Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Страховое право Страховое право

Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Нагромаджений багаторічний світовий досвід у галузі медичного страхування свідчить про високу ефективність різних моделей та систем медичного страхування та страхування здоров'я. До теперішнього часу визначаються три основні види фінансування охорони здоров'я: державне, черезобов'язкове та добровільне медичне страхування та змішана форма. Треба зауважити, що ці види у відокремленому вигляді практично не використовуються ні в одній державі, але в деяких державах вони займають домінуюче положення. Так, наприклад, в Англії, Ірландії, Шотландії, Італії та Данії домінує державна система фінансування. В таких країнах як Німеччина, Франція, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Швеція та Японія домінуєсистема обов'язкового медичного страхування, в той час, як у США має перевагу змішана форма фінансування медичної допомоги, де біля 90% американців користуються послугами приватних страхових компаній. Німеччина Однією з перших країн, де було запроваджено медичне страхування Німеччина. Система медичного страхування створена в Німеччині ще в 1881 році. Основним принципом німецької системи медичного страхування є те, що уряд не бере на себе відповідальність за фінансування охорони здоров'я (за винятком деяких його сегментів), а лише створює умови для того, щоб необхідні фонди були створені працівниками та роботодавцями, а також здійснює нагляд над функціонуванням усієї системи медичного страхування. В Німеччині діє децентралізована система медичного страхування. Ним займається біля 1200 страхових кас (страхових фондів) побудованих по професійному принципу (шахтарі,фермери, моряки та ін.), по територіальному принципу та ерзац каси. Територіальні страхові каси беруть на себе страхування тих категорій, що не охоплені страхуванням на підприємствах. Всі три різновиди кас входять у систему керованого державою медичного страхування. Головна функція уряду по відношенню домедичного страхування; - забезпечення відповідності діяльності страхових кас нормам закону,зокрема,забезпечення виконання страхових програм. У зв'язку з цим держава надає медичному страхуванню обов'язковий характер та визначає його головні умови -базові ставки страхових внесків, схему фінансування та організації медичної допомоги, бере участь у формуванні цін на медичні послуги, надає недержавним органам - страховим компаніям та асоціаціям лікарів значні функції в управлінні системою з наданням їм прав представляти інтереси застрахованих та інтереси медичних працівників. Страхові каси в Німеччині - це автономні організації, яким надано право встановлення ставки страхового внеску вище його базового рівня,розширення сфери медичних послуг вище базової програми,вибору форми взаємороз-рахунків із лікувально-профілактичними закладами. Звідси їх повна фінансова незалежність від держави. Але це,у свою чергу,не значить, що страхові каси не є часткою системи охорони здоров'я Німеччини. Страхові каси є органічною невід'ємною частиною всієї системи охорони здоров'я, його підсистемою. Страхові каси тісно взаємодіють з урядом, в виконанні активної політики стримування росту вартості медичної допомоги, беручи на себе зобов'язання більш жорсткої системи взаєморозрахунків з медичними закладами, введенням доплат застрахованим та інше, в результаті чого страхові каси не є понентами органів управління охороною здоров'я та розділяють із ними відповідальність за стан медичної допомоги населенню.

У Франції медичне страхування було введено в 1910 році спочатку у вигляді фондів взаємодопомоги,а починаючи з 1928 року ці фонди,були перетворені в страхові компанії. На сьогодні у Франції існує єдина ієрархія страхових кас, діє вертикальна система медичного страхування: могутня страхова організація - Національна страхова організація (національна каса страхування найманих робітників), яка знаходиться під контролем Міністерства соціального забезпечення та праці й обіймаєсобою 78% населення, має 129 місцевих відділень, кожне з яких відповідаєза страхування в окремому регіоні і не конкурує між собою. Місцеві відділення мають певну автономію, але, в цілому, підлягають адміністративному контролю з цент- РУ- Фермери Франції зберегли свої страхові компанії, але і вони,в цілому, підпорядковані загальним правилам, встановленим урядом. Ці фермерські та інші професійні страхові каси обіймають 12% населення. Окрім цього, Франція має розвинуту сітку приватних стра-хових компаній. У випадку отримання страхового поліса у приватній страховій компанії остання, як і будь-яка страхова каса, оплачує госпітальні затрати та рахунки пацієнта за прийом лікарями. Шкала додаткових послуг варіює та являється предметом конкуренції приватних страхових компаній. У Нідерландах медичне страхування зародилось у 1901 році і на той час являло собою декілька сот товариств взаємодопомоги та страхових компаній. Деякі з них були великими, але більшість була маленькими організаціями, які представляли інтереси населення невеликого міста, підприємства. В 1940 році почалось введення керованого медичного страхування, яке вимагало введення стандартизації в створенні системи медичного страхування у зв'язку з чим більшість невеликих компаній з'єднались в більш великі страхові фонди. Діяльність територіальних страхових організацій в теперішній час регулюється Центральною Радою страхових фондів, яка складається із представників роботодавців, профспілок, медичних асоціацій, органів управління. Цей орган не є урядовим, але йому делеговані ряд важливих повноважень,зокрема, слідкувати за тим, щоб страхові компанії не відмовляли населенню в наданні страхових медичних послуг, контролювали витрати ресурсів, надавали інформацію, необхідну для визначення нормативу централізованого фінансування страхових організацій, розрахунку страхових внесків та тарифів. Більша частина населення була включена в систему керованого страхування з наданням права самостійно вибирати страхову компанію. До 1990 року 60% населення Нідерландів знаходилось в системі регульованого страхування. Більш як 30% населення були застраховані у приватних страхових компаніях. Приватний сектор страхування намагається притягнути клієнтів меншим розміром страхового внеску. Біля 40% приватного страхування складають групові угоди страхування між підприємцями та страховими компаніями. Підприємці сплачують половину і більше від суми страхового внеску, останнє доплачують працівники. Також має місце персональне або сімейне страхування. Реформи, проведені на початку 90-х років, відомі під назвою "план Деккера", замінили напрацьовані фрагментарні страхові програми на універсальну систему обов'язкового медичного страхування.

