Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Умови вирощування і урожайність ріпаку ярого на фоні різних глибин плоскорізного обробітку ґрунту

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство аграрної політики України Уманський державний аграрний університет Факультет агрономії Кафедра загального землеробства ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКАЄТЬСЯ Зав. кафедрою, професор, доктор с.-г. наук Єщенко В.О. „ ” травня 2007 р. Дипломна робота Науковий керівник – професор Єщенко В.О. Консультант з питань охорони праці доцент Березовський А.П. Умань – 2007 Зміст Вступ 3 Розділ 1. Умови вирощування сільськогосподарських культур залежно від основного обробітку грунту (огляд літератури) 4 Розділ 2. Об’єкт досліджень 12 2.1. Ботанічна характеристика ріпаку ярого 12 2.2. Характеристика сорту „Клітинний 1” 12 Розділ 3. Умови і методика проведення досліджень 14 3.1. Ґрунтові умови 14 3.2. Кліматичні особливості регіону досліджень 15 3.3. Погодні умови в роки проведення досліджень 17 3.4. Схема досліду і методика проведення досліджень 19 Розділ 4. Результати досліджень 21 4.1. Водний режим грунту 21 4.2. Щільність грунту 22 4.3. Засміченість орного шару грунту насінням бур’янів перед сівбою ріпаку ярого 25 4.4. Забур’яненість посівів ярого ріпаку 26 4.5. Ріст рослин і формування врожаю ярого ріпаку 28 Розділ 5. Економічна ефективність вирощування ярого ріпаку залежно від глибин плоскорізного обробітку 32 Розділ 6. Організація умов і заходів охорони праці при виконані робіт на посіві і збиранні ярого ріпаку 35 Розділ 7. Охорона навколишнього природного середовища при застосуванні плоскорізного обробітку грунту 37 Висновки і пропозиції виробництву Список використаних джерел 40 Додатки 45 Вступ Збільшення виробництва олійних культур в Україні на сьогодні стає гострою проблемою, яка може бути вирішена за рахунок ширшого використання можливості ріпаку. Зростання популярності ріпаку зумовлено низкою причин. Так, його насіння містить 50 % олії, 16-24 % білку. Олія використовується, як для харчових, так і для технічних потреб. Ріпак є чудовим попередником для багатьох культур, в тому числі і для озимої пшениці. В нинішніх економічних умовах з погляду на підвищення цін на енергоносії, добрива і засоби захисту виникають потреби у здешевленні виробленої рослинницької продукції через удосконалення існуючих елементів агротехніки. Питання при глибину основного обробітку грунту під ярий ріпак розкрите недостатньо, а наявні літературні дані були одержані 20-60 років тому, або стосуються інших грунтово-кліматичних умов. Тому вивченню цього питання і була присвячена дана дипломна робота. Метою наших досліджень було виявити, як зменшення або збільшення глибини основного обробітку впливає на ріст і розвиток ріпаку ярого. Розділ 1 Умови вирощування сільськогосподарських культур залежно від основного обробітку грунту (огляд літератури) За даними досліджень Л.М. Кононенко та В.О. Єщенка при заміні полицевої оранки плоскорізним розпушуванням відмічається лише деяке погіршення фітосанітарного стану посівів ярого ріпаку за рахунок незначного підвищення їх забур’яненості, яке практично не відбивалось на урожайності. Зменшення глибини оранки чи плоскорізного розпушування з 20-22 до 15-17 см, як і збільшення до 25-27 см, не зумовлювало істотних змін в урожайності насіння ріпаку ярого, а найнижчим показником врожайності характеризувалися варіанти, в яких обидва способи основного обробітку грунту виконували на глибину 10-12 см.

В.А. Гулідова вважає, що плоскорізне розпушування в системі основного зяблевого обробітку хоча й сприяє економії пального, підвищенню продуктивності праці і зниженню коефіцієнта енергоємності при вирощуванні гороху, але це зниження енерговитрат є невиправданим, тому що корисна енергія економиться за рахунок зниження валової енергії в урожаї і не забезпечує необхідного рівня виробництва насіння. За даними досліджень А.А. Боронін щільність грунту при зміні глибини обробітку не виходила за межі оптимальної для культур і залежала більше від інших елементів агротехніки. Способи обробітку грунту неістотно вплинули на зволоженість метрового шару грунту в дослідженнях. Однак, при безполицевому обробітку вологість грунту в орному шарі була дещо вищою, щоб пояснюється меншими втратами вологи за рахунок випаровування з поверхні грунту , ніж це було за полицевого обробітку. За дослідженнями А.В. Кислова на чорноземних і темно-каштанових грунтах найкращі умови водного і повітряного режиму були при оранці на 28-30 см порівняно з плоскорізним обробітком на таку ж глибину, хоч при менших глибинах способи обробітку були практично однакові, тому й рекомендувалось замінити оранку плоскорізним обробітком на 12-14 см . Щербаков В.І., Зуза А.Г., Истоніна Р.Ф. вказували, що запаси продуктивної вологи в метровому шарі грунту в середньому за 7 років по плоскорізному обробітку на час сівби були на 8-21 мм вищими, ніж по оранці . В дослідженнях В.В. Яровенка з співавторами при проведенні оранки і плоскорізного розпушування на 20-22 см вологість грунту істотно не змінювалась по варіантах . За даними Н.А. Старовойтова застосування протягом 10 років різних способів обробітку грунту практично не впливало на складення верхнього 10-сантиметрового шару грунту і накопичення в ньому вологи. Швидкість засвоєння води при довготривалій відсутності оранки не знижувалась, а спостерігалась чітка тенденція до її підвищення порівняно із щорічною оранкою показали, що більші запаси вологи були сформовані по безполицевих обробітках порівняно з оранкою, а зменшення глибини полицевого обробітку з 20-22 до 10-12 см не вплинуло негативно на ці показники. За даними В.М. Крутя , зяблевий безполицевий обробіток з одного боку забезпечує високий ґрунтозахисний ефект, сприяє деякому поліпшенню водного режиму, а з іншого – створює несприятливу диференціацію за родючістю оброблюваного шару, ущільнює, підкислює грунт, погіршує його фізичні властивості і загальний фітосанітарний стан грунту і посівів. Але найсуттєвішим недоліком безполицевого обробітку є збільшення забур’яненості. Н.Х. Грабак відмічає, що безполицевий спосіб обробітку підвищує водопроникність грунту. Застосування безполицевого мілкого та поверхневих обробітків грунту зменшує також непродуктивні витрати вологи на випаровування з поверхні грунту. Групою дослідників встановлено, що на варіантах з мілким плоскорізним обробітком запаси вологи протягом усього року були вищі порівняно з глибинним обробітком через найповніше її використання. За В.І. Турусовим збільшення глибини плоскорізного розпушування призвело до зниження запасів вологи в грунті.

В.Т. Кандакієв на дослідному полі Кабардино-Башкирського НДІ с.-г. На чорноземах карбонатних важкосуглинкових встановив, що різні глибини обробітку сприяли доброму збереженню структури грунту, хоч при цьому за всі роки спостереження у варіантах з мілким плоскорізним обробітком. Посіви всіх культур сівозмін були забур’янені більше. Ю.М. Мохинко в степовій зоні при паровому обробітку надає перевагу неглибокому безполицевому обробітку. В дослідженнях, проведених на Білоцерківській ДСС, встановлено, що запаси вологи в грунті навесні при плоскорізному обробітку на 20-22 та 10-12 см були практично такими ж як і при оранці на 20-22 см. За результатами досліджень, проведених в північному Степу України встановлено, що дещо більше продуктивної вологи за осінньо-зимовий період нагромаджувалось як під окремими культурами, так і в сівозміні в цілому, при мілкому безполицевому обробітку . В середньому за три роки в шарі 0-10 см перед сівбою порівняно більша кількість продуктивної вологи містилась у варіантах з поверхневим обробітком (13,7-14,7 мм), менша – на фоні глибокого плоскорізного розпушування без попереднього дискування (11,6-11,9 мм). Така ж тенденція спостерігалась і в метровому шарі грунту . Запаси вологи в грунті і забезпечення нею рослин протягом вегетації залежала в основному від погодних умов і менше від глибини основного обробітку. Вологозберігаюча роль неглибокого плоскорізного розпушування проявилась лише в умовах посушливого клімату, що зумовлено збереженням мульчі на полі . Разом з цим за даними І.З. Зінченко і З.І. Зінченко , осінній обробіток на глибину 25-27 см сприяв підвищенню весняних запасів продуктивної вологи в метровому шарі грунту порівняно з іншим плоскорізним обробітком у роки з великою кількістю опадів в осінній період. Коли ж в цей період опадів було мало, то глибина безполицевого розпушування не мала ніякого впливу на формування весняних запасів вологи в метровому шарі грунту. Іншими дослідниками встановлено, що різноглибинний безполицевий обробіток сприяє однаковому накопиченню вологи в осінньо-зимовий і раціональному її використанню у весняно-літній період. Вивчення особливостей водного режиму грунту вказало на те, що в середні за зволоженістю роки вбирання вологи опадів грунтом при глибокому і мілкому безполицевому обробітку складало відповідно 70 і 72 %. За глибиною промочування грунту за осінньо-зимовий період і накопиченням продуктивної вологи мілке плоскорізне розпушування переважає всі інші обробітки на запаси продуктивної вологи в паровому полі позитивно впливали й інші способи обробітку грунту. По оранці на 25-27 см в метровому шарі грунту містилось 79,8 мм вологи, по плоскорізному та іншим безполицевим обробіткам цей показник зростав на 10,1-17,5 мм. Більше накопичення вологи відмічено по глибокому обробітку. Одним із найбільш важливих агрофізичних показників родючості грунту є щільність. Для більшості сільськогосподарських культур оптимальні показники її знаходяться в межах 1,1-1,3 г/см3. Оптимальна щільність сприяє більш швидкій і дружній появі сходів (в середньому на 2-3 дні), кращому розвитку кореневої системи і наростанню вегетативної маси культур, що в кінцевому результаті сприяє отриманню більш високих врожаїв.

Комарі не можуть летати високо, а густа сітка також надійний захист від них, бо вони неспроможні пролізти крізь дрібні чарунки. 96.1. Зацікавленість Геродота щодо різних типів суден і взагалі до судноплавства мабуть пов'язана з його торговельною діяльністю, що забезпечувала йому можливість подорожувати. Особливістю єгипетських суден було те, що для їхнього спорудження використовували короткі деревини. Отже, вони не мали таких кістяків, як грецькі та фінікійські кораблі, призначені для мореплавства. 96.2. Єдиним будівельним деревом у Єгипті була акація (Мітоза пііоііса). 96.3. Тут мається на увазі таке мурування, коли стикування одного ряду цеглин не збігається із стикуванням іншого ряду (рос. термін «кладка внахлест»). 96.4. Поперечки мали закріплювати боки судна і бути разом із тим його палубою. 96.5. Велике весло використовувалося як кермо. 96.6. Треба зауважити, що в Єгипті навряд чи можна було знайти такий стовбур акації, щоб із нього зробити щоглу. 96.7. Призначенням цього своєрідного пристрою, сплетеного з очерету, було скеровувати судно за прямою лінією, щоб воно не збочувалося течією

1. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

2. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

3. Античність у поетичних творах Яра Славутича

4. Екологізація вирощування товарної риби при дворічному обороті в умовах Уланівського рибцеху

5. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

6. Технологія вирощування кукурудзи на зерно урожайністю 60 ц/га на чорноземі вилугуваному глибокому малогумусному легкосуглинковому на лесі у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області
7. Напівінтенсивна технологія вирощування товарної риби за дволітнього циклу в умовах фермерського господарства В.П. Поворозника
8. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

9. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень

10. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

11. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

12. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

13. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

14. Людвиг фон Мизес. Бюрократия. Запланированный хаос

15. Лингвистический фон деловой корреспонденции (Linguistic Background of Business Correspondence)

16. Религиозный фон романа Эрнеста Хемингуэя "Прощай, оружие!"

Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

17. Николай II. Исторический портрет на фоне эпохи

18. Отто фон Бисмарк и его роль в образовании Германской империи

19. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

20. Влияние природного радиоактивного фона на здоровье человека

21. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

22. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
23. Інвестиційна діяльність страхових компаній
24. Александр македонский портрет на фоне времени

25. Личность на фоне Российской империи: Николай Второй

26. Судьба и участие Григория Распутина: портрет на фоне заката империи

27. Кетхен из Гельброна. фон Клейст Генрих

28. Генрих фон Офтердинген

29. Храм Грааля в романе Альбрехта фон Шарфенберга «Младший Титурель»: готическая реализация кельтского мотива

30. Життя і творчість Івана Франка

31. Баллада А. фон Платена «Klaglied Kaiser Otto des Dritten» и традиция духовной песни

32. Микроволновый фон космоса как суммарное излучение всех звезд

Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие

33. Охрана здоровья в России: принципы организации на фоне проблем

34. Черепно-мозговая травма на фоне алкогольного опьянения

35. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

36. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

37. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

38. Мотивація робітників в сучасних умовах
39. Поняття та сутність менеджменту
40. Сутність та зміст сучасного менеджменту

41. Карл Мария фон Вебер

42. Формирование познавательного интереса у первоклассников с задержкой психического развития на фоне церебрального паралича на уроках обучения грамоте

43. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

44. Діяльність римських магімтратів

45. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

46. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

47. Экономико-статистический анализ урожая и урожайности зерновых в Тверской области

48. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты

49. Философия языка на фоне развития философии

50. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

51. Філософська культура особи та її суспільна значущість

52. Философия Вильгельма фон Гумбольдта

53. Сбалансованість бюджета України

54. Рынок оборудования для корпоративных сетей на фоне макроэкономики и политики России и СНГ
55. Идейный фон становления российского среднего класса
56. Інтегральна ефективність діяльності

57. АПК в сучасних умовах господарювання

58. Додатки до курсової роботи апк в суч умовах

59. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

60. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

61. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

62. Ринкова пропозиція та її еластичність

63. Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки

64. Фірма в умовах монополістичної конкуренції

Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки

65. Культурный фон современной телевизионной рекламы

66. Иоганн фон Тюнен

67. Николай Оттович фон Эссен

68. Джон фон Нейман

69. Унгерн фон Штернберг Роман Федорович

70. Арним Ахим, фон
71. Пако Рабан
72. Эрих Фон Дэникен

73. Адам Иоханн фон Крузенштерн. Мореплаватель и ученый

74. Влияние иммобилизации на иммунологические показатели на фоне введения меланотропина

75. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

76. Урожайность популяции облепихи крушиновой (Hippophae rhamnoides L.) в Калининградской области в 1999 – 2001 годах

77. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

78. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

79. Підсудність і її види

80. Легка промисловість України i транспорт

Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы
Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

81. Сільське господарство i харчова промисловість України

82. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

83. Грошові потоки, звітність, планування

84. Життя та діяльність І.П.Котляревського

85. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

86. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю
87. Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі
88. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

89. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

90. Распознавание трехмерных объектов на сложном фоне по части контура

91. Отто фон Бисмарк

92. Трагическая судьба Н.И. Вавилова на фоне политических событий в СССР

93. Готхольд Эфраим Лессинг. Минна фон Барнхельм, или Солдатское счастье

94. Леопольд фон Захер-Мазох. Венера в мехах

95. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

96. Етичні погляди на заробітну плату і умови праці

Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

97. Моральність і мораль

98. Вильгельм фон Гумбольдт

99. Астероїдна небезпека: міфи та реальність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.