Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Основні законодавчі акти з охорони праці

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ ЛУБЕНСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ ПДАА РЕФЕРАТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ТЕМУ: Основні законодавчі акти з охорони праці, основні положення законодавства України про працю і охорону праці. Види відповідальності за порушення законодавства з охорони праці Виконала студентка 25 групи Дем’яненко Свєта Лубни 2009 Основні законодавчі акти з охорони праці Основою законодавства України з охорони праці є Конституція України, що гарантує громадянам право на безпечні й здорові умови праці й система законодавчих актів України, спрямованих на реалізацію цього конституційного права. Основними законодавчими актами цієї системи є наступні Закони України: «Про охорону праці». «Про охорону здоров'я». «Про пожежну безпеку». «Про обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві й професійного захворювання, що привели до втрати працездатності». «Про використання ядерної енергії і радіаційний захист». «Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення». «Про цивільну оборону». Кодекс законів «Про працю України». Основні положення законодавства України про працю і охорону праці У наведеній вище системі законодавчих актів основна роль приділяється Закону «Про охорону праці» (редакція від 2002 р.). Цей закон визначає основні положення з реалізації конституційного права громадян на охорону їхнього життя й здоров'я у процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства і працівником з питань безпеки праці, виробничої санітарії, встановлює єдиний порядок організації охорони праці у виробничій сфері в Україні. Чинність Закону України «Про охорону праці» поширюється на всі підприємства, установи, організації (далі – підприємства) незалежно від форм власності й видів діяльності, що використовують найману працю, і на всіх працюючих. Закон визначає основні принципи державної політики в області охорони праці, серед яких чільне місце займають: пріоритет життя й здоров'я працівників стосовно результатів виробничої діяльності підприємства; повна відповідальність власника підприємства за створення безпечних і нешкідливих умов праці; соціальний захист працівників; повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань. Окремо виділені статті Закону присвячені регулюванню охорони праці жінок, неповнолітніх, інвалідів, видам відповідальності за порушення законодавства і нормативних актів про охорону праці, за створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників профспілок. Колективний договір є найбільш важливим документом у системі нормативного регулювання взаємин між власником підприємства і працівниками з першочергових соціальних питань, у тому числі з питань охорони праці. Питанням охорони праці присвячений спеціальний розділ колективного договору, що називається «Охорона праці». Положенням, що викладаються в колективному договорі, повинні передувати колективні переговори, що починаються сторонами за три місяці до закінчення терміну дії попереднього договору.

Зобов'язання, які пропонується включити в колективний договір за результатами переговорів, повинні бути реальними й всебічно обґрунтованими, тому що після схвалення і підписання документа вони стають обов'язковою нормою для виконання, яка діє в рамках підприємства. Зобов'язання, викладені в колективному договорі (далі Договорі) не повинні суперечити законам й нормативним актам України. Гарантії, пільги і компенсації, наведені в Договорі згідно з чинним законодавством, вважаються обов'язковими для виконання при будь-яких обставинах. Колективний договір повинен обов'язково містити заходи щодо захисту прав і соціальних інтересів осіб, які постраждали на виробництві від нещасних випадків, а також їх утриманців і членів родин загиблих. Вони повинні включати такі положення: з відшкодування нанесеного збитку здоров'ю потерпілим; про виплату одноразової допомоги, компенсації витрат на придбання медикаментів, на додаткове оплачуване лікування; про надання потерпілим, відповідно до медичного висновку, більш легкої роботи, при одночасному збереженні середнього заробітку; про організацію навчання, перекваліфікації потерпілих, працевлаштування інвалідів праці, наданню таким інвалідам допомоги у вирішенні соціально-побутових питань і т. п. Усі працівники, відповідно до законодавства, підлягають обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, що призвели до втрати працездатності (1.7). Згідно із ст. 20 Закону в підрозділі колективного договору про охорону праці повинні бути обов'язково відображені наступні заходи: забезпечення працівникам соціальних гарантій в області охорони праці на рівні, не нижче передбаченого законодавством; комплексні заходи для досягнення нормативів безпеки праці й виробничої санітарії; заходи з підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій і пожеж. Повинні бути також визначені обсяги і джерела фінансування вказаних заходів. Зобов'язання угоди «Охорона праці» колективного договору повинні відповідати принципам економічного стимулювання і матеріальної відповідальності за стан охорони праці (ст. 25 Закону «Про охорону праці»). Зобов'язання колективного договору є двосторонніми, тому цей документ повинен містити не тільки вимоги до власника (адміністрації підприємства), але і зобов'язання працівників з безумовного виконання норм, правил, стандартів і інструкцій з охорони праці, дотримання встановлених вимог користування машинами, механізмами, інструментом і пристроями, обов'язкового використання засобами колективного й індивідуального захисту і т. д. Залежно від характеру виробництва, складу трудового колективу, специфіки галузі в колективному договорі визначаються зобов'язання з організації безпечних і нешкідливих умов праці інвалідів, неповнолітніх, пенсіонерів, осіб, які тимчасово залучаються до виконання суспільних робіт за договорами з центрами зайнятості населення та ін. У трудові договори забороняється включати умови, що погіршують у порівнянні з чинним законодавством, колективним договором становище працівників.