Уведена єдина для всіх категорій населення ставка страхового внеску, розрахована як відсоток від фонду прибутку і не відображає індивідуальні ризики. Зібрані на цій основі кошти акумулюються в страховому фонді і потім повертаються страховику, якого вибрав клієнт,або репрезентуючий його інтереси страхувальник. Платіж страховику виконується на основі зважених нормативів на одного застрахованого. Страхова компанія, що взялась за страхування, повинна знати,що незалежно від складу застрахованих вона отримає відрахування, що відображують реальний можливий об'єм затрат. В Нідерландах також враховані в нормативі витрати. При цій системі відповідальність уряду за стан охорони здоров'я зберігається, але багато функцій управління та планування переходять до страхових компаній. Один із найвищих у світі життєвих рівнів має Швеція. У Швеції страхові закони по медичному страхуванню були видані в 1898 році. Всезагальне обов'язкове медичне страхування було введено в 1955 році. Воно обіймало всіх громадян у віці до 16 років. Національна система соціального страхування - загальна й обов'язкова для всього населення країни. Особисто медичне та стоматологічне страхування є його невід'ємною частиною. Управління всією системою виконується 26 регіональними бюро соціального страхування. Управління їх діяльністю виконує Національна Рада соціального страхування. Затрати на соціальне благо досягаються за рахунок 25% бюджету центрального уряду,26% затрат несуть муніципальні та окружні ради та 48% витрат несуть роботодавці. Чисто на охорону здоров'я та медичну допомогу 18% коштів відраховує уряд, 51% місцеві органи влади, 31 % роботодавці. Однією з особливостей шведської системи страхування являється передача застрахованими до страховиків своїх юридичних прав по питанням медичного страхування. У Великобританії використовується система бюджетного фінансування охорони здоров'я,що обумовлює його державний характер із великою отупінню централізації управління. Закон про страхування, що прийнятий у 1912 році ввів принцип обов'язковості, та охопив у коло обов'язкового медичного страхування третю частину населення Англії, Шотландії та Ірландії, практично всіх осіб, працюючих та службовців по договору найму за невеликим винятком. Фінансовою основою Національної системи охорони здоров'я є надходження від податків, які складають 90% бюджету охорони здоров'я. Тільки 7,5% бюджету формується за рахунок внесків роботодавців. Таким чином, Національна система охорони здоров'я практично існує за рахунок коштів, що вносяться платниками податків та виділяються урядом на охорону здоров'я зі статті затрат на соціальні потреби. В цілому, пацієнти платять 10% вартості лікування. Всі поапюючі підлягають обов'язковому страхуванню здоров я за винятком непрацюючих жінок у шлюбі, які можуть приєднатися до страхування по добровільним програмам. За рахунок цих коштів часто надаються фінансові допомоги по тимчасовій непрацездатності в зв'язку із хворобою. Уряд Великобританії пропонує стимулювати намагання Національної системи охорони здоров'я до підвищення ефективності надання медичної допомоги за рахунок збільшення конкуренції між її різновидами.

