Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

УКРСОЮЗСЕРВІС Інститут Післядипломної Освіти Курсовий проект з предмету “Основи економіки” студентки 3 курсу групи М - 9 Кулик Євгенії Юріївн Київ 2001 Інститут післядипломної освіти ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАВДАННЯ для курсового проектування з предмету “Економіка підприємства” студенту Кулик Євгенії Юріївни Спеціальність Моделювання та конструювання виробів народного вжитку. Курс 4 Група М – 9. ТЕМА ПРОЕКТУ Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку Зміст пояснювальної запискиВступ. 1. Розрахунок об`єму виробництва та реалізації послуг. 2. Розрахунок облікового складу бригади та фонду заробітної плати. 3. Розрахунок собівартості, прибутку та рентабельності підприємства. 4. Розрахунок вартості виробу з матеріалу. 5. Показники виробничо – господарської діяльності бригади. Висновок. Дата видачі Строк закінченняКерівник курсового проектування ЗМІСТ Вступ 1. Розрахунок об`єму виробництва та реалізації послуг. 1. Розрахунок річного обсягу виробництва послуг у натуральному вимірі. 2. Розрахунок обсягу виробництва і реалізації послуг у грошовому вимірі. 1. Розрахунок облікового складу робітників бригади та фонду заробітної платні. 1. Розрахунок облікового складу робітників. 2. Розрахунок фонду заробітної платні. 2. Розрахунок собівартості, прибутку, рентабельності підприємства. 1. Розрахунок собівартості, калькуляція. 2. Розрахунок прибутку. 3. Розрахунок рентабельності. 4. Розподіл прибутку. 3. Розрахунок вартості виробу з матеріалу. 4. Показники виробничо – господарської діяльності бригади. Висновок. ВСТУП Економіка – (гр.) «мистецтво ведення господарства.» Господарська діяльність – будь-яка работа людини : виготовленнянеобхідних для життя продуктів і предметів, перевезення та продаж їх,. Підприємства, на яких здіцснюється така діяльність, утворюють господарства. Залежно від ступеня інтеграції (об`єднання) виробництва, є господарства одиничні або країни. Господарство країни має назву народного або національного господарства. Економіка вважається основною діяльністю людей. Вона забезпечує людей життєвонеобхідними матеріальними благами.Економіку умовно утотожнюють з народним господарством вцілому, або з його складовими частинами. Економіка підприємства – це прикладна економіка, організація та ефективність господарювання на рівні підприємства. Вона дає практичне знання з управління ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку в Україні. Оцінка діяльності підприємств та виробничих об`єднань, працюючих в нових умовах господорювання, здійснюється системой показників, серед яких важливе значення має показник зниження собівартості. Цей показник стає одним з найважливіших критеріїв ефективності використання виробничих ресурсів кожним підприємством. В основу класифікації витрат по статтям калькуляції покладено ознаку цільового позначення витрат, яка є специфічною для окремих галузей народного господарства. Вияв призначення витрат потрібен для визначення економічної цілеспрямованості здійснення тих чи інших витрат, а також обчислення калькуляції собівартості послуг. Для точного обчислення собівартості послуг і продукції важливе значення має вірний вибір об`єкту калькулювання і калькуляційної одиниці.

