Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття виконавчого провадження

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Контрольна робота з дисципліни: &quo ;Виконавче провадження&quo ; Поняття виконавчого провадження Зміст1. Поняття виконавчого провадження 2. Процесуальний порядок відкриття виконавчого провадження 3. Арешт майна боржника та порядок його скасування 4. Участь перекладача у виконавчому провадженні. 5. Захист прав суб’єктів виконавчого провадження при вчиненні виконавчих дій 6. Особливості звернення стягнення на заставлене майно 7. Виконання виконавчих документів, що зобов’язують боржника здійснювати певні дії або утриматись від їх здійснення 8. Практичні завдання Додатки Список літератури 1. Поняття виконавчого провадженняДля виконання завдань захисту прав громадян, юридичних осіб і держави, цивільне судочинство покликано забезпечити, як правильний та своєчасний розгляд і вирішення підвідомчих йому справ, так і виконання постановлених щодо них рішень. Ця мета досягається за допомогою процесуального порядку їх примусової реалізації, яка становить самостійну і завершальну стадію цивільного процесу –виконавче провадження. Виконанням усуваються порушення майнових і особистих немайнових прав шляхом застосування процесуальних засобів і способів примусу до осіб, які відмовилися добровільно виконати свої обов'язки. Виконавче провадження - це сукупність дій органів і посадових осіб, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених Законом України “ Про виконавче провадження”, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню. Цивільний процесуальний порядок (форма) розкриває ряд істотних особливостей виконавчого провадження і характеризується такими положеннями: а) Примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України; б) Відповідно до Закону України &quo ;Про державну виконавчу службу&quo ; примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів державної виконавчої служби (далі - державні виконавці). в) Інші органи, організації і посадові особи здійснюють виконавчі дії у випадках, передбачених законом, у тому числі відповідно до статті 6 вище вказаного закону на вимогу чи за дорученням державного виконавця. Значення судового виконання полягає в тому, що воно гарантує фактичну реалізацію рішень судових і несудових органів, завершує юрисдикційну діяльність по захисту суб'єктивних прав громадян і організацій, забезпечує зміцнення законності у сфері матеріально-правових відносин, попереджає цивільні й цивільно-процесуальні правопорушення та сприяє вихованню громадян і службових осіб у дусі виконання законів України. 2. Процесуальний порядок відкриття виконавчого провадженняПідставою для відкриття виконавчого провадження по виконанню судового рішення є пред’явлений до відповідного відділу державної виконавчої служби виконавчий документ разом із заявою стягувача про відкриття виконавчого провадження.

При цьому стягувачу необхідно вирішити питання щодо місця виконання судового рішення. Відповідно до частини 1 ст.20 Закону України &quo ;Про виконавче провадження&quo ; виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Якщо боржник є юридичною особою, то виконання провадиться за місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна. Право вибору місця виконання між кількома відділами державної виконавчої служби, які можуть вчиняти виконавчі дії по виконанню рішення на території, на яку поширюються їх функції, належить стягувачу. Таким чином, як вбачається із зазначеної статті Закону, право вибору місця виконання належить стягувачу в межах вимог ст.20 цього Закону. У разі, якщо не закінчився строк пред’явлення виконавчого документу до виконання (для рішень місцевих та господарських судів цей строк складає 3 роки), і цей документ відповідає вимогам, передбаченим ст. 19 Закону України &quo ;Про виконавче провадження&quo ;, державний виконавець є зобов’язаним у 3-денний строк із дня надходження до нього виконавчого документа винести постанову про відкриття виконавчого провадження. Копії постанови не пізніше наступного дня надсилаються сторонам виконавчого провадження, тобто, стягувачу та боржнику, а також до суду, що виніс рішення, за яким було видано виконавчий документ. У цій же постанові державний виконавець встановлює строк для добровільного виконання рішення, який не може перевищувати семи днів, а щодо рішень про примусове виселення – п’ятнадцяти днів, та попереджає боржника про примусове виконання рішення після закінчення встановленого строку зі стягненням із нього виконавчого збору і витрат, пов’язаних із провадженням виконавчих дій, передбачених Законом України &quo ;Про виконавче провадження&quo ;. Необхідно зазначити, що Цивільним процесуальним кодексом України і Господарським процесуальним кодексом України передбачається можливість забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно відповідача. Законом України &quo ;Про виконавче провадження&quo ; також передбачаються заходи, які можуть забезпечити подальше виконання судового рішення. Так, відповідно до частини 4 ст.24 указаного Закону при відкритті виконавчого провадження за заявою стягувача із метою забезпечення виконання рішення по майнових стягненнях державний виконавець постановою про відкриття виконавчого провадження має право накласти арешт на майно боржника (окрім коштів) та оголосити заборону на його відчуження. Одночасно із винесенням такої постанови державний виконавець може провести опис і арешт майна боржника. У діяльності державних виконавців може виникати потреба в роз’ясненні резолютивної частини того чи іншого рішення, викладеної у виконавчому документі. У таких випадках згідно із частиною 1 ст.28 Закону державному виконавцеві надається право звернутися до суду або іншого органу, який видав виконавчий документ, із заявою про роз’яснення відповідного рішення чи змісту виконавчого документа, якщо резолютивна частина даного рішення викладається у документі незрозуміло.

