Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Кафедра менеджменту реферат з дисципліни “Екологія” На тему: ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Зміст 1. Сутність економічного механізму природокористування. Еколого-економічні інструменти 2. Платежі за ресурси, їх види і нормативи нарахування 2.1 Платежі за використання земельних ресурсів 2.2 Платежі за використання надр 2.3 Платежі за використання водних ресурсів 2.4 Платежі за лісокористування Список літератури 1. Сутність економічного механізму природокористування. Еколого-економічні інструменти Економічний механізм – це сукупність економічних структур, інститутів, форм і методів господарювання, за допомогою яких реалізуються чинні в конкретних умовах економічні закони, здійснюється погодження і корегування суспільних, групових і приватних інтересів. Економічний механізм відіграє важливу роль у реалізації цілей екологічної політики господарського суб’єкта будь-якого рівня. Основними компонентами економічного механізму є: правові основи здійснення економічної діяльності (права, обов’язки, ліцензії, обмеження тощо); система відносин власності на основі засобів виробництва; організаційна структура економіки, тобто система формальних і неформальних організаційних зв’язків, що формує реальні економічні відносини між господарськими суб’єктами; система суспільних інститутів (традиції, моральні засади, релігійні звичаї тощо), що формують соціальне інформаційне поле економічної активності; економічні інструменти – засоби зміни фінансового стану економічних суб’єктів (заходи, методи, важелі). Одну із головних ролей в реалізації економічного механізму відіграють економічні інструменти. За допомогою економічних інструментів можна впливати на спонукальні мотиви в діяльності господарських суб’єктів, регулювати товарно-грошові відносини на рівні підприємств, регіонів і країни в цілому. Економічні інструменти можна поділити на три групи: 1. Ціни на ресурси – ціна на сировину, матеріали, енергію; платежі за право користуватися землею, водою, лісом та іншими природними ресурсами; платежі за використання асиміляційного потенціалу екосистем (за забруднення); орендна плата за використання основних фондів, у тому числі природоохоронного призначення; ціна на трудові фактори (зарплата, нарахування на зарплату); ціна на використання фінансових ресурсів (облікова ставка НБУ, процентна ставка комерційних банків, виплати по позиках тощо). Ціни на ресурси виконують обмежувальні функції. Чим вищий рівень цін, тим менше ресурсів може бути придбано для господарської діяльності. 2. Економічні вигоди – додатковий дохід або одержання певних переваг. Економічна вигода формується під впливом таких факторів: ефективності господарювання (вміння отримувати максимум вигоди від використання благ); кількісних і якісних характеристик природного ресурсу; зовнішніх умов економічного середовища (ціни на первинні ресурси, наявність знижок, податків, платежів, пільг тощо). Основна функція економічних вигод у системі товарно-грошових відносин – мотиваційна (отримання прибутку).

3. Перерозподільні платежі (виплати) – система вилучення частини доходів в одних економічних суб’єктів з метою передачі іншим. Даний механізм ґрунтується на законодавчих актах, двосторонніх угодах, а також на добровільних засадах. Система перерозподілу складається з таких елементів: порядку вилучення доходів; ставки вилучення доходів; порядку передачі коштів; ставки виплат. Перерозподільні платежі виконують функції еколого-економічного та еколого-соціального регулювання. Еколого-економічні інструменти – засоби (методи, заходи, важелі) впливу на фінансовий стан економічних суб’єктів з метою орієнтації їх діяльності в екологічно сприятливому напрямку. Найбільш суттєвими факторами при розробці і застосуванні еколого-економічних інструментів є такі: механізм реалізації; природа впливу на економічні інтереси суб’єктів; методичні підходи до встановлення ставок; критеріальна база розрахунку ставок; принципи впливу на ключові групи економічних суб’єктів; форми інструментів. Залежно від механізмів реалізації еколого-економічні інструменти поділяються на такі: адміністративний перерозподіл коштів (штрафи, субсидії) – має адресний характер вилучення і передачі коштів і застосовується у випадках аварійного забруднення довкілля; фінансові трансферти (від франц. ra sfer – передача) – система перерозподільних механізмів (податки, платежі, кредити, виплати тощо); вільні ринкові механізми перерозподілу коштів (торгівля дозволами на викиди забруднюючих речовин); сприяння на ринку – застосування негрошових форм підтримки економічних суб’єктів (нагородження спеціальними відзнаками, безкоштовна реклама тощо). За природою впливу на економічні інтереси суб’єктів еколого-економічні інструменти можна поділити на дві групи: інструменти, спрямовані на вилучення доходів; інструменти, спрямовані на збільшення доходів. Даний поділ є умовним, тому що еколого-економічні інструменти залежно від обставин можуть виконувати функції і першої, і другої групи. Наприклад, податки виконують функцію вилучення доходів, а у випадках пільгового оподаткування – функцію збільшення доходів. Виняток становлять штрафи, які відносяться до першої групи, та субсидії, що належать до групи збільшення доходів. Методичні підходи до встановлення ставок. Ставки еколого-економічних інструментів можуть встановлюватися за такими методами: емпіричним – значення ставок не прив’язується до реальних показників екодеструктивного впливу діяльності на економічну систему. Критеріями для встановлення ставок є фіскальні показники, що підбираються емпіричним методом. Тобто дослідним шляхом визначаються такі розміри ставок, які реально можуть впливати на екологічно спрямовану поведінку виробника чи споживача; розрахунковим – спирається на реальні еколого-економічні показники господарських суб’єктів, які пов’язані з процесами впливу на природне середовище. Критеріальна розрахункова база ставок. Ставки є основою для приведення в дію економічних інструментів. Еколого-економічні ставки – це питомі економічні показники (тарифи, частки, процентні нормативи), що враховують дію або вплив екологічних факторів та забезпечують реалізацію економічних інструментів.

