Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Створення бази даних "Відвідування" засобами Access

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ЗВ’ЯЗКУКУРСОВА РОБОТА ТЕМА: Створення бази даних «Відвідування» засобами Access Виконала: Учениця Н.В.Деуль Перевірив: Л.І. ВозненкоКиїв 2010 Лист-завдання на виконання курсової роботи по професії Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ «ВІДВІДУВАННЯ» ЗАСОБАМИ ACCESS Проектування бази даних; Створення таблиць; Створення зв’язків; Створення запитів; Створення звітів; Створення форм; Створення макросів; Створення модулів; Створення кнопкової форми. Вступ Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на концепції, згідно якої дані мають бути організовані в бази даних з метою адекватного відображення реального світу, що змінюється, і задоволення інформаційних потреб користувачів. Ці бази даних створюються і функціонують під управлінням спеціальних програмних комплексів, званих системами управління базами даних (СУБД). Збільшення об'єму і структурної складності даних, що зберігаються, розширення кола користувачів інформаційних систем привели до широкого поширення найбільш зручних і порівняно простих для розуміння реляційних (табличних) СУБД. Для забезпечення одночасного доступу до даних безлічі користувачів, розташованих досить далеко один від одного і від місця зберігання баз даних, створені мережеві мультікористувацькі версії БД засновані на реляційній структурі. У них тим або іншим способом вирішуються специфічні проблеми паралельних процесів, цілісності (правильності) і безпеки даних, а також санкціонування доступу. З поняттям бази даних тісно пов'язано поняття системи управління базою даних(СУБД) - це пакет прикладних програм і мовних засобів для створення, супроводження і використання баз даних, редагування вмісту і візуалізації інформації. Під візуалізацією інформації бази розуміється відбір даних, що відображуються, відповідно до заданого критерію, їх впорядкування, оформлення і подальша видача на пристрої виводу або передачі по каналах зв'язку. В світі існує безліч систем управління базами даних. Не дивлячись на те що вони можуть по-різному працювати з різними об'єктами і надають користувачеві різні функції і засоби, більшість СУБД спираються на єдиний сталий комплекс основних понять. Це дає нам можливість розглянути одну систему і узагальнити її поняття, прийоми і методи на весь клас СУБД. Як такий учбовий об'єкт ми виберемо СУБД Microsof Access, що входить в пакет Microsof Office. В базі даних (СУБД) існує декілька основних понять: Дані - певна систематизована і структурована яким-небудь чином інформація. Існують принаймні три моделі даних: ієрархічна, мережева, реляційна. Поле - основний і мінімальний елемент даних, певна характеристика об’єкту, має ім’я, значення, характер, тип і властивості. Запис – опис конкретного об’єкта, що містить різнотипні, логічно пов’язані між собою поля (рядок бази даних). Зв'язки - логічні взаємозв'язки між записами або полями. Моделі даних - представлення даних і їх взаємозв'язків, що описують поняття проблемного середовища.

Моделі даних використовуються як для концептуального, так і для логічного і фізичного представлення даних. Моделі даних Ієрархічна модель бази даних складається з об'єктів з покажчиками від батьківських об'єктів до нащадків, сполучаючи разом зв'язану інформацію. Ієрархічні бази даних можуть бути представлені як дерево, що складається з об'єктів різних рівнів. Верхній рівень займає один об'єкт, другий, — об'єкти другого рівня і так далі. Між об'єктами існують зв'язки, кожен об'єкт може включати декілька об'єктів нижчого рівня. Такі об'єкти знаходяться відносно предка (об'єкт більш близький до Кореню) до нащадка (об'єкт нижчого рівня), при цьому можлива ситуація, коли об'єкт-предок не має нащадків або має їх декілька, тоді як у об'єкту-нащадка обов'язково лише один предок. Об'єкти, що мають загального предка, називаються близнятами. Перші системи управління базами даних використовували ієрархічну модель даних, і в часі їх поява переганяє появі мережевої моделі. Мережева модель. До основних понять мережевої моделі бази даних відносяться: рівень, елемент (вузол), зв'язок. Вузол — це сукупність атрибутів даних, що описують деякий об'єкт. На схемі ієрархічного дерева вузли представляються вершинами графа. У мережевій структурі кожен елемент може бути пов'язаний з будь-яким іншим елементом. Мережеві бази даних подібні ієрархічним, за винятком того, що в них є покажчики в обох напрямах, які сполучають родинну інформацію. Не дивлячись на те, що ця модель вирішує деякі проблеми, пов'язані з ієрархічною моделлю, виконання простих запитів залишається досить складним процесом. Також, оскільки логіка процедури вибірки даних залежить від фізичної організації цих даних, то ця модель не є повністю незалежною від додатка. Іншими словами, якщо необхідно змінити структуру даних, то потрібно змінити і додаток. Мережева база даних відрізняється більшою гнучкістю, оскільки в ній існує можливість встановлювати додатково до вертикальних ієрархічних зв'язків горизонтальні зв'язки. Реляційна модель певної предметної області є набором відношень, що змінюються в часі. Поняття реляційний (англ. rela io — відношення) пов'язано з розробками відомого англійського фахівця в області систем баз даних Едгара Кодда (Edgar Codd). Ці моделі характеризуються простотою структури даних, зручною для користувача табличною виставою і можливістю використання формального апарату алгебри стосунків і реляційного числення для обробки даних. РМД – взаємозв’язки моделі даних. Відношення між таблицями встановлює зв’язок між даними, щ знаходяться у різних таблицях. Зв’язки між таблицями встановлюються шляхом об’єднання співпадаючих значень ключових полів. Реляційна модель орієнтована на організацію даних у вигляді двовимірних таблиць. Базовими поняттями (елементами) реляційних СУБД є: Атрибут Заголовок стовпця Відношення Таблиця Домен Стовпець Кортеж Рядок Первинний ключ Один або кілька атрибутів Сутність Опис властивостей об’єкту Схема відношення Рядок заголовків таблиць Тип даних Тип значень елементів таблиць Атрибут – поіменована характеристика сутності.

Відношення – є двовимірною таблицею, що містить деякі дані. Сутність – містить деякі дані – це об’єкт будь-якої природи. Дані про сутність зберігаються в відношенні таблиці. Первинний ключ – мінімальний набір атрибутів, за значенням яких можна знайти кожний екземпляр сутності. Об’єктивно-орієнтовна модель - система управління обробляє дані як абстрактні об'єкти, наділені властивостями, у вигляді неструктурованих даних, і використовуючи методи взаємодії з іншими об'єктами навколишнього світу. Таблиці баз даних, як правило, допускають роботу з набагато більшою кількістю різних типів даних. Проектування баз даних Зазвичай з базами даних працюють дві категорії користувачів. Перша категорія – проектувальники. Їх завдання полягає в розробці структури таблиць бази даних і узгодження її із замовником. Окрім таблиць проектувальники розробляють і інші об'єкти бази даних, призначені, з одного боку, для автоматизації роботи з базою, а з іншого боку – для обмеження функціональних можливостей роботи з базою (якщо це необхідно з міркувань безпеки). Проектувальники не наповнюють базу конкретними даними (замовник може вважати їх конфіденційним і не надавати стороннім особам). Виняток становить експериментальне наповнення модельними даними на етапі відладки об'єктів бази. Друга категорія виконавців, що працюють з базами даних, - користувачі. Вони отримують вихідну базу даних від проектувальників і займаються її наповненням і обслуговуванням. У загальному випадку користувачі не мають засобів доступу до управління структурою бази – лише до даних, да і то не до всіх, а до тих, робота з якими передбачена на конкретному робочому місці. Відповідно СУБД має два режими роботи: проектувальний і призначений для користувача. Перший режим призначений для створення або зміни структури бази і створення її об'єктів. У другому режимі відбувається використання раніше підготовлених об'єктів для наповнення бази або здобуття даних з неї. Створення нової БД Для того, щоб створити нову БД «Відвідування» необхідно запустити Microsof Access. Можна скористатися декількома способами: Пуск – програми – Microsof Office – Microsof Office Access Клацнути правою клавішею миші по вільному місцю – створити – Microsof Office Access Після того як загрузилася Microsof Access створюємо нову БД: натиснути меню «Файл» - команда «Создать» 5)в правій частині вікна необхідно виконати команду «новая база данных» Тепер необхідно задати ім’я базі даних та шлях її збереження У даному вікні діалогу із списку, що розкривається, Тека вибрати теку, в якій потрібно зберегти створювану базу даних, а в полі введення Ім'я файлу ввести ім'я бази даних. Після цього можна створити за допомогою майстра базу даних певного типа зі всіма необхідними таблицями, формами і звітами. Інтерфейс Microsof Access Після створення нової БД можна розглянути інтерфейс програми: Вікно програми складається з вікна програми та робочого вікна. Панель інструментів бази даних: Панель інструментів має такі команди: створити, відкрити, зберегти, пошук файлів, друк, попередній перегляд, орфографія, вирізати, копіювати, вставити, відміна, зв’язки з Office, аналіз, програма, редактор сценаріїв, властивості, схема даних, авто форма, довідка.

Так, изготовитель может добавить специфичную функциональность для сетевой платы, поддерживаемой WMI. Поэтому он должен написать свой провайдер, который открывал бы управляющим приложениям объекты, связанные с этой функциональностью. Инфраструктура WMI, центральное место в которой занимает Common Information Model (CIM) Object Manager (CIMOM), связывает воедино управляющие приложения и провайдеры (о CIM — чуть позже). Инфраструктура также служит хранилищем классов объектов и зачастую диспетчером хранения свойств постоянных объектов. WMI реализует это хранилище в виде базы данных на диске, которая называется репозитарием объектов CIMOM (CIMOM Object Repository). WMI поддерживает несколько API, через которые управляющие приложения обращаются к данным объектов, провайдерам и определениям классов. Для прямого взаимодействия с WMI Windows-программы используют WMI COM API, основной API управления. Остальные API размещаются поверх COM API и включают ODBC-адаптер для СУБД Microsoft Access. Разработчик может использовать этот адаптер для встраивания ссылок на данные объектов в свою базу данных

1. Просопографические базы данных России на примере баз данных Comandarm и Duma1

2. Створення веб-сайту інтернет-магазину на базі CMS Joomla

3. Створення бази даних "Автосалон" за допомогою програми Microsoft Access

4. Базы данных Microsoft Access

5. Отчёт по созданию курсовой работы «База данных ACCESS»

6. Инструкция по эксплуатации базы данных магазина «Телевизоры» средствами Access 2000
7. Опыт использования ADO для доступа к базам данных форматов MS Access, xBase и Paradox
8. Защита баз данных. Access 2000

9. Создание баз данных в Microsoft Access

10. Упражнения по базам данных MS ACCESS (методичка)

11. Система баз данных MS Access

12. База даних "Кафедра" в Access з меню MDI

13. База данных MS Access

14. Информационные технологии создания и обработки баз данных с помощью MS Access XP

15. Проектирование и создание базы данных в среде MS Access и Web-узел для Молодежного Центра

16. Работа с базами данных Microsoft Access 2000

Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров
Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг

17. Разработка базы данных средствами программы MS Access "Сотрудники"

18. Система баз данных MS Access

19. Создание базы данных критических свойств веществ в редакторе баз данных MS Access

20. Табличный процессор Excel. Система управления базой данных MS Access. Векторный редактор CorelDraw

21. Технологии создания базы данных в Access на примере биржи труда

22. Базы данных в Internet
23. Форматы баз данных в автоматизированных библиографических системах
24. Различные классы баз данных по предметным областям использования

25. Принципы проектирования и использования многомерных баз данных

26. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных

27. Примеры баз данных (Студенческая группа)

28. Современные системы управления базами данных

29. Создание и описание базы данных "СТУДЕНТЫ" (Отчет по курсу "Базы данных")

30. Разработка базы данных "Кадры"

31. Разработка базы данных "Культурный досуг"

32. Системы управления базами данных

Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров

33. База данных - Бактериологическая испытательная лаборатория Боханского района

34. Создание базы данных "Библиотека"

35. Системы обработки информации - язык баз данных SQL со средствами поддержания целостности

36. HTML и базы данных

37. Работа в среде EXCEL. Средства управления базами данных в EXCEL

38. Опыт создания Базы Данных для источников личного происхождения
39. База данных страховой компании
40. Система управления базой данных объектов гражданской обороны для принятия решений в чрезвычайной ситуации (Диплом)

41. Visual C++. Бази даних Укр.

42. Археологический источник и база данных. Выбор модели.

43. Ответы на теоретические вопросы по предмету База данных

44. Инфологическая модель баз данных "Сущность-связь"

45. Пример проектирования базы данных "Библиотека"

46. Основы использования WWW - технологий для доступа к существующим базам данных

47. Основы работы с базами данных Delphi

48. Параллельные машины баз данных

Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды

49. Инфологическое моделирование базы данных

50. Базы данных и знаний

51. Web-серверы, базы данных в Интернет, Поиск информации в Интернет, Основные системы и средства

52. База данных для информационной системы - Таксопарк

53. Курсовая работа по базе данных СУБД

54. Организация доступа к базам данных в Интернет
55. Перенос Базы Данных на WEB-сервер
56. Проектирование базы данных Библиотека

57. Разработка баз данных в Delphi

58. Реляционные базы данных-правила формирования отношений

59. Создание и ведение баз данных

60. Формирование базы данных

61. Реляционные модели базы данных

62. Разработать программу на алгоритмическом языке программирования С++ , реализующую учебную систему управления базой данных

63. Менеджер подключений к базам данных

64. Информационно-справочная система, обеспечивающая работу с базой данных Bit

Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных

66. HTML и базы данных

67. Создание базы данных «расписание»

68. Проектирование Базы Данных для коммерческого предприятия

69. Базы данных в Delphi

70. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства
71. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных
72. Автоматизация базы данных для ООО "ОриенБанк"

73. База даних клієнтів і замовлень

74. База даних по обліку вогнепальної зброї

75. База даних по приватних підприємствах регіону

76. База даних фільмотеки: розробка проекту

77. База данных

78. База данных "Автосервис" в среде Borland Delphi 6.0.

79. База данных "Библиотека"

80. База данных "Пассажирские железнодорожные перевозки"

Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

81. База данных "Сотрудники"

82. База данных "Учет готовой продукции на складе"

83. База данных аптеки готовых лекарственных форм

84. База данных велосипедного магазина

85. База данных для организации по продаже канцелярских товаров

86. База данных заместителя директора по воспитательной работе приюта г. Аксу
87. База данных компьютерного магазина
88. База данных по учету металлопродукции на платформе SQL Server

89. База данных предприятия

90. База данных станции технического обслуживания автомобилей

91. База данных: "Деканат: дистанционное обучение"

92. Базы данных

93. Базы данных

94. Базы данных и информационные технологии

95. Базы данных и управление ими

96. Базы и банки данных

Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки

97. Инфологическая модель базы данных "Видепрокат"

98. Инфологическая модель базы данных "Паспортный учет"

99. Инфологическая модель базы данных дистанционного образования

100. Инфологическое моделирование базы данных "Абитуриент"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.