Під об`єктом калькулювання розуміють надані підприємством окремі види послуг і продукції. Під калькуляційною одиницею розуміють одиницю виміру об`єкту калькулювання. Розуміють кошторисну, планову та звітну калькуляцію. 1. РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ. Вихідними даннми для розрахунку цього розділу є: 1. Вид виробу (жіноча зимова куртка із штучним хутром); 2. Чисельність чоловік в бригаді – 8 чоловік; 3. Норма часу для виготовлення виробу – 19 годин; 4. Кількість робочих днів на рік (береться з балансу робочого часу одного робітника на 2000 рік). Показник обсягу виробництва та реалізації побутових послуг визначається на кожному підприємстві у натуральних та грошових одиницях виміру. 1. Розрахунок річного обсягу виробництва послуг у натуральному вимірі. Чисельність робітників в бригаді – 8 чоловік. Затрати на пошив одного виробу – 19 годин. Кількість робочих днів робітників бригади на 2000 рік дорівнює 254 – 34 = 220 (з балансу робочого часу). Таким чином, за рік бригада виготовить виробів : ОВ = Т Крд Кобл / Нчасу, де : ОВ – обсяг виробництва Т - тривалість робочого дня (8 годин) Крд - кільк ість робочих днів на рік (220 днів) Кобл – облікова кількість робітників бригади ( 8 чоловік) Нчасу – норма часу на виготовлення виробу (19 годин) ОВ = 220 8 8 / 19 = 741 (шт.) 2. Розрахунок обсягу виробництва і реалізації послуг у грошовому вимірі. Для того, щоб визначити цей показник необхідно розрахувати середню вартість послуги. Середня вартість послуги визначається за формулою : Всер = Вмін Вус.ел., де : Всер – середня вартість послуги, грн; Вмін – вартість виготовлення виробу мінімальної складності, грн; Вус.ел. – вартість ускладнюючих елементів, грн. Мінімальна вартість послуги на виготовлення жіночої зимової куртки за прейскурантом Б – 01 (01-15) складає 22.5 грн. Вартість ускладнюючих елементів розраховується у наступній таблиціТаблиця 1. Розрахунок середньої вартості ускладнюючих елементів. Найменування Кількість Група № позиції Вартість Вартість ускладнюючих ускладнюючих матеріалів за одного усіх елементів елементів прейскуран ускладнюючог ускладнюючих том о елемента елементів Оздоблювальні 20.8 IV 195 0.35 7.28 шви Кишеня "в 1 IV 18 1.40 1.40 рамку" з тасьмою - "блискавкою" Комір із 2 - 15 1.40 2.80 штучного хутра Манжети із 2 - 42 1.40 2.80 штучного хутра Всього 14.28 Таким чином, середня вартість дорівнює : Всер = 22.5 14.28 = 36.78 (грн.) В теперішній час, в період ринкових відносин, на підприємствах використовують облікові ціни, які встановлюють на підставі середньої вартості послуги та коефіцієнта подорожчення. Коефіцієнт подорожчення є змінною величиною і залежить від рівня попиту та пропозиції на даний вид послуг. Зараз він складає 2.5 – 3.5. Отже, облікова ціна виготовлення зимової жіночої куртки становить : Цобл = Всер К (2), де : Цобл – ціна облікова послуги, грн; К – коефіцієнт подорожчення. Цобл = 36.78 3.3 = 121.4 (грн.) Крім облікової ціни, замовник сплачує податок на додану вартість, у розмірі 20%. Таким чином, відпускна ціна з урахуванням ПДВ складає : Цвідп = Цобл ПДВ (3), де : Цвідп – відпускна ціна підприємства.

