Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Эластичность спроса

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

смотреть на рефераты похожие на "Эластичность спроса" ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ Факультет менеджменту та маркетингу КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Мікроекономіка” на тему: Еластичність попиту і пропозиції Виконав студент групи МТ-21 Хникін Юрій Керівник роботи Засанська В.І. Львів –2000 Зміст Вступ 1. Цінова еластичність попиту 1.1. Формула цінової еластичності 1.2. Оцінка по показнику загального виторгу 1.2.1. Еластичний попит 1.2.2. Нееластичний попит 1.2.3. Одинична еластичність 1.2.4. Абсолютно еластичний попит 1.2.5. Абсолютно нееластичний попит 2. Властивості еластичності 2.1. Еластичність і цінові інтервали 2.2. Еластичність і нахил кривої попиту 2.3. Чинники цінової еластичності попиту 2.3.1. Замінність 2.3.2. Питома вага в прибутку споживача 2.3.3. Предмети розкоші і предмети необхідності 2.3.4. Чинник часу 3. Перехресна еластичність 4. Еластичність попиту за доходом 5. Еластичність пропозиції 6. Вплив податків на еластичність 6.1. Акцизний збір Висновок Список використаної літератури Вступ Основні елементи ринкового механізму. Поняття ринку вільної конкуренції Будь-який ринок, незалежно від його конкретного виду, базується на трьох основних елементах: ціні, попиті і пропозиції, конкуренції. Інструменти котрі сприяють встановленню рівноваги на ринку. По-перше, це ціни. Зміна відносних цін служить орієнтиром для виробника при визначенні необхідності зміни обсягів виробництва. Зміна цін вплине на вибір технології виробництва. Ціни в остаточному підсумку обумовлять і те, ким при даному рівні прибутків буде спожитий продукт. По-друге, це попит і пропозиція. Попит (платоспроможний) - це подана на ринку потреба в товарах, обумовлена кількістю тих або інших товарів, котрі споживачі можуть купити при сформованих цінах і грошових прибутках. Пропозиція - це кількість товарів, що є в продажі при даній ціні. Зміна співвідношення між попитом і пропозицією породжує коливання ринкових цін навколо так званої ціни рівноваги. Через ці коливання встановлюється той рівень цін, при якому забезпечується рівновага попиту і пропозиції і в остаточному підсумку рівновага виробництва і споживання. По-третє, це конкуренція. Ціль кожного підприємця - максимізація прибутку, а отже, і розширення масштабів господарської діяльності. Це з неминучістю призводить до взаємної боротьби підприємців за найбільш вигідні умови виробництва і збуту товарів, росту обсягів виробництва, і в результаті цього виступають по відношенню один до другого як суперники або конкуренти. Якщо пропозиція якогось товару більша за попит на нього, то посилюється конкурентна боротьба між продавцями. Кожний із них, щоб продати свій товар, найчастіше змушений знижувати ціну, що, як правило, спричиняє за собою скорочення даного товару. Якщо попит більший за пропозицію, то конкурувати один з одним змушені вже покупці. Щоб мати можливість набути дефіцитного товару, кожний із них намагається запропонувати по можливості більш високу ціну, ніж його суперники. Ціна підвищується, і це стимулює збільшення пропозиції даного товару. Конкуренція є необхідним елементом ринкового механізму.

