Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Кафедра історії КУРСОВА РОБОТА на тему: Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі Київ – 2009 Зміст Вступ Розділ 1. Організація освіти 1.1 Початкова освіта. Хедери 1.2 Ієшиви Розділ 2. Система підготовки викладачів 2.1 Методи і програми навчання 2.2 Пілпулл і хілукким та їх критика Розділ 3. Книгодрукування як основа освітнього процесу 3.1 Загальний стан книжної справи 3.2 Мови книгодрукування та коло читачів Висновки Список використаних джерел та літератури Вступ Актуальність теми: Розвиток суспільства, його провідних ідей та ментальності напряму поєднаний з освітньою діяльністю. Дослідження культурно освітніх процесів допомагають скласти уявлення про взаємодію різних народів, відмінних за своїм типом ментальності, полегшать формування загальної історичної концепції розвитку націй. Для глибшого розуміння місця, що займало єврейство серед населення України у XVII-XVIII ст., потрібно проаналізувати розвиток його освіти і культурницької діяльності єврейських громад (кагалів) як основного осередку українського єврейства. У зв’язку зі зміною системи навчання у вузах України важливими є розробки в галузі освіти та культури. Детальний розгляд методик викладання збагатить сучасну педагогічну науку. Наукове забезпечення освітніх перетворень неможливе без знання розвитку теорії і практики вітчизняної освіти і школи в минулому, без нового осмислення та переосмислення здобутого досвіду. Це значною мірою стосується освіти національних меншин України в цілому, в тому числі і єврейської. Об’єктом вивчення є культурно-освітня діяльність кагалів в Україні в XVII-XVIII ст. Предметом дослідження є розвиток та функціонування єврейських навчальних закладів, методи викладання та стан книгодрукування. Хронологічні рамки: Розглядається завершальний етап єврейського середньовіччя XVII-XVIII століття. Вважається, що єврейське середньовіччя скінчилось у 1789 р., з отриманням євреями громадянських прав у Франції. Проте, враховуючи, що досліджується єврейство на Україні такий розподіл дат умовний, адже фактично французька революція ніяк не вплинула на становище східної єврейської діаспори. Важливою подією для євреїв України стали три розподіли Речі Посполитої, що змінили економічну і політичну ситуацію, але не загального устрою єврейської національної освіти та культури. Українське єврейство переживало основі етапи історичного розвитку в унісон із народами Російської імперії. Тому доцільніше взяти хронологічно умовну дату, тобто закінчення XVIII ст. Дослідження закінчується часом правління імператора Павла та утворенням цензурного комітету, коли почався процес знищення адміністративного самоуправління, посилився урядовий тиск на кагальні установи, інтенсивно поширився рух маскілів (єврейських просвітників). Географічні рамки: Охоплюється території Правобережної Наддніпрянщини та західної України, що входили до Польщі і після трьох поділів Речі Посполитої приєднались до Австрійської і Російської імперій. Мета роботи полягає у висвітленні педагогічно-освітньої діяльності єврейських громад.