Думаю, що у кранах ґвропи, де  сильна традиця Гуманзму, чткше розмежован ц поняття: гумантарний  гуманстичний, людський  людяний, у нас же в означенн гумантарних наук  гумантарно ж допомоги ця рзниця стерлася. Але треба мати на уваз цей нюанс. Аура. У словниках радянського пероду, енциклопедичних, флософських, навть ншомовних,- а ц словники осли на стелажах,  люди дос користуються ними,- аура однозначно нтерпретуться як термн медицинський, з област симптоматики деяких тяжких недуг, як специфчний стан, що переду нападов хвороби. Це, очевидно, вд нелюбов до окультних наук, де аурою вважаться невидиме свтння, яким оточен матеральн тла, особливо людина,  яке дано побачити хба що сенситивам та ясновидцям. Ауру вивчали ще у 20-х роках, за допомогою свтлофльтрв, тод ж у Лондон вийшла книжка Вальтера Кльнера "Аура людини". А в 60-х була навть чутка, що ауру почали дослджувати американськ вчен, але коли виявилося, що над головами деяких полтикв аура вельми темна й плямиста, дослди було припинено, а хн результати засекречено.P Доводилося бачити й фотознмок дружини Рерха, на якому  голова оточена загадковим свтнням,- але не беруся сказати, чи то справд була аура, чи щось з област фотоефектв

1. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

2. Аудит у зарубіжних країнах

3. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

4. Економіка зарубіжних країн укр

5. Функціонування банківських систем зарубіжних країн

6. Державне конституційне право зарубіжних країн
7. Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США
8. Економіка зарубіжних країн

9. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

10. Особливості туризму та готельного бізнесу в країнах Азії

11. Особливості розвитку лізингу у ведучих країнах Європи

12. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

13. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

14. Медичне страхування

15. Медичне страхування

16. Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города
Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие

17. Банкрутство в країнах з розвинутою ринковою економікою

18. Колоніальна система в Європі і країнах Сходу

19. Менеждмент у країнах Західної Європи

20. Політичні ідеї у країнах Стародавнього світу

21. Розвиток туристичного бізнесу у країнах Східної Азії та Тихоокеанського регіону

22. Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються
23. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/
24. Особливості гармонізації корпоративного права європейських країн

25. Особливості розвитку романської архітектури західнослов’янських країн

26. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

27. Поползень (птицы нашего края)

28. Приморский край

29. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

30. Степные реки Краснодарского края

31. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

32. Тамбовский край в первой русской революции

Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки
Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

33. Липецкий край в годы Великой Отчественной Войны

34. О репрессиях в Алтайском крае в годы второй мировой войны

35. Избирательная система в Алтайском крае

36. Анализ стихотворения А.А. Блока "О! Весна без конца и без краю!"

37. Тверской край в 1917 году

38. Анализ перспектив развития внешнеэкономического сотрудничества Ставропольского края с Украиной
39. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту
40. Региональные особенности регулирования цен (на примере Хабаровского края)

41. Нахи на Северном Кавказе

42. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

43. Казанский край в XVII в.

44. Особливості економічного розвитку Київської Русі

45. Пензенский край в 17 - начале 18 вв.

46. Ссылка в Красноярском крае и Хакасии

47. Неразгаданные тайны нашего края

48. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Образ Ивана Грозного в народной поэзии Арзамасского края

50. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

51. Край родной, навек любимый

52. Особливості маркетингу послуг

53. Налоговая политика Ставропольского края

54. Особливості контролю знань з математики
55. Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края
56. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

57. Страхування (контрольна)

58. Фінансово-правові основи страхування

59. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

60. Анализ лесопользования в Приморском крае

61. Заповедники Хабаровского края

62. Масштабы почвенной деградации Приморского края

63. Характеристика и анализ природно-ресурсного потенциала приморского края

64. Развитие сети степных ООПТ. Попытка создания нового степного заказника в Алтайском крае

Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

65. Современные проблемы развития малого бизнеса в России и пути их решения на примере Краснодарского края

66. Межэтнические отношения в Приморском крае

67. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

68. Роль иностранных инвестиций в экономике России и Приморского края: проблемы и перспективы развития

69. Развитие лизинга в Алтайском крае

70. Устав Ставропольского Края РФ
71. Обеспечение безопасности населения и территорий Арктического района Красноярского края от чрезвычайных ситуаций
72. Алеутская крачка

73. Перераспределение земель колхоза Колос Ставропольского края

74. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Руководителям служб и подсистем РСЧС Ставропольского края по организации и проведению учения в системе МЧС России

75. Красноярский край

76. Рубки и экспорт древесины в Китай - региональный фокус. Хабаровский и Приморский края

77. Миграция населения Ставропольского края

78. Родной край - Украина

79. Хабаровский край

80. Приморский край во второй половине Х1Х - начале ХХ в.

Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

81. Краснодарский край

82. Красноярский край

83. Растения и животные Краснодарского края занесенные в красную книгу

84. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

85. Українська та зарубіжна культура

86. Особливості українського комп`ютерного жаргону
87. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації
88. Особливості біогеоценозів у техногенних умовах

89. Донецкий край в древности

90. Туристские возможности в родном крае

91. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

92. Формирование и развитие международного сотрудничества субъектов РФ в 1991-2005 гг. (На материалах Краснодарского края)

93. Состояние малого предпринимательства в Российской Федерации г. Арсеньев, Приморский край

94. Етикет та його національні особливості

95. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

96. Особисте страхування

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

97. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

98. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

99. Оцінка майна з метою страхування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.