Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Крепак Алла 31 Ш9 Керівник: Книш О.К. Суспільство постійно змінюється, це в свою чергу призводить до виникнення певних завдань, які постають перед суспільством. Так, одним із основних завдань сучасного суспільства, ми вважаємо, реформування освіти в Україні є формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров'я. Розв’язання цього завдання передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту і методів навчально-виховного процесу, спрямованого саме на розвиток особистості дітей. У зв'язку з цим педагоги і психологи все помітніше усвідомлюють гостру потребу у створенні та реалізації особистісно-орієнтованого підходу до дітей як одного з принципів організації навчально-виховної роботи, що обґрунтовується сучасною психологією і педагогікою. Такий підхід має сприяти більш цілеспрямованому, гармонійному розвитку особистості дитини. Ключовим принципом виховання в сучасній ситуації виступає принцип ціннісної орієнтації, реалізація якого передбачає залучення дітей до взаємодії з навколишнім світом і формуванню ціннісних ставлень через гру, яка виступає способом виховання розумової активності дітей. В останні роки практика застосування ігрових завдань визначила методичну думку, що зараз настав час узагальнення практичного досвіду, об'єктивної оцінки доцільності застосування ігрових завдань, визначення їх питомої ваги та місця у системі навчання. Гра дозволяє яскраво реалізувати всі провідні функції навчання: освітню, виховну та розвивальну, які діють в органічній єдності. В своїх працях неодноразово зазначали роль гри в процесі особистісно-орієнтованого навчання та виховання такі педагоги, як О.М. Горький, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський, Ш.О. Амонашвілі та інші. Мета дослідження – теоретично дослідити суть гри в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні учнів молодших класів. Ми вважаємо, що гра — цінний спосіб виховання розумової активності дітей. Вона викликає у дітей цікавість до процесу пізнання, допомагає їм засвоїти навчальний матеріал. При складанні та застосуванні ігор необхідно спиратись на основні закономірності навчання. Головна з них це те, що навчання відбувається при активній діяльності учня. Чим різноманітніша забезпечувана вчителем інтенсивність діяльності учня з предметом засвоєння, тим вища якість засвоєння на рівні, який залежить від характеру організованої діяльності — репродуктивної або творчої. Розглянемо гру з різних точок зору. Спочатку спробуємо дізнатись як гру сприймає та використовує вчитель. На початку вчителю важко створити атмосферу гри, налаштувати на неї дітей з найменшою затратою часу, отримати результати, а потім також швидко вивести дітей з неї, не перетворивши урок на безглузду витрату часу. Тому що кожна хвилина знань, яку ви дасте дітям з користю може бути вирішальною в житті дитини, а втративши її, потім буде просто неможливо її повернути. Педагог-новатор Ш.О. Амонашвілі говорив, що до шести років можна вчить граючи, після шести потрібно вчити серйозно. Грає учитель. І грає так, щоб діти втратили почуття гри. Але вона є.

Вчителі школи повинні приділяти багато уваги розвиткові своєї підготовленості до організації ігрової діяльності. Гра – це цілий світ, на одному полюсі якого – життя, а на другому – дидактика, педагогічний і психологічний інструментарій, цілий арсенал педагогічних технологій. А між полюсами – країна дитячих ігор, дитячої творчості. Щоб зорієнтуватися у світі гри, треба чітко уявити собі, що в ньому буде цікаве й корисне для дитини. Педагоги світового рівня, також в своїх працях зазначали роль гри в процесі навчання. Так, А.С. Макаренко писав: «Гра має важливе значення в житті дитини. Якою буде дитина в грі, такою вона буде і в праці, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається перш за все в грі.» Отже, гра, її організація - ключ в організації виховання. Видатний педагог В.О. Сухомлинський промовив фразу, яка стала основою всього того, що містить у собі гра. Він ніби закликав: «Навчайте граючись, а граючи навчайте». Ось такий простий вираз, а містить у собі неабияку таємницю, яку Сухомлинський пропонує розкрити перед дітьми. К. Д. Ушинський писав: «Зробити серйозне заняття для дитини цікавим - ось завдання початкового навчання. Кожна здорова дитина потребує діяльності і до того ж серйозної діяльності. З перших ж уроків привчайте дитину полюбити свої обов'язки й знаходити приємність у їх виконанні». Педагог вважав гру найважливішим видом діяльності дитини. Казав, що саме через гру дитина пізнає всі таємниці світу. Отож, двоє досвідчених людей вважали гру важливим методом навчання. За їх думками гра виховує, навчає, розвиває. Саме своєрідність дидактичної гри і полягає в тому, що вона дає змогу педагогові здійснювати навчання, вправляння, розвиток розумових здібностей, формування цінних рис особистості і взаємин дітей доступній і привабливій для них ігровій формі. Гра є найприроднішою і найпривабливішою діяльністю для молодших школярів. Отже, гра – випробуваний і ефективний засіб навчання в початковій школі, але ні в якому разі не універсальний. Ще К.Д. Ушинський застерігав проти «забавляючої педагогіки», підкреслюючи, що засобами гри значно легше навчити дитину читати й писати, але серйозна навчальна праця потребує від дитини такої ж серйозної, копіткої і зосередженої роботи. Тому питання раціонального, виправданого застосування гри у навчальному процесі першокласників певний час було предметом найширших досліджень сучасних педагогів. Д.Б.Ельконін вважає, що гра за своїм змістом наближається до праці дорослих. Спостерігаючи за тим, як діти граються. Дорослі думають, що діти лише забавляються і, що гра немає нічого спільного з серйозними заняттями типу приготування уроків, праці. Але приготування домашнього завдання - обов'язок, а праця – тяжка необхідність. Дитині хочеться грати не тому, що це легко, а тому, що це важко. З кожною грою дитина має бажання дізнаватися про нове, розуміти і виконувати ті речі, які розуміють в виконують дорослі. На думку Д.Б. Ельконіна грі властиві певні загальні, універсальні ознаки: гра як активна форма пізнання навколишньої дійсності. Різноманітність її форм вводить дитину у сферу реальних життєвих явищ, завдяки чому вона пізнає якості та властивості предметів, їх призначення, способи використання; засвоює особливості стосунків між людьми, правила і норми поведінки; пізнає саму себе, свої можливості і здібності.

