Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Іcторiя розвитку економiчних теорiй, та становлення рiзних наукових шкіл

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство освіти і науки України ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра економічної теорії Реферат на тему: «Іcторiя розвитку економічних теорій , та становлення різних наукових шкіл » Виконав: ст.гр.УПЕ 06-2 Пузирей В.М. Перевірила: Кошулаб Н.В. 2007 План Вступ 1.Економiка стародавнього свiту 2. Економічна думка Середньовіччя 3. Меркантилізм 4.Розвиток економiчноi теорii в XVII-XIX ст Висновки Використана лiтература Вступ Темою дослідження реферату, є історія розвитку економічних теорій , та становлення різних наукових шкіл. У процесі аналізу буде розглянуто такі світові економічні теорії:неокласична,монетарна, кейнсiанство, марксизм, розглянуто праці титанів економічних досліджень Адама Сміта, Давiда Рікардо,Адама Маршала,Франсуа Кене. Iсторiя розвитку економіки – це історія розвитку самого “cуcпiльства”. Знати iсторiю дуже важливо, адже минуле тicно пов’язане з майбутнім, пояснює його. Минуле - як грунт, майбутнє, наче дерево, що проростає з нього. Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгадавши таємниці економічних процесів, спробувати управляти ними. Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії. Ця тема, е дуже актуальною у наш час, адже з економічними процесами ми “зiштовхуемося” повсякчасно кожна свідома людина повинна хоча б трішки знати про рiзнi економічні думки на одні i теж економічні процеси. Але не кожна економічна думка розвивається у систему поглядів і стає економічним ученням. Ні в рабовласницькому, ні у феодальному суспільстві ще не існувало стрункої системи економічних поглядів на економічні процеси. Вона складається поступово в процесі історичного розвитку суспільства. Вивчаючи історію розвитку різних економічних думок, ми тим самим дослiджуем стан економіки у рiзнi періоди часу. Саме аналізуючи економічні процеси певного історичного періоду, ми дiзнаемося про рівень розвитку самого суспільства. Головною метою даного реферату є дослідження еволюції аналізу різних економічних процесів , різних пояснень до одних i тих же процесів, явищ, різними вченими. 1.Економiчна думка Стародавнього світу Економічна думка стародавнього світу відображає риси соціально-економічного та політичного розвитку суспільства того часу. Деякі з них були суспільствами азіатського способу виробництва (стародавній Схід), а інші – античного способу виробництва (Греція, Рим). Відмінності між ними обумовили особливості їх економічної думки. Одні з перших відомих нам пам’яток економічної думки можна віднести до літератури стародавнього Єгипту; в них знайшли своє відображення питання організації та управління державним господарством, а також уявлення стародавніх єгиптян про власність, рабство, товарно-грошові відносини. Одним з найдавніших центрів людської цивілізації була Месопотамія (Дворіччя або Міжріччя). На відміну від стародавнього Єгипту в державах цього регіону порівняно швидко розвивалася приватна власність та товарно-грошові відносини.

