Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Валютний ризик в діяльності банківської системи

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Валютний ризик в діяльності банківської системи Доповідь на студентську конференцію виконав: ст. гр. ФК-21 Стефанюк Д.В. Міністерство Освіти України Луцький Державний Технічний Університет Луцьк 2000 Вступ Ризик - це характерна ознака діяльності будь-якого виробника, у тому числі банку, що відбиває можливі несприятливі наслідки у випадку неуспіху. Ризик виражається можливістю одержання таких небажаних результатів, як втрата прибутку або виникнення збитків. До ризику схильні практично усі види банківських операцій. Аналізуючи ризики комерційних банків на сучасному етапі, потрібно враховувати: -- кризовий стан економіки перехідного періоду, що виражається не тільки падінням виробництва, фінансовою нестійкістю багатьох організацій, але і знищенням ряду господарських зв'язків; політичною нестійкістю; -- незавершеність формування банківської системи; -- відсутність або недосконалість деяких основних законодавчих актів, невідповідність між правовою базою і реально існуючою ситуацією; -- інфляцію, що переходить у гіперінфляцію та ін. Ризики виникають у зв'язку з рухом фінансових потоків і виявляються на ринках фінансових ресурсів в основному у вигляді процентних, валютних, кредитних, комерційних, інвестиційних ризиків. Поняття валютного ризику Валютні ризики є частиною комерційних ризиків, до яких схильні учасники міжнародних економічних відносин. Валютний ризик - це ризик втрат при купівлі-продажі іноземної валюти за різними курсами. Даний ризик, або ризик курсових втрат, пов'язаний з інтернаціоналізацією ринку банківських операцій, створенням транснаціональних (спільних) підприємств та банківських організацій і диверсифікацією їхньої діяльності, і являє собою можливість грошових втрат у результаті коливань валютних курсів. При цьому зміна курсів валют по відношенню один до одного відбувається в силу численних чинників, наприклад : у зв'язку зі зміною внутрішньої вартості валют, постійним переливом грошових потоків із країни в країну, спекуляцією і т.д. Ключовим чинником, що характеризує будь-яку валюту є ступінь довіри до валюти резидентів і нерезидентів. Довіра до валюти - складний багатофакторний критерій, що складається із кількох показників, наприклад: показник довіри до політичного режиму, ступеня відкритості країни, лібералізації економіки і режиму обмінного курсу, експортно-імпортного балансу країни, базових макроекономічних показників і віри інвесторів у стабільність розвитку країни в майбутньому. На сьогоднішній день у світовій практиці існує кілька типів режимів валютних курсів в залежності від специфіки кожної конкретної країни. Тип валютної системи можна умовно визначити за деяких характеристиками : 1) Тип країни з закритим ринком має такі характеристики : тенденцію до закритості економіки й економічної інформації, жорсткі обмеження для інвесторів і експортно-імпортних операцій, переважно державну форму економіки, директивну форму визначення режиму валютного курсу. Курс валюти такої країни непередбачуваний, інвестори й імпортери звичайно намагаються уникати угод в такій валюті, реальні розрахунки по товарообігу проводяться у валюті третіх країн.

Ринок подібних валют звичайно дуже вузький (або взагалі не існує). 2) Країни з пріоритетом фіксованого курсу при значному економічному потенціалі. Звичайно курси валют таких країн жорстко фіксовані стосовно «авторитетної» валюти і є підходящими для здійснення експортно-імпортних операцій і інвестицій. Макроекономічні показники звичайно не впливають або дуже слабо впливають на курс національної валюти таких країн. 3) Існує також дуже широке коло країн із порівняно вільною але не стабільною економікою, курс валют таких країн важко прогнозований і може залежати від випадкових чинників: політичної нестабільності, непередбаченої економічної політики уряду, міжнародної неконкурентноздатності, інфляційне фінансування дефіциту держбюджету, недостатності рівня валютних резервів у тому числі і від макроекономічних показників. Інвестування в подібну валюту звичайно ризикований захід і імпортери схильні використовувати валюту третіх країн у розрахунках по товарообігу з такими країнами. 4) Країни зі стабільною економікою, що дотримуються пріоритету вільного плавання курсу національної валюти. Найважливіша характеристика таких країн: розвита ринкова економіка, економічний добробут, прогнозована політика уряду, жорсткий контроль грошової маси, процентних ставок і інфляції в країні. Інвестиції в дані валюти менш рисковані, експортно-імпортні операції відбуваються з використанням саме цих валют. Курс валют активно реагує на зміну макроекономічних показників економіки у таких країнах. Валютний ринок завжди характеризується своєю нестійкістю і непередбаченістю. Це пояснюється надзвичайно швидкою реакцією учасників валютного ринку на політичні й економічні зміни у світі, а також значною мірою може бути пов'язане зі спекуляціями. Валютний ризик - це ризик втрат, обумовлений несприятливою зміною курсів іноземних валют у ході здійснення угод по їхній купівлі-продажу. Валютні операції підрозділяють на «касові» і «термінові». Ринок касових операцій потребує оплати на протязі двох робочих днів із дня виконання контракту, тому невиконання зобов'язань менш ймовірне. До таких угод відносять овернайт. До термінових угод належать: форвард, ф’ючерси, опціони. Ризик несплати по термінових валютних операціях залежить від кредитоспроможності інвестора і терміну контракту. Чим більший цей термін, тим вища можливість зміни курсу і несплати. Зміст термінових видів угод такий: 1) Форвард. Форвардною угодою називається така угода, при якій курс встановлюється в даний час, а обмін валютами відбувається в майбутньому. Якщо є реальна можливість виникнення валютного ризику в майбутньому, він покривається форвардной угодою. Банк займає форвардную позицію у випадку, якщо клієнт продає або купує іноземну валюту по форварду, тобто з обміном валют на майбутню зафіксовану дату, а також, якщо сам банк продає або купує іноземну валюту по форварду з метою отримання прибутку. Проте тут є присутнім ризик зміни цін, що може призвести до збитків банку. 2) Опціонні операції. Опціон - це угода між покупцем і продавцем, що надає покупцю право - але не зобов'язання - купувати валюту в продавця опціону або ж продавати її.

Опціон є одним із варіантів повного покриття валютних ризиків. Його можна використовувати як страховку, використовуючи при несприятливих змінах курсу. У порівнянні з форвардом, опціон дає кращий захист від можливих ризиків, тому що покупець опціону лишає за собою право вибору здійснення або нездійснення угоди. 3) Ф’ючерси. Ф’ючерсні контракти укладають на спеціальних біржах і, на відміну від форвардного контракту, ф’ючерс не передбачає реальну купівлю-продаж валюти. Позиція по ф’ючерсу ліквідується за допомогою зустрічних контрактів. Ризик по ф’ючерсам мінімізується за рахунок можливості покрити зобов'язання по першому ф'ючерсному контракту шляхом здійснення зустрічної оберненої угоди. Валютні ризики можна структуризувати у такий спосіб: а) кредитний ризик - ризик, обумовлений небажанням або неможливістю клієнта або контрпартнера розрахуватися за своїми обов'язками; б) конверсійний ризик - ризики валютних збитків безпосередньо по конкретних операціях. Управління валютним ризиком. Валютні ризики управляються в банках різноманітними методами. Першим кроком до управління валютними ризиками всередині структури банку є встановлення лімітів на валютні операції. Так, наприклад, дуже поширені такі види лімітів : ліміти на іноземні держави (встановлюються максимально можливі суми для операцій на протязі дня з клієнтами і контрпартнерами в сумі з кожної конкретної країни); ліміти на операції з контрпартнерами і клієнтами (встановлюється максимально можлива сума для операцій на кожного контрпартнера, клієнта або групу клієнтів); ліміт інструментарія (встановлення обмежень по використовуваних інструментах і валютам із визначенням списку можливих до торгівлі валют і інструментів торгівлі); ліміт збитків (встановлюється максимально можливий розмір збитків, після досягнення якого всі відкриті позиції повинні бути закриті зі збитками). У деяких банках такий ліміт встановлюється на кожний робочий день або окремий період часу (один місяць), у деяких банках він підрозділяється на окремі види інструментів, а в інших може також встановлюватися на окремих ділерів. Крім лімітів у світовій практиці застосовуються такі методи зниження валютних ризиків : -- взаємний залік купівлі-продажу валюти по активу і пасиву, так званий метод «метчінг», де за допомогою відрахування надходження валюти з розміру її відтоку банк має можливість впливати на їхній розмір і відповідно на свої ризики. -- використання методу «неттінга», що полягає в максимальному скороченні кількості валютних операцій за допомогою їх укрупнення. З цією метою банки створюють підрозділи, що координують надходження заявок на купівлю-продаж іноземної валюти. -- придбання додаткової інформації шляхом придбання інформаційних продуктів спеціалізованих фірм у режимі реального часу валютних курсів, що відображають зміни і останню інформацію. -- ретельне вивчення й аналіз валютних ринків. Також, для обмеження валютних ризиків застосовується страхування. Страхування - це процес зменшення ризику можливих втрат. Фірма може прийняти рішення страхувати усі ризики, не страхувати нічого або щось вибірково.