Інтерес дитини до гри поступово вичерпується внаслідок засвоєння знань і умінь; гра як свідома і цілеспрямована діяльність. Кожній грі властива значуща для дитини мета. Чим менша дитина, тим більш наслідувальними є її ігрові дії. Поступово зростає рівень усвідомленості дітей у грі. Крім загальних, гра наділена специфічними, характерними тільки для неї ознаками: 1. Гра як вільна, самостійна діяльність, що здійснюється за особистою ініціативою дитини. У грі дитина реалізує свої задуми, по-своєму діє, змінює за своїми уявленнями реальне життя. 2. Наявність творчої основи. Гра завжди пов'язана з ініціативою, вигадкою, кмітливістю, винахідливістю, передбачає активну роботу уяви, емоцій і почуттів дитини. Ініціативу і творчість у різних ситуаціях діти виявляють по-різному. Значну творчу роботу передбачають дидактичні ігри, які мають на меті розвиток пізнавальної активності, допитливості, швидкості розумових дій, ініціативи у прийнятті рішень. Творчий елемент є носієм індивідуальності кожного гравця, тому гра є засобом розвитку творчості, формування здібностей дітей. 3. Емоційна насиченість. У процесі гри діти переживають певні почуття, пов'язані з виконуваними ролями. У колективних іграх вони виявляють дружбу, товариськість, взаємну відповідальність, відчувають радість від результату, подолання труднощів. Більшість ігор супроводжуються естетичними емоціями. Ігрові дії – це засіб реалізації ігрового задуму і водночас здійснення поставленого педагогом завдання. Виконуючи із задоволенням ігрові дії і захоплюючись ними, діти легко засвоюють закладений у грі навчальний зміст. Правила дидактичної гри діти сприймають як умови, що підтримують ігровий задум, їх невиконання здійснює гру, робить її нецікавою. Без заздалегідь визначених правил ігрові дії розгортаються стихійно, і дидактичні завдання можуть лишитися невиконаними. Тому правила гри задаються вихователем до її початку і мають навчальний та організуючий характер. Спочатку дітям пояснюється ігрове завдання, а потім - спосіб його виконання. Тепер розглянемо гру з боку учня. Він сприймає її привітно, дітям набагато краще сприймати інформацію в грі. Адже тоді діти більш розкуті, вони відволікаються від оточуючого і зосереджуються на грі, це приносить якісний результат. Ігри підбираються з врахуванням різноманітних видів діяльності учня. За характером пізнавальної діяльності їх можна поділити на групи: ігри, які вимагають від дітей виконавчої діяльності; ігри, в яких запрограмована контролююча діяльність; ігри, за допомогою яких діти виконують перевтілення; ігри, які включають в себе елементи пошукової діяльності. Формування учня як самостійної, ініціативної, вдумливої особистості буде успішним, якщо вчитель потурбується про це з першого проведеного уроку. Одним з найперспективніших шляхів виховання активних учнів, озброєння їх необхідними уміннями і навичками, є впровадження активних форм і методів навчання, серед яких провідне місце займають навчальні ігри. У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються, до активної діяльності залучаються навіть найпасивніші учні.

