Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Матеріально-технічне забезпечення підприємства

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

смотреть на рефераты похожие на "Матеріально-технічне забезпечення підприємства" МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Кафедра економіки підприємства Shura19@ya dex.ru з дисципліни «Матеріально-технічне забезпечення підприємства» студента 1-ї групи, 5-го курсу спеціальності “Економіка підприємства” заочної форми навчання Брижицького Олександра Володимировича Викладач: Стахів Ольга Андріївна РІВНЕ – 2004 З М І С Т стор. 10. Економічне значення матеріально-технічного забезпечення .3 25. Зацікавленість підприємства в економії матеріалів.4 40. Форми матеріально-технічного забезпечення підприємства.5 55. Технологія закупівлі матеріально-технічних ресурсів.6 70. Визначення оптимальної величини партії закупки матеріальних .8 83. Шляхи зниження витрат з матеріально-технічного забезпечення .10 Номер залікової книжки – 984002. 10. Економічне значення матеріально-технічного забезпечення підприємства. Матеріально-технічне забезпечення як одна з галузей сфери товарного обігу, що виконує функції обігу засобів виробництва, виконує велику роль у підвищенні ефективності виробництва. Воно виступає в якості опосередкованого зв'язку між виробництвом та виробничим споживанням продукції виробничо-технічного призначення та його діяльність з розширенням масштабів виробництва непреривно зростає. Забезпечуючи міжгалузеві зв'язки по поставках продукції, структури матеріально-технічного забезпечення сприяють скороченню часу виробництва, підвищенню його ефективності та якості продукції за рахунок ритмічного, своєчасного забезпечення підприємств, економічними партіями різних видів сировини, матеріалів та обладнання. На основі вивчення потреби в продукції виробничо-технічного призначення та умов її раціонального використання структури матеріально- технічного забезпечення безпосередньо впливає на промисловість та будівництво з метою поліпшення використання матеріальних ресурсів, впровадження у виробництво прогресивних матеріалів та ефективних технологічних рішень. Вплив структур матеріально-технічного забезпечення на режим використання ресурсів в народному господарстві проявляється практично через усі сторони їх діяльності: розподіл продукції, координацію процесів виробництва та споживання, оптимальне розміщення замовлень у промисловості, організацію збуту продукції виробничо-технічного призначення та її рух від виробника до споживача. Отже економічне значення матеріально-технічного забезпечення підприємства заключається в тому, щоб забезпечити: > безперебійне забезпечення підприємства необхідними засобами виробництва; > оптимізацію господарських зв'язків між підприємством та постачальником; > створення економічно обґрунтованих матеріальних запасів та маневрування матеріальними ресурсами; > застосовування прогресивних шляхів та засобів транспортування вантажів з метою прискорення та здешевлення процесу обміну; > раціональне і економічне використання засобів виробництва у виробництві; > зменшення витрат щодо матеріально-технічного забезпечення підприємства. 25. Зацікавленість підприємства в економії матеріалів.