Основу критеріальної бази складають: економічні показники, які характеризують економічний стан суб’єктів господарювання та вплив господарської діяльності на зміну цін, ставок податків, платежів тощо; еколого-економічні оцінки, які характеризують економічні показники (виробничі витрати, рівень рентабельності, якість продукції, продуктивність праці). Принципи впливу на ключові групи економічних суб’єктів: 1. Принцип “забруднювач сплачує”. Компенсацію екологічних витрат, зумовлених впливом на природне середовище, повинен здійснювати економічний суб’єкт, який своєю діяльністю призвів до них. Даний принцип слід застосовувати в тому випадку, коли в суспільстві існують технічні можливості для виробництва продукції без еколого-економічних наслідків або їх суттєвого зниження. Компенсацію збитків забруднювач повинен здійснювати за рахунок свого прибутку. Вперше на міжнародному рівні принцип “забруднювач сплачує” був обґрунтований Організацією економічного співтовариства і розвитку в 1972 році. З цього часу зазначений принцип активно використовується в законодавчій практиці європейських країн та інших країн світу. В Україні даний принцип було запроваджено в 1991 році Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища”, в 44 ст. якого зазначено, що в Україні здійснюється плата за забруднення навколишнього природного середовища. 2. Принцип “споживач сплачує”. Компенсацію екологічних витрат, пов’язаних із впливом на довкілля, повинні здійснювати споживачі товарів, виробництво яких спричинило цей вплив. Даний принцип слід застосовувати тоді, коли в суспільстві не існує технічних можливостей для забезпечення випуску продукції без негативних наслідків. У цьому випадку компенсація економічних збитків перекладається на споживачів продукції шляхом включення екологічних витрат у собівартість, а отже і в ціну товару. 3. Принцип “усе суспільство сплачує”. Суть принципу в тому, щоб оплату витрат на реалізацію екологічних заходів, що мають глобальний, загальнодержавний або регіональний характер, здійснювати з фондів відповідного рівня, які створюються за рахунок коштів платників податків. Існує велика кількість форм еколого-економічних інструментів. Це створює великий спектр можливостей для цілеспрямованого екологічно орієнтованого впливу на економічні інтереси суб’єктів господарювання. Основні форми еколого-економічних інструментів та напрямки їх застосування наведені в табл.1. Таблиця 1. Форми еколого-економічних інструментів та напрямки їх застосування № Форми еколого-економічних інструментів Напрямки застосування 1 Податки екологічної спря-мованості стягуються ок-ремо або в складі інших податків. Надходять на бюджетні рахунки відповідного рівня (державного чи місцевого) і використовуються на фінансування екологічних проблем - громадський екологічний податок (стягується із платоспроможних громадян на екологічні потреби); - податок на розв’язання глобальних, національних чи регіональних екологічних проблем; - податок на транзит через країну вантажів; - податок на автомобілі, повітряний транспорт; - податок на конкретні групи товарів (мінеральні добрива, пестициди, пластмасова тара, розчинники, мастила, шини, акумулятори тощо); - податок на паливо (залежно від наявності в ньому свинцю, вуглецю, сірки, окислів азоту); - комунальний податок (передбачає компенсацію витрат на водогін, каналізацію, утилізацію відходів) 2 Мито – обов’язковий внесок, який стягується митними органами країни при ввезенні товару на її територію чи вивезенні його з цієї території - екологічні ввізні мита (підвищення тарифів) встановлюються для екологічно несприятливих товарів; - звільнення від ввізних мит (зменшення тарифів) на продукцію екологічного призначення; - екологічні вивізні мита на продукцію, виробництво якої в країні, звідки вона вивозиться, пов’язане із спричиненням еколого-економічних збитків; - звільнення від вивізних мит (зменшення тарифів) на екологічно чисту продукцію 3 Плата, платежі – грошові чи інші блага, які економічний суб’єкт сплачує за використання ресурсів, природних благ, в тому числі асиміляційного потенціалу, і за можливість здійснення господарської діяльності - плата за землю; - плата за мінеральні ресурси; - плата за використання інших компонентів природного середовища, наприклад, ефіру; - платежі за вирубування лісів; - платежі за використання ресурсів рослинного і тваринного світу; - плата за випас худоби, за полювання і рибальство; - плата за вхід на територію природних парків; - платежі за викиди в атмосферу, за скидання у водні джерела, за розміщення відходів; - платежі за інші види забруднення середовища (шумові, електромагнітні тощо) 4 Штраф – засіб матеріального впливу на юридичних і фізичних осіб, які порушують чинні закони, договори, правила - міжнародні санкції за порушення