З Рязансько школи з 96 учнв втекли 59. Навть з Морсько Академ втекло 127,  Сенат оприлюднив наказ мператора, щоб вони повернулися, загрожуючи карою смерт за непослух. У всй свтовй стор подбного не знайти. Вд ченця Саватя XVI ст. через староврв XVII ст., дворянство XVIII ст., лбералв Х¶Х ст. до соцалств ХХ ст. безперервно тягнеться московська ненависть до вропейсько культури. Монархст Ф. Тютчв (18031873 рр.) писав: «Засади, що на них стоять Московщина  ґвропа, що ними вони керуються в житт  полтиц, настльки протилежн, що взамно себе заперечують. ¶ життя одн можливе лише за рахунок смерт друго»[566]. Багато пзнше соцалст В. Ленн повторював, що снування СРСР поруч з капталстичним свтом неможливе. Один або другий мусять наприкнц загинути. «Що кидаться в оч при порвнянн двох свтв: латинсько-германського (з укранцями)  свту московського? Барвистсть, велич цло стор, рухливсть народних мас, напруженсть конфлктв, свобдна гра сил, величезна роля великих особистостей, примат права  логки на Заход

1. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

2. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

3. Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси

4. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

5. Трудове виховання школярів в умовах сільської загальноосвітньої школи

6. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі
7. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників
8. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

9. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

10. Програмоване та модульно-розвиваюче навчання

11. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

12. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці

13. Диференціація населення за рівнем доходів. Поняття рівня життя. Прожитковий мінімум і межа малозабезпеченості. Мінімальна зарплата

14. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

15. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

16. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

18. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

19. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості

20. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

21. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

22. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра
23. Гра як метод виховання молодших школярів
24. Інтерактивні технології навчання

25. Методи та технології інтерактивного навчання

26. Навчання фізиці повинно бути важким, але обов’язково переможним для всіх школярів

27. Особистісно-орієнтований підхід до вивчення німецької мови в середніх навчальних закладах

28. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

29. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості

30. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

31. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

32. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование

33. Роль трудового виховання в становленні особистості

34. Статеве виховання молодших школярів

35. Сучасні комп`ютерні технології в навчанні

36. Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах

37. Технології навчання як дослідження

38. Уроки в інтегральній технології навчання за В. Гузеєвим
39. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"
40. Формування здорового способу життя молодших школярів

41. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

42. Зміст правового виховання молодших школярів

43. Виховання гуманстично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час

44. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі

45. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

46. Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання

47. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання

48. Соціалізація і виховання особистості

Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. Життєві кризи особистості

50. Технология возведения одноэтажного промышленного здания

51. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

52. Автоматизированные информационные технологии формирования, обработки и представления данных в налоговой службе

53. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

54. Новые технологии и искусство
55. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)
56. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

57. Владение новыми музыкальными технологиями - необходимое условие в профессиональной подготовки учителя музыки

58. Ctp-технология, глубокая печать, брошюровочно-переплетные процессы

59. Безопасность информационных технологий

60. Технология ADSL

61. Информационные технологии в экономике. Информационная безопасность в сетях ЭВМ

62. Основы информационных технологий

63. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/

64. Безопасность информационных технологий

Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки

65. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

66. Использование Интернет-технологий для обеспечения информативности населения

67. Компьютерные сети Информационных технологий

68. Технология PLC (Power Line Communication)

69. Компьютерные технологии в судостроении

70. Информационные технологии
71. Использование лазеров в информационных технологиях
72. Определение эффективности применения информационной технологии

73. Перспективы развития технологий ПК на примере PDA (Personal Digital Assistant)

74. Новые технологии хранения информации

75. Языки и технология программирования. Начальный курс /Pascal/

76. Речевые технологии

77. Информационные технологии в экономике. Разработка информационных технологий.

78. Информационные технологии в управлении (Контрольная)

79. Лабораторные работы по теории и технологии информационных процессов

80. Информационные технологии в экономике

Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Учебник по технологии программирования

82. Новые технологии. Microsoft Office XP

83. Новые информационные технологии обучения в математике

84. Технология производства низина. Антибиотические свойства низина

85. Использование компьютерных технологий в деятельности милиции

86. Воздействие целлюлозно-бумажной промышленности на окружающую среду. Природосберегающие технологии
87. Технология проблемного обучения
88. Современные педагогические технологии

89. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

90. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"

91. Технология работы социального педагога с семьёй

92. Изучение технологии нейронных сетей в профильном курсе информатики

93. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

94. Технология изготовления шпаргалки

95. Развитие творческих способностей на уроках технологии

96. Технология приготовления блюд (винегрет с сельдью, печень по-строгановски, яблоки в тесте жареные, трубочка заварная с заварным кремом)

Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки

97. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

98. Технология изготовления вафель с начинкой

99. Особенности производственной программы, способов и режимов тепловой обработки, технологии приготовления блюд ресторана с немецкой кухней

100. Применение избирательных технологий на выборах в Пермскую городскую Думу 2000 года: технологичность выборов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.