Цвідп = 121.4 121.4 0.2 = 145.7 (грн.) Вище розраховані показники вносимо в таблицю. Таблиця 2. Розрахунок обсягу виробництва на 2000 рік у грошовому вимірі. Вид виробу Випуск у Вільна Відпуск Річний обсяг Річний обсяг натур.вим обліко на ціна виробництва і виробництва і ирі на ва з ПДВ, реалізації реалізації без рік, шт ціна, грн послуг, ПДВ, грн грн всього, грн Куртка жіноча, 741 121.40 145.70 107948.88 89957.40 зимова 2. РОЗРАХУНОК ОБЛІКОВОГО СКЛАДУ РОБІТНИКІВ БРИГАДИ ТА ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТНІ. 2.1. Розрахунок облікового складу. При розрахунку чисельності робітників визначається їх явочний та обліковий склад. Явочне число робітників – це нормативна чисельність, яка необхідна для виконання виробничого завдання. Цей показник визначений у завданні курсового проекту і становить 8 чоловік. Облікове число робітників – це чисельність робітників, які перебувають у списку бригади. Як правило, облікове число більше ніж число явочне, так як поєднує в собі явочний та резервний склад робітників. Розрахунок облікового складу робітників пов`язаний з показниками використання робочого часу. Показники використання робочого часу розраховуються у наступній таблиці. Таблиця 3. Баланс робочого часу одного середньооблікового робітника на 2000 рік. Найменування Фонд часу показників У % до номінального Дні Години фонду А 1 2 3 1. Календарний фонд 366 - - часу 2. Святкові та 112 - - вихідні дні 3. Кількість календарного робочого часу 254 2026 100 підприємства (номінальний фонд часу) 4. Цілоденні неявки 34 272 13.42 на роботу, які плануються 4.1. Чергові та 24 192 9.48 додаткові відпустки 4.2. Відпустки по 3 24 1.18 навчанню 4.3. Інші неявки 2 16 0.79 5. Кількість робочого часу одного 220 1754 86.58 робітника (ефективний фонд робочого часу) 6. Витрати часу, пов`язані із скороченням - 14 0.69 тривалості робочого дня (пільгові години підліткам) Продовження таблиці 3. 7. Корисний фонд робочого часу одного - 1740 85.89 робітника 8. Тривалість робочого дня - 8 0.39 Облікова чисельність робітників розраховується за наступною формулою : Чобл = Чяв 100 / 100 - %Н (5), де : Чобл – чисельність облікова; Чяв – чисельність явочна; %Н – відсоток неявок, які плануються. Чобл = 8 100 / 100 – 13.42 = 8.24 (чол.) 2. Розрахунок фонду заробітної платні робітників. До річного фонду заробітної плати робітники підприємства відноситься пряма заробітна плата за виконану роботу або відпрацьований час, а також ряд виплат та доплат, які передбачені законодавством про працю і, крім того, доплати за невідпрацьований час. Перед розрахунком фонду заробітнної плати необхідно, в першу чергу, визначитись яка форма і система оплати праці буде використана на цьому підприємстві. Рада трудового колективу прийшла до висновку, що на підприємстві буде застосована підрядно – преміальна система оплати праці. Для робітників бригади затверджений норматив оплати праці 12.7%. Таблиця 4. Розрахунок прямого фонду заробітної платні працівників. Вид робіт Річний обсяг Норматив Прямий фонд реалізації послуг оплати заробітної плати, без ПДВ, грн праці, % грн 1. Бригадний процес 89957.40 12.7 11424.6

Брежнв на пленум ЦК 26 березня 1965 р. говорив: «За останн роки наш плани пднести сльське господарство не виконано. За планом сльське виробництво мало збльшитися за 19591965 рр. на 70%, а фактично збльшилося на 10%. За ц ж роки прирст худоби зменшився удвч порвняно з попереднми роками. Прирст свиней, курей зменшився бльше як удвч. Не вистача дуже багато сльськогосподарсько технки. Жнива розтягуються на 3040 днв. Майстерн ремонтують лише 60% машин, а 13 тисяч колгоспв не мають майстерень. Села споживають лише 2% електроенерг. У багатьох колгоспах колгоспники не мають някого голосу в розвязанн колгоспних справ. ·м не виплачують повнстю хнього заробтку. Колгоспи одержують за свою продукцю цну, яка не поверта навть витрат»[187]. Московщина ма величезн простори добрих пасовиськ. А 1961 р. завезли до Московщини з нших «республк» 209 тисяч тонн мяса  639 тисяч тонн молочних виробв[188]. До 1917 р. у московськй мпер було мало сльськогосподарсько технки  мнеральних добрив, а збирали з 1 га по 16,4 цнт. зерна, 152 цнт. картопл. А в 1959 р. збрали: по 18,4 цнт. зерна, по 180 цнт. картопл

1. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

2. Аналіз витрат виробництва i збуту продукції

3. Короткострокові витрати виробництва

4. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

5. Аналіз витрат на виробництво ДАТ "Придніпровські магістральні нафтопроводи"

6. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")
7. Сутність витрат та методи їх зниження
8. Доходи та витрати комерційного банку

9. Витрати підприємства

10. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

11. Методи калькулювання витрат

12. Облiк виробничих витрат на пiдприємствах плодоовочеконсервної промисловостi

13. Облік витрат за видами діяльності

14. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

15. Облік загальновиробничих витрат

16. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры
Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры
Доска магнитная для рисования, со штампиками.
Магнитная доска предназначена для рисования; у доски стирающееся поле для создания рисунков при помощи специального маркера. На
347 руб
Раздел: Магнитные доски

17. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

18. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

19. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

20. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

21. Строки та судові витрати

22. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами
23. Використання матриці витрат для оцінки ефекту масштабу або охоплення
24. Мета і напрямки класифікація витрат

25. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

26. Електромагнітний витратомір для трубопроводів великих діаметрів

27. Валові витрати

28. Планування доходів та витрат в комерційному банку

29. Розробка заходiв з удосконалення системи управлiння витратами ТОВ ДП "Посад"

30. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

31. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях на освіту

32. Вивчення витрат робочого часу на електромонтажні роботи

Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

33. Ізокоста. Довгострокові сукупні витрати

34. Розподіл витрат допоміжного підрозділу

35. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

36. Ресурси виробництва

37. Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя

38. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва
39. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу
40. Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти

41. Технологія вирощування рису

42. Виробництво мінеральних добрив в Україні

43. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

44. Умови праці на виробництві

45. Види електричних травм. Розподіл виробництва за ступенем пожежної безпеки

46. Нещасні випадки на виробництві

47. Організація охорони праці на виробництві

48. Виробництво силосу

Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки

49. Вирощування гороху

50. Впровадження технології експандування при виробництві кормів

51. Екологізація вирощування товарної риби при дворічному обороті в умовах Уланівського рибцеху

52. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

53. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

54. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості
55. Економічна ефективність виробництва соняшника
56. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

57. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

58. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

59. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

60. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

61. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

62. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

63. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

64. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы

65. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику

66. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

67. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

68. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

69. Технологія вирощування кукурудзи на зерно урожайністю 60 ц/га на чорноземі вилугуваному глибокому малогумусному легкосуглинковому на лесі у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

70. Технологія і комплекс машин для вирощування і збирання кукурудзи на силос
71. Умови вирощування і урожайність ріпаку ярого на фоні різних глибин плоскорізного обробітку ґрунту
72. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

73. Напівінтенсивна технологія вирощування товарної риби за дволітнього циклу в умовах фермерського господарства В.П. Поворозника

74. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків

75. Вирощування кукурудзи на силос

76. Облік виробництва паперу

77. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

78. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

79. Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва

80. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

81. Загальна технологія виробництва баночних консервів

82. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

83. Проект цеху з виробництва масла способом перетворення високожирних вершків з масовою часткою жиру 72,5 та 82,5% (селянського, солодковершкового) потужністю 4 т за добу

84. Технлогія виробництва субпродуктів та приготування напівфабрикатів

85. Технологія виробництва біойогурту

86. Технологія виробництва кефіру 3,2% в кількості 4000кг/зм. на базі Філії Сумський молочний завод ДП "Аромат"
87. Технологія виробництва масла бутербродного методом перетворення високожирних вершків
88. Технологія виробництва печива цукрового на прикладі Харківської бісквітної фабрики

89. Технологія виробництва рибних пресервів на прикладі фірми

90. Традиційне виробництво алкогольних напоїв України

91. Шляхи підвищення рентабельності при виробництві художніх фільмів

92. Виробництво, споживання та торгівля кавою та кавовими напоями

93. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

94. Розробка бізнес-плану ТОВ "Поляна" з виробництва морозива

95. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

96. Асептика в аптечному виробництві

Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы

97. Виробництво лікарських препаратів, що знаходяться під тиском

98. Виробництво очних лікарських форм

99. Міжнародний поділ факторів виробництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.