Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політичне лідерство

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Реферат з дисципліни: &quo ;Політологія&quo ; Політичне лідерство Зміст контрольної роботи1. Лідерство як соціальний феномен 2. Визначення лідерства 3. Теорії і концепції лідерства 4. Типи лідерства 5. Лідери і стиль поведінки 6. Культ особи 7. Функції лідера 8. Політичне лідерство в Україні Список використаної літератури 1. Лідерство як соціальний феноменЛідерство присутнє там, де є влада, організація і люди. Не можна стати лідером в ізольованому від інших середовищі. Слово &quo ;лідер&quo ; (англ. leader) означає &quo ;ведучий&quo ;, а це передбачає існування &quo ;ведених&quo ;. Всередині еліти окремі її представники відрізняються від інших явно більшим впливом на суспільство і своїх колег. Виникає необхідність визначення відмітних властивостей лідера, які можна подати в такому визначенні: лідер є особа, яка здійснює постійний і вирішальний вплив на суспільство, державу чи організацію. В цій дефініції наведені три масштаби впливу лідера. Інші ступені впливу на навколишнє мікро - і макросоціальне середовище не роблять особу лідером. Інститут лідерства покликаний до життя появою складних за своєю організацією систем, які ґрунтуються на взаємодії різнорідних і протилежних соціально-економічних, політичних і духовних інтересів та їх носіїв (індивідів, груп, організацій). Лідерство пов'язане з пошуком оптимальних і ефективних способів управління соціальними процесами. Політологія розглядає лідерство як один із найважливіших елементів механізму регулювання відносин індивідів, соціальних груп та інститутів у сфері політики і досліджує цей феномен у трьох основних аспектах: сутність лідерства, яке обумовлене соціальними потребами; роль лідерства у функціонуванні політичних систем; типологія політичного лідерства. Інтерес до лідерства і усвідомлення цього соціального, а точніше, соціопсихологічного феномена сягає античних часів. У Конфуція лідерство закладене в його патріархальній концепції держави та є ієрархізованим &quo ;згори-вниз&quo ;. За принципом &quo ;виправлення імен&quo ; кожен отримував своє місце в соціальній системі відповідно до реальності, кожен отримував своє ім'я відповідно до статусу, що має. Безумовним лідером виступав Імператор - Син Неба, правитель Піднебесної. Далі йшли &quo ;кращі&quo ;, &quo ;вищі&quo ;, &quo ;старші&quo ; і т.д. Згідно з Платоном, лідером є природжений філософ, оскільки він привносить ідеальне в земні форми буття і тому виступає дійсним творцем історії. Геродот, Плутарх, Ксенофонт, Светоній вбачали в монархах, героях і полководцях справжніх вершителів історичних доль народів. У &quo ;Паралельних життєписах&quo ; Плутарх на великому фактографічному матеріалі розвинув платонівську традицію зображення ідеального образу лідера. Светоній у праці “Життя дванадцяти цезарів” поклав початок традиції зображення зворотного боку політичного лідерства і навів образні порівняльні характеристики римських імператорів. В античності і середньовіччі переважала ідея богообраності лідерів на відміну від простих смертних. Н. Макіавеллі переніс проблему політичного лідерства зі сфери уявного і бажаного в площину реальних соціальних відносин.

У трактаті &quo ;Володар&quo ; і в праці &quo ;Роздуми про першу декаду Тіта Лівія&quo ; він визначив природу, функції і технологію лідерства, заклавши цим основи подальших досліджень у цій галузі. Н. Макіавеллі дав узагальнений образ лідера як правителя, який згуртовує і презентує все суспільство, реалізує свою владну енергію для підтримання соціального порядку. Його рекомендації стали своєрідним дороговказом у хащах політики для плеяди лідерів наступних поколінь. В основі лідерства, за Макіавеллі, лежить прагнення до влади, а володіння владою означає здобуття багатства і привілеїв. Він з прагматичних позицій оцінює притаманне будь-якому індивіду прагнення до влади. Ця властивість не пов'язана з особистими чеснотами чи недоліками, а діє подібно об'єктивному закону, який не залежить від волі і свідомості людей. Правитель, який прагне успіху, повинен враховувати психологію оточення: сила на стороні лідера, коли він знає особливості способу мислення, моральні принципи, достоїнства і вади людей. Функції лідера, згідно з Макіавеллі, обумовлені його рольовим статусом у суспільстві: це забезпечення стабільності, інтеграція різнорідних інтересів в ім'я цілісної держави, мобілізація громадян на здійснення загальнозначущих інтересів. Технологія лідерства в нього синтезує вміле поєднання заохочення і покарання; він створив оригінальну &quo ;рецептуру&quo ; і дозування обох технологій. Заохочення ефективні лише у випадку виконання свого призначення, їх доцільно роздавати &quo ;малими дозами&quo ;. Покарання, навпаки, краще застосовувати у &quo ;великих дозах&quo ;. В узагальненому вигляді теорія лідерства Н. Макіавеллі ґрунтується на чотирьох змінних: влада лідера базується на підтримці його прибічників; у взаємодії &quo ;правитель - піддані&quo ; обидві сторони повинні ясно уявляти, що можуть очікувати один від одного; лідер повинен мати волю до політичного виживання; правитель за будь-яких обставин має залишатись взірцем для наслідування за своїми особистими якостями. Н. Макіавеллі виводив характер лідера із взаємодії є правитель - піддані&quo ;. Мудрий лідер поєднує в собі якості лева - силу і чесність, і якості лисиці - містифікаторство та майстерне лицедійство. Таким чином, його природжені якості доповнюються набутими навичками і властивостями. Ф. Ніцше дав біологічне обгрунтування феномена лідерства: лідер стоїть вище повсякденності соціального середовища і постає людиною-лідером, надлюдиною. Ніцшеанське вчення про лідерство - це абсолютизація людського прагнення влади, причому утвердження дійсно аристократичного прагнення влади здатне виростити когорту небагатьох, що покликані забезпечити нарощення здорових життєвих начал. &quo ;Найдосконаліші&quo ; екземпляри, за Ніцше, здатні створити аристократичні держави - теплиці високої культури і сильної породи людей. Кастовий, ранговий порядок у Ніцше усуває &quo ;людей з натовпу&quo ; із політики і владних відносин, оскільки вони мають рабське прагнення влади, яке означає інстинкт занепаду і волю до смерті. Він розрізняє в кожному &quo ;здоровому&quo ; суспільстві три різні, хоча вони й мають взаємний потяг, фізіологічні типи зі своєю власною &quo ;гігієною&quo ; і сферою застосування: геніальні люди - деякі (це лідери); виконавці волі геніїв (напрошується порівняння з Платоном); маса посередніх людей.

В уявленнях Ніцше про надлюдину відображена дарвінівська ідея про еволюцію біологічних видів. Французький соціолог Г. Тард (1843-1904) доводив, що основним законом соціального життя є наслідування лідеру його послідовниками. Більшість не здатна до самостійної соціальної творчості. Єдине джерело прогресу суспільства - це відкриття, здійснені ініціативними і оригінальними особистостями. У марксизмі політичний лідер виступає послідовним, свідомим і вмілим виразником волі класу, тобто відіграє стосовно класу допоміжну, службову роль. З. Фрейд висунув положення про нерозв'язну суперечність між статевим потягом і цивілізацією. Терміном &quo ;сублімація&quo ; він позначив процес переключення енергії афективних потягів на мету соціальної діяльності і культурної творчості. При цьому психологічна енергія не витрачається повністю і обертається неврозами, тому найчастіше невротиками бувають неординарні люди. Неофрейдисти поділяють суспільство на психічно нормальних людей, не здатних до творчості (у цьому полягає парадокс), а лідерів відносять до невротиків. Багато хто з них пережив у дитинстві крах надій і в подальшому компенсував комплекс неповноцінності жорстокою боротьбою за самоствердження і за владу. Історія наводить приклади в особі Робесп'єра, Наполеона, Рузвельта, Сталіна, Гітлера та інших. 2. Визначення лідерстваУ політології, навіть за наявності спільності вихідних позицій, лідерство трактується неоднозначно, отримує найрізноманітніші характеристики і знаходиться на межі кількох наук - політології, психології, економічних теорій, антропології тощо. Феномен лідерства прямо пов'язаний з реалізацією влади в тих чи інших масштабах. Але лідерство - це особливий вид влади, що відрізняється власною специфікою. Лідерство - це персоніфікований епіцентр влади, направлений лише в одному напрямку - згори вниз, а носієм виступає не більшість, а одна людина чи група осіб. Тріумвірат чи дуумвірат у Римській імперії, &quo ;тройки&quo ; в період сталінізму, &quo ;колегіальне&quo ; управління епохи Хрущова чи Брежнєва - приклади групового чи псевдо групового лідерства з обов'язковим впливом згори вниз. Заслуговує уваги &quo ;колективне керівництво&quo ; в СРСР: після смерті В. Леніна воно в само визначилось&quo ; у триголовому вигляді - спочатку його здійснювали Зинов'єв, Каменєв і Сталін, потім - Маленков, Берія, Хрущов, їх змінили Хрущов, Булганін, Мікоян, епоха &quo ;застою&quo ; висунула нову &quo ;трійцю&quo ; в особі Брежнєва, Підгорного і Косигіна. Конституція СРСР 1977 р. підпирала одноосібного лідера; варто згадати, що лідер якобінців Робесп'єр провів через Конвент закон про пошанування лідера. Лідерство є не що інше, як управлінський статус із властивою йому обов'язковою функцією прийняття рішень. Така інтерпретація лідерства обумовлена структурно-функціональним підходом до аналізу суспільства як ієрархічно організованої системи соціальних позицій і ролей. Винятковість лідерства полягає в здатності спрямовувати і організовувати колективну поведінку членів суспільства. Будь-яке рішення лідера завжди є доленосним, навіть коли воно не дуже масштабне.

Але  й ще одна важлива обставина: саме в цю оснь остаточно завершився 13-лтнй процес консолдац укрансько полтично нац. Змнилася не тльки масова свдомсть, але й масова енергетика. Ункальна вс метафори блякнуть! атмосфера «свободи, рвности, братерства» на вулицях столиц, сльози на очах од нжности до всх  кожного, злиття в помаранчевй ейфор полських фермерв, льввських  харквських студентв, запорзьких металургв, кивських бзнесменв,  при цьому, що дуже важливо, ще й остаточна духовна асимляця нби переплавка в загальному нацональному горн етнчних росян, врев, угорцв Ключову фразу цих тижнв «Я горджусь тим, що я укранець», уперше випадало чути вд рзних людей безвдносно до хнього етнчного походження, поняття «укранець» нарешт стало з паспортного громадянсько-полтичним. Напевно, можна побачити витоки того, що вдбуваться, в минулому Украни Культури просто так не вмирають а може,  взагал не вмирають нколи? Все-таки ще двст з гаком рокв тому гетьманв у нас обирали,  дуже сильно пдозрюю, що якби не було в культурному «геном» укранцв цього (дуже шевченквського!) вдчуття «неправедности» всяко невиборно, «призначено згори» влади, то самих тльки тринадцяти рокв громадянського суспльства для становлення укрансько демократ могло б, либонь,  не вистачити Якщо ж простше, то впродовж останнього року в Укран остаточно оформився вже вддавна спроквола визрваючий цивлзацйний розрив мж суспльством  владою

1. Політична еліта, лідерство і демократія

2. Політичне лідерство

3. Політичне лідерство в Україні

4. Політичні еліти та лідерство

5. Політичні права і свободи громадян України

6. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
7. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ
8. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

9. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

10. Cучасні політичні партії в Україні

11. Політичний режим

12. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

13. Утворення Скіфії та її політична історія

14. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

15. Політичний портрет М. Грушевського

16. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры

17. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

18. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

19. Держава і політична система суспільства

20. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

21. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

22. Політична система США
23. Політично-правова теорія Жана Бодена
24. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

25. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

26. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

27. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

28. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

29. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

30. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

31. Історія України. Соціально-політичні аспекти

32. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники

33. Політична діяльність Лазара Кагановича

34. Політична історія Галицько-Волинського князівства

35. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

36. Політична система Української козацької держави

37. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

38. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта
39. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.
40. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

41. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

45. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

46. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

47. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

48. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее
Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

50. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

51. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

52. Суспільно-політичне та культурне життя України

53. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

54. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.
55. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
56. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

57. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

58. Економічна та торгово-політична роль митного збору

59. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

60. Вибори та їх роль у політичному житті України

61. Етапи розвитку політичної думи в Україні

62. Ідейно-політичні течії в Україні

63. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

64. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

66. Основні політичні течії

67. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

68. Політичні партії в Україні та їх основні типи

69. Політичні погляди і діяльність Платона

70. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи
71. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського
72. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

73. Політичня система як механізм влади

74. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

75. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

76. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

77. Структура політичної влади

78. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

79. Технології політичної діяльності

80. Трансформація суспільства та політична модернізація

Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора

81. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

82. Формування іміджу політичного лідера

83. Політик і політичний режим

84. Політична влада

85. Політична влада

86. Політична влада у світі та в Україні
87. Політична діяльність і політичні відносини
88. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

89. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

90. Політична культура

91. Політична наука

92. Політична система Аргентини

93. Політична теорія Макса Вебера

94. Політичне управління та його соціотехніка

95. Політичний діяч Алексис де Теквіль

96. Політичний портрет Віктора Ющенка

Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки

97. Політичний портрет: Уго Чавес

98. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

99. Політичні ідеї в Стародавньому Китаї

100. Політичні ідеї у країнах Стародавнього світу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.