Но разве общество не имеет права знать, о чем говорят самые могущественные президенты, премьер-министры, короли и королевы на встречах с самыми богатыми предпринимателями и банкирами? Как общество может быть уверено в том, что Бильдербергский клуб не является центром закулисных махинаций, если граждане не получают информации о том, о чем говорят там их представители? Почему материалы Всемирного экономического форума в Давосе и заседания стран «Большой восьмерки» появляются на обложках всех газет и на этих мероприятиях разрешено присутствовать тысячам журналистов, а заседания Бильдербергского клуба не освещает никто? А ведь на них регулярно присутствуют главы таких финансовых организаций, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, президенты самых влиятельных в мире компаний, таких как «Daimler-Chrysler», «Coca-Cola», «PepsiCo», «Ford», «General Motors», «Novartis», «Astra-Zeneca», «British Petroleum», «Shell», «Chase Manhattan Bank», «UBS Warburg»,

1. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

2. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

3. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

4. Історія світової банківської системи

5. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

6. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки
7. Аналіз банківської діяльності
8. Безпека банківської діяльності в Україні

9. Аналіз діяльності комерційних банків

10. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

11. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

12. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

13. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

14. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

15. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

16. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры

17. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

18. Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області

19. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення

20. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику на прикладі діяльності Колективного господарства "Чернечеслобідське"

21. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

22. Система оподаткування господарської діяльності підприємства
23. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)
24. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

25. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

26. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

27. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

28. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

29. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

30. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

31. Планування діяльності підприємства

32. Державне регулювання комерційної діяльності

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

33. Контрольна з підприємницької діяльності

34. Суть комерційної діяльності на підприємстві

35. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

36. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

37. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

38. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств
39. Аналіз діяльності комерційного банку
40. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

41. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

42. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

43. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

44. Організація банківської справи

45. Основи банківської справи

46. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

47. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

48. Історія діяльності товарних бірж в Україні

Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы

49. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

50. Банківська система

51. Банківська система України

52. Банківська система України та проблеми її реформування

53. Валютні ризики: економічна природа та управління

54. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
55. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі
56. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

57. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

58. Аналіз господарської діяльності ДП "Коростенський ЛГ"

59. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

60. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

61. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

62. Облік зовнішньоекономічної діяльності

63. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

64. Правові засади здійснення аудиторської діяльності

Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

66. Аудит витрат діяльності

67. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

68. Основи захисту обьєкту господарської діяльності

69. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

70. Банк і банківська система
71. Державне регулювання інноваційної діяльності
72. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

73. Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції

74. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

75. Основи діяльності прокуратури України

76. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

77. Правове регулювання біржової діяльності

78. Правові засади фінансової діяльності держави

79. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

80. Проблеми суб’єкта злочину в сфері господарської діяльності

Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

82. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

83. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

84. Свобода слова, преси, журналістської діяльності в Білорусі

85. Програмне забезпечення аудиторської діяльності

86. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст
87. Особливості козацького життя та діяльності
88. Організація науково-інформаційної діяльності

89. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

90. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

91. Вдосконалення маркетингової діяльності

92. Інформаційне забезпечення діяльності організації

93. Маркетингові дослідження діяльності фірми

94. Організація збутової діяльності на підприємстві

95. Розробка стратегії маркетингової діяльності на прикладі ВАТ "Укртелеком"

96. Цінові обмеження для окремих видів діяльності

Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

97. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

98. Використання маркетингу в діяльності банку

99. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.