Проте характер конкуренції може бути різноманітним, що істотно впливає на засіб досягнення ринкової рівноваги. Найбільше ефективно ринковий механізм діє в умовах вільної, конкуренції, тобто коли ситуація на ринку характеризується множиною покупців і продавців, однорідністю продукції, яка реалізується, вільним входом фірм на ринок. При вільній конкуренції жодний із продавців або покупців сам по собі не в змозі впливати на ринкову ціну.1. Цінова еластичність Відповідно до закону попиту, споживачі при зниженні ціни будуть набувати більшої кількості продукції. Проте ступінь реакції споживачів на зміну ціни може значно змінюватись від продукту до продукту.1.1Формула цінової еластичності Ступінь цінової еластичності або нееластичності визначають за допомогою коефіцієнта еластичності (Ed). Ed= Процентна зміна обчислюється шляхом ділення зміни в ціні на початкову ціну, і наступної зміни в кількості продукції на кількість продукції, на котру був попит спочатку. Ed= Використання процентних змін дозволяє уникнути помилок у розрахунках при використанні довільних одиниць виміру. Ціновий коефіцієнт еластичності завжди буде мати негативний знак (тому що закон попиту являє собою обернену залежність кількості продукту і ціни), тому розглядається тільки абсолютна величина коефіцієнта еластичності. 1.2. Оцінка еластичності за показником загального виторгу Виторг визначають як добуток ціни та величини попиту. Еластичність попиту за ціною порівнює відносні маштаби змін цін та змін величин попиту. Отже, вона повинна вказати, що відбудеться із загальним виторгом. Справді, мабудь, найлегший спосіб визначити, еластичний попит чи нееластичний- це застосувати оцінку за загальним виторгом, тобто простежити, що станеться із виторгом- із сукупними видатками, з точки зору покупців, коли ціна продукту зміниться.1.2.1. Еластичний попит (Ed>1). Якщо попит еластичний, зменшення ціни призведе до збільшення загального виторгу. Тому що навіть при меншій ціні, що сплачується за одиницю продукції, приріст продажів буде достатнім для компенсації втрат від зниження ціни. Вірно й обернене: при еластичному попиті збільшення ціни призведе до зменшення загального виторгу.Якщо попит еластичний, то зміна ціни викликає зміну загального виторгу в протилежному напрямку. Якщо невеликі зміни в ціні призводять до значних змін у кількості продукції що купується, то такий попит називають відносно еластичним або просто еластичним.1.2.2. Нееластичний попит (Ed

Итак, избыточное совокупное налоговое бремя в абсолютной форме можно представить в следующем виде: а)Pв абсолютной форме: в)Pотносительной форме: где: НН потенциальные налоги, начисленные по установленным ставкам к соответствующим налоговым базам; ФН фактические налоговые поступления в бюджетную систему; БП базовый показатель, относительно которого исчисляется налоговое бремя (ВВП, добавленная стоимость); Pсоответственно, потенциальное (начисленное) и фактическое (условно равновесное) налоговое бремя. Избыточное налоговое бремя в значительной мере зависит от степени налоговой эластичности. При относительной эластичности избыточное бремя значительно больше, чем при относительной неэластичности. Поскольку избыточное бремя создают налоги с различной степенью эластичности спроса на налоговые ресурсы и предложения источников для налогообложения, постольку налоги, дающие равные поступления в бюджет, несут различное избыточное бремя и потенциальное бремя начисленных налогов. Этот факт следует учитывать при налоговом реформировании и построении рациональной системы налогообложения

1. Перекрестная эластичность спроса и его эластичность по доходу (Доклад)

2. Спрос, эластичность спроса и стратегия предприятия

3. Эластичность спроса

4. Теория ценовой эластичности спроса и предложения. Государственные цены

5. Понятие эластичного спроса — математический и экономический смысл

6. Методы изучения эластичности спроса и предложения
7. Сущность эластичности спроса в условиях рынка
8. Экономическая система. Эластичность спроса

9. Эластичность спроса по доходу

10. Спрос и предложение, их эластичность

11. Эластичность рыночного спроса

12. Исследование престижности, популярности, объемов продаж, спроса и предложения на автомобили различных фирм на российском рынке

13. Выяснение специфических факторов и качеств продуктов питания, влияющих на спрос этих продуктов у населения

14. Совокупные спрос и предложение, понятие равновесия

15. Количественный подход к анализу индивидуального спроса. Спрос и полезность. Закон убывающей предельной полезности, его значение

16. Рынок. Процесс формирования цен и объемов производства (спрос и предложение)

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Спрос на экономические ресурсы

18. Коммерческая деятельность. Изучение и прогноз потребительского спроса

19. Спрос, предложение и рыночные цены

20. Макроэкономический анализ: совокупный спрос и совокупное предложение

21. Индивидуальное и рыночное предложение, эластичность предложения

22. Рыночный спрос
23. Спрос и предложение товаров
24. Взаимодействие спроса и предложения

25. Эластичность как инструмент экономического анализа

26. Труд как фактор производства: спрос и предложение

27. Взаимодействие спроса и предложения как процесс координации рыночных сил

28. Анализ теории спроса и предложения (по книге К.Р. Макконнела и С.Л. Брю «Экономикс: принципы, проблемы и политика»)

29. Запросы о спросе

30. Туризм XXI века: факторы и тенденции развития спроса на рынке туристических услуг

31. Сравнительный анализ развития рынков: оценка, анализ и прогонозирование спроса и предложения, цен и их динамики

32. Анализ спроса и повышение видимости в поисковых машинах

Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки
Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры

33. Спрос и предложение, основные ценообразующие факторы

34. Равновесная кривая для товара повседневного спроса

35. Теория совокупного спроса и совокупного предложения. Эффект храповика

36. Спрос и его факторы. Функция спроса

37. Макроэкономические проблемы и показатели. Совокупный спрос и совокупное предложение

38. Функции денег и определение спроса на деньги
39. Исследование престижности, популярности, объемов продаж, спроса и предложения на автомобили различных фирм на российском рынке
40. Особенности кривой совокупного спроса

41. Рыночный спрос и предложение, рынок олигополии

42. Спрос и факторы его определяющие

43. Кривые спроса, предложения и доход

44. Метод определения цены с ориентацией на спрос

45. Спрос и предложение

46. Совокупный спрос

47. Макроэкономический анализ: совукупный спрос и совокупное рпедложение.

48. Метод определения спроса на основе анализа цен и объемов продаж

Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

49. Специфические факторы и качества продуктов питания, влияющие на спрос

50. Цена и спрос

51. Полезность и спрос. Излишек потребителя

52. Методы установления цены с ориентацией на спрос, их характеристика

53. Анализ спроса и ассортиментная политика предприятия

54. Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов
55. Выявление причин отсутствия необходимого спроса на услуги кафе "Кэт"
56. Механизм действия закона спроса и предложения, рыночное равновесие

57. Особенности прогнозирования спроса в городских условиях

58. Разработка мероприятий по формированию спроса на услуги туристической деятельности

59. Роль маркетинговых коммуникаций в формировании спроса и стимулировании сбыта

60. Товары повседневного спроса и рейтинг этих товаров

61. Законы спроса и предложения

62. Исследование потребительского спроса

63. Исследование спроса на турпродукт

64. Спрос на валюту и ее предложение

Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие

65. Анализ объема спроса

66. Взаимодействие спроса и предложения

67. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и неравновесие

68. Закон предложения. Эластичность предложения и ее виды

69. Количественная и качественная определенность спроса, предложения и рыночного равновесия

70. Механизм образования рыночной цены. Объяснение закона спроса
71. Основные факторы спроса и предложения, степень их влияния и проблема измерения
72. Основы теории спроса и предложения

73. Развитие теории потребительского спроса в Республике Казахстан

74. Система национальных счетов. Совокупный спрос

75. Совокупный спрос: компоненты и факторы, действующие в Республике Беларусь

76. Спрос

77. Спрос и предложение

78. Спрос и предложение

79. Спрос и предложение как регуляторы рыночной экономики

80. Спрос, закон спроса, факторы, определяющие спрос

Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

81. Суверенный спрос на активы: индивидуальная рациональность и коллективная неэффективность

82. Труд как фактор производства: спрос и предложение. Установление заработной платы в условиях конкуренции

83. Эластичность: понятие, виды и методы расчета

84. Анализ совокупного спроса, его структуры и динамики

85. Спрос и предложение на рынке труда

86. Расчет коэффициента эластичности и показателей корреляции и детерминации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.