Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Розробка технологічного процесу виготовлення деталі "Кришка підшипника"

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Курсова робота на тему: Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Кришка підшипника» Зміст Вступ Розділ1. Вихідна інформація 1.1 Службове призначення й технологічна характеристика деталі 1.2 Визначення типу виробництва Розділ 2. Аналіз вихідних даних 2.1 Аналіз робочого креслення деталі Розділ 3. Розробка технологічного процесу обробки деталі 3.1 Вибір вихідної заготівлі 3.2 Вибір технологічних баз 3.3 Вибір методів обробки поверхонь 3.4 Складання технологічного маршруту обробки 3.5 Вибір засобів технологічного оснащення Розділ 4. Технологічні розрахунки 4.1 Розрахунок припусків 4.2 Розрахунок режимів різання 4.3 Розрахунок технічних норм часу Висновок Список літератури Вступ Особливістю науки технології машинобудування в нашій країні є те, що ця наука опирається на роботи, які ведуться не тільки в науково-дослідних, проектно-технологічних і навчальних інститутах, але й у численних заводських технологічних лабораторіях і цехах. Поряд із ученими вносять свій внесок у розвиток науки й техніки робітники виробництв. При роботі металорізальних верстатах вони застосовують високі режими різання, створюють інструменти й пристосування власних конструкцій, беруть участь у розробці раціональних технологічних процесів, що сприяють підвищенню продуктивності праці. Для досягнення високого рівня виробництва й продуктивності праці необхідно безупинно забезпечувати всіляке підвищення темпів технічного прогресу, прискорювати впровадження досягнень науки й техніки в усі галузі народного господарства. Технічний прогрес усього народного господарства залежить від рівня розвитку машинобудівної промисловості. У процесі вивчення механічної обробки деталей виникає безліч питань, пов'язаних з необхідністю виконання заданих технологічних вимог, з експлуатацією складного встаткування, що ріже й вимірювального інструмента, оснащення й ін. Метою курсової роботи є розробка технологічного процесу виготовлення деталі &quo ;Кришка підшипника&quo ;. Для цього необхідно вирішити наступні завдання: вивчення технології механічної обробки; застосування набутих знань при проектуванні технологічного процесу. Розділ 1. Вихідна інформація 1.1 Службове призначення й технологічна характеристика деталі Кришка підшипника - це деталь тіла обертання. Конструкція деталі являє собою взаємне перетинання циліндричних і конічних поверхонь, так само є отвір, розташований під кутом до осі обертання деталі. На цьому отворі робиться конічне трубне різьблення. Є шість отворі діаметром 7 мм, які призначені для кріплення кришки до корпуса редуктора. Центрування деталі відбувається по циліндричній поверхні діаметром 100 мм і торцевий. Звідси можна сказати, що кришка виконує роль опори при обертанні інших деталей у складальному вузлі. Матеріал заготівлі - сірий чавун СЧ 20 ДЕРЖСТАНДАРТ 1412-85 Чавун сірий - сплав заліза с графітом, який є присутнім у вигляді пластинчастого або волокнистого графіту. Сірий чавун характеризується високими ливарними властивостями (низька температура кристалізації, плинність у рідкому стані, мала усадка) і служить основним матеріалом для лиття.

