Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Вияв неореалістичних та неоромантичних рис у творах В. Винниченка

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

УДК : 821. 161. 2 В – 3. 091 ВИЯВ НЕОРЕАЛІСТИЧНИХ ТА НЕОРОМАНТИЧНИХ РИС У ТВОРАХ В.ВИННИЧЕНКА ( « БІЛЯ МАШИНИ » І « РАБ КРАСИ ») Рассихіна А.О., студент Запорізький державний університет В статті розглядається проблема впливу неореалізму та неоромантизму на малу прозу В.Винниченка. В творах “Раб краси” і “Біля машини” аналізуються такі модерністські особливості як конфлікт індивіда і середовища, роздвоєєня особистості, символізм в творах. Ключові слова: модернізм, неоромантизм, неореалізм, В.Винниченко. Рассыхина А.А.ВЫРАЖЕНИЕ НЕОРЕАЛИСТИЧЕСКИХ И НЕОРОМАНТИЧЕСКИХ ЧЕРТ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.ВИННИЧЕНКА ( «ВОЗЛЕ МАШИНЫ» И «РАБ КРАСОТЫ»)/Запорожский государственный университет, Украина В статье рассматривается проблема влияния неореализма и неоромантизма на малую прозу В.Винниченка. В произведениях “Раб красоты” и “Возле машины” аннализируются такие модернистские особенности как конфликт индивида и среды, раздвоение личности, символизм в произведениях. Ключевые слова: модернизм, неоромантизм, неореализм, В.Винниченко.Rassikhi a A. A. HE DE EC IO OF EWREALIS IC A D EWROMA IS IC PECULARI IES I HE WRI I GS OF V,VY YCHE KO (“ EAR HE MACHI E” A D “ HE SLAVE OF HE BEAU Y”) /Zaporizhzhya S a e U iversi y , Ukrai I he ar icle i ’s co sidered he problem of i flue ce of ewrealism a d ewroma icism o a shor prosaic wri i gs of V.Vy yche ko.I he works “Slave of beau y” a d “ ear he machi e” such moder paculiari ies as co flik be wee i dividual a d socie y, fifurca io of perso , symbolism i works are a alised. Key words: moder ism, ewrealism, ewroma icism, V.Vy yche ko.Мала проза В.Винниченка в сучасному літературознавстві вивчена не в повному обсязі. Деякі твори пройшли поза увагою дослідників, і тому більш глибоке дослідження певних творів є багато в чому перспективним. Жанр малої прози в творчості письменника досліджували такі літературознавці: В.Гуменюк, І.Дзеверін, Т.Денисюк, В.Панченко, С.Погорілий, та інші . Завданням нашої статті є визначення впливу модерністських течій неореалізму і неоромантизму на твори В.Винниченка “Біля машини” та “Раб краси”. За літературознавчим словником-довідником, неореалізм – це “стильова течія в українській літературі Поставши на ґрунті класичного реалізму, але не сприйнявши лінійно містичного принципу “зображення життя у формах життя”, неореалісти визначали свій концептуальний принцип між документальною достовірністю, філософсько-аналітичним заглибленням у дійсність та ліричною стихією; подеколи промовиста деталь для них значила більш, ніж розгорнутий за всіма правилами реалістичного письма сюжет”. В.Панченко, аналізуючи ранній доробок письменника, зазначає: “Творчість В.Винниченка розвивалась переважно в річищі реалізму. Однак слід мати на увазі, що й сам цей напрям на початку XXст. набув нових рис Відбувалось це за рахунок іманентного засвоєння здобутків інших напрямів (відтворення життя у формах самого життя доповнилося художньою умовністю, притчевістю, елементами фантастики )” .

Таким чином, автор підкреслює неореалістичне спрямування творів В.Винниченка періоду 1902-1920 рр. Так, у нарисі “Біля машини” (1902р.) зображено сутичку робітників і наймачів, яка призводить до нестійкої перемоги перших. Твір розпочинається картиною польових робіт (жнив). Характерними рисами твору є соціальна достовірність, зосередження уваги автора на соціально-психологічному аспекті. Людина виступає вже не як аморфна бездіяльна істота - вона опиняється у вирі подій. У центрі уваги – конфлікт між молодим селянином Карпом і сільським економом паном Гудзинським ( Ґудзиком, як його зневажливо називають селяни ) . Карпо підіймає робітників на бунт проти економа - хитрої, жадібної людини. Певним чинником, що призводить до рішучих дій Карпа, є особиста образа: парубок закоханий у Химу, яка більш прихильна до Ґудзика. Отже в нарисі поєднуються соціальний і побутовий аспекти, що визначають проблематику твору. Серед головних проблем такі: соціальні протиріччя й нерівність на селі, проблема особистості й громади, нерозділене кохання тощо. Треба зважити на таку деталь , як багатоаспектне зображення негативного персонажа. Таким персонажем виступає Ґудзик. Його образ повно опрацьовується автором: від подачі психологічного портрету , до розробки індивідуалізованих рис характеру. Звертаючись до прийому характеристики образу через зовнішній вигляд, В.Винниченко різнопланово змальовує людину (вихідця із села), що всіма силами намагається уподобитися багатіям: “На йому черкасиновий, стальової масті піджачок, високі ковнірчики з червоним гальштучком і риженькі штанці в чоботи. На голові ярусний, синій картуз із ремінцем, на руці довгий, зложений удвоє нагай” . Як бачимо, вже така деталь, як одяг, характеризує образ: різнобарвність – відсутність смаку, а нагай – здатність і потреба керувати силою над людьми, що виявляє в економові егоцентричну особистість. Також подається його ставлення до створення сім'ї: наречена Ґудзика, дочка заможного чоловіка, - негарна, досить таки немолода дівчина. Лише заради грошей він ладен оженитися на ній. Треба зазначити, що головним засобом характеристики цього образу є передача думок, переживань тощо. Ображений на селян економ міркує про помсту: “Добре, добре! Заспіваєте ви у мене не так ! Я вам заспіваю. Що то ви заспіваєте, як за грішми прийдете !.”. І далі: “І він виразно собі уявляє, як у суботу прийдуть “вони” за рощотом, а він нахилить голову набік і, ніби, жалкуючи дуже, сумно одповість їм: “Біда хлопці ! Не прислав пан грошей, візьмете вже, мабуть, у ту суботу ”. Але не зважаючи на такі сподівання економа, бунт на чолі з Карпом отримує перемогу. Отже, селянство виступає суцільною масою: рішучою, сильною, дієвою Таким чином, головною ідеєю твору є показ протесту проти зневажливого ставлення наймачів до селян. Треба підкреслити, що така позиція автора вказує на модерністське звучання твору, адже саме неореалісти найбільше підносили функцію письменника, який мав бути “рупором” народних мас. Цей факт певним чином висвітлений в уже згадуваній статті В.П

анченка. Дослідник стверджує, що В.Винниченка вабила не стільки самореалізація через творчість, скільки суспільний ефект слова, можливість його впливу на суспільство, і свій обов'язок художника він вбачав у тому, щоб виносити на обговорення суспільства злободенну проблематику і тим самим виконувати “провокативну місію” . У статті “Слово про В.Винниченка” цього ж дослідника тематика творів 1902-1905 рр. пояснюється соціальними збуреннями в суспільстві: “Все хитко, все на грані соціального вибуху, і Винниченко – художник фіксує цю хисткість, мінливість настроїв революційно збуджених мас” . Цей “соціальний вибух” спрогнозований письменником від початку нарису “Біля машини». Економ Гудзинський починає розуміти, що найманці “ненавидять його, що покірливість ся до часу, до години, знає, що погано буде йому, як і він попадеться ” . Підтвердженням цих слів є відповідь Андрона, товариша Карпа, наймачу: “Слухайте, пане економ Думаєте, що й довіку мужик дурний буде? Чекайте трохи !.Іроди ! Мироїди!”. Отже, заглиблення у внутрішній світ персонажів, розкриття соціальних протиріч, зображення ліричного почуття – кохання (Карпо і Хима) - всі ці особливості вказують на неореалістичне спрямування твору В.Винниченка “Біля машини”. Провідною ж ідеєю новели “Раб краси” є протиріччя в суб'єктивному сприйнятті дійсності конкретного індивіда. Центральний персонаж – Василь, приїхавши на заробітки в місто, закохується в молоду дівчину Катрю. Але почуття не витримує абсолютної духовної самотності парубка. Можна стверджувати, що фінал твору є психологічно вмотивованим: зачувши звуки музики, яка є єдиною розрадою хлопця, Василь втікає. Треба зазначити, що твір наскрізь пронизує символічна деталь ( символізм ) . Його зміст розкривається поступово. Відомий психолог К.Г.Юнг, пояснюючи поняття символізму, пише про те, що символ не вміщує і не пояснює собою який – небудь зміст, а лише вказує на підтекст . Таким чином, глибинний зміст створює символічне оформлення модерністського твору. Символічний зміст новели “Раб краси” В.Винниченка розкривається через портретну характеристику, описи, колористику тощо. Характерними в цьому плані є описи й портрети. Починається новела з портретної характеристики Василя і його дядька Софрона: “Софрон був невеличкий на зріст, жовтий і зморщений, як зів'яла груша, а Василь парубок був несміливий, дуже блідий на виду, соромливий і якийсь чудний” . Як бачимо, кожне слово вказує на певну деталь: жовтий колір обличчя Софрона– важка праця і тяжке життя, в чомусь нетрадиційне порівняння ( “як зів'яла груша” ) вказує на те, що людина позбавлена всілякої життєвої сили. Поряд із жовтою, широко вживана сіра фарба. Люди на заробітках – “сірі, потомлені”, над містом завжди стоїть “сіре сяйво”. Домінування сірого кольору підкреслює думку про те, що в місті заробітчани не живуть, а животіють Всі їх болі і страждання віддзеркалюються в очах. В енциклопедії символів Дж. Купера око розуміється таким чином: “ з одного боку, це містичне світло, прозріння, знання, розум, захист, стабільність і цілеспрямованість, але з іншого – обмеження того, що сприймається зором” .А

Володимир Кирилович у ті, без сумніву переламні дні, робить значно детальніші записи до щоденника, начебто шукаючи додаткові аргументи для рішення, яке поволі визріває. І аргументи ці не дріб'язкові, силоміць притягнуті «за вуха» для самовиправдання, а глибоке, справді філософське осмислення історичного моменту, що переживався, теоретичні узагальнення тенденцій світового революційного процесу, наукові прогнозування перспектив соціалізму. На тлі гучних оптимістичних торжеств, які супроводжували другий конгрес Комінтерну, що саме в ті дні проходив у Москві, В. Винниченко дедалі більшу увагу концентрує на тих негараздах, які має радянський лад, той життєвий уклад, який формувався більшовиками. Иого, соціаліста з багаторічним революційним стажем вражала розбіжність, розрив, виростаюча на очах прірва між декларованими комуністичними ідеалами і гнітючою реальністю. Він не міг з морально-етичних міркувань змиритись з багатьма неподобствами, що виявились за перші три роки радянської влади, з обуренням спостерігав за народженням соціалістичних бюрократів, процвітанням хамства, намагався з'ясувати для себе — чи варті такої крові, таких жертв ті зміни, які зовсім не покращили становища трудящих, а, здається, лише ускладнили, погіршили його. «Радянської влади, влади совєтів по суті немає, - наголошує Володимир Кирилович, — є влада бюрократів, окремих одиниць, які спираються переважно на фізичну силу військових і адміністративних апаратів

1. "Золотий вік" російської літератури. Романтизм, реалізм

2. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

3. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

4. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

5. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

6. Постмодернізм та українська історична наука
7. Владимир Винниченко
8. Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.

9. Зміст і еволюція поняття мотивації

10. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

11. Виховання учнів у науковій літературі

12. Реклама в ЗМІ

13. Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі

14. Американський неолібералізм. Монетаризм

15. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

16. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие

17. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

18. Соціальні проблеми у ЗМІ

19. “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі

20. Гуманізм у відносинах між людьми

21. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

22. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме
23. Література епохи Просвітництва, її представники
24. Антропоморфізм в естетиці

25. Кредитний механізм в комерційних банках

26. Механізм реалізації форфейтингу

27. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

28. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

29. Економічний зміст лізингу

30. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

31. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини

32. Вплив мобільного телефону на організм людини

Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные

33. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

34. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

35. Роль та вміст води в організмі

36. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

37. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

38. Екологічний зміст процесу антропогенезу
39. Життєві форми організмів
40. Порядок калькулювання повних і змінних витрат

41. Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

42. Аналіз доктринальних змін японської правової системи

43. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

44. Механізм правового регулювання

45. Новели посвідчення правочинів зі змінами 09.01.09

46. Поняття, предмет та зміст господарського договору

47. Поняття, сутність і зміст права

48. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів

Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские

49. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

50. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

51. Видавництво художньої літератури в Радянському Союзі в 20-90-х роках

52. Культурна проблематика на регіональних ЗМІ

53. Проблеми у ЗМІ

54. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах
55. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту
56. Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала

57. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

58. Білінгвізм. Моўная інтэрферэнцыя

59. Інтеграли зі змінними границями

60. Механізм обслуговування системних викликів

61. Гра "Змійка" - опис програми

62. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

63. Жовтень 1917 року в сучасній літературі

64. Зміни в системі місцевого самоврядування, внесені реформою Катерини II

Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки

65. Питання Одеського порто-франко в історичній літературі 1920-х - середини 1930-х pp.

66. Соціалізм в історії України

67. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

68. Володимир Винниченко – видатний діяч української Центральної Ради

69. Перевірка закону Ома при аналізі послідовних кіл змінного струму

70. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства
71. Проект ковбасного цеху продуктивністю 6,8 тонн за зміну
72. Давньоєгипетська література і наука

73. Модернізм. Основні течії першої половини XX століття

74. "Історія русів" - яскравий твір барокової літератури

75. В інтерпретації малої прози Володимира Винниченка "Злиття горизонтів"

76. Вивчення давньої літератури в школі на прикладі твору "Слово о полку Ігореві"

77. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

78. Головні теми жіночої західноукраїнської літератури 30-х років ХХ сторіччя

79. Дитяча література Німеччини другої половини XIX – XX ст

80. Дуалізм давніх релігій та демонічні персонажі в романі М.А. Булгакова "Майстер і Маргарита"

Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты

81. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

82. Неоромантизм української літератури

83. Образ Г.С. Сковороди в українській літературі

84. Проблема перекладу в зарубіжній літературі

85. Психологізм у п’єсі Теннессі Уільямса "Трамвай "Бажання"

86. Роль предмета в художній літературі
87. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття
88. Символізм як мистецький напрямок

89. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

90. Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу

91. Українська література 19 століття

92. Экзістэнцыялізм

93. Література Австралії

94. Література сентименталізму. Творчість Стерна

95. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

96. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели

97. Конфлікти і характери у драматургії В. Винниченка

98. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

99. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

100. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.