Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Публічно-правовий спір

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Поняття справи адміністративної юрисдикції Зміст публічно-правового спору Публічно-правовий спір чи спір про право Висновки Список використаних джерел 1. Поняття справи адміністративної юрисдикції Положенням, що має засадниче значення для функціонування адміністративної юстиції, є наведене в КАС визначення справ адміністративної юрисдикції, для розгляду яких, власне кажучи, створені адміністративні суди. Зокрема, згідно з п. 1 ст. 3 КАС справа адміністративної юрисдикції (адміністративна справа) – це переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, в якому бодай однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. На жаль, наведене положення недвозначно свідчить про незавершеність концептуального опрацювання предметної сфери діяльності адміністративних судів. Досить звернути увагу на те, що явно впадає в очі. По-перше, в цьому разі застосовується не властивий для вітчизняної нормативно-правової системи та занадто широкий за змістом термін &quo ;публічно-правовий спір&quo ;, що вимагало від розробників КАС його значно більшої конкретизації з метою недопущення можливого неоднозначного розуміння. Тим більше що термін &quo ;публічно-правовий спір&quo ; використовується в КАС поряд зі словосполученням &quo ;спори з приводу публічно-правових відносин&quo ; (ч. 2 ст. 48 КАС), однак жодних ознак таких правовідносин та їх специфіки в кодексі не наводиться. По-друге, виходячи з унормованого КАС поняття &quo ;справи адміністративної юрисдикції&quo ; постає несподіване запитання: чи вичерпується обсяг компетенції (повноважень) адміністративних судів положеннями тільки цього кодексу? Адже, всупереч припису ст. 1 КАС: &quo ;Кодекс адміністративного судочинства України визначає повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції.&quo ;, ч. 2 ст. 4 КАС вказує, що &quo ;юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення&quo ; (курсив авт.). Зрозуміло, що &quo ;всі публічно-правові спори&quo ; – це набагато ширше коло таких спорів, ніж ті, в яких однією зі сторін є обов'язково: орган виконавчої влади; орган місцевого самоврядування; їхня посадова чи службова особа; інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції, що прямо передбачено вищезгаданим визначенням &quo ;справи адміністративної юрисдикції&quo ; (п. 1 ст. 3 КАС). Отже, справжня компетенція адміністративних судів значно виходить за межі як призначення цього кодексу (ст. 1 КАС), так і завдань адміністративного судочинства, задекларованого у ч. 1 ст. 2 КАС. По-третє, спираючись на поняття &quo ;справи адміністративної юрисдикції&quo ;, що розглядається, неможливо однозначно відповісти на принципове запитання: чи можуть розглядатися за правилами КАС публічно-правові спори, в яких однією зі сторін виступає не &quo ;орган виконавчої влади&quo ; або його &quo ;посадова чи службова особа&quo ;, а будь-який інший &quo ;орган державної влади&quo ; або, відповідно його &quo ;посадова чи службова особа&quo ;? Адже, на противагу згаданому визначенню, в ч.

1 ст. 2 і в п. 7 ст. 3 КАС до кола обов'язкових учасників публічно-правових спорів віднесено, замість &quo ;органу виконавчої влади&quo ;, саме &quo ;орган державної влади&quo ; та його &quo ;посадова чи службова особа&quo ; Така колізійність неодмінно заводить у безвихідь у пошуках можливостей оскарження до адміністративного суду, наприклад, рішень, дій чи бездіяльності органів прокуратури, їхніх посадових чи службових осіб або ж рішень загальних судів про накладення адміністративних стягнень. По-четверте, в аналізованому понятті &quo ;справи адміністративної юрисдикції&quo ; цілком недоречно зафіксована така ознака суб'єкта владних повноважень, як здійснення ним владних &quo ;управлінських функцій&quo ;. Суперечливість тут полягає насамперед у тому, що ані в Конституції України, ані в інших актах законодавства не сформовано легальних підстав для загальновживаного тлумачення терміна &quo ;управлінські функції&quo ;. Немає також й унормованого поняття &quo ;державне управління&quo ; (або &quo ;публічне управління&quo ;). Більше того, важливо нагадати, що в сучасному законодавстві поряд із терміном &quo ;державне управління&quo ; широко вживається термін &quo ;державне регулювання&quo ;, яким часто охоплюються функції, котрі в інших випадках віднесені до функцій державного управління. Проте в окремих законах функції державного управління відокремлені від функцій державного регулювання (наприклад, у Законі України &quo ;Про телекомунікації&quo ;) і цими функціями відповідно наділені різні органи, хоча всі вони належать до системи органів виконавчої влади. Усе це, природно, унеможливлює чітке встановлення кола суб'єктів владних повноважень, рішення, дії чи бездіяльність яких може оскаржуватися за правилами КАС. Зовсім не випадково низкою статей КАС його дія поширюється на справи, предмет яких жодним чином не пов'язаний із виконанням відповідними суб'єктами власне &quo ;управлінських функцій&quo ;. Це, наприклад, спори щодо правовідносин, пов'язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму (п. 5 ч. 1 ст. 17); справи за позовами щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України (ст. 180); справи, пов'язані з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби (ст. 181); справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії (ч. 3 ст. 19) і деякі інші. Невизначеність у тлумаченні &quo ;управлінських функцій&quo ; серйозно перешкоджає також належному розмежуванню компетенції між адміністративними й господарськими судами. Зокрема, залишаються спірними питання щодо віднесення до компетенції адміністративних судів спорів між суб'єктами господарювання та податковими органами. Адже останні під час стягування загальнообов'язкових податків і зборів та притягнення платників податків до відповідальності, яка за всіма ознаками є адміністративною, аж ніяк не реалізують &quo ;управлінські функції&quo ;. Разом з тим податкові органи, безперечно, виконують загальнодержавну (публічну) функцію контролю за процесом сплати податків.

При цьому вони можуть порушувати суб'єктивні права суб'єктів господарювання, а також норми податкового, фінансового чи адміністративного законодавства, що, відповідно, може призвести до виникнення публічно-правового спору, який мав би розглядатись адміністративним судом, хоча цей спір формально не є наслідком здійснення суб'єктом владних повноважень &quo ;управлінських функцій&quo ;. І, нарешті, ще одне свідчення концептуальних прорахунків у визначенні &quo ;справи адміністративної юрисдикції&quo ;. Сама спроба виокремити серед публічно-правових спорів ті, що підпадають під дію норм адміністративного права через ознаку &quo ;управлінських функцій&quo ; суб'єкта владних повноважень, означає, що КАС створено під тягарем старої, сформованої і пануючої в колишній радянській науці, доктрини галузі адміністративного права. Ключовою рисою цієї доктрини була абсолютизація (тобто надмірне перебільшення значення) управлінської природи адміністративного права, внаслідок чого в науці і практиці дотепер переважає сприйняття цієї галузі винятково як &quo ;управлінського права&quo ;. Згідно з попередньою доктриною майже всі зв'язки і відносини, котрі регулюються адміністративним правом, цілком безпідставно оголошувались &quo ;управлінням&quo ; чи &quo ;сферою управління&quo ;. Отже, головна помилка старої наукової традиції полягала в тому, що у сфері адміністративно-правового регулювання поняття &quo ;управління&quo ; стало, умовно кажучи, &quo ;безрозмірним&quo ;, цілком невизначеним. Проте сучасною наукою, зокрема кібернетикою та циклом соціально-управлінських наук, уже давно доведено, що управління (публічне загалом і державне зокрема) – це самостійне явище зі своїм особливим змістом. А саме, це владно-організуючий вплив на спільну діяльність людей для досягнення певної загальної мети. Виходячи з такого розуміння, категорія &quo ;управління&quo ; має суворо визначений зміст і аж ніяк не вичерпує всіх дій, що вчиняють органи публічної адміністрації. Сама по собі участь цих органів у відносинах з приводу реалізації, скажімо, різноманітних суб'єктивних прав громадян (наприклад, видача громадянину акта приватизації земельної ділянки) чи застосування засобів адміністративного примусу (наприклад, зняття номерного знака з автомобіля) зовсім не означає, що ці відносини є виявом &quo ;управління&quo ; чи &quo ;сфери управління&quo ;. Зокрема, серед усієї сукупності відносин, що регулюються нормами адміністративного права і, відповідно, породжують публічно-правові спори з участю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, абсолютно впевнено не можна віднести до &quo ;управлінських&quo ; щонайменше три такі групи адміністративно-правових відносин: 1) щодо підготовки і прийняття різного роду індивідуальних рішень стосовно реалізації численних суб'єктивних прав приватних (фізичних і юридичних) осіб, а також щодо реагування на різноманітні інші звернення приватних осіб, включаючи розгляд в адміністративному порядку їхніх скарг; 2) щодо забезпечення умов для належного виконання приватними особами як покладених на них законом загальних обов'язків (наприклад, у зв'язку зі справлянням податків), так і конкретних зобов'язуючих рішень органів публічної адміністрації; 3) щодо застосування заходів адміністративного примусу (які не зводяться, як відомо, тільки до накладення адміністративних стягнень згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення).

Така поллнгвстична культура  сьогодн вража. Останнми передсмертними словами просвтителя були так: «О, голово, голово, розуму впившись, куди ся прихилиш?» Великий росйський вчений М. Ломоносов як студент Киво-Могилянсько академ був знайомий з риторичними працями  професорв. Знав вн  «Риторику» Ф. Прокоповича, про що свдчать виправлення у нй та нш матерали. Михайло Ломоносов (1711-1765). Великий росйський учений-енциклопедист, родоначальник матералстично флософ в Рос, поет. Заклав основи сучасно росйсько лтературно мови, став теоретиком красномовства як автор «Краткого руководства к красноречию», «Краткого пособия к риторике в честь любителей словесности», «Российской грамматики». М. Ломоносов писав: «Красномовство  мистецтво про всяку дану матерю красно говорити, тим самим прихиляючи нших до сво про це думки»3. Учений так класифкував структуру публчно промови: вступ, тлумачення, твердження, заключения. Для успшного впливу на слухачв вн рекомендував добре знати людину, стан оратора, стан слухачв вк, стать, виховання, звички, рвень освти; силу красномовства

1. Поняття та сутність менеджменту

2. Поняття "культура" та її сутність

3. Антимонопольна політика держави та її сутність

4. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

5. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

6. Сутність та зміст сучасного менеджменту
7. Сутність витрат та методи їх зниження
8. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

9. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

10. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

11. Сутність демократії та її основні цінності

12. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

13. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

14. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

15. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

16. Поняття і сутність менеджменту

Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика

17. Сутність, види та канали комунікацій

18. Сутність та зміст контролю

19. Предмет політології, сутність та зміст

20. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

21. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

22. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення
23. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах
24. Сутність та призначення фінансів

25. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

26. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

27. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

28. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

29. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

30. Поняття та форми державного устрою

31. Свідомість та творчість

32. Поняття та структура світового ринку

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора
Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

33. Освоєння космосу: історія та сучасність

34. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

35. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

36. Сутність перестрахування

37. Сутність токсикоманії

38. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України
39. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району
40. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

41. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

42. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

43. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

44. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

45. Поняття та методи криміналістики

46. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

47. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

48. Поняття та система господарського законодавства

Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек

49. Поняття та склад злочину

50. Сутність держави

51. Сутність і сфера міжгалузевого управління

52. Сутність Римського права

53. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

54. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність
55. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження
56. Життя та творчість Г. Сковороди

57. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

58. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

59. Сутність міжнародного маркетингу

60. Сутність спонсорства

61. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

62. Міжнародні контракти: сутність структура види

63. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

64. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные

65. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

66. Сутність організаційних змін

67. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

68. Фредерік Шопен - життя та творчість

69. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

70. Сутність педагогічного спілкування
71. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії
72. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

73. Кохання та закоханість в юнацькому віці

74. Соціальні ролі та особистість

75. Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму

76. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

77. Сутність соціальної роботи

78. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

79. Сутність неореалізму

80. Сутність державного фінансового контролю

Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография

81. Сутність і призначення санації підприємств

82. Поняття та види відходів

83. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

84. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

85. Інфляція та зайнятість населення

86. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік
87. Сутність керування ризиками
88. Сутність нагромадження капіталу

89. Правовое положение различных категорий лиц в Римском праве

90. Основні категорії та етапи навчального процесу студента

91. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

92. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

93. Поняття економічної інформації, її види та властивості

94. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

95. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

96. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

98. Правовые споры и виды социальной защиты

99. Поняття і види правових норм


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.