умов міжнародних договорів у галузі навколишнього середовища; - штрафи за недотримання екологічного законодавства в країні; - відшкодування збитків (на міжнародному рівні), що завдані однією країною іншій; - відшкодування збитків (на національному рівні), що завдані одним економічним суб’єктом іншому 5 Субсидія – цільова незворотна допомога в грошовій чи натуральній формі, що надається економічним суб’єктам за рахунок коштів державного бюджету або спеціальних державних і недержавних фондів - здійснення природоохоронних програм, що мають загальнодержавне, регіональне значення (створення заповідників, озеленення територій тощо); - фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за “пілотними” проектами, що мають загальнонаціональне або регіональне значення (розробка екологічних технологій, отримання альтернативних джерел енергії тощо); - фінансування міжнародних проектів екологічної спрямованості (збереження клімату і біорізноманіття, збереження об’єктів, які мають міжнародне значення); - фінансування освітніх, просвітницьких і культурних програм 6 Дотація – грошова допомога або інші види допомоги з державних чи інших джерел, що надаються юридичним або фізичним особам для покриття збитків чи на спеціальні цілі - дотації в сільське господарство на вирощування продукції без отруйних хімікатів; - несення ризику щодо просування на ринок нової продукції, яка має екологічне призначення; - ведення сільського господарства в особливо бережливому режимі (збереження первинних ландшафтів, пам’ятників історії); - дотації регіонам (країнам), які змушені стримувати індустріальний розвиток заради збереження природних ландшафтів, що мають національне або міжнародне значення 7 Кредити – позика в грошовій чи товарній формі, надана кредитором позичальнику на умовах зворотності, найчастіше з виплатою відсотка за користування - для вирішення екологічних проблем застосовуються такі кредитні пільги: за термінами кредитування; за процентними ставками; за обсягами кредитування; за гарантіями за кредит 8 Виплати, відшкодування витрат – грошові виплати юридичним чи фізичним особам або система заходів, спрямованих на компенсацію різних видів збитку, що пов’язані з порушеннями навколишнього середовища - виплати підприємствам чи окремим особам на компенсацію збитків від забруднення середовища; - виплати країнам, що мають негативний баланс у транскордонному забрудненні середовища; - виплати підприємствам чи населенню за згоду “терпіти” поруч із собою екологічно несприятливий або потенційно небезпечний об’єкт; - виплати регіонам втраченої вигоди (стримування індустріального розвитку заради збереження природних об’єктів); - компенсація підприємствам, що здійснюють екологічно необхідні, але економічно неприбуткові види діяльності (переробка відходів, створення природоохоронних територій тощо) 9 Цінові інструменти – система заходів впливу на економічні інтереси суб’є-ктів господарювання, основним механізмом якої є цілеспрямована зміна вигідності різних видів діяльності (товарів) за допомогою зменшення чи збільшення цін Методи прямого регулювання цін за допомогою адміністративних заходів: - диверсифікація цін у часі (протягом доби) на електроенергію з метою більш рівномірного споживання енергії; - диверсифікація цін за споживачами на природні ресурси (встановлення різних тарифів на воду для різних споживачів); - диверсифікація цін за споживачами на послуги інфраструктури (зв'язок, транспорт, комунальні послуги); - встановлення підвищених закупівельних цін на екологічно чисту сільськогосподарську продукцію; Методи непрямого регулювання цін: - підвищення рівня цін для споживача на екологічно несприятливу продукцію; - зниження рівня цін для споживача на екологічно чисту продукцію 10 Сприяння (обмеження) на ринку – комплекс організаційних заходів, який до-зволяє надати додаткові економічні переваги екологічно орієнтованим суб’єктам або створити економічні обмеження екологічно несприятливим господарникам без прямого фінансового впливу на інтереси суб’єктів - присудження нагород, отримання яких надає підприємствам ринкові переваги; - маркетингове сприяння (безкоштовна реклама); - розширення сфери діяльності екологічно орієнтованих суб’єктів господарювання; - надання додаткових ресурсів (територій), лімітів на електроенергію, воду, газ екологічно сприятливим підприємствам; - інформаційна підтримка; - державний протекціонізм для екологічно орієнтованих видів продукції в зовнішній торгівлі 11 Екологічне страхування – створення за рахунок коштів економічних суб’єктів резервних (страхових) фондів, призначених для відшкодування збитків від впливу на природне середовище внаслідок непередбачених надзвичайних ситуацій Об’єктом екологічного страхування є екологічні інтереси, які потребують страхового захисту.

