Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ВСТУП Найактуальнішою проблемою сьогодення є зростання агресивності дітей, підлітків та молоді. Це пов’язано передусім із загальною соціальною напруженістю, психологічною неврівноваженістю всього суспільства, що важко переживає перехід до ринкових відносин, зростаючу кризу соціальної системи. Актуальність цих проблем засвідчують статистичні дані, що наводяться працівниками різних соціально-психологічних служб, комісій у справах неповнолітніх та центрів суспільних зв’язків МВС. За даними, одержаними цими організаціями, в останні роки значно зросла злочинність серед підлітків і, що особливо тривожно, – дитяча злочинність. При цьому правопорушення часто супроводжуються актами агресії, жорстокості й насильства або кояться в стані афекту. Аналіз сучасної шкільної практики свідчить, що школярів практично ніхто не навчає вміння формувати в себе установку на емоційні контакти з іншими людьми, розвивати здатність коригувати свої емоційні реакції на зовнішні та внутрішні впливи. Крім того, сьогодні є певна кількість дітей з так званих «неблагополучних сімей», в яких постійно спостерігається асоціальна поведінка. Водночас їхні батьки нерідко скаржаться педагогам і психологам на підвищену дратівливість і агресивність своїх дітей. Самі педагоги також усе частіше звертаються до шкільних практичних психологів з питанням пошуку засобів педагогічного впливу на дітей, які вирізняються агресивними проявами поведінки. У своїй роботі ми дійшли висновку, що до вивчення дітей з моральними поведінковими аномаліями слід підходити дуже обережно та ретельно. Вихователі нерідко припускаються серйозної помилки, аналізуючи негативні прояви дитини і не шукаючи позитивних якостей особистості, на які можна покластися при вихованні. Саме гуманізація навчально – виховного процесу і полягає у вмінні вихователя дати вичерпну оцінку характеристики позитивних рис дитини: інтелектуальних, емоційно – вольових, моральних, поведінкових, динамічних, ставлення до діяльності, її наслідків, вияв інтересів і нахилів. І лише тоді можна переходити до характеристики негативних рис дитини й аналізу їх причин. Але в жодному разі не навпаки! Одним з найефективніших засобів корекції агресивності, зокрема, на нашу думку, є соціально-психологічний тренінг. Агресивна поведінка проявляється вже в ранньому віці, піддаючи випробуванню батьківське терпіння і створюючи напруження в стосунках з однолітками. Агресія визначається впливом сім’ї. Характер стосунків між батьками і дітьми, дисгармонія в сім’ї є чинниками, що визначають агресивну поведінку дітей. Агресивним проявом у дітей, так званим «афектом неадекватност» (за Л. С. Славіною) є негативний емоційний стан, що є результатом підвищених домагань, котрі не збігаються з можливостями. Він розвивається внаслідок того, що стала самооцінка виявляється вищою, ніж реальні досягнення дитини і ніж оцінка, яку вона одержує, стикаються і вчителі початкових класів. Тому проводити корекційну роботу в цьому напрямку доцільно вже з молодшими школярами, адже в цьому віці такі стани ще не сталі і їх легше корегувати, не дати закріпитись як тенденції поведінки.

