Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Типологічна класифікація мов світу

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат на тему: «Типологічна класифікація мов світу» ПланВступ Типи мов Кореневі мови Аглютинативні мови Флективні мови Інкорпоруючі мови Недоліки класифікації Висновок Вступ У світі існує безліч мов. Сучасна наука нараховує більше 2500 мов. А як же їх класифікувати, якщо їх тисячі? Уже здавна зародилося дві основні класифікації мов – типологічна, інакше морфологічна, і генеалогічна, інакше генетична. Принцип типологічної класифікації мов основується на припущенні, що усі мови світу, незалежно від того, споріднені вони чи ні, розповсюджені в одній частині світу або у різних, можуть бути об’єднані між собою за якимись спільними ознаками їх структури, перш за все морфологічної. Саме тому сама класифікація отримала назву морфологічної або типологічної. Хоча типологічна класифікація нерідко ототожнюється з морфологічною, насправді перше поняття дещо ширше за друге. За типологічної класифікації враховують не лише морфологічну структуру слова, але й загальні фонетичні особливості порівнюваних мов, характер побудови їх словосполучень та речень, їх інтонацію тощо. У свій час Н.С. Трубецькой, наприклад, встановив шість загальних ознак індоєвропейських мов, які на його думку відрізняють їх від мов з іншими структурами (інших типологій). Серед цих ознак називалися не лише морфологічні, але й фонетичні та синтаксичні. Проте, найчастіше у подібних випадках аналізується морфологічна структура слова, з якої і запозичується сама назва (морфологічна класифікація). Отже, морфологічною, або типологічною, звичайно називають таку класифікацію, в основі якої виявляється перш за все принцип морфологічної будови слова. Типи мов Чи мають сенс пошуки спільних елементів у структурі найрізноманітніших мов світу? На це питання слід відповісти безперечно ствердно. Які б не різні мови за своєю граматичною будовою, яка б не своєрідна їх національна специфіка, варто пам’ятати, що основні функції мов єдині: усі вони слугують засобом спілкування, засобом вираження думок та почуттів людей, що живуть у суспільстві. Тому дослідження якихось спільних елементів у структурі мов світу представляє не лише теоретичний, а й практичний інтерес. Давайте звернемось до структури слова у різних мовах. Порівнюючи відмінкові форми, наприклад, українського слова стіл (стіл – стола – столу - стіл – столом – столі - столе) з тим, як веде себе відповідне слово у французькій мові (la able), не можна не помітити, що це останнє подібних форм не має. Коли потрібно передати відношення даного слова до інших слів, на сцену виступають прийменники: de la able – «стола», б la able – «на стіл» і таке інше. Саме слово la able ніяких відмінкових флексій не знає, оскільки французька мова відмінків іменника не має. До французької мови дуже близька у цьому відношенні англійська, що, проте, розрізнює два відмінки іменника (загальний та родовий саксонський). Порівнюючи структури слова в українській мові, з одного боку, із структурою слова у французькій та англійській – з другого, не можна не помітити суттєвої різниці між цими структурами. Для української характерні флексії, для французької та англійської вони не характерні, принаймні у сфері іменника.