Раціональне використання (споживання) і економія сировини, матеріалів, палива і енергії є одними із важливих умов функціонування підприємства в умовах ринку, переводу економіки на інтенсивний шлях. Раціональне використання матеріальних ресурсів – це доцільне обґрунтоване їх використання, їх витрати на рівні мінімуму при виробництві одиниці продукції. В загальному вигляді економія матеріальних ресурсів – це підвищення їх рівня корисного використання, яке виражається у зниженні питомої витрати матеріалів на одиницю споживчого ефекту, котрий одержують у результаті раціонального споживання матеріальних ресурсів. Значення економії матеріальних ресурсів зростає в зв’язку із збільшенням обсягу виробництва продукції. Зменшення матеріальних витрати безпосередньо впливає на зниження собівартості продукції, оскільки вони становлять біля 75-80 відсотків витрат підприємства, із них біля 60 відсотків припадає на матеріали і сировину. Скорочення матеріальних витрат на виробництво одиниці продукції – це більш значний резерв економії порівняно із зниженням трудоємності і фондоємності виробництва: 1 відсоток економії матеріалів забезпечує скорочення витрат у 2-2,5 раза більше ніж 1 відсоток економії фонду зарплати та в 2-4 рази більше, ніж 1 відсоток скорочення капітальних вкладень. Таким чином ресурсозбереження виступає як важливіший фактор підвищення ефективності виробництва. Основним завданням ресурсозбереження є: V забезпечення економного і раціонального використання матеріальних ресурсів; V ліквідація невиробничих витрат або перевитрати матеріальних ресурсів; V оптимізація структури ресурсоспоживання на основі впровадження нових проектних, конструкторських і технологічних рішень, які дозволяють підвищити комплексність використання матеріальних ресурсів; V розширення застосування вторинних ресурсів; V розширення застосування вторинних ресурсів, організація повної переробки виробничих відходів і матеріалів, збір і утилізація побутових відходів; V скорочення витрат матеріальних ресурсів на всіх стадіях виробництва і споживання при транспортуванні та зберіганні; V прискорення оборотності обігових засобів, скорочення виробничих запасів, вивільнення частини ресурсів із обігу тощо. 40. Форми матеріально-технічного забезпечення підприємства. Існують різні форми забезпечення споживачів матеріальними ресурсами: транзитна, складська, через гуртові бази, за прямими тривалими зв”язками. Основними формами матеріально-технічного забезпечення підприємства є транзитна та складська. Транзитна форма забезпечення вигідна у тих випадках, коли матеріал надходить до споживача у кількостях не менше транзитної норми відвантаження. Ця форма забезпечення матеріальними ресурсами дає найбільший (економічний) ефект у відношенні рівномірності постачання, дотримання асортименту, комплектності, якості продукції та інших параметрів при встановленні прямих тривалих зв’язків між споживачами та постачальниками. Такі зв”язки повинні бути встановлені для споживачів з тими постачальниками, від яких вони отримують велику частку матеріальних ресурсів. Складська форма постачання матеріальними ресурсами передбачає відпуск цих ресурсів споживачам із складів підприємств-постачальників.

Ця форма постачання забезпечує підвищення мобільності матеріальних ресурсів. Організаційно-складська форма забезпечення може здійснюватися різними шляхами, з яких найбільше значення має гуртова торгівля. Гуртова торгівля збуту забезпечує мобільність матеріальних ресурсів і можливості маневрування ресурсами при забезпеченні ними багатьох споживачів продукцією різноманітної номенклатури. Характерні риси гуртової торгівлі: а) забезпечення безпосередніх споживачів матеріально-технічними ресурсами здійснюється через гуртові бази (магазини); б) забезпечення споживачів необхідними їм видами продукції здійснюється на основі попередніх замовлень самих підприємств; в) споживачі можуть купляти на гуртових базах необхідні їм матеріальні ресурси без попередніх замовлень. Однією з прогресивних форм матеріально-технічного забезпечення підприємства різними видами ресурсів є система постачання точно в термін – система поставки матеріальних ресурсів до місця виробничого споживання у певній кількості та у потрібний час. Ця система постачання матеріальних ресурсів точно в термін у світовій практиці є однією із найсучасніших і найпопулярніших виробничих розробок. 55. Технологія закупівлі матеріально-технічних ресурсів. В процесі матеріально-технічного забезпечення підприємства матеріальними ресурсами здійснюється комплекс заходів з управління матеріальними потоками в межах служби постачання. Одним із варіантів організації матеріально-технічного забезпечення підприємства є зосередження усіх функцій постачання підприємства в одних руках, тобто у підрозділу з матеріально-технічного забезпечення підприємства. При закупівлі матеріальних ресурсів першочергове значення має використання інструментів маркетингу у процесі оцінки кон"юктури ринку сировини, матеріалів, палива та енергії, визначення цінової політики. При закупівлі матеріальних ресурсів можна використати один із двох альтернативних рішень: самостійне формування асортименту матеріальних ресурсів і закупівля цих ресурсів безпосередньо у виробництві; закупівля матеріальних ресурсів у посередника, який спеціалізується на окремих видах ресурсів та формуванні широкого асортименту і поставках його споживачам у скомплектованому вигляді. Слід відмітити, що закупівля матеріальних ресурсів у посередника може бути більш вигідною ніж безпосередньо у виробників. Це зумовлено такими обставинами: 1. Закуповуючи матеріальні ресурси у посередника, підприємство, як правило, має можливість придбати широкий асортимент продукції відносно невеликими партіями. В результаті чого зменшується потреба у запасах, складах, зменшується обсяг договірної роботи з виробниками окремих видів ресурсів. 2. Ціна товару (ресурсу) у посередника може бути нижчою ніж у виробника. 3. Виробник матеріальних ресурсів може розміщуватися територіально на більш віддаленій відстані ніж посередник. Додаткові транспортні витрати у цьому випадку можуть перевищувати різницю у цінах виробника і посередника. 70. Визначення оптимальної величини партії закупки матеріальних ресурсів. Після того як зроблений вибір системи поповнення запасів, необхідно кількісно визначити величину партії, яку потрібно замовити, а також інтервал часу, через який повторюється замовлення.