МЕТА програми: корекція агресивних тенденцій поведінки молодших школярів. ПРЕДМЕТ психокорекції: агресивність учнів молодшого шкільного віку. ОБ’ЄКТ психокорекції: молодші школярі з неадаптованими агресивними реакціями. Головними ЗАВДАННЯМИ є: 1. Навчання дітей конструктивних форм поведінки та основ комунікації. 2. Розвиток здібності адекватного сприйняття себе та інших людей. 3. Усунення надмірного напруження і тривожності молодших школярів. 4. Викорінювання бар’єрів, що заважають продуктивним конструктивним діям дітей. 5. Регуляція соціальних відносин дітей. І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ПСИХОДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ, ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМ А І.1 ПОНЯТТЯ «ПОВЕДІНК», «АГРЕСИВНА ПОВЕДІНК» В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Поведінка — наявна у живих істот взаємодія з навколишнім оточенням, опосередкована їх зовнішньою (руховою) та внутрішньою (психічною) активністю. В психології під поведінкою розуміються зовнішні прояви психічної діяльності. Поведінка проявляється в зовнішньому ,світі” і виявляється зовнішнім спостереженням. До факторів поведінки відносять: всі зовнішні прояви фізіологічних процесів, пов’язаних зі станом, діяльністю і спілкуванням людей — поза, міміка, інтонація і. т. д; окремі рухи і жести ; дії, як більш крупні акти поведінки, що мають певний зміст ; вчинки — ще більші акти, що мають суспільне, соціальне значення, пов’язані з нормами поведінки, відносинами, самооцінкою і т. д. Агресивна поведінка – специфічна форма дій людини, що характеризується демонстрацією переваги в силі чи застосуванням сили по відношенню до іншої особи чи групи осіб, яким суб’єкт прагне завдати шкоди. Агресивна поведінка може варіювати за ступінню інтенсивності та за формою прояву : від демонстрації неприязні – до словесних образ (вербальна агресія) — до застосування грубої сили (фізична агресія). В науковій психологічній літературі під агресивністю розуміють будь-яку форму поведінки, спрямовану на приниження чи надання шкоди іншій живій істоті, яка не бажає подібного відношення. В свою чергу агресивність розглядається як якість особистості, яка проявляється в готовності до агресії і характеризується наявністю деструктивних тенденцій в області міжособистісних відносин. В якості агресивної поведінки розглядаються активні, відкриті, зовні проявлені дії, часто ініціативні зі сторони агресора, які завжди наносять іншій людині чи неживому предмету певної шкоди. Агресивна поведінка може виражатися в різних формах : від грубої фізичної сили (фізична агресія) до насмішливих і принижуючих слів (вербальна агресія) Дитяча агресивність є найчастіше наслідком озлобленості, зниженої самоповаги в результаті пережитих життєвих невдач і несправедливостей (залишив батько, погані оцінки в школі і т.д.) Витончену жорстокість іноді проявляють розбещені діти, яких занадто опікали батьки і які не завжди відповідали за свої вчинки. Жорстокість для них — своєрідний сплав помсти, самоствердження і самоперевірки. Для розуміння виникнення конкретних проявів агресивної поведінки слід встановити її місце в загальній структурі індивідуальної та колективної діяльності, – наприклад, показати, чи є агресивний акт неадекватною захисною реакцією, наслідком «афект», чи агресивна поведінка набирає самостійну мету і зміст, при становленні індивідуальної особистості чи колективної діяльності.

Отже агресивна поведінка молодших школярів проявляється у відкритих зовні проявлених діях, які наносять іншій людині чи неживому об’єкту певної шкоди. Вона може виражатися в різних формах: від грубої фізичної сили (фізична агресія) до насмішливих і принижуючих слів(вербальна агресія). І.2 КОМПЛЕКСНА ПСИХОДІАГНОСТИЧНА МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РІВНЯ АГРЕСИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Аналіз сучасної шкільної практики свідчить про те, що школярів практично ніхто не навчає умінню формувати в себе установку на емоційні контакти з оточуючими, розвитку здатності корегувати свої емоційні реакції на зовнішньому і внутрішньому рівні. Крім того, сьогодні багато дітей — з так званих «неблагополучни» родин , де вони постійно спостерігають за «взірцями» асоціальної поведінки. При цьому їхні батьки часто скаржаться педагогам і психологам на підвищене роздратування і агресивність своїх дітей. Педагоги також все частіше звертаються до шкільних практичних психологів з питаннями, що стосуються пошуку засобів педагогічного впливу на дітей, які проявляють не адаптивні агресивні реакції. Враховуючи труднощі експериментального дослідження особливостей агресивності, ми розробили комплексну психодіагностичну методику вивчення рівня агресивності, а також соціально-психологічних та індивідуально-особистісних якостей молодших школярів. Психодіагностичне дослідження проводилось на базі Хрінницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Демидівського району Рівненської області. В ньому прийняло участь 22 учні віком від 8 до 9 років, а також учителі і вихователі , названого навчально-виховного закладу. При цьому вчителі та вихователі виступали ,як в ролі експертів, так і в ролі досліджених. З метою підвищення рівня достовірності результатів і ,враховуючи ефект соціальної бажаності, дослідження проводилось анонімно. В зв’язку з недостатнім арсеналом і недосконалістю окремих методик вивчення особливостей агресивності дітей, дією різного роду факторів і для отримання більш достовірних результатів ми аналізували дані, отримані в трьох напрямках: 1) при використанні стандартних і адаптованих методик, тестів, анкет і запитальників для дітей і підлітків; 2) під час анкетування, досвідів і бесід з вчителями – класними керівниками і вчителями-предметниками; 3) при анкетуванні і бесідах з батьками обстежуваних дітей. Крім того, вивчалися психологічна обстановка і становище дитини в сім'ї, аналізувалася шкільна документація, рівно як і продукти діяльності дітей. Таким чином, нами був зроблений всебічний аналіз інформації, яку можна було одержати про дитину, що вчиться. Експериментальне психодіагностичне дослідження проводилося в три етапи. На першому етапі дослідженням були охоплені всі школярі. Основними задачами цього етапу були відбір діагностично цінних тестів і методик дослідження особливостей агресивності дітей, а також виявлення контингенту дітей, тим або іншим чином що знаходять агресивні тенденції в поведінці. З цією метою використовувалися описані в літературі, а також адаптовані і розроблені нами методики і опитувальники. При проведенні психодіагностичного дослідження ми прагнули використовувати комплекс різнотипних методик.

Я не збираюся докладно ха рактеризувати цей сторичний народ. На цю тему написано й видано гору лтератури,  «ґврейська енциклопедя» Торк нуся лише того, чого не розумють, точнше, не хочуть, вперто не хочуть розумти. Сподваюся, ви знате, що вре нащадки Авраама, Йосипа  Якова-¶зраля (Богоборця), т, кому дав закон Мойсей, перетворивши х у нацю, з ким уклав договр сам Бог, пообцявши м сво покровительство и землю. ґдине, що вд них вимагалося, так це врност й неухильного дотримання заповдей (даних через Мойсея), а також поведнки згдно з певними морально-етичними нормами. То було близько 3,5 тисяч рокв тому. Але й тепер у духовному розумнн це той самий народ, який переконливо спростову тезу вашого приятеля Л. Гумльова про те, що строк життя будь-яко нац 1,52 тисяч рокв. До реч, це важливо й для розумння укрансько нац. В народ, як  в людин, душа важливша за тло. Сутнсть людини це не м'ясо, шкра, кстки, а насамперед душевн якост. Те ж саме можна сказати й про народ. «Тло» врейського народу багато разв оновлювалося за 34 тисяч рокв

1. Агресія як форма поведінки підлітків

2. Асоціальна поведінка підлітків

3. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

4. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

5. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків

6. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка
7. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства
8. Правомірна поведінка та історичні типи держав

9. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

10. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

11. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

12. Акцентуації характеру і девіантна поведінка

13. Профілактика та корекція поведінки підлітків

14. Прояв детермінантів агресивної поведінки у підлітків

15. Девіантна поведінка

16. Емоційне самопочуття підлітків в групі однолітків

Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское
Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские

17. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

18. Техногенні катастрофи, як фактор загрози біорізноманіттю

19. Ринкова поведінка

20. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

21. Кінезіотерапія як метод лікування й профілактики захворювань нирок

22. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості
23. Профілактика акушерських ускладнень у жінок, які страждають на захворювання серцево-судинної системи, за допомогою програми "сімейні пологи"
24. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

25. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

26. Гра як метод виховання молодших школярів

27. Патріотичне виховання підлітків та юнаків

28. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

29. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

30. Статеве виховання підлітків

31. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

32. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників

Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные

33. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

34. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

35. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

36. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

37. Неврози в дітей і підлітків

38. Особливості прояву агресивного поводження підлітків, що виховуються в умовах школи-інтернату
39. Представлення підлітків про структуру міжособових конфліктів
40. Проблеми тривожності підлітків

41. Психологічні особливості спілкування підлітків

42. Самостійність підлітків в навчально-виховному процесі

43. Вплив гендерних стереотипів на процес становлення особистості дівчат-підлітків

44. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

45. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

46. Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

47. Методи ціноутворення і фактори, які впливають на цінові рішення

48. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи

Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета
Деревянная рамка для картин, белая с золотом, 40x50 см.
Деревянная багетная рамка прекрасно дополнит любую картину, придаст ей законченный вид. Утонченная, изящная рамка, выполненная в
1078 руб
Раздел: Размер 40x50

49. Редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів

50. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

51. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

52. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

53. Факторы вызывающие мутацию (Доклад)

54. Поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от него
55. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России
56. Миграция элементов и ее факторы

57. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

58. Сравнение КЗОТ и ТК РФ

59. Пространство и время как факторы специфики культуры

60. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

61. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

62. Факторы самобытности российской истории

63. Оружие массового поражения: фактор национальной безопасности или средство устрашения (На примере отношений США и России в ХХ веке)

64. Национальное самосознание - главный фактор в построении могущественной и процветающей России

Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское
Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые

65. Факторы роста

66. Факторы неспецефической защиты - первая лекция: Перикиси, свободные радикалы. ПОЛ, ФНО, БОФ (белки острой фазы), нуклеазы, фибронектины, интерферон, лизоцим, катионные белки, NO, лектины

67. Ретроспективный cанитарно – эпидемиологический анализ по определению связи между заболеваемостью населения ОКИ и факторами внешней среды по эпидемиологически значимым объектам (с использованием статистического метода ранговой корреляции ) за 2000 –2002 г

68. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

69. Изменение физических характеристик почв под влиянием антропогенного фактора

70. Влияние факторов окружающей среды на человека
71. Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях
72. Семья алкоголиков как фактор риска, обуславливающий положительное отношение подростков к спиртным напиткам

73. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

74. Игра как фактор развития познавательных процессов младших школьников

75. Политический центризм как фактор стабилизации общества

76. Я - концепция как фактор личностного самоопределения в ранней юности

77. Личностные особенности пожилых людей как фактор их адаптации в посттрудовой период

78. Факторы, влияющие на девиантное поведение современного человека

79. Исследование основных факторов влияния на распространения наркотиков среди подростков

80. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты

81. Межличностные отношения, как негативный фактор воздействия на человека

82. Факторы эффективности внешности специалиста по связям с общественностью на телеэкране

83. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

84. Социальная база и социальные факторы экономических преобразований

85. Факторы, влияющие на производительность и удовлетворенность работой

86. Здоровый образ жизни. Алкоголь как один из факторов риска для здоровья.
87. Формирование здорового образа жизни. Факторы, определяющие здоровый образ жизни
88. Влияние на человека опасных вредных факторов производственной среды

89. Вредные факторы, влияющие на здоровье человека. Здоровый образ жизни

90. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

91. Кредитные риски: Их факторы и пути снижения в современных условиях

92. Д. Рикардо о факторах определяющих стоимость товара (Контрольная)

93. Выяснение специфических факторов и качеств продуктов питания, влияющих на спрос этих продуктов у населения

94. Валютный курс и факторы его определяющие

95. Факторы, способствующие и препятствующие притоку иностранных инвестиций в российскую экономику

96. Факторы внешнего окружения фирмы и их учет(Теория + практика на примере СЛДК)

Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки

97. Принципы и факторы, влияющие на ценообразование недвижимости в условиях конкуренции

98. Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Украине

99. Концепция убывающей производительности факторов производства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.