Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

За попередні роки багато вітчизняних підприємств - страховики та банкіри не виняток - наростили свій статутний фонд за рахунок „вливання&quo ; іноземного чи вітчизняного капіталу та втратили свої контрольні пакети, але не усім відомий підхід до визначення вартості окремо взятої компанії. Звичайно ж у кожного інвестора свій підхід до вибору об'єкту інвестування, але крім цього існують стандартні підходи до оцінки бізнесу. Оцінка бізнесу Як відомо, оцінка бізнесу - це визначення вартості компанії як майнового комплексу, здатного приносити прибуток його власнику. При проведенні оцінної експертизи визначається вартість всіх активів компанії: нерухомого майна, машин й устаткування, фінансових вкладень, нематеріальних активів. Крім того, окремо оцінюється ефективність роботи компанії, її минулі, дійсні й майбутні доходи, перспективи розвитку й конкурентне середовище на даному ринку, а потім проводиться порівняння оцінюваної компанії з компаніями-аналогами. На підставі такого комплексного аналізу визначається реальна оцінка бізнесу, як майнового комплексу, здатного приносити прибуток. Як правило, сучасна страхова компанія - це досить складна структура, що поєднує в собі велику кількість активів зовсім різної природи - від нерухомого майна до ділової репутації. Тому, оцінку бізнесу необхідно здійснювати з позицій всіх трьох існуючих оцінних підходів: витратного, дохідного й порівняльного. Ці підходи не використовуються ізольовано, а взаємодоповнюють один одного. Тобто для оцінки бізнесу експерти, як правило, одночасно використовують методи з різних підходів. При цьому, кожен підхід базується на використанні певних властивостей компанії, які так чи інакше впливають на величину її вартості. Необхідно враховувати, що основний та найбільш значущий актив страхової компанії - регіональна мережа, яка цікавить майже усіх інвесторів та діючих акціонерів. Так, при визначенні вартості з позиції витратного підходу пріоритетною є вартість майна (сукупності матеріальних і нематеріальних активів) компанії. Витратний підхід базується на типовій мотивації і уявленнях розважливого покупця, який не заплатить за компанію більше, ніж коштують всі її активи. При оцінці бізнесу з позиції дохідного підходу основою для розрахунків служить дохід, який, як передбачається, може принести компанія в майбутньому (прогнозовані доходи). Цей підхід базується на очікуваннях інвесторів, які визначають поточну вартість компанії, керуючись, в основному, прогнозною величиною майбутніх доходів від компанії, а не наявністю в компанії тих або інших активів (принцип очікування). При використанні порівняльного підходу в оцінці бізнесу, основою для визначення вартості компанії є реалії вільного ринку, виражена в цінах укладених угод купівлі-продажу аналогічних компаній або їхніх акцій (часток). Цей підхід базується на принципі заміщення, згідно якого вартість компанії не може сильно відрізнятися від вартості іншої компанії, яка володіє еквівалентною для потенційного покупця корисністю. Всі ці три підходи мають свої переваги й недоліки, свої кращі сфери застосування, й поєднують у собі досить велику кількість різних методів, з різноманіття яких оцінювач обирає найбільш підходящі для конкретного об'єкта інвестування.

У більшості випадків іноземний інвестор отримує, як правило лише красиву обгортку, а внутрішню структуру організації бізнесу страхової компанії йому доводиться будувати практично спочатку. Але можливо цього б не відбувалося, якщо б у компанії існувала ефективна система внутрішнього контролю. Передумови аудиту Як прокоментувала директор аудиторської фірми «Аудиторська практика» Ольга Петрашова, в компанії (акціонерному товаристві) повинна існувати ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається товариством. Так до складових системи внутрішнього контролю належать: - Наглядова рада (через аудиторський комітет ради); - Ревізійна комісія; - Служба внутрішнього аудиту. У більшості компаній ці складові є, але в деяких випадках формально, а в кращому випадку, усі компоненти присутні в особі самих акціонерів. Компанія самостійно вирішує яким чином організовувати службу внутрішнього контролю для захисту прав та законних інтересів акціонерів товариства. Основні положення затверджуються статутом організації, зокрема, яким передбачено порядок створення, склад, повноваження членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Служби внутрішнього аудиту. Отже, існування ефективної системи внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається товариством, забезпечується діяльністю Наглядової ради (здійснює належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається, та функціонування незалежного й якісного зовнішнього аудиту) та Ревізійної комісії (забезпечує здійснення незалежного контролю за фінансово-господарською діяльністю компанії). Згідно з вимогами Цивільного Кодексу України (ст. 162) статут акціонерного товариства повинен передбачати також порядок проведення аудиторських перевірок діяльності товариства. Товариство повинно щорічно проводити аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора, який призначається Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів. На думку експертів, доцільно спочатку здійснити економіко-правовий аналіз установчих документів товариства на предмет відповідності вимогам чинного законодавства України. Крім цього законодавством України передбачені випадки обов'язкового проведення аудиторських перевірок, наприклад: 1) Згідно ст. 8 Закону України Про внесення змін до Закону України „Про аудиторську діяльність” для: - підтвердження достовірності та повноти річного фінансової звітності та консолідованої звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств—емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню; - перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств, страхових та холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників; 2) Згідно ст. 22 Закону України „Про цінні папери та фондову біржу” визначено, що: - емітент зобов'язаний подати органу, що реєструє випуск цінних паперів інформацію про випуск цінних паперів, баланс та довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