В результаті посилилося розшарування суспільства. Держава намагалася за допомогою господарства регулювати економічну діяльність населення та регламентувати приватноправові відносини. Відомою пам’яткою економічної думки 18ст. до н.е. є знаки старовавилонського царя Хаммурапі. Основна мета цих законів – всебічне зміцнення економічної влади держави. Закони містять 282 статті, в числі яких є присвячені питанням охорони власності вавилонських громадян; питання оренди, найму, лихварства. Економічна думка Індії. Економічна думка стародавньої Індії була обплутана релігійною оболонкою. При цьому економічні проблеми як такі соціально не досліджувалися. Вони розглядалися в давньоіндійській літературі у зв’язку зі спробами вирішення соціальних та політичних питань. Писемними джерелами середини І тисячоліття до н.е. є переважно твори буддизму та іудаїзму (брахманізму). Вони дають уявлення про соціальну структуру суспільства і містять матеріал, що характеризує специфіку сприйняття окремих економічних категорій, зокрема власності (майна). Буддійське вчення проповідує відмову від власності як необхідну умову досягнення кінцевого спасіння (нірвани). Велика кількість творів брахманізму ґрунтується на концепції трьох цілей життя людини: релігія обов’язку, релігія матеріальної вигоди, релігія чуттєвої любові. Економічна думка Стародавнього Китаю. Економічна думка Стародавнього Китаю виникла та розвивалася у рамках філософських та політичних вчень; основними напрямами суспільної думки Китаю були – конфуціанство, легізм, даосизм, моїзм, які сформувалися у 4 – 3 ст. до н.е. Протягом століть між цими напрямками велася полеміка про економічний лад суспільства, общину, міру втручання держави в економіку та методи управління нею. Провідною течією було конфуціанство. З часом воно перетворилось у державну ідеологію і мало величезний вплив на суспільно-економічний та політичний розвиток Китаю протягом приблизно 2 тисячі років. В античній літературі економічна думка старого світу виражена в найрозвиненішому вигляді. Джерелами, які дають уявлення про економічну думку античності є законодавство держав, публічні виступи і твори філософів, політиків, поетів та інш. Висловлення античних авторів хоча й не являють собою цілісної системи поглядів, але є спробою теоретичне осмислення та узагальнення хронологічних для цієї добу економічних процесів та явищ. Основні ідеї, що містяться у творах грецьких мислителів – Ксенофонта, Платона, Аристотеля увійшли до скарбниці економічної спадщини людства. У цілому економічна думка Стародавньої Греції розвивалася спочатку в умовах розкладання общини і виникнення рабства, а згодом у період його розвитку та кризи. Тому в центрі уваги давньогрецьких мислителів перебували проблеми рабовласництва, які розглядалися, виходячи з соціально-політичної та економічної ситуації того часу. Ці ж обставини зумовили переважання у них натурально-господарського періоду до економічних питань. Разом з тим поглиблення суспільного поділу праці, зростання ремесла та торгівлі обумовили необхідність спеціального дослідження переваг натурального і товарного господарства, різних сторін товарно-грошових відносин.

Давньогрецькі автори зробили спробу наукового дослідження таких економічних процесів і явищ, як поділ праці, товар, гроші та інші; виявити закони господарського життя. В період 8ст. до н.е. – 5ст. н.е., припадає розквіт могутності стародавнього Риму пов’язаний зі зміцненням і вищою мірою розвитку античного способу виробництва, при якому основними відносинами були відносини рабовласників та рабів, зрозуміло, що центральне місце серед соціально-економічних проблем давнього Риму займали проблеми рабства і аграрні проблеми. Особлива увага приділялася питанням раціональної організації рабовласницького господарства (латифундій). Саме ці проблеми насамперед знайшли відображення в законах, аграрних проектах, спеціальних творах давньоримських авторів. Найбільш відомими були – Катон (старший), брати Гракхи (Тіберій і Гай), Варрон, Колумелла. Економічні ідеї цього періоду знайшли відображення у вченні раннього християнства, яке виникає у Римській імперії у І ст. нашої ери. Важливим досягненням античної економічної думки є розробка основ натурального і елементів товарного господарства. В центрі римської економічної думки були питання організації рабовласницького господарства і управління ним. У тлумаченні рабства економічна думка античного світу пройшла складний шлях від визначення та до економіки доби Середньовіччя (5 – 17 ст.), що була переважно аграрною, панувало натуральне господарство. Економічне мислення середньовічної людини мало теологічний характер. 2. Економічна думка Середньовіччя Економічна думка ще не відокремилася в самостійну галузь знання. Цей процес розпочався лише в період пізнього Середньовіччя (16 – 17 ст.). Для економічної думки властивий “практицизм”. Численні трактати містять конкретні господарчі поради, різноманітні практичні рекомендації, але в той же час вони містять мало теоретичних узагальнень і спроб аналізу економічних процесів та явищ. Тобто у добу раннього та класичного Середньовіччя ще не з’явилося якихось теоретичних творів з економічних питань. Основними джерелами економічної думки є юридичні і церковні пам’ятки. Економічні уявлення народних мас знайшли відображення в різних єресях та економічних вимогах селянських повстань. Особливість економічної думки середньовічного сходу полягала в тому, що вона продовжувала приділяти увагу тим самим проблемам, що й в давні часи: питання управління країною сільське господарство як основна галузь економіки торгівлі і ремесла, як допоміжних. Великий вплив спричинив іслам. 3. Меркантилізм В період розпаду феодалізму, коли в його надрах виникають передумови капіталістичного ладу, в епоху первісного нагромадження капіталу, коли провідною формою капіталу був торгівельний капітал створюється І-ша система економічних поглядів – МЕРКАНТИЛІЗМ. Переважною сферою діяльності у той час (XV-XVIст.) була сфера обігу; (саме від італійського слова merca e – торговець, купець походить термін). під терміном М. відома економічна політика феодально-абсолютиської держави епохи первісного нагромадження капіталу, яка відображала інтереси торгової буржуазії.

У гостросюжетних колзях цих творв читач, безперечно, впзна реальн життв ситуац, що дода повстям особливо художньо переконливост. Под фантастичного твору «Довгий шлях у лабринт» розгортаються у вигадливому химерному свт, де герой мусить робити свй вибр мж добром  злом. ___________________ Умарбеков У. Р. Джура. Далека пустеля. В двух повестях рассказывается о становлении советской власти на узбекской земле, об интереснейших человеческих судьбах. ___________________ Ячейкн Ю. Всесвтн походеньки каптана Небрехи Книга вдомого укранського письменника-гумориста розповда про карколомн фантастичн пригоди каптана Небрехи та його врного штурмана Азимута. ___________________ ППФ 88 Пригоди, подорож, фантастика тематичне коло творв, як ввйшли до нового випуску традицйного збрника. Його автори переважно молод укранськ лтератори, а також вдом зарубжн письменники. 1989 Росоховатський ¶. Останнй сигнал ¶мя автора книги добре вдоме любителям науково фантастики як у нашй кран, так  за  межами

1. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

2. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

3. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

4. Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп

5. Започаткування та становлення митної справи

6. Історія виникнення та становлення Кельменців
7. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
8. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

9. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

10. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

11. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч

12. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

13. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

14. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

15. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

16. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы
Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

17. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

18. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

19. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

20. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

21. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

22. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
23. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур
24. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

25. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

26. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

27. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

28. Походження та основні етапи розвитку письма

29. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

30. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

31. Соцiально-економiчний розвиток СРСР та УРСР

32. Становлення державності та законодавства у ранньофеодальній слов`янській державі

Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла
Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном
Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

34. Українська культура: становлення та розвиток

35. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

36. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

37. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

38. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії
39. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку
40. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

41. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

42. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

43. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

44. Кризове явище функціонування та розвитку організації

45. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

46. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

47. Науковий аналіз педагогічного випадку, ситуації, конфлікту, що стався у ЗОШ та ВНЗ

48. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок
Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

50. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

51. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

52. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

53. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

54. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика
55. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку
56. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

57. Історичні передумови становлення екскурсійної та туристської діяльності

58. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

59. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

60. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

61. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

62. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

63. Становлення та розвиток податкової служби України

64. Форми грошей та еволюція їх розвитку

Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

65. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

66. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

67. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

68. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

69. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

70. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні
71. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві
72. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

73. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

74. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

75. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

76. Становление системы социальной защиты государственных служащих

77. Цивільний та арбітражний процес

78. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

79. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР

80. Становление правового государства в Республике Казахстан

Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие

81. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

82. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

83. Становление категории залога в англ. языке

84. Особенности становления и эволюции мирового и отечественного дизайна

85. Становление культуры России

86. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
87. Становление Афинского полиса
88. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

89. Становление Великой Руси

90. Становление феодального государства во Франции

91. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

92. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах

93. Становление династии Романовых

94. Становление и современное состояние криминологии. Основные этапы ее развития

95. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

96. Социальное воспитание в процессе становления личности

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Роль немецких государственных органов в становлении и развитии советского коллаборационизма

98. Политические партии: сущность, становление, современное состояние

99. Полная история танков мира


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.