Завдання роботи: розгляд специфіки організації єврейської національної освіти; надання загальної характеристики шкільним установам; вивчення кола задіяних в них осіб; висвітлення процесу навчання; розгляд значення в культурно-освітній діяльності друкарства. виявлення фінансово-економічного вплив кагалу на розвиток освіти і друкарства. Аналіз використаних джерел та літератури: Основним джерелом по вивченню системи освіти є хроніка Ганновера «Пучина бездонна», де автор перед тим як викласти події 1648 р. розглядає польсько-українське єврейство на передодні них. Він докладно описує процес навчання в хедерах та ієшивах. Його данні можна вважати перебільшенням, але слід враховувати, що кількість польських начальних закладів він у порівнянні з кількістю німецьких і італійських єврейських шкіл. Важливе значення має листування. Листи євреїв з Речі Посполитої до інших країн засвідчують діяльність кагалів, навчальних закладів при них, про життя знатних людей та рабинів. Особливим видом листування є респонси – відповідь рабина на запит з іншої громад, в якій не змогли самостійно дійти згоди у спірних питаннях. Респонси дають додаткову інформацію, підчас незамінну, містять в переважній більшості галахічні трактування, а у деяких зустрічається доповнення, що стосуються інших тем. По них можна визначити рівень розвитку релігійно-філософського вчення. Особисте листування містить велику кількість даних про побутові навчальні заклади. Разом з книгами кагалів, в яких містяться адміністративні постанови та закони, це дає можливість дослідити характер тогочасної єврейської освіти. Джерельна база, хоча й широка, але не всебічна, тому висвітлити дане питання в повній мірі важко. Одним з головних завдань є віднаходження нових джерел, та введення їх в науковий обіг. Розглядаючи літературу що стосується цього часу треба звернути увагу на те, що більшість авторів досліджують не саму культурну діяльність окремо, а її синтез із релігією. Такий підхід є досить доцільним, бо грань між освітою і релігією була набагато більш хиткою, а ніж на сьогоднішній день. Загальні тенденції у розвитку досліджень українського єврейства намітились ще в середині ХІХ ст. До них відноситися посилене вивчення хасидського руху, економічних зв’язків єврейського населення із іншими соціальними та етнічними групами, соціально-економічна діяльність кагалів. Спочатку збирались часткові відомості, як доповнення до загальних етнографічних досліджень південних окраїн Російської імперії. Значний вклад у виокремлення у вивчення іудаїки зробив Дубнов С., його «Коротка історія євреїв» є одним з найбільших повних та систематичних видань з єврейської історії у Російській імперії. Другою не менш значною подією стало видання Єврейської енциклопедії під редакцією Кацнельсона Л. в 16 томах. В радянські часи була спроба надрукувати хроніки періоду Хмельниччини із коментарями. Проте підготовлена Боровим С. у 30-х рр. книга не була надрукована. Її перевидали у Москві лише 1997 р. спільно із Ієрусалимськими видавництвами. Серед останніх досліджень слід виділити видання Відкритого університету Ізраїль «Глави з історії і культури євреїв Східної Європи».

Воно складається з 6 частин у 3 томах, де окремо розглядається книжна справа XVI-XVIII ст. Також проблематика друкарства висвітлюється у монографії Ельяшевича Д. «Єврейська книжна культура», але лише починаючи з введення в Російській імперії окремого відділу цензури для іудейської літератури при імператорі Павлові Петровичеві. Окрім того книговидавництва частково торкається Іван Огієнко, який, при загальному огляді друкарства на Україні, в окремому розділі своєї праці «Історія українського друкарства» характеризує розвиток єврейського друкарства. Зазначені джерела і роботи дослідників ХІХ – ХХ ст. досить повно висвітлюють культурницьку діяльність єврейських кагалів на території України в XVII-XVIII ст. Найбільше уваги приділяється розвитку освіти і книгодрукарства у євреїв як у «народу книги». Але в розкритті цієї теми залишається чимало білих плям, заповнити які можна сьогодні завдяки використанню раніш невідомих архівних документів і матеріалів. Розділ 1. Організація освіти Початкова освіта. Хедери Перебування в гетто призвело до того, що на євреїв майже не вплинув європейський Ренесанс і Просвітництво. Єврейська освіта залишалась тільки релігійною, і базувалась на основі священних текстів, проте базова освіта була зально-доступною. Згідно Галахи (побутових законів і приписів), кожен батько зобов’язаний був турбуватись про освіту своїх синів. Термін «хедер», що переводиться як кімната був впроваджений у німецьких землях близько ХІІІ століття. Він позначає місце в синагозі, або, як це було зазвичай, в домі вчителя де навчалась єврейська дитина. У якості постійного інституту початкової освіти хедер використовувався в ашкеназькому суспільстві Східної Європи. Він і досі виконує свою початкову роль у традиційних громадах Ізраїлю. Єврейське культурне життя та особливо освітня діяльність сконцентрувались в Речі Посполитій, в тому числі і на українських землях. Ганновер писав: «Це настільки добре відомо, що не потребує доказів: ніде у всьому розсіянні Ізраїлю не вивчали так багато Тору, як у Польщі»1. Хедери були першою ланкою в навчальному процесі. Вони підтримувались і керувались кагалами, бо там не тільки навчались, а й відбувався процес соціалізації. Меламед, шкільний вчитель, вів список своїх вихованців. Зміни, що відбувались у складі учнів окремим звітом щорічно подав до кагалу. Хедери працювали на приватній основі. Батьки заможних учнів оплачували освіту самостійно. Фінансування бідняків покладалось на кагал. В більшості громад для таких цілей існували окремі навчальні заклади, що називались талмуд-тора і фінансувались за рахунок цдаки (тобто пожертвувань) і бюджету кагалу. Головною діяльністю керівництва общини було контролювання якості освіти, рівня кваліфікованості вчителів, перевірка знань учнів. Цим займався безпосередньо сам кагал або призначений від його імені габбай (наглядач у певній галузі діяльності громади)1. В хедери набирались хлопчики в ранньому дитинстві. Перш за все вони отримували навички читання. З трьох років починали запам’ятовувати букви та їх назви. Вивчення граматики було недосконале й закінчувалось на вмінні читати.

Стаття: «Перед новими завданнями», стор. 6. 54 [52] Д.Дорошенко. Мої спомини про недавне-минуле. Частина 1, Львів, 1923, стор. 16. 55 [53] Maurice Paleologue. An Ambassadors Memoirs. London, 1923, том І, стор. 213, 214. 56 [54] О.Лотоцький. «Сторінки минулого», частина третя. 1934, стор. 279. 57 [55] Євген Чикаленко. «Щоденник» (1907-1917). Львів, 1931, сторінки: 448,453,484. 58 [56] Д.Дорошенко. «Мої спомини про недавне минуле», частина 1. Львів, 1923, стор. 14. 59 [57] В.Винниченко. «Відродження нації», частина І. Київ-Відень, 1920, стор. 37,38. 60 [58] Дивись: «Нова Рада», Київ, 16 травня 1917, ч. 29. Цит. за ВСВУ, з 25 листопада 1917, стор.756. 61 [59] В.Винниченко. «В чем наша сила?», журнал «Украинская Жизнь». Москва, липень 1915 р. 62 [60] П.Стебннцький. Украина й Украинци. Петроград, 1917, стор. 42-43. За В.Дорошенком. ВСВУ, з 25 листопада 1917, ч. 178. 63 [61] Осип Гермайзе. Матеріяли до історії українського руху за світової війни. «Український Археографічний 3бірник», том перший. Київ, 1926, стор. 271-354. 64 [62] Діяльність «Союзу Визволення України» здобула собі поважні симпатії на Україні. В квітні 1915 р. відбулася в Києві нарада діячів українських соціялістичних організацій, яка вповні одобрила діяльність і політичну позицію СВУ та її самостійницьку плятформу

1. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

2. Діяльність уряду України в галузі екології

3. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

4. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

5. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

6. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств
7. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні
8. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

9. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

10. Діяльність римських магімтратів

11. Інноваційна діяльність підприємства

12. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

13. Життя та діяльність І.П.Котляревського

14. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

15. Діяльність СГ "ТАС"

16. Маркетингова діяльність комерційного банку

Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры
Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку

17. Інвестиційна діяльність страхових компаній

18. Життєдіяльність личинок волохокрильців

19. Аудиторська діяльність

20. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

21. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

22. Правотлумачна діяльність
23. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста
24. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

25. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

26. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

27. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

28. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

29. Політична діяльність Лазара Кагановича

30. Акторська діяльність І. Тобілевича

31. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

32. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио
Средство для мытья посуды биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное высокопенное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. 100% смываемость. Подходит для мытья
631 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

34. Комерційна діяльність підприємств

35. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

36. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

37. Товарна політика і комерційна діяльність

38. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності
39. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй
40. Діяльність ФАТФ

41. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

42. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

43. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

44. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

45. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

46. Діяльність органів управління освітою

47. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

48. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые
Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

50. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

51. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

52. Діяльність дошкільника

53. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

54. Політична діяльність і політичні відносини
55. Професійна діяльність шкільних психологів
56. Теорія й практична діяльність психолога

57. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

58. Соціально-педагогічна діяльність як професія

59. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

60. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

61. Діяльність державної податкової інспекції

62. Інвестиційна діяльність

63. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

64. Фінанси і фінансова діяльність

Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

65. Фінансова діяльність підприємства

66. Фінансова діяльність та політика держави

67. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

68. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

69. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

70. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах
71. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення
72. Консалтингова діяльність

73. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

74. Гранична і середня схильність до заощаджень в Україні

75. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

76. Сбалансованість бюджета України

77. Легка промисловість України i транспорт

78. Сільське господарство i харчова промисловість України

79. Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр

80. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны

81. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

82. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

83. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

84. Хімічна промисловість в України

85. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

86. Нафтова промисловість України
87. Адміністративна відповідальність в Україні
88. Достатність доказів у кримінальному процесі України

89. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

90. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

91. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

92. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

93. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

94. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

95. Середньовіччя в українській літературі

96. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья
Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

98. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

99. Творчість Григорія Ващенка – скарб українського народу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.