Він широко застосовується в машинобудуванні для виливка станин верстатів і механізмів, поршнів, циліндрів. Крім вуглецю, сірий чавун завжди містить у собі інші елементи. Найважливіші з них це кремній і марганець. У більшості марок сірого чавуну зміст вуглецю лежить у межах 2,4-3,8%, кремнію 1-4% і марганцю до 1,4%. Ціна за тонну СЧ становить від 6000 до 15000 рублів залежно від регіону. Замінники: СЧ 25, СЧ 30, СЧ 35. 1.2 Визначення типу виробництва Визначаємо тип виробництва, залежно від габаритів, маси (ваги) і розміру річної програми випуску виробів, із цих даних необхідно встановити тип виробництва: Одиничне - визначається випуском деталей (продукції) у малій кількості. Серійне - виробництво характеризується обмеженим випуском продукції, але більшими серіями. Серійне виробництво підрозділяється на крупносерійне й дрібносерійне. Крупносерійне - відносно постійний випуск продукції більшими серіями, або виготовленням виробів, виробництво яких часто повторюється. По характері ближче інших до масового. При виборі технологічного встаткування спеціального й спеціалізованого, дорогого пристосування або допоміжного пристосування й інструмента необхідно робити розрахунок витрат і строків окупності, а також очікуваний економічний ефект від використання встаткування й технологічного оснащення. Дрібносерійне - широка номенклатура, великий розмір серії, рідка періодичність випуску. По характері близько до одиничного. Масове - характеризується випуском однієї й тієї ж продукції як правило тривалий час (роками). Відповідно до маси деталі 0,4 кг, і річній програмі 5000 шт. у рік, тип виробництва – середньо серійне. Таблиця 3 Визначення типу виробництва Маса деталі, кг. Тип виробництва Одиничне Дрібно серійне Середньо-Серійне Крупно серійне Масове &l ; 1,0 &l ; 10 10 - 2000 1500 - 100000 75000 - 200000 200000 1,0 - 2,5 &l ; 10 10 - 1000 1000 - 5000 50000 - 100000 100000 2,5 - 5,0 &l ; 10 10 - 500 500 - 35000 35000 - 75000 75000 5,0 - 10 &l ; 10 10 - 300 300 - 25000 25000 - 50000 50000 &g ; 10 &l ; 10 10 - 200 200 - 10000 10000 - 25000 25000 Відповідно до таблиці 3 тип виробництва середньо серійний. Серійне виробництво характеризується виготовленням обмеженої номенклатури деталей партіями, що повторюються через певні проміжки часу. Це дозволяє використовувати поряд з універсальним спеціальне устаткування. При проектуванні технологічних процесів передбачають порядок виконання й оснащення кожної операції. Для організації серійного виробництва характерні наступні риси. Цехи, як правило, мають у своїй сполуці предметно-предметно-замкнуті ділянки, устаткування на які розставляється по ходу типового технологічного процесу. У результаті виникають порівняно прості зв'язки між робітниками місцями й створюються передумови для організації прямоточного переміщення деталей у процесі їхнього виготовлення. Предметна спеціалізація ділянок робить доцільної обробку партії деталей паралельно на декількох верстатах, що виконують наступні один за одним операції. Як тільки на попередній операції закінчується обробка декількох перших деталей, вони передаються на наступну операцію до закінчення обробки всієї партії.

Таким чином, в умовах серійного виробництва стає можливої паралельно-послідовна організація виробничого процесу. Це його відмінна риса. Застосування тієї або іншої форми організації в умовах серійного виробництва залежить від трудомісткості й об'єму випуску закріплених за ділянкою виробів. Так, великі, трудомісткі деталі, виготовлені у великій кількості й мають подібний технологічний процес, закріплюють за одною ділянкою з організацією на ньому перемінно-потокового виробництва. Деталі середніх розмірів, багатоопераційні й менш трудомісткі поєднують у партії. Якщо запуск їх у виробництво регулярно повторюється, організуються ділянки групової обробки. Дрібні деталі, наприклад нормалізовані шпильки, болти, закріплюють за одною спеціалізованою ділянкою. У цьому випадку можлива організація прямоточного виробництва. Для підприємств серійного виробництва характерні значно менші, чим в одиничному, трудомісткість і собівартість виготовлення виробів. У серійному виробництві, у порівнянні з одиничним, вироби обробляються з меншими перервами, що знижує об'єми незавершеного виробництва. З погляду організації основним резервом росту продуктивності праці в серійному виробництві є впровадження методів потокового виробництва. Кількість деталей у партії ( , шт) для одночасного запуску визначається спрощеним способом по формулі: = , де - річна програма випуску; а - періодичність запуску в днях (рекомендується наступна періодичність запуску деталей: 3,6, 12,24 дні) 254 - кількість робочих днів у році. Розрахунок: = Розмір партії може бути скоректований з урахуванням зручності планування й організації виробництва. Із цією метою розмір партії приймають не менш змінного вироблення. Розділ 2. Аналіз вихідних даних 2.1 Аналіз робочого креслення деталі &quo ;Кришка підшипника&quo ; є тілом обертання, при експлуатації дана деталь випробовує постійні навантаження, деталь також випробовує коливальні навантаження (вібрація). Габаритні розміри деталі –145 мм, довжина 42 мм Всі фаски підріжуться під кутом 450. Деталі після виливки піддають обжигу, для зняття внутрішнім напруженні й вирівняти структуру металу. Основні технологічні завдання включають вимоги по забезпеченню: точності розмірів (циліндрична поверхня O60Н7, O100h6); паралельність торцевих поверхонь 0,01 мм; якості поверхневого шару (шорсткість циліндричної поверхні Ra = 1,6 напівтемного, внутрішнього діаметра Rа = 1,6 напівтемних, отвору Ra=6,3; для інших Rа = 6,3.10 напівтемних). Технологічний процес обробки даної деталі будується на основі типового технологічного процесу обробки деталі &quo ;Кришка&quo ; Основні етапи обробки чорнова обробка поверхонь; чистова обробка поверхонь оздоблювальні операції. Деталь технологічна, має невеликі габаритні розміри. Співвідношення розмірів деталі оптимально для застосування найбільш раціональних і економічно вигідних методів обробки. Розділ 3. Розробка технологічного процесу обробки деталі 3.1 Вибір вихідної заготівлі Метод лиття по виплавлюваних моделях, завдяки перевагам у порівнянні з іншими способами виготовлення виливків, одержав значне поширення в машинобудуванні й приладобудуванні.

А в действительности оно до них не доросло. Ему не понятны даже совсем несложные взаимоотношения наших мультяшных героев. Только после специальных занятий по развитию эмоциональной сферы, научившись различать какие-то оттенки человеческих чувств, ребенок начинает понимать содержание малышовых мультиков и с упоением их смотрит. А родители с удивлением смотрят на него. Но сколько людей под воздействием западной кинопродукции так и вырастут словно вытесанными из полена грубыми, примитивными существами, не способными к восприятию нормальных человеческих чувств! Особенно опасны новые технологии манипуляции сознанием для детей с тонкой психикой, повышенно чувствительных, эмоционально неустойчивых, возбудимых. Таких немало среди «кесарят», среди детей, родившихся с асфиксией или с родовыми травмами. Не способствует укреплению детской психики и стимуляция родов, и нервная обстановка, царящая сейчас во многих семьях, и многое-многое другое. Зачем нужна реклама девиантного поведения? Это часть идеологии современной западной цивилизации

1. Методические особенности комментированного обучения и применения поурочного балла при изучении трудных тем на уроках русского языка шестых классов

2. План урока геометрии. Тема: векторы в пространстве

3. План урока геометрии. Тема: Свойство медиан треугольника

4. Формы и методы предъявления задач на уроках физике на материале изучения темы "Изменение агрегатных состояний вещества"

5. План-конспект урока-семинара по русскому языку в 11 классе на тему: "Лингвистический анализ текста"

6. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови
7. Исследование возможности наполнения темы "Элементы II группы периодической системы Д.И. Менделеева" прикладным и экологическим содержанием посредством проведения интегрированных уроков
8. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"

9. Образовательно-развивающий урок по теме: виды насекомых

10. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

11. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

12. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

13. Прикладные аспекты темы "Скорость химической реакции и катализ" на уроках химии в средней школе

14. Реализация вариативного подхода при изучении темы "Соли аммония" на уроках химии

15. Урок истории в средней школе на тему: "Внешняя политика России в конце XIX — начале ХХ века

16. Урок истории на тему "Революция отступает. Российский парламент"

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Урок КВН на тему: Занимательное материаловедение

18. Урок-роздум на тему "В. Сухомлинський "Красиві слова і красиве діло"

19. Урок креативного типу, заснований на методі евристичних питань з теми "Контрольно-вимірювальні прилади"

20. Сообщение на тему: Суксцессия

21. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

22. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"
23. Зачетные темы по английскому языку для школы
24. Темы для экзамена по Английскому

25. Нетрадиционные формы урока

26. Темы для экзамена в Финансовой академии, 1 курс

27. Использование видео на уроках английского языка

28. Рецензия на программу "Тема" - "журналистская этика"