Путь выхода России из Первой мировой войны и анатомия конфликта между Совнаркомом РСФСР и правительством Украинской Центральной Рады.P М., 2007. 288 с.; Зарецька Т. Юзеф Плсудський  Украна.P К., 2007. 288 с.; Федюшин О. Украинская революция. 19171918. М., 2007. 334 с.; Полтична система для Украни: сторичний досвд  виклики сучасност. К., 2008. С. 391404; Красвський О. Укрансько-польськ взамини в 19171923 рр.P К., 2008. С. 14255. 1105 108 Див., напр.: Яневський Д. Назв. праця.P С. 347441; Тимощук О. В. Охоронний апарат Укрансько Держави (квтень рудень 1918 р.).P Харкв, 2000. 462 с.; ґфменко Г. Г. Взамовдносини Кремля та Радянсько Украни: економчний аспект (19171919 рр.).P К., 2008. 230 с. 1106 109 Див., напр.: Земзюлна Н. ¶. Селянське питання в Укран 19171918 рр. (сторографя проблеми). Дис канд. ст. наук.P К., 1998. С. 3638. 1107 110 Величквський М. Сльське господарство Украни  колональна полтика Рос. НьюЙорк, 1957. С. 1213; Borys J. The Sovietization of Ukraine 19171923; Communist Doctrine and Practice of National Self-Determination.P Edmonton, 1980. P. 280; Скоропадський П. Спогади.P С. 284285 та н. 1108 111 Див.: Михайлюк О. В

1. Економічний механізм природокористування

2. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

3. Екологія та охорона навколишнього середовища

4. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

5. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

6. Екологічний вплив міського транспорту на навколишнє середовище
7. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників
8. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

9. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

10. Економічний зміст лізингу

11. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

12. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

13. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

14. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

15. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

16. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

20. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

21. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

22. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції
23. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір
24. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

25. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

26. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

27. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

28. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

29. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

30. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

31. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

32. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные

33. Економічний аналіз

34. Економічний аналіз підприємств

35. Механізм кредитування банками України

36. Економічное районуванне, його суть та значення

37. Кредитний механізм в комерційних банках

38. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств
39. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку
40. Японія: економічний огляд

41. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України

42. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

43. Механізм правового регулювання

44. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

45. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів

46. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

47. Механізм обслуговування системних викликів

48. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй
Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку

49. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

50. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

51. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

52. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

53. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

54. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства
55. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту
56. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експеріменті

57. Економічний розвиток нових індустріальних країн

58. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

59. Економічний розвиток Індії

60. Механізм прийняