Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Інформаційні системи і технології на підприємстві

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ „ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ УКРАЇНА” Реферат з дисципліни „ Інформаційні системи і технології на підприємстві ” Реєстраційний номер 2008 План 1 Реорганізація діяльності підприємства за методикою BSP 2. Класифікація програмних систем для автоматизації бухгалтерських робіт Практичне завдання 1 Реорганізація діяльності підприємства за методикою BSP Методика BSP визначається, як «підхід, який допомагає підприємству визначити план створення інформаційних систем, які задовольняють його найближчі і перспективні інформаційні потреби». Інформація є одним із основних ресурсів і повинна плануватися у масштабах усього підприємства, інформаційна система повинна проектуватись незалежно від поточного стану і структури підприємства. BSP основується на аналізі інформаційних об’єктів і регламентує 13 етапів виконання робіт. Особливістю підходу є виділення трьох організаційних етапів, які забезпечують так званий «запуск» проекту, а саме: - отримання підтримки керівництва підприємства; - підготовка до аналізу; - проведення стартової наради. На етапі 4 формується перелік основних діяльностей підприємства і бізнес-процесів, які в них здійснюються. Також дається їхній короткий опис. На етапі 5 виявляються основні класи даних (логічно зв’язані категорії даних). Наприклад, Працівники, Ремонти, Технологічний транспорт і т. д. В результаті виконання етапів 4 і 5 формується матриця зв’язків. На наступному етапі (шість) здійснюється аналіз існуючих на підприємстві ділових і системних взаємодій. Аналогічно з етапом 5 будуються чотири матриці, які демонструють використання існуючих і майбутніх інформаційних систем: - матриця «керівники-процеси», яка демонструє основні обов’язки керівників, ступінь їх зайнятості в основні бізнес-процеси підприємства; - матриця «інформаційні системи-керівники», яка показує якими системами (існуючими чи майбутніми) користуються керівники; - матриця «інформаційні системи-процеси», яка демонструє співвідношення систем з бізнес-процесами підприємства; - матриця «інформаційні системи-файли даних», яка показує які файли даних і якими системами використовуються. На сьомому етапі вирішуються наступні задачі: - уточнення матриць; - визначення і оцінка необхідної керівництву інформації; - визначення пріоритетів потреб; - визначення поточних задач; - приваблення на свою сторону керівництва. Далі всі проблеми поділяються на три види: - проблеми, які не відносяться до автоматизації і які не зачіпають інформаційні системи; - проблеми, які пов’язані з існуючими інформаційними системами; - проблеми, пов’язані з майбутніми інформаційними системами; Проблеми першого виду передаються керівництву підприємства для прийняття відповідних рішень. Проблеми, що залишились, сортуються по бізнес-процесам. На дев’ятому етапі традиційними методами здійснюється проектування архітектури інформаційної системи. Десятий етап визначає пріоритети в реалізації і намічає послідовність її етапів. Етап 11 визначає планування модифікацій інформаційної системи у зв’язку з постійним процесом появи нових вимог до такої системи.

Етапи 12 і 13 заключаються у вироблення рекомендацій і планів і формуванні звітності по проведеним роботам. Аналіз і реорганізація діяльності підприємства здійснюється на основі побудованих матриць і виявлених проблем (звісно, ці матриці деталізуються до рівня бізнес-функцій), основні зміни здійснюються з метою орієнтації підприємства на спроектовану інформаційну систему. 2. Класифікація програмних систем для автоматизації бухгалтерських робіт Застосування комп’ютерних технологій у бухгалтерському обліку значно підвищує продуктивність праці бухгалтерів. Організація бухгалтерського обліку в умовах його комп’ютеризації залежить у першу чергу від реалізованого на відповідних технічних засобах програмного забезпечення. Отже. вибір програмного забезпечення є найважливішим моментом у створення комп’ютерних систем бухгалтерського обліку (КСБО), оскільки відповідає вибору форми обліку на підприємстві. Для того, щоб не помилитись у виборі програми, необхідно зробити порівняльний аналіз програм, які є на ринку. Першим кроком для порівняння можливостей наявних програмних продуктів є проведення їхньої класифікації. Це дуже важливий етап в організації комп’ютеризованого обліку: тільки після поділу програмного забезпечення на групи за певними критеріями можна формулювати вимоги до програм і порівнювати їхні функціональні можливості. З погляду розробників програмного забезпечення найбільш повною є класифікація програм бухгалтерського обліку, яка склалася при проведенні конкурсів програмного забезпечення. Ця класифікація поєднує в собі критерії для групування як за призначенням, так і за способом реалізації бухгалтерських функцій і розміром підприємств. Програми для ведення домашньої бухгалтерії. За допомогою цих програм персональний комп’ютер можна використовувати для обліку особистих доходів і витрат, планування сімейного бюджету (включно з довгостроковими вкладеннями), для складання особистих податкових декларацій. Наприклад, «1С: Деньги», MS Mo ey (Microsof ). Міні-бухгалтерія. До цього класу належать програми, призначені для використання одним чи декількома працівниками в бухгалтеріях невеликих підприємств. Такі програми не мають чіткої спеціалізації за ділянками обліку. Вони реалізують функції ведення синтетичного і підсумкового аналітичного обліку, дозволяють вводити господарські операції й обробляти їх (сортувати, здійснювати пошук необхідної інформації тощо), формувати невеликий набір первинних документів та звітних форм. Наприклад, «Инфин-бухгалтерия», «Фінансист» («Атей»), «Ажур» («Терцет»). Універсальні бухгалтерські системи (міді-бухгалтерія). До цього класу належать програмні продукти, орієнтовані на бухгалтерії малих та середніх за розмірами підприємств, які в спрощеному варіанті забезпечують ведення всіх ділянок обліку. Такі системи поєднують усі облікові функції, у тому числі функції кількісного обліку, у межах однієї програми і, як правило, розраховані для роботи на одному комп’ютері. Винятком є розрахунок заробітної плати, який виконують окремо. Деякі програми цього класу призначені для роботи на кількох комп’ютерах у локальній мережі.

Наприклад, «1С: Бухгалтерия 7,7» («1С»), «дебет плюс» («ДИЦ»). Локальні автоматизовані робочі місця (АРМ). Такі програми призначені для виконання окремих облікових завдань - обліку праці та заробітної плати, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей тощо й охоплюють окремі ділянки бухгалтерії і, як правило, не пов’язані між собою. АРМ мають високий рівень спеціалізації і тому можуть ефективно комп’ютеризувати окремі частини бухгалтерії без формування зведеної звітності. Наприклад, «1С: Расчёт» («1С»), АРМ «Зарплата» («Электронные деньги»). Комплекси пов’язаних АРМ. Ці програмні системи орієнтовані на використання в бухгалтеріях з чисельністю працівників більше восьми при чіткому розподілі функцій між ними. Комплекс складається з набору АРМ, кожне з яких реалізує функції окремих ділянок обліку. Кожна така програма розрахована на специфіку облікових робіт і орієнтована на персонал з невисокою бухгалтерською і комп’ютерною кваліфікацією. Як правило, АРМ комплексу підтримують розгорнутий аналітичний облік, мають глибоку спеціалізацію і встановлені на окремих комп’ютерах. Комплекс має засоби об’єднання даних з різних АРМ, які необхідні для отримання зведених звітних форм. Звичайно поєднання даних здійснюється за допомогою спеціалізованого центрального модуля - Головної книги. При об’єднання даних обмін інформацією може здійснюватись як за допомогою дискет, так і в локальній мережі. Наприклад, «парус» («Парус»), «Коплексная система бухгалтерского учёта» («Звезда»). Управлінські системи. До цього класу входять функціонально повні системи організаційного управління з елементами бухгалтерського обліку, планування, діловодства, а також з модулями прийняття рішень і деякими іншими. Бухгалтерська складова програми в даному разу не є головною. Більш важливим є взаємозв’язок усіх складових систем, можливість ефективного управління підприємством, допомога у вирішення головного завдання бізнесу - в отриманні прибутку. Наприклад, «Галактика» («Галактика»), «Текон» («Интелгруп»). Фінансово-аналітичні системи. Це різноманітні програми фінансового аналізу на основі бухгалтерських даних, за допомогою яких автоматизуються завдання зовнішнього і внутрішнього аудиту. Наприклад, «1С: АФС» («1С»), «ПОПІ (Планування, Оптимізація, Подотки, Інвестиції)» (GI-co sul i g). Правові бази даних. До них належать упорядковані довідкові системи, що містять підібрані в тематичному або хронологічному порядку законодавчі акти з питань податків, бухгалтерського обліку тощо. Ці системи дозволяють швидко знаходити потрібні документи, оперативно відстежувати зміни та доповнення до нормативних документів. Вони мають опосередковане відношення до бухгалтерських програм. Хоча цю категорію програмного забезпечення було створено, перш за все, на допомогу юристам, значна її частина орієнтована на таких користувачів, як бухгалтери, фінансисти, економісти. Наприклад, «Сапфір» («Динай»), Libra (Libra). Слід зазначити, що, хоча наведений перелік категорій програм і корисний для уявлення про основні класи бухгалтерського програмного забезпечення, що пропонуються на конкурсах бухгалтерських програм, він склався стихійно і тому непридатний для класифікації програмного забезпечення за певними ознаками та вибору оптимальних програм.

Хтось із інтернаціоналістів виступить проти, аргументуючи свою позицію тим, що єврейським дітям добре вчитися і в російських школах, а автобус — взагалі неприпустима розкіш, якої ніхто не має. До того ж доцільніше витратити гроші не на єврейську школу, а на святкування дня заснування Москви. Муніципальна рада більшістю голосів пристане на пропозицію інтернаціоналіста. Тепер змоделюємо націоналістичну антитезу до щойно описаної ситуації. В місті втілено принципи націоналізму. Законодавство гарантує рівноправність націй. По-перше, вибори до муніципальної ради відбуваються за національними куріями, тому в раді завжди буде 2 представники євреїв26. По-друге, з ведення муніципальної ради вилучено всі питання, які стосуються національної меншини. Остання обирає для розгляду цих питань свою національну раду. По-третє, система оподаткування реформується з метою забезпечити рівноправність націй. А саме: податки з євреїв та підприємств, що їм належать27, надходять у розпорядження національної ради. Деяка частка цієї суми відраховується на загальноміські витрати, а решта складає бюджет національної ради, яка без найменшого втручання з боку більшості сама вирішує, куди їх витрачати

1. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

2. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

3. Компютерні інформаційні системи

4. Інформаційні системи

5. Корпоративні інформаційні системи

6. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи
7. Інформаційні системи в маркетингу
8. Інформаційні системи в менеджменті

9. Інтеграційні форми підприємств і організацій

10. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

11. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

12. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

13. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

14. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

15. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

16. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток
Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

17. Інформаційні технології управління маркетингом

18. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

19. Інформаційні технології на уроках хімії

20. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

21. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

22. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")
23. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
24. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

25. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

26. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

27. Правовий статус підприємств

28. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

29. Планування діяльності підприємств

30. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

31. Економічний аналіз підприємств

32. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

34. Системы технологий промышленности. Строительные материалы

35. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

36. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

37. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

38. Охорона праці на підприємстві
39. Популяції та популяційні системи
40. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

41. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

42. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

43. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

44. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

45. Звітність сільськогосподарських підприємств

46. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

47. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

48. Облік собівартості продукції на підприємстві

Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

50. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

51. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

52. Організація обліку на підприємстві

53. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

54. Організація управлінського обліку на підприємстві
55. Розподіл прибутку державних підприємств
56. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

57. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

58. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

59. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

60. Інформаційні ресурси України

61. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

62. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

63. Інформатика та інформаційні процеси

64. Інформаційні ресурси економічної діяльності

Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки

65. Корпоративна інформаційна система "Галактика"

66. Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

67. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

68. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми

69. Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС

70. Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми
71. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем
72. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

73. Захист інформації в інформаційних системах

74. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

75. Інтернаціоналізація підприємств

76. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

77. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

78. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

79. Організація обліку на торгівельному підприємстві

80. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее

81. Управління запасами матеріалів на підприємстві

82. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

83. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

84. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

85. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

86. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області
87. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві
88. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

89. Організація виробництва на металургійному підприємстві

90. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

91. Особливості діяльності інноваційних підприємств

92. Персонал на підприємстві

93. Проблема управління прибутком на підприємстві

94. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

95. Стратегічне планування і управління на підприємстві

96. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни

97. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

98. Управління якістю на підприємстві

99. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.