Проте падння гетьманського режиму перешкодило налагодженню роботи цього пдпримства. Досить значну увагу, незважаючи на важке загальне фнансово-економчне становище, гетьманський уряд звертав на питання матерального забезпечення вйськовослужбовцв-аваторв, намагаючись гарантувати м пристойний життвий рвень. Наприклад, влтку 1918 р. розмр грошового утримання командира авадивзону становив 800 карбованцв на мсяць, а пдпорядкован йому старшини одержували на 1025P% менше. Щоб скласти уявлення про спввдношення грошового утримання  цн, наведемо тогочасн цни на деяк товари повсякденного попиту: пуд пшеничного хлба коштував 11 крб., пуд сала 133 крб., пуд мила 60 крб., вдро вина 16 крб. 34Pкоп. Однак, незважаючи на досить пристойн заробтки, становище з забезпеченням квалфкованими кадрами, як льотними, так  технчними, було далеко не безхмарним. Наприклад, влтку 1918 р. в Катеринославському авацйному дивзон з належних за штатом двох гарматних авазагонв, особовим складом був укомплектований лише один, а нший снував лише на папер

1. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

2. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

3. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

4. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

5. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

6. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств
7. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств
8. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

9. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

10. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

11. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

12. Правовий статус підприємств

13. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

14. Організація оплати праці на підприємстві

15. Реструктуризація підприємств

16. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки
Универсальная вкладка для дорожных горшков (оранжевый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
660 руб
Раздел: Прочие

17. Правила поведінки на підприємстві

18. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

19. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

20. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

21. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

22. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві
23. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин
24. Доходи сільськогосподарських підприємств

25. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

26. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

27. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

28. Звітність сільськогосподарських підприємств

29. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

30. Облік доходів підприємств

31. Облік неопераційних витрат на підприємстві

32. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее

33. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

34. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

35. Організація облікового процесу на підприємстві

36. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

37. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

38. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві
39. Розподіл прибутку державних підприємств
40. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

41. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

42. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

43. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

44. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

45. Правовий статус комунальних підприємств

46. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

47. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

48. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

Конструктор "Цветной", 65 деталей.
Конструктор - это игра развивающая кругозор, знакомящая с различными формами и цветами, а также развивающая воображение Вашего ребёнка.
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Ответь за 5 секунд. Детская".
5 секунд на каждый вопрос. Попробуем? Назовите две вещи на букву Р! Два круглых предмета! Три способа поздороваться! Три ближайших улицы!
1490 руб
Раздел: Игры со словами
Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры

49. Комерційна діяльність підприємств

50. Маркетингові дослідження на підприємстві

51. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

52. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом

53. Організація збутової діяльності на підприємстві

54. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"
55. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві
56. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

57. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

58. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

59. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

60. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

61. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

62. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

63. Організація виробництва на металургійному підприємстві

64. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее

65. Особливості діяльності інноваційних підприємств

66. Персонал на підприємстві

67. Проблема управління прибутком на підприємстві

68. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

69. Стратегічне планування і управління на підприємстві

70. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств
71. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України
72. Управління якістю на підприємстві

73. Бізнес-планування на підприємстві

74. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

75. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

76. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

77. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

78. Інноваційний розвиток готельних підприємств

79. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

80. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие
Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Державна фінансова підтримка санації підприємств

82. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

83. Кредитування підприємств

84. Методика інвестування підприємств

85. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

86. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві
87. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
88. Основи фінансів підприємств

89. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

90. Сутність і призначення санації підприємств

91. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

92. Фінанси підприємств

93. Фінансова санація та банкрутство підприємств

94. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

95. Фінансовий облік на підприємстві

96. Формування власного капіталу підприємств

Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры
Мольберт "Ника", двухсторонний, с пластмассовой азбукой (сиреневый).
Двухсторонний мольберт для детей от 1,5 лет. (Внимание! В комплекте мелкие детали). - доска для рисования маркером; - доска для рисования
1575 руб
Раздел: Буквы на магнитах

97. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

98. Амортизаційна політика на підприємстві

99. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

100. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.