Таким чином, акціонерні товариства повинні залучати до співпраці незалежного аудитора (аудиторську фірму) не лише для забезпечення об'єктивної оцінки та підтвердження достовірності і повноти фінансової звітності товариства, але й для виконання вимог діючого законодавства України. Як прокоментувала директор аудиторської фірми «Аудиторська практика» Ольга Петрашова, аудиторські перевірки дуже відрізняються від перевірок, що здійснюються Ревізійною комісією, по-перше, незалежністю від власників акцій - акціонерів; по-друге, самостійністю обраних форм та методів аудиторської перевірки; по-третє, можливістю організувати перевірку на комерційній основі. Навіщо ж аудитор страховій компанії? Головним аргументом у цьому питанні є вимога Закону України „- Про страхування” щодо необхідності щорічного підтвердження фінансового стану страховика. На думку провідного аудитора страхової компанії „ІНГО Україна” Наталії Жупанської, за відсутності такої вимоги компанія мала б можливість самостійно ухвалювати рішення щодо необхідності залучення аудиторських компаній для проведення щорічного аудита. „На мій погляд, відсутність необхідності проведення щорічного зовнішнього аудита дозволило б страховим компаніям більше уваги приділяти розвитку служби внутрішнього аудиту для вирішення всіх необхідних завдань. Наприклад, у нашій компанії, відділ внутрішнього аудиту контролює всі внутрішні операції компанії, проводить регулярні внутрішні аудиторські перевірки всіх підрозділів компанії, аналіз усієї фінансової звітності компанії”. Таким чином, правильна організація системи внутрішнього та зовнішнього контролю фінансово-господарської діяльності компанії сприяє забезпеченню акціонерів, інвесторів, кредиторів та інших зацікавлених осіб достовірною та повною інформацією щодо фінансової звітності товариства. Як відомо, сьогодні Держфінпослуг повністю контролює процес вибору аудиторів страховими компаніями. Тобто, особисто відповідає за достовірність аудиту. На думку страховиків, вартість послуг на проведення аудиторської перевірки в Україні з кожним роком зростає й навряд чи в найближчі роки буде знижена. „У такий спосіб ринок аудиторських послуг в Україні реагує на зростаючий попит на свої послуги, пов'язаний з нормами законодавства щодо проведення обов'язкового щорічного аудиту”, - коментує пані Жупанська. - „Що стосується відповідності вартості аудиторської перевірки і якості цих послуг в нашій країні, то, відсутність вимог законодавства України на проведення обов'язкового щорічного аудиту значно б знизила ціни, які диктують аудитори, й підвищила б якість самих послуг”. Вибір аудитора При виборі аудитора, насамперед, варто визначити мету, яку переслідує замовник, вважає Голова Ради директорів аудиторсько-консалтингової групи «АРНІ» Тетяна Харламова. Незважаючи на те, що поняття «аудит» визначено досить чітко, у тому числі й у правовому сенсі, доводиться констатувати, що в реальній дійсності аудит охоплює більш широке поле діяльності. Різноманіття завдань, які замовник має намір вирішити за допомогою аудиту, можна розділити на кілька груп з метою подальшого співставлення з можливостями вибору на нашому ринку.

Ребята из правительственных служб возьмут вашего начальника в оборот. Хотите наказать главного менеджера? Оглядитесь вокруг, подберите подходящую возможность и напишите о нарушениях. Всегда есть какие-то нарушения, множество нарушений, потому что существует слишком много законов, и все их соблюдать невозможно. Как только вы нашли парочку нарушений, засвидетельствуйте их документально и звоните в правительственные службы. Если вам не нужно их документировать, например, в случае, когда штукатурка отваливается от стен, просто позвоните в правительственные службы и скажите им, где найти это безобразие. Один мой друг ушел из компании после конфликта с руководством, поскольку они не соблюдали законы. Это были типичные жадные корпоративные "дядюшки скруджи" - они вечно жаловались на то, что если соблюдать все законы, то невозможно будет работать. Он был так сердит, что, прежде чем уйти, записал все нарушения, о которых знал. В тот день, когда он уходил, он позвонил во все государственные агентства, которые смог найти по телефонному справочнику

1. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

2. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища

3. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

4. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

5. Методики оцінки фінансового стану банків України

6. Виробнича травма та критерії її оцінки
7. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
8. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

9. Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

10. Принципи розробки та оцінки державної політики України

11. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

12. Використання матриці витрат для оцінки ефекту масштабу або охоплення

13. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

14. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

15. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

16. Значення бігу як оздоровчого засобу

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

17. Методи оцінки інвестиційних проектів

18. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників

19. Розробка формалізованої схеми оцінки кредитних ризиків

20. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

21. Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону

22. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки
23. Методи оцінки погодженості думок між експертами
24. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

25. Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка"

26. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

27. Аналіз кількісних та якісних параметрів ПСП "Саверці"

28. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

29. Агресія як форма поведінки підлітків

30. Аудит в страховых компаниях

31. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

32. Аудит страхової компанії

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

34. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

35. Мікроорганізми як джерело створення безпечних антимікробних засобів

36. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

37. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

38. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру
39. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків
40. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

41. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

42. Отчет о производственной практике менеджера сервисной службы компании (производство топографо-геодезических работ)

43. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

44. Сталинградская битва - один из важнейших этапов Великой Отечественной войны

45. Административная ответственность за нарушение налогового законодательства как один из видов административной ответственности

46. Разработка рекламной программы для страховой компании

47. Компания "Барнс энд Ноубл" (зарубежная книжная торговля)

48. Рецензия на произведение Александра Исаевича Солженицына "Один день Ивана Денисовича"

Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

49. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

50. Один день из жизни Родиона Раскольникова

51. Судьба человека в тоталитарном государстве (по рассказу А.И. Солженицина «Один день Ивана Денисовича»)

52. Чайковский Петр Ильич - один из крупнейших русских композиторов

53. Анахарсис – один из семи мудрецов античного мира

54. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика
55. Списывание как один из основных видов упражнений при обучении орфографии
56. Влияние политической рекламы на формирование выбора избирателей на примере предвыборной компании России 2003 года

57. Расчёт балки один раз неопределимой (с врезанным подвижным шарниром)

58. Влияние политической рекламы на формирование выбора избирателей на примере предвыборной компании России 2003 года

59. Блок-схема: Вычитание чисел в форме плавающая точка, сдвиг вправо на один два разряда

60. Здоровый образ жизни. Алкоголь как один из факторов риска для здоровья.

61. Аудит страховых организаций и особенности его проведения

62. Аудит (Контрольная)

63. Банковский аудит

64. Аудит расчетных операций

Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей

65. Аудит учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов

66. Аудит труда и его оплата

67. Аудит – форма независимого финансового контроля

68. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

69. Учёт и аудит заработной платы

70. Аудит кредитных операций
71. Учёт и аудит уставного капитала
72. Аудит затрат на обслуживающие хозяйства и производства

73. Отчет о прохождении производственной практики в Белорусской аудиторской компании

74. Аудит расчетов с работниками по заработной плате

75. Аудит основных средств

76. Аудит: история и современность

77. Учет и аудит основных средств

78. Ревизия и аудит малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП)

79. Делопроизводство в компании "ООО Юнипродуктс СНГ"

80. Учет и аудит расчетов по товарным операциям

Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел
Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды
Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

81. Учёт и аудит кассовых операций на примере предприятия

82. Аудит бухгалтерской отчетности

83. Кредит и порядок их учета. Аудит банковских кредитов

84. Разработка рекламной компании

85. О прохождении маркетинговой практики в страховой компании ИФ «Интеррос-Согласие»

86. Рекламная Компания на предприятии социокультурного сервиса и туризма
87. Планирование маркетинговой деятельности компании ООО "Интерлизинг"
88. Цена, как один из элементов в комплексе маркетинга на примере Брестского отделения Белорусской железной дороги

89. Холдинг компании и финансово-промышленные группы в России и за рубежом

90. Рациональное распределение ресурсов как один из важнейших аспектов системы финансового менеджмента

91. Справка на компанию ОАО "Седьмой Континент"

92. Принципы управления преуспевающих компаний

93. Влияние структуры холдинговых компаний на ее эффективность

94. Участие страховой компании "Колымская" в выставках и ярмарках

95. Вертикально-интегрированные нефтяные компании

96. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании

Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры

97. Інвестиційна діяльність страхових компаній

98. Система стимулирования продаж на примере ООО «Оптовая фирма «Петербургская топливная компания»

99. Ассортиментная политика как направление маркетинговой деятельности туристской компании


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.