Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ЗМІСТ ВСТУП 1. РЕСУРСИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ. 1.1. Природно - економічні умови і спеціалізація підприємства. 1.2. Земельні ресурси підприємства та їх використання. 1.3. Трудові ресурси і їх використання та продуктивність праці на підприємстві. 1.4. Матеріально-технічна база і виробничі фонди підприємства та ефективність їх використання. 2. СТАН ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ОСНОВНИХ І ДОПОМІЖНИХ ГАЛУЗЕЙ ПІДПРИЄМСТВА. 2.1. Посівні площі, урожайність сільськогосподарських культур та виробництво продукції галузі рослинництва. 2.2. Склад і структура поголів'я тварин і птиці. Їх продуктивність та виробництво продукції галузі тваринництва. 3. ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМТВА. 3.1. Витрати виробництва і собівартість продукції галузей рослинництва і тваринництва. 3.2. Витрати праці на виробництво продукції галузей рослинництва і тваринництва. 3.3. Валова і товарна продукція, чиста продукція і чистий дохід. 3.4. Прибуток та рентабельність виробництва. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ. СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ. ВСТУП Економіки аграрних підприємств включає в себе виявлення конкретних форм прояву і особливостей економічних законів і закономірностей у господарській діяльності аграрних підприємств. Прискорення темпів розвитку сільського господарства і агропромислового комплексу країни в умовах переходу до ринкових відносин залежать від використання всіх факторів виробництва, зміцнення матеріально-технічної бази підприємств, впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Головними завданнями економіки аграрних підприємств є: обґрунтування заходів щодо підвищення економічної ефективності виробництва, використання ресурсів; обґрунтування шляхів сталого розвитку аграрного виробництва, аграрного сектору; визначення рівня ефективності використання ресурсів, впровадження різних заходів, систем машин; визначення шляхів розвитку спеціалізації і концентрації. У зв’язку з кризовим станом засадами аграрних підприємств повинні бути: завершення земельної реформи, встановлення ефективних економічних механізмів землекористування; розвиток різноманітних форм власності і господарювання в агросфері; розвиток ринкової інфраструктури для сільськогосподарських товаровиробників та інше. АПК – це сукупність інтегрованих галузей господарської системи, які об’єднані загальною метою по забезпеченню населення країни продовольством, а промисловості – сільськогосподарською сировиною. Основними соціально – економічними цілями АПК на сучасному етапі є забезпечення продовольчої безпеки країни та доведення рівня споживання продуктів харчування до науково обґрунтованих норм. В Україні необхідно створити принципово нову методологію прогнозування і планування підготовки спеціалістів сільського господарства, щоб досягти радикальних змін в організації і формах їх використання. Спеціалісти сільського господарства повинні бути компетентними, мати найсучасніші знання про умови виробництва, передову техніку, прогресивні технології, форми організації праці і вміти реалізувати їх. В умовах переходу до ринкових відносин повинні навчитися працювати самостійно, передбачати перспективи збільшення виробництва продукції, поліпшення її якості.

Рівень кваліфікації знань і вмінь керівників та спеціалістів сільського господарства відіграють роль у зростанні продуктивності праці, збільшення обсягів виробництва. Економічна підготовка спеціалістів сільського господарства має забезпечити підвищення наукового рівня та ефективності господарювання. РОЗДІЛ 1 РЕСУРСИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ. 1.1. Природно - економічні умови і спеціалізація підприємства. ПСП &quo ;Приморський&quo ; розташовано в 200 км від обласного центру, міста Запоріжжя, в районному центрі, міста Приморськ, в 30 км від залізничної станції м.Бердянськ та лежить через магістраль М-14. Господарство займається вирощуванням елітних сортів зерна, зокрема, озимої пшениці, ярого ячменю, соняшнику, та інших. Також господарство займається тваринництвом, зокрема, розведенням КРС, свиней. ПСП &quo ;Приморський&quo ; розташоване в Степній зоні для якої характерні чорноземні ґрунти , які потребують більш якісної обробки добривами та іншими заходами. Природні умови господарства відносяться до континентальних з високими температурами. Сума температур за безморозний період складає в середньому 3000 оС. Середні температури складають: липень - 23 оС, січень - -4,2 оС Середня кількість опадів складає 390-460 мм. Це свідчить про те, що господарство знаходиться на території з недостатньою зволоженістю. Середня тривалість вегетаційного періоду складає 210-220 днів В цілому можна сказати, що територія господарства знаходиться в зоні другого агрокліматичного регіону, що характеризується як теплий і посушливий. Такі природно - кліматичні умови дають змогу господарству вирощувати сільськогосподарські культури. Але через нерівномірність випадання опадів ґрунтам і рослинам не вистачає вологи для нормального розвитку і росту. Головними ресурсами ПСП &quo ;Приморський&quo ; є земля, працівники та матеріально-грошові кошти. Таблиця 1.1 Розміри аграрного підприємства Показники 2003 р. 2004 р. 2005 р. В серед-ньому за 3 роки 2005 р. до 2003 р., % Обсяг виробництва в порівняльних цінах 2000 р. тис. грн. - всього 4603 5147 5560 5103,2 120,7 в т.ч.: рослинництва 2545 2873 3167 2861,6 124,4 тваринництва 2058 2274 2393 2241,6 116,3 Обсяг продажу продукції, тис. грн. - всього 3029 3798 3538 3455 116,8 в т.ч.: рослинництва 1154 1756 1087 1332,3 94,2 тваринництва 1875 2042 2451 2122,6 130,7 Власний капітал, тис. грн 1449,8 1140,9 1436 1342,2 99 Авансований капітал, тис. грн. 450,6 317,3 369,9 379,3 98,2 Кількість працюючих, чол. 334 335 328 332 98,2 Балансовий прибуток, тис. грн. Площа с/г угідь, га 2857,4 2857,4 2984,4 2899,5 104 в т.ч.: рілля, га 2709,4 2709,4 2821,4 2746,5 104 З Таблиці 1.1 ми бачимо, що обсяг продукції в порівняльних цінах в середньому за даний період складає 5103,2тис. грн. , обсяг продажу продукції збільшився та в середньому складає 3445 тис. грн., кількість працюючих в середньому складає 332 чоловік але за даний період не змінилась, площа сільськогосподарських угідь та площа рілля на протязі трьох років також не змінилася. Таблиця 1.2 Склад і структура товарної продукції Види продукції і галузі 2003 р.

2004 р. 2005 р. В середньому за 3 роки Структура, % Виручка від реалізації, тис. грн Структура, % Виручка від реалізації, тис. грн Структура, % Виручка від реалізації, тис. грн Структура, % Рослинництво - всього 1006 21,6 1014 18,2 1318 19,6 111,26 19,7 в т.ч.: зерно 937 20,2 309 5,5 465 69 570,3 10,1 соняшник на зерно 69 1,2 684 12,3 827 12,3 522 9,3 інша продукція Тваринництво -всього 1898 40,8 2044 36,7 3274 48,8 2405,3 42,6 в т.ч.: скотарство: 1425 30,6 1648 29,5 2606 38,8 1893 33,5 З нього ВРХ : 506 10,9 673 12 1195 17,8 790,3 19,5 свинарство 454 9,8 391 7 664 9,9 503 9 молоко 919 19,7 975 17,5 1411 2,1 1101,7 19,5 інша продукція 19 0,4 5 0,1 4 6,06 9,3 0,2 Продукція власної промислової переробки 1602 34,5 2343 42 1996 29,7 2013,7 1,6 Роботи і послуги на сторону 137 2,9 176 3,1 121 1,8 111,3 1,9 Всього по с/г підприємству 4643 100 5577 100 6709 100 5643 100 По даним Таблиці 1.2, ми бачимо, що виручка від реалізації продукції в цілому по підприємству на протязі трьох років в середньому склала 5643 тис. грн. Зокрема по рослинництву виручка від реалізації в середньому склала 111,26 тис. грн. та по тваринництву виручка склала 2405,3 тис. грн. Щодо спеціалізації господарства можна сказати, що воно приділяє більш уваги вирощуванню зернових культур та ВРХ. 1.2. Земельні ресурси підприємства та їх використання. Найважливішою складовою природних ресурсів є земля - охоронниця природних багатств, основа рослинного і тваринного світу, операційний базис розміщення об'єктів промисловості, населених пунктів і доріг. Земельні ресурси потрібні всім підприємствам, однак, якщо в промисловості земля є лише господарським базисом, то в сільському господарстві вона є основним засобом виробництва. Функціональні особливості використання землі визначають її важливе місце серед природних ресурсів. Вона є одночасно предметом, засобом праці, базисом для розміщення продуктивних сил, основою для відтворення всіх факторів економічного зростання. Тому раціональне землекористування є обов'язковою частиною комплексної системи експлуатації та охорони природних ресурсів для всіх підприємств. Важливе значення для розвитку земельних відносин має земельний кодекс - основний документ земельного законодавства, яким регулюються земельні відносини з метою створення необхідних умов для раціонального використання й охорони земель, рівноправного розвитку усіх форм власності на землю і форм господарювання. ПСП &quo ;Приморський&quo ; є державним підприємством і тому воно не має земельних паїв, не бере землі в оренду і не здає її в оренду. Таблиця 1.3 Склад і структура земельного фонду. Угіддя 2003 р. 2004 р. 2005 р. В середньому за 3 роки га % га % га % га % Загальна земельна площа 3176,4 100 3176,4 100 3176,4 100 3176,4 100 Всього сільськогосподарських угідь 2857,4 90 2857,4 90 2984,4 94 2899,5 91,3 Із них: рілля 2709,4 85,3 2709,4 85,3 2821,4 88,8 2746,5 86,5 сінокоси 105 3,3 105 3,3 126 3,9 112 3,5 пасовища 22 0,7 22 0,7 22 0,7 22 0,7 багаторічні насадження 21 0,7 21 0,7 15 0,5 19 0,63 Площа лісу 91 2,8 91 2,8 87 2,7 89,8 2,7 Ставки і водоймища 9 0,3 9 0,03 9 0,03 9 0,03 Інші землі 219 6,9 219 6,9 119 3 178,3 0,6 Наявність зрошуваних і осушених земель Згідно Таблиці 1.3

Порядок обчислення середньо заробтно плати Порядок обчислення середньо заробтно плати працвника у випадках, передбачених законодавством, встановлються Кабнетом Мнстрв Украни. Для обчислення пенсй середня заробтна плата визначаться вдповдно до Закону Украни "Про пенсйне забезпечення" ( 1788-12 ). Держава забезпечу щоквартальну пдготовку  публкацю статистичних даних про середню заробтну плату  середню тривалсть робочого часу по галузях, групах професй  посад, а також щорчну публкацю даних про вартсть робочо сили. Стаття 28. Захист прав працвникв у раз банкрутства пдпримства У раз банкрутства пдпримства чи лквдац його у судовому порядку зобов'язання перед працвниками такого пдпримства щодо заробтно плати, яку вони повинн одержати за працю (роботу, послуги), виконану у перод, що передував банкрутству чи лквдац пдпримства, виконуються вдповдно до Закону Украни "Про банкрутство" ( 2343-12 ). Стаття 29. Повдомлення працвникв про умови оплати прац При укладанн працвником трудового договору (контракту) власник або уповноважений ним орган доводить до його вдома умови оплати прац, розмри, порядок  строки виплати заробтно плати, пдстави, згдно з якими можуть провадитися вдрахування у випадках, передбачених законодавством

1. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

2. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

3. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

4. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

5. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

6. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами
7. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
8. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

9. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

10. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

11. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

12. Економіка підприємства

13. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

14. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

15. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

16. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция

17. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

18. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

19. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

20. Економічна оцінка активу балансу підприємства

21. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

22. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
23. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
24. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

25. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

26. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

27. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

28. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

29. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

30. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

31. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

32. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское
Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

33. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

34. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

35. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

36. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

37. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

38. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення
39. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo
40. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

41. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

42. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

43. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

44. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

45. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

46. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

47. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

48. Економічна безпека підприємства

Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

49. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

50. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

51. Основи економіки підприємства

52. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

53. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

54. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування
55. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства
56. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

57. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

58. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

59. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

60. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

61. Бізнес-план підприємства

62. Планування діяльності підприємства

63. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

64. Розробка підприємства LOMAPAK

Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

65. Фінанси підприємства

66. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

67. Інноваційна діяльність підприємства

68. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

69. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

70. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
71. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
72. Рентабельність підприємства

73. Управління утворенням прибутку підприємства

74. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

75. Автомазація виробничих процесів підприємства

76. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

77. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

78. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

79. Витрати підприємства

80. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы

81. Облік активної частини балансу підприємства

82. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

83. Організація і методика аудиту доходів підприємства

84. Організація обліку власного капіталу підприємства України

85. Попередній фінансовий аналіз підприємства

86. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах
87. Фінансова звітність підприємства
88. Аудит доходів підприємства

89. Аудит установчих документів підприємства

90. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

91. Реєстрація приватного підприємства

92. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

93. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

94. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

95. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

96. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела
Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные

97. Асортиментна політика підприємства

98. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

99. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

100. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.