, согласно предположению, они полностью соединяют в своих руках дело торговли с делом производства; следовательно, они должны располагать и таким добавочным денежным капиталом, который при обособлении отдельных функций процесса воспроизводства в качестве функций различных категорий капиталистов будет находиться в руках купцов. На это следует возразить так: 1) Такое образование запасов и необходимость его имеет значение для всех капиталистов как для капиталистов подразделения I, так и для капиталистов подразделения II. Рассматриваемые просто как продавцы товаров, они отличаются друг от друга только тем, что продают товары различного рода

1. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

2. Організація управління персоналом підприємства

3. Основи управління персоналом підприємств

4. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

5. Управління запасами матеріалів на підприємстві

6. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві
7. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
8. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

9. Управління утворенням прибутку підприємства

10. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

11. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

12. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

13. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

14. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

15. Аналіз стартегічного управління підприємством

16. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики
Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

17. Організаційна структура управління підприємством

18. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

19. Проблема управління прибутком на підприємстві

20. Стратегічне управління підприємством

21. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

22. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."
23. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств
24. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

25. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

26. Управління сільськогосподарськими підприємствами

27. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

28. Формування організаційних структур управління підприємством

29. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

30. Управління фінансовою санацією підприємства

31. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

32. Антикризове управління підприємством

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

33. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації

34. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

35. Ділові взаємовідносини в апараті управління

36. Процес управління та його основні стадії

37. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

38. Управління затратами
39. Управління трудовими ресурсам як динамічна система
40. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

41. Організаційна система управління природокористуванням України

42. Управление товарными запасами

43. Определение норматива товарных запасов

44. Учет и анализ товарных запасов МТП Находка

45. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

46. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

47. Акти державного управління

48. Мораль і соціальне управління

Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

49. Методи управління банківськими ризиками

50. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

51. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

52. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

53. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

54. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах
55. Управління ризиками
56. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

57. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

58. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

59. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

60. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

61. Державне управління в сфері охорони здоров’я

62. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

63. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

64. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы

65. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

66. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

67. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

68. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

69. Структура державного управління

70. Сучасні принципи державного управління
71. Теорія і методологія дослідження управління
72. Управління юридичним консалтингом

73. Функції та принципи державного управління

74. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

75. База даних по приватних підприємствах регіону

76. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

77. Системи управління базами даних

78. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

79. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

80. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

81. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

82. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

83. Управление товарными запасами

84. Управление товарными запасами в торговом предприятии и на предприятиях пищевой промышленности

85. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

86. Управління поведінкою споживачів
87. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді
88. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

89. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

90. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

91. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

92. Діяльність органів управління освітою

93. Економічні та правові основи управління організацією

94. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

95. Заохочення працівників як метод управління персоналом

96. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов

97. Конфлікти та методи управління ними

98. Корпоративне управління акціонерним товариством

99. Менеджмент та система управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.