Оскільки від правильного розуміння державним виконавцем змісту рішення, що підлягає виконанню, залежать зміст і характер виконавчих дій, потрібних для виконання рішення, усвідомлення ним змісту рішення є необхідною передумовою здійснення виконавчого провадження. Державний виконавець відкриває виконавче провадження: 1) за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення, зазначеного в статті 3 Закону України “ Про виконавче провадження”, на підставі виконавчого документа; 2) за заявою прокурора у випадках представництва інтересів громадянина або держави в суді; 3) в інших передбачених законом випадках. У виконавчому документі повинні бути зазначені: 1) назва документа, дата видачі та найменування органу, посадової особи, що видали документ; 2) дата і номер рішення, за яким видано виконавчий документ; 3) найменування стягувача і боржника, їх адреси, дата і місце народження боржника та його місце роботи (для громадян), номери рахунків у кредитних установах (для юридичних осіб); 4) резолютивна частина рішення; 5) дата набрання чинності рішенням; 6) строк пред'явлення виконавчого документа до виконання. Виконавчий документ має бути підписаний уповноваженою посадовою особою і скріплений печаткою. Законом можуть бути встановлені також інші вимоги до виконавчих документів. Виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Якщо боржник є юридичною особою, то виконання провадиться за місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна. Виконання рішення, яке зобов'язує боржника вчинити певні дії, провадиться державним виконавцем за місцем здійснення таких дій. Якщо у процесі виконавчого провадження змінилися місце проживання чи місцезнаходження боржника, місце його роботи або з'ясувалося, що майно боржника, на яке можна звернути стягнення, відсутнє чи його недостатньо, державний виконавець негайно складає про це акт і не пізніше наступного дня надсилає виконавчий документ разом з копією цього акта до відділу Державної виконавчої служби за новим місцепроживанням боржника, місцем його роботи чи місцем знаходження майна боржника, про що одночасно повідомляє стягувача та орган, який видав виконавчий документ. Якщо зволікання вчинення виконавчих дій створює загрозу невиконання рішення, державний виконавець має право вчиняти виконавчі дії на території, на яку не поширюються його функції, або передати виконавчий документ відповідному підрозділу Державної виконавчої служби в порядку, встановленому Міністерством юстиції України. Виконавчі документи можуть бути пред'явлені до виконання в такі строки: 1) виконавчі листи та інші документи - протягом трьох років; 2) накази арбітражних судів - протягом трьох місяців; 3) посвідчення комісій по трудових спорах - протягом трьох місяців; 4) постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, - протягом трьох місяців; 5) інші виконавчі документи - протягом року, якщо інше не встановлено законом. Строки, зазначені у частині першій статті 18 вище вказаного закону, встановлюються: 1) для виконання рішень і вироків судів у частині майнових стягнень - з наступного дня після набрання рішенням законної сили чи закінчення строку, встановленого у разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а у випадках, коли рішення підлягає негайному виконанню, - з наступного дня після його постановлення; 2) для виконання рішень арбітражних судів - з наступного дня після набрання рішенням законної сили; 3) для виконання рішень комісій по трудових спорах - з дня видачі посвідчення на примусове виконання рішення; 4) для виконання рішень, зазначених у пункті 4 частини першої статті 18 того ж закону, - з дня винесення відповідної постанови.

Навть нацонально свдом укранц записувалися москвинами, бо не забули 1918 1922 рр., коли в Укран розстрлювали людей лише за те, що хн прзвища кнчалися на «енко». Москвини навмисно надають свой самоназв «русский» двох змств: нацональний  державний («Мама турок, папа грек, а я русский человек»). ¶ таких «русских человеков» в мпер було   бльше, нж самих москвинв. У СРСР 10 мльйонв немосквинв зазначили в перепис московську мову за свою рдну, отже, визнали себе за москвинв. Московщина завжди вперто накида поняттям «Украна», «укранець», «укранський» лише ГЕОГРАФ¶ЧНЕ значення, а не нацональне. Московщина назвала НЕ Укранська Академя Наук, але Академя Наук УРСР, НЕ Сплка укранських письменникв, чи митцв, чи музикантв, але Сплка письменникв (композиторв, художникв тощо) Украни. НЕ Укранська комунстична партя, але КПУ, навть не укранська сторя, але сторя УРСР. Навть мов укранськй Московщина нада змсту географчного, а не нацонального. А Украною вона визна лише УРСР