29. Тема "Революции" в Творчестве Блока

30. Тема поэта и поэзии у А.С. Пушкина

31. Тема любви в повести И.С.Тургенева "Ася"

32. Тема Родины в лирике А.А.Блока

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

33. Сравнительная характеристика художественного воплощения темы "морского путешествия" в романах "Робинзон Крузо" и "Путешествие Гулливера"

34. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

35. Тема свободы в лирике Пушкина

36. Стихи Р.Киплинга - герои, темы, стиль

37. Тема Родины в творчестве А. Блока

38. Тема деревни в произведениях "Пелагея" Ф.А. Абрамова и "Знак беды" В.В. Быкова
39. Тема любви и дружбы в лирике Пушкина
40. Тема Родины в творчестве А. Ахматовой

41. Тема Родины в творчестве С.А.Есенина

42. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

43. Тема любви в романе Булгакова "Мастер и Маргарита"

44. Тема города в комедии "Ревизор" и поэме "Мертвые души" Н.В.Гоголя

45. «… и в мой жестокий век восславил я свободу…» тема вольности в произведениях А. С. Пушкина

46. Тема судьбы в "Старшей Эдде"

47. Тема бала в русской классической литературе

48. Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина

Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники

49. Тема любви в лирике Маяковского

50. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

51. Все темы (информатика) за 3-й семестр в СТЖДТ

52. Вопросы на тему "Windows, Excel & Word" с тестами, иллюстрациями и пояснениями

53. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

54. Описание экзам препаратов, конспекты тем, + экзам тест по пат анатомии
55. План урока по психологии
56. Моделирование учебного процесса на примере темы "Издержки производства"

57. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

58. Обобщающее повторение по геометрии /на примере темы "Четырехугольник"/

59. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

60. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе

61. Урок в современной школе

62. Планы уроков английского языка

63. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

64. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

65. Формирование экологических понятий на уроках русского языка

66. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

67. Активизация познавательного интереса на уроках биологии

68. Пословицы и поговорки на уроках английского языка

69. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

70. Активные формы работ на уроках математики
71. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе
72. Нетрадиционные формы урока

73. Формирование коммуникативной компетентности подростков (на материале уроков иностранного языка)

74. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

75. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

76. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

77. Современный газетный заголовок. Работа с заголовком на уроках русского языка в школе

78. Использование художественной литературы на уроках истории и во внеклассной работе

79. Организационно-педагогические условия реализации эвристического обучения на уроках математики

80. Формирование художественно-графических умений у учащихся 5 классов на уроках технологии при изучении раздела "Конструирование и моделирование швейных изделий"

Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40
Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Методика преподавания природоведения на тему "Звери"

82. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

83. Развитие творческих способностей на уроках технологии

84. Фашизм: исторические корни и уроки

85. Разработка метода формирования маршрутных матриц однородной замкнутой экспонециальной сети массового обслуживания

86. Психолого-педагогическая помощь трудным подросткам на уроках музыки и внеклассных занятий
87. Богоматерь Донская /ГТГ/ Интерпретация темы Богоматери Елеусы (Доклад)
88. Программа прикладного социологического исследования на тему: "Изучение мнения потенциальных и реальных пользователей всемирной компьютерной сети Internet о проблемах ее существования и развития в Москве"

89. Проект социологического иследования на тему "Изменение отношения жителей Москвы к работе милиции в 1990 - 2000 гг."

90. Подборка пословиц на Философские темы

91. Основные разделы бизнес-плана, калькуляция темы и расчет цены программного продукта, технико-экономическое обоснование с расчетом экономической эффективности разработки

92. Шпаргалки к госэкзамену по теме "Экономическая теория, финансы и кредит"

93. Вводная тема по истории Казахстана

94. Уроки родиноведения в школе и техническом вузе

95. Уроки смутного времени

96. Тема судьбы в письмах М. М. Сперанского к дочери из Сибири

Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Тема предателя или героя. Борхес Хорхе Луис

98. Лермонтовская тема в романе Гончарова "Обрыв"

99. Уроки Александра Михайловича Евлахова

100. Богоматерь Донская (ГТГ) Интерпретация темы Богоматери Елеусы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.