Мови, в яких відношення між словами у реченні виражаються перш за все флексіями, зазвичай називаються флективними або синтетичними, а мови, у яких ці ж відношення передаються перш за все прийменниками і порядком слів, - аналітичними. Російський лінгвіст ХІХ ст. Н. Крушевський ілюстрував різницю між мовами такими схемою Крушевський хотів цим підкреслити, що у флективних мовах не змінюється початок слова (перпендикулярна риска), але змінюються його закінчення (паралельні лінії: стіл, стола, столу і таке інше); в аналітичних мовах, навпаки, закінчення слова залишається без змін (перпендикулярна риска), а граматична функція слова визначається тим, що ставиться перед ним (паралельні лінії – прийменники перед іменником, займенники перед дієсловом: англійське a pe – «ручка», wi h a pe – «ручкою», I si g – «співаю», hey si g – «співають»). Таким чином, українська мова виявляється флективною, або синтетичною, а французька і англійська – аналітичними. Проте таке розмежування не можна ні перебільшувати, ні абсолютизувати. Практично не існує ні «чисто» флективних мов, ні «чисто» аналітичних. У флективних мовах спостерігається немало аналітичних тенденцій, подібно тому як у мовах аналітичних флексії мають далеко не останнє значення. У тій же французькій мові, наприклад, флексії, що майже повністю зникли із сфери іменників, продовжують грати видну роль у системі дієслова (je cha e – «я співаю», але ous cha o s – «ми співаємо», флексія першої особи множини -o s). В англійському дієслові флексія може диференціювати, наприклад, часи: I work – «я працюю», але I worked – «я працював» і т.д. Ще складніша ситуація складається у процесі історичного розвитку мови: в аналітичних мовах іноді утворюються нові флективні форми, подібно тому як у флективних мовах формуються деякі аналітичні конструкції. Незважаючи на ці постійні ускладнення, розділення мов на флективні та аналітичні все ж зберігає наукове значення. Це розділення основується на тій чи іншій переважаючій мовній тенденції, характерної для морфологічної структури слова. Але морфологічна класифікація мови стає це більш складною, коли вона спирається не лише на одну мовну сім’ю (хоча б і на таку велику, як індоєвропейська), а на усі мови світу. У цьому випадку встановлюються наступні типи мов: кореневі (або ізолюючі), аглютинативні (або аглютинуючі) і флективні. Іноді до даної класифікації додають це мови інкорпоруючі (або полісинтетичні). Кореневі мови В кореневих мовах слово звичайно дорівнює кореню, а відношення між словами перш за все передаються синтаксично (порядком слів, службовими словами, ритмом, інтонацією). Але вираз «слово дорівнює кореню» неточний, адже у кореневих мовах, до яких відносять китайську, слово не має морфологічної структури, характерної, наприклад, для української мови, де розрізнюють корені, афікси, основи і флексії. В китайській мові слово морфологічно не змінюється, тому морфологічно незмінним воно залишається і у реченні. Тим більшу роль відіграють у кореневих мовах синтаксичні фактори. Проте не можна характеризувати кореневі мови, і перш за все китайську, лише відносно європейських мов.

На жаль, так часто роблять, але це не правильно. Справа в тому, що китайська мова має свої специфічні, дуже важливі та різноманітні граматичні засоби, яких немає в індоєвропейських мовах. Це, наприклад, «категорія змінної ознаки» для вираження особливої групи предикативних прикметників, близьких до дієслова («погода холодна»), на відміну від «категорії постійної ознаки», коли мовець підкреслює наявність тієї чи іншої більш постійної ознаки у предмета або поняття («холодна погода»). У китайській мові різниця між le g ia ki – «холодна погода» і ia ki le g – «погода холодна» - це не лише різниця між атрибутивним і предикативним характером словосполучення, як, наприклад, в українській, але, крім того, додатково тут виражено і різницю між постійною ознакою «погоди» в першому випадку (категорія тривалого стану) і тимчасовою її ознакою – у другому. Багатство відтінків у китайській мові виявляється, зокрема, у безлічі подібних специфічних побудов. Отже, коли розглядаються так звані кореневі мови, не можна питання зводити до того, що ці мови не мають тієї морфології, яка є, приміром, в українській або латинській мовах. Потрібно врахувати ті багатоманітні граматичні особливості, які специфічні для кореневих мов. Саме тому термін «аморфні мови» тобто безформенні, потрібно визнати неправильним по відношенню до кореневих мов, як і до будь-яких інших. Мова не може бути «безформенною» навіть у тому випадку, коли слова цієї мови не знають форм словозміни. Адже, крім форм словозміни, у мові можуть існувати інші формальні ознаки слів: певна і сувора сполучуваність слів, певний і суворий їх зв'язок та таке інше. Хоча ці формальні ознаки відносяться до синтаксису, вони не стають менш суттєвими для граматики даної мови. Тому слід зберегти різницю, запропоновану Л.В. Щербою, між поняттям «формальних ознак слова» (поняття більш широке) і «формою слова» (поняття суто морфологічне) Вивчення будови китайської мови дуже розширює коло звичайних граматичних уявлень, утворених лише на матеріалі індоєвропейських мов. Аглютинативні мови Структура слова в аглютинативних мовах характеризується великою кількістю особливих «приклейок» (афіксів), які звичайно додаються до незмінної основи слова (звідси і назва цих мов від латинського agglu i are – «склеювати», тобто мови, в яких афікси як би приклеюються до основи слова) Розглянемо побудову одного речення у такій аглютинативній мові, якою є турецька. Yaz-бma-yor-su uz – «ви не можете писати», буквально «писати не могти тепер ви». Основа yaz – «писати». Потім до цієї основи дадається афікс («приклейка»), що має найбільш широке значення, після чого йдуть афікси у порядку все більш уточнюючих і «окремих» значень. У нашому прикладі найбільш загальною (після основи) категорією виявляється «категорія неможливості» (заперечення; «не могти щось робити»). Тому вслід за основою йде афікс, що передає саме цю категорію (бma). Потім слідує більш «вузька» категорія теперішнього часу індикативу (афікс yor), яка у свою чергу, ширша за категорію другої особи (афікс su uz): у «категорії неможливості» може бути будь-який спосіб, час, особа.

Але в тому, власне, й поляга розвиненсть, повноцннсть культури, що вона легко й безболсно абсорбу рзномантн де, миттво здйснюючи хню стратифкацю: марAналзу одн, знищу друг, розвива й пдносить трет, -  все це ста частиною величезного далогчного простору, величезного культурного багатоголосся. ¶нша рч - культура колональна, неструктурована й нератифкована, де кожна дея веде сво соло  жодного далогу, жодного багатоголосся не виника. Тут дрбн флуктуац можуть набувати величезного значення, марAнальн явища - ставати центральними, суттве - губитись мж несуттвого. ¶ все це вдбуваться не в цлй культур (бо культури як цлсност в колональнй кран не сну), а в невеликих  сегментах - свордних етнокультурних гетто з свою системою цнностей, рархю, каноном, свою «мовою» (свом монологом),  свом, як правило, мстифкованим уявленням про власну значущсть  вплив на (неснуючу!) культурну цлсть. На вдмну вд повноцнно, цлсно культури, що функцону як гомеостатичний органзм - з розвиненою системою внутршнх ( зовншнх) взамозв'язкв, з розробленим механзмом добору, класифкац, передач, аналзу нформац, колональна культура взагал не  далогчною системою, а радше набором монологчних елементв, досить слабо або й няк не зв'язаних мж собою

1. Этические проблемы в рассказах Н.Н. Носова для дошкольников

2. Образна типологія країн світу

3. Приватне право країн античного світу

4. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

5. Поняття демократії "для незахідного світу". Ірак

6. Традиції та культура харчування народів світу
7. Народ-труженик в творчестве Н.А. Некрасова
8. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

9. Н.И. Костомаров об обычаях русского народа

10. Древнейшая культура племен и народов Двуречья (4 - начало 3 тысячелетия до н.э.)

11. Судьба поэта из народа в стихотворении Н. А. Некрасова "На смерть Шевченко"

12. «Я лиру посвятил народу своему...» (по произведениям Н.А.Некрасова)

13. Драма народа в стихотворении Н. А. Некрасова «Железная дорога»

14. Народ в поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души"

15. Русский характер и судьба народа в творчестве Н.С. Лескова (по повести «Очарованный странник»)

16. Образ народа в поэме Н.В. Гоголя Мертвые души

Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые

17. Родина, как семья народов: построение тематических циклов занятий для старших дошкольников и младших школьников

18. Мова нашого народу

19. Der Fruhling bluhtet in Mykolajiw - виховний захід з німецької мови

20. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

21. Аналіз чутливості використання методу Якобі для рішення задач лінійного програмування

22. Особенности создания текстового контента для сайта ННГУ им. Н.И. Лобачевского
23. Флорентийская уния 1439г. и ее последствия для церквей и религий славянских народов
24. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

25. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

26. Особливості клінічного перебігу та прогнозування наслідків первинних і вторинних гнійних менігоенцефалітів

27. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

28. Особистісно-орієнтований підхід до вивчення німецької мови в середніх навчальних закладах

29. Система корекційних вправ для занять з дітьми, що мають фонетико-фонематичні вади мови

30. Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України

31. Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)

32. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Тесты по биологии для школы

34. Ответы к государственным экзаменам для эколого-биологического факультета ПетрГУ

35. Билеты для сдачи устного экзамена по биологии в 9 кл

36. МЦ-125. Ружье для генсека

37. Применение ЭВМ для повышения эффективности работы штаба ГО РАТАП

38. Приборы для измерения радиационного загрязнения
39. Нганасаны - малые народы России
40. Народы Сибири и современная геополитика

41. Статья Н.Н. Баранского "Экономико-географическое положение"

42. Шпаргалка для сдачи экзаменов по экономической и социальной географии мира

43. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

44. Европа для мусульман - постоялый двор или отчий дом?

45. Билеты по географии для 11 класса

46. Обзор средств для автоматизации геодезических вычислений

47. Межевание земель. Порядок выполнения отвода земельных участков для строительства магазинов

48. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие

49. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

50. Гражданское право (шпоры для гос экз)

51. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений судов по гражданским делам

52. Шпаргалки по земельному праву для ГОС

53. История и культура народов Огненной Земли

54. Теория социальной пассионарности Л. Н. Гумилева
55. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство
56. Мужество и героизм русских воинов в Бородинском сражении, значение победы для укрепления мощи Российского государства

57. Народы России в Гражданской войне

58. Введение «Временного положения» 1867-1868 гг. и политико-правовые последствия для казахов

59. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

60. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

61. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

62. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

63. Теория государства и права (шпаргалки для госэкзамена)

64. Топики для сдачи экзамена по английскому языку в 11-ом классе (Шпаргалка)

Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Replacement Housing (Помещения для ремонтного молодняка)

66. Зачетные темы по английскому языку для школы

67. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова

68. Темы английского для экзамена

69. Топики для сдачи экзаменов по английскому языку

70. Билеты по английскому языку для 9 класса (2002г.)
71. Темы для экзамена в Финансовой академии, 1 курс
72. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области

73. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

74. ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"

75. Этнология Л.Н. Гумилева

76. Культурологическая проблематика в работе Л.Н.Гумилева "Этногенез и биосфера Земли"

77. Основные черты и значение "Серебряного века" для культуры России

78. Методика подбора репертуара для самодеятельных коллективов

79. Новогодние традиции народов мира

80. Сведения франкоязычных западноевропейцев по оружию народов Северного Кавказа

Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки
Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы

81. Менталитет русского народа через призму русской литературы 19-го века

82. Типология образа слуги в русской литературе XIX века на материале произведений А.С.Пушкина, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова

83. Спор Иуды Искариота с Иисусом Христом в рассказе Л.Н.Андреева "Иуда Искариот"

84. Гумилев Н.С.

85. Дом музей Л. Н. Толстого в Ясной Поляне

86. Н. Островский "Как закалялась сталь"
87. А.Н. Островский "Бесприданница"
88. Жизнь и Творчество Л.Н.Толстого

89. Поэтический мир Н.С. Гумилева

90. Экзамен по русскому языку для поступления в Бауманскую школу

91. "Освобожден народ, но счастлив ли народ ?" по поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"

92. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

93. Диалектика души у художника А.М. Шилова и писателя Л.Н. Толстого

94. Именное составное сказуемое в повести Н.С. Лескова "Очарованный странник"

95. Методическое руководство по проведению занятия по русскому языку в рамках аудиовизуального курса для студентов-иностранцев с использованием видеозаписи мультфильма "Мороз Иванович".

96. Морфология: шпаргалка для экзамена в школе

Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки

97. Поэт и Любовь (А.С. Пушкин и Н.Н. Гончарова)

98. Роман А.Н.Толстого "Петр Первый"

99. Творческая история рассказа Л.Н.Толстого "За что?" (документальный источник и художественные подступы к теме)

100. Высший свет в изображении Л.Н. Толстого (по роману "Война и мир")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.