1. Виконавче провадження

2. Виконавча влада

3. Адміністративні провадження

4. Апеляційне провадження

5. Ліцензійне провадження

6. Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину
7. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад
8. Провадження справи в суді першої інстанції

9. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

10. Уряд – основний орган виконавчої влади Польщі

11. Апеляційне провадження в Україні

12. Правова допомога у кримінальному провадженні

13. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

14. Применение фильтра Калмана в задаче идентификации отказов двигателей стабилизации космического аппарата

15. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

16. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское
Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

17. Основные задачи сферы государственного регулирования

18. Стандартизация. Задачи стандартизации в области объектов коммерчекой деятельности

19. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

20. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД

21. Реферат о Пугачеве

22. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы
23. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ
24. Решение задач по курсу "семейное право"

25. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

26. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

27. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

28. Первые шаги российского парламентаризма: задачи и причины роспуска I Государственной думы (май - июнь 1906г.)

29. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

30. Задачи графических преобразований в приложениях моделирования с использованием ЭВМ

31. По решению прикладных задач на языке FRED

32. Чего не может компьютер, или Труднорешаемые задачи

Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

33. Разработка математической модели и ПО для задач составления расписания

34. Решение математических задач в среде Excel

35. Учебник по языку C++ в задачах и примерах

36. Учебник по языку Basic в задачах и примерах

37. Графы. решение практических задач с использованием графов (С++)

38. Отчет по практическим занятиям по курсу прикладные задачи программирования на тему Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel
39. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)
40. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

41. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

42. Решение задач - методы спуска

43. Применение двойных интегралов к задачам механики и геометрии

44. Задача коммивояжера

45. Решение оптимизационной задачи линейного программирования

46. Методы и приемы решения задач

47. Задачи Пятого Турнира Юных Математиков

48. Постановка задачи линейного программирования и двойственная задача линейного программирования.

Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны

49. Транспортные сети. Задача о максимальном потоке в сети

50. Решение задач линейной оптимизации симплекс – методом

51. Теория графов. Задача коммивояжера

52. Некоторые подходы к задачам распознавания и их приложениям

53. Три знаменитые классические задачи древности

54. Метод Алексея Юрьевича Виноградова для решения краевых задач
55. Решение задач на построение сечений в многогранниках методом следов
56. Новый метод «дополнительных краевых условий» Алексея Юрьевича Виноградова для краевых задач

57. Задача по травматологии с решением

58. Реаниматология и ее задачи

59. Три задачи по криминалистике

60. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД

61. Цель и задачи проведения предпрактики

62. Цели и задачи педагогики

63. Педагогические взгляды Белинского и их связь с задачами литературы

64. Задачи и принципы лечебного питания

Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Трибология. Основные задачи дисциплины

66. Задачи, деятельность эксперта в системах моделирования

67. Клиническая психология: предмет, задачи, виды диагностики

68. Предмет психологии, ее задачи и методы

69. 6 задач по теории электрических цепей

70. Несколько рефератов по Исламу
71. Т.Парсонс: Аналитический реализм и понимание задач социологической теории (Доклад)
72. Решение обратных задач теплопроводности для элементов конструкций простой геометрической формы

73. Плоская задача теории упругости

74. Задача о фотоне

75. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

76. Задачи и методы теории знания

77. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

78. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

79. Цели и задачи управления банковскими рисками на кредитном рынке

80. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета (Контрольная)

Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее

81. Постановка задачи по учету основных средств (ИСТЭ)

82. Понятие, задачи и принципы маркетингового исследования. Его роль в маркетинге и методология маркетингового исследования

83. Установление цен на товары: задачи и политика ценообразования

84. Задачи и проблемы внедрения маркетинга в экономику России

85. Реферат по информационным системам управления

86. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
87. Задачи и функции самоменеджмента
88. Ф.Ф. Сидоренко. Логика (пособие с задачами и упражнениями)

89. Практические задачи на вычисление эластичности, построения кривых спроса и предложения, оплата труда, издержки (Контрольная)

90. Задачи по экономике

91. АХД. Анализ использования основных средств (задачи)

92. Задачи с решениями по ценным бумагам

93. Задача анализа поведения потребителя

94. Риск в задачах линейного программирования

95. Решение творческих задач методом блочных альтернативных сетей: объектно-ориентированные представления

96. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски

97. Предмет, цели и задачи теоретической экономики

98. Очередные задачи советской власти

99. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.