Охорона праці жінок Згідно із ст. 10 Закону України «Про охорону праці» забороняється: застосування праці жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці; на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт із санітарного й побутового обслуговування); залучення жінок до підняття і переміщення вантажів, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. Міністерством охорони здоров'я України, за узгодженням з Державним комітетом України з нагляду за охороною праці, затверджений перелік важких робіт і робіт зі шкідливими й небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, а також граничні норми підняття і переміщення вантажів жінками (наказ № 241 від 10 грудня 1993 р.). Праця вагітних жінок і жінок, які мають неповнолітніх дітей, регулюються чинним законодавством. Охорона праці неповнолітніх Відповідно до Закону, забороняється застосування праці неповнолітніх, тобто осіб віком до вісімнадцяти років, на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах (ст. 11 Закону). Порядок трудового й професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з цими роботами, визначається положенням, що затверджується Державним комітетом України з нагляду за охороною праці. Роботодавець повинен забезпечити обов'язкове проходження працюючими в нього підлітками попереднього і наступних періодичних медичних оглядів. Загальна тривалість робочого часу підлітків не повинна перевищувати 24 години на тиждень для підлітків 14 – 15 років і 36 годин для підлітків 16 – 17 років. Обов'язковим має бути рівномірний розподіл робочого часу по днях п'яти- або шестиденного робочого тижня. Забороняється залучати неповнолітніх до нічних, понаднормових робіт і робіт у вихідні дні. Трудовим законодавством України заборонено приймати неповнолітніх віком до 18 років на такі роботи: пов'язані тільки з перенесенням або пересуванням вантажів вагою понад 4,1 кГ; що пов'язані винятково з підйомом, утриманням або переміщенням важких предметів. Затверджені граничні норми переміщення і підйому важких предметів неповнолітніми (наказ Головного державного санітарного лікаря України № 59 від 22.03.96 р.). Час роботи підлітків з вантажами не повинен складати більше 1/3 часу робочої зміни. Охорона праці інвалідів Підприємства, що використовують працю інвалідів, зобов'язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертизи й індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткові заходи з безпеки праці, що відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників. Власник зобов'язаний організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, при необхідності встановити неповний робочий день або неповний робочий тиждень і пільгові умови праці на прохання інвалідів (ст. 12 Закону). Залучення інвалідів до понаднормових робіт і робіт у нічний час без їхньої згоди не допускається. Положення про медичний оглядпрацівників Положенням про медичний огляд працівників установлюється: єдиний порядок організації і проведення попереднього (при прийомі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці або таких, де є необхідність у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб у віці до 21 року; обов'язки, права і відповідальність власника підприємства, установи, організації.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

2. Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту

3. Норми права та нормативні акти

4. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

5. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

6. Економічні і законодавчі питання охорони праці
7. Охорона праці та техніка безпеки
8. Нормативно-правові акти України

9. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

10. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

11. Питання державного комитету по нагляду за охороною праци

12. Фінансування охорони праці

13. Державна політика в галузі охорони праці

14. Інструкція з охорони праці для водіїв вантажних автомобілів

15. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

16. Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

17. Організація охорони праці на виробництві

18. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

19. Охорона праці

20. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

21. Охорона праці в господарстві

22. Охорона праці в машинобудуванні
23. Охорона праці і навколишнього середовища
24. Охорона праці користувачів ПК

25. Охорона праці при виготовленні виробів з дерева

26. Охорона праці у сільському господарстві

27. Організація охорони праці на виробництві

28. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

29. Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

30. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

31. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

32. Утворення та розвиток права СРСР

Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

33. Інтелектуальна власність та авторське право

34. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

35. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

36. Діагностика та хірургічне лікування тотального аномального дренажу легеневих вен

37. Общие, специальные и локальные нормативные акты - источники трудового права РФ. Суммированный учёт рабочего времени

38. Зміст права на фірмове найменування та його охорона
39. Норма права і стаття нормативно-правового акту
40. Нормативный правовой акт как основной источник российского права

41. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

42. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

43. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

44. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

45. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

46. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

47. Нормативно-правовые акты

48. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина

Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

49. Нормативные акты и их действие

50. Історія держави та права України

51. Оспаривание зарегистрированных прав на недвижимость: обжалование ненормативного акта или спор о праве?

52. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны

53. Нормативный правовой акт

54. Пределы действия нормативных актов в РБ
55. Ограничение прав работодателя межденародно-правовыми актами о труде
56. Обратная сила действия актов правосудии о признании незаконными нормативный актов

57. Судебное оспаривание нормативных правовых актов: оправдано ли установление государственной пошлины?

58. Действий нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по кругу лиц

59. Нормы права в системе нормативного регулирования

60. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

61. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

62. Судебные акты как источник российского трудового права

63. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

64. Основи побудови обліку праці та її оплати

Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи
Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки

65. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

66. Гражданский кодекс РФ и иные нормативные акты как основа формирования современных моделей юридических лиц

67. О проблеме мотивированности судебных актов, через призму Постановлений Европейского Суда по правам человека

68. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

69. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

70. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця
71. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва
72. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

73. Законодательные и нормативные акты по регулированию аудита в Российской Федерации

74. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

75. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

76. Облік праці та її оплати

77. Облік та амортизація необоротних активів

78. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

79. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

80. Авторське право та суміжні права

Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы
Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

81. Акты органов исполнительной власти в системе административного права

82. Вчення Гегеля про державу та право

83. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

84. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

85. Закон і нормативний акт

86. Законодательные и нормативные акты системы государственного регулирования лекарственного обеспечения
87. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання
88. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

89. Компетенция и правовые акты Президента РФ. Правила проведения пикетирования

90. Майнові правовідносини батьків та дітей

91. Нормативно-правове забеспечення охорони і використання земельних ресурсів

92. Нормативно-правовой акт

93. Нормативно–правовые акты, их виды и значения

94. Обов’язки та права державних службовців

95. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

96. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

97. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

98. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

99. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.