Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ РЕФЕРАТ на тему: «Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації» Київ 2008 ЗМІСТ Вступ 1. Основні завдання державної служби зайнятості. 2.Сприяння служби зайнятості у працевлаштуванні громадян 3.Професійне навчання, перенавчання та профорієнтація незайнятого населення 4.Організація оплачуваних громадських робіт Висновки та пропозиції Список використаної літератури ВСТУП Перехід України до ринку загострив проблеми зайнятості населення та відтворення трудового потенціалу. Згортання виробництва, фінансова й матеріальна заборгованість, проблеми в реалізації продукції спричинили масові звільнення працівників. Зростає чисельність громадян, які звертаються до служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні та допомогою в разі безробіття. Лави безробітних почали поповнювати ті, хто ще донедавна вважав своє трудове становище міцним і стабільним. Спостерігається неповна зайнятість і приховане безробіття на тлі подальшого зниження продуктивності праці. Сучасний стан розвитку економіки ставить підвищені вимоги до якості робочої сили, її конкурентоспроможності. В результаті інтенсифікації виробництва, трансформації професій, впровадження у виробництво нових засобів, матеріалів, інноваційних технологій підвищуються вимоги до професійних якостей працівника, рівня його знань та навичок. Поряд з тим спостерігається збільшення професійно-кваліфікаційного дисбалансу, зниження цінності та престижності професійної освіти, перенасиченість ринку праці спеціалістами з вищою освітою та дефіцит робітничих кадрів. Випуск навчальними закладами фахівців з вищою освітою удвічі перевищує випуск робітничих кадрів. З погіршенням ситуації на ринку праці лише державна служба зайнятості реально допомагає безробітним, найперше молоді, жінкам та іншим соціально найменш захищеним категоріям населення . В зазначеній роботі відображена ситуація, що склалася на ринку праці Лубенщини, наведено приклад надання Лубенським міськрайонним центром зайнятості соціальних послуг незайнятим громадянам, які звертаються до служби зайнятості, внесені пропозиції покращення роботи щодо виконання функцій надання населенню державних гарантій в сфері зайнятості. Служба зайнятості є посередником на ринку праці, дає надію і шанс людям на працевлаштування. Але практика свідчить, що самих зусиль центру зайнятості недостатньо. Для цього потрібні рішучі кроки керівників підприємств, місцевих органів влади по відновленню виробництва; створення нових робочих місць; повне порозуміння та тісна співпраця з роботодавцями. Подолання безробіття буде тим успішнішим, чим більше посадових людей залучатиметься до вирішення цієї проблеми. Зростання рівня безробіття, збільшення його тривалості вимагають підвищення ефективності діяльності державної служби зайнятості. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ Основними завданнями державної служби зайнятості є: Розробка та здійснення заходів щодо реалізації державної політики зайнятості, які забезпечують зайнятість працездатного населення та матеріальну допомогу громадянам у разі безробіття; Систематичне вивчення процесів, що відбуваються на ринку праці, у сфері професійної зайнятості та професійного навчання, і розробка на цій основі необхідних прогнозів для вироблення і вжиття заходів щодо регулювання ринку праці та зайнятості робочої сили; Раціональне й ефективне використання державного фонду сприяння зайнятості населення; Контроль за дотриманням законодавства про зайнятість підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.

Послуги пов’язані із забезпеченням зайнятості населення, його соціальним захистом від безробіття надаються державної службою зайнятості безплатно Державна служба відповідно до покладених на неї завдань: Інформує населення про стан ринку праці, наявність вільних робочих місць і вакантних посад на підприємствах, в установах і в організаціях держави, про послуги, що надаються службою зайнятості; Консультує громадян з питань одержання роботи, в тому числі в інших населених пунктах держави, умов і оплати праці; Інформує та консультує власників підприємств, установ і організацій або уповноважені ними органи щодо наявності незайнятої робочої сили на відповідній території, можливості забезпечення нею підприємств, установ і організацій; Веде облік громадян, які звертаються з питань працевлаштування, вільних робочих місць і вакантних посад, створює автоматизовані банки даних про потребу підприємств, установ і організацій у кадрах; Здійснює добір і направлення на підприємства, в установи і організації усіх форм власності, працівників потрібних професій (спеціальностей) і кваліфікації, контроль за їх працевлаштуванням; веде первинний облік працевлаштування громадян, а також громадян, направлених на професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку і оплачувані громадські роботи; Сприяє створенню додаткових робочих місць на підприємствах, в установах і організаціях для використання праці громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, а також на територіях пріоритетного розвитку; Розробляє прогнози щодо структури робочих місць, потреби підприємств, установ і організацій у працівниках за їх професійним складом та визначає на цій основі обсяги і напрями професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки вивільнюваних працівників та незайнятого населення; Здійснює заходи щодо професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки вивільнюваних працівників та безробітних з метою підвищення їх конкурентної спроможності на ринку праці як у навчальних закладах системи служби зайнятості, так і в інших навчальних закладах з урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів громадян; Бере участь у підготовці та реалізації державних і територіальних програм зайнятості, заходів щодо запобігання безробіттю; Вносить до місцевих державних адміністрацій пропозиції про бронювання на підприємствах, в установах і організаціях до 5 процентів загальної кількості робочих місць для осіб, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці; Бере участь в організації оплачуваних громадських робіт для забезпечення тимчасової зайнятості населення, передусім для осіб, зареєстрованих як безробітні, на підприємствах, в установах і організаціях комунальної власності та за договорами інших підприємств, в установах і організаціях; Подає допомогу бажаючим влаштуватися на роботу громадянам, у тому числі тим, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці; Реєструє безробітних, забезпечує їх працевлаштування, в тому числі за бажанням направляє безробітних на сезонні та оплачувані громадські роботи, виплачує допомогу по безробіттю, матеріальну допомогу по безробіттю, надає одноразову матеріальну допомогу безробітним та членам сімей, які перебувають на їх утриманні, а також матеріальну допомогу громадянам, які проходять підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, надає безпроцентні позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю; Виплачує матеріальну допомогу громадянам, які за направленням служби зайнятості проходять професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку; Готує пропозиції щодо визначення територій пріоритетного розвитку, де збільшення кількості робочих місць заохочується державою; Інформує населення про наявність навчальних закладів, центрів, курсів, технічних шкіл, комбінатів, пунктів підготовки та перепідготовки кадрів, про строки навчання; Проводить роботу з питань організації професійної діяльності громадян України за кордоном; Видає суб’єктам підприємницької діяльності ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном; Видає дозволи на працевлаштування іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну на визначений термін Здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, законодавства про зайнятість населення.

Вживає заходів до запобігання незаконному використанню робочої сили; Розробляє статистичну звітність про стан ринку праці, попит і пропонування на робочу силу, іншу звітність про зайнятість населення, забезпечує її достовірність та своєчасне подання; Веде облік та складає звіти про витрачання коштів державного фонду сприяння зайнятості населення. 2.СПРИЯННЯ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ГРОМАДЯН Одним із основних завдань державної служби зайнятості є сприяння у працевлаштуванні громадян Головною метою працівників центру зайнятості є індивідуальний підхід до клієнтів і надання адресної допомоги як незайнятим громадянам, так і роботодавцям. Для того щоб наша допомога була ефективною, ми активізуємо свою співпрацю з роботодавцями (ретельно вивчаємо актуальні потреби, економічний стан та кадрові проблеми підприємств; націлюємо їх на те, що участь в реалізації політики зайнятості має суспільно-корисний характер, особливо для тимчасово незайнятих громадян і членів їх сімей, які сподіваються на підтримку співвітчизників та ін.), бо саме від їх роботи залежатиме наявність робочих мість для працевлаштування безробітних. Зрозуміло, що без відповідного бажання самих безробітних знайти роботу і без активної поведінки їх на ринку праці важко протистояти безробіттю. З метою активізації власних зусиль безробітних та посилення їх відповідальності щодо влаштування свого життя в Лубенському центрі зайнятості проводяться семінари по опануванню ними методів самостійного пошуку роботи. Як свідчить вітчизняний та зарубіжний досвід, дана форма роботи служби зайнятості без вагомих витрат дозволяє значно підвищити ефективність працевлаштування безробітних Велику користь дає комісія по довготривалому безробіттю, яка робить аналіз проведеної роботи з певним клієнтом, вивчає причини відсутності результатів щодо його працевлаштування, а також активізує зусилля клієнта до пошуку роботи. Ми працюємо не на показники, а на конкретного громадянина – це основна концепція ЄТОНН. ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ, ПЕРЕНАВЧАННЯ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЯ НЕЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ Обґрунтований вибір громадянами певного виду діяльності та форм зайнятості відповідно до особистих схильностей і потреб економіки, правильне самовизначення при виборі та плануванні кар’єри є необхідними умовами ефективного функціонування ринку праці будь-якої держави. Робота все більш вимагає від людини нових поведінкових моделей до тих працівників, в яких є потреба та одночасно вивільняються найменш конкурентноспроможні громадяни, які не відповідають потребам сучасного ринку. Ситуація на сучасному ринку праці потребує створення нового механізму зв’язку професійної школи і професійної праці, яким має стати супровід професійної кар’єри працівника. Для випускників вузів – це формування професійної кар’єри, для безробітних – сприяння зайнятості, для працюючих – розвиток професійної кар’єри на підприємстві. Проведення групових та індивідуальних консультацій, профвідбору дає змогу з достатньою достовірністю прогнозувати успішність засвоєння професії або спеціальності особами різних вікових груп.

Не маючи постйного мсця проживання, соцальних гарантй, медичного обслуговування, вони змушен були жити у холодних бараках, землянках, часто хворли, масово помирали. Ус ц явища знайшли вдображення у фольклор: Америка, Америка, яка ти невдобна: Робить в тоб руський нард, як тая худоба... Або: ...Монтобо, Монтобо, клята Монтобо, Через тебе нард гине, як тая худоба... ... PА в недлю пораненько дзвони задзвонили, А ми, бдн, в чужм краю сльозами ся вмили. Задзвонили на станц дзвони та тоненько, Плачуть люди в Америц дуже жалбненько. Цими мотивами емAрантськ псн справд подбн до заробтчанських (бо  до Америки хали на заробтки). Але  ряд тем, якими вони вирзняються. Перш за все це комплекс емAранта. Заробтчани на Схд  Пвдень Украни, хоч  були далеко вд дому, все ж не почували себе там зовсм чужими, хня самотнсть не була такою нестерпною. Емгранти в чужому свт, не знаючи звичав, стилю життя, а особливо мови, почувалися не тльки чужими, а й «нмими»: ...Ходжу по Канад та й мил рахую, Гей, гей, та й мил рахую

1. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

2. Експертиза та контроль реалізації товару

3. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

4. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

5. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

6. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
7. Соціальне та особисте страхування
8. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

9. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

10. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

11. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

12. Сутність та соціальне призначення держави

13. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

14. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

15. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

16. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

19. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

20. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

21. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

22. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"
23. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу
24. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

25. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

26. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

27. Політика та соціальний конфлікт

28. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

29. Соціальні ролі та особистість

30. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

31. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

32. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
616 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

34. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

35. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

36. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

37. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

38. Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики
39. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування
40. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

41. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

42. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

43. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

44. Соціальне становище Запорізького краю

45. Соціальні групи

46. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

47. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

48. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники
Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники
Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы

49. Право як спеціальне соціальне явище

50. Соціальна екологія

51. Мораль і соціальне управління

52. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

53. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

54. Облік готової продукції та її реалізації
55. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками
56. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

57. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

58. Демократія як соціальне явище

59. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

60. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

61. Правовідносини у сфері соціального захисту

62. Соціальна держава

63. Соціальна обумовленість державної служби

64. Соціальна цінність права

Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

65. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

66. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

67. Мова як символ соціальної солідарності

68. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

69. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

70. Історія України. Соціально-політичні аспекти
71. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях
72. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

73. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

74. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

75. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

76. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

77. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

78. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

79. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

80. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

82. Соціально-філософські погляди І.Франка

83. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

84. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

85. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

86. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих
87. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді
88. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

89. Ожиріння як медико-соціальна проблема

90. Глобалізація і процеси соціального розвитку

91. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

92. Зайнятість: соціально-трудові відносини

93. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

94. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

95. Соціальна психологія організацій

96. Соціально-трудові відносини як система

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

97. Типологія соціально-трудової мобільності населення

98. Управління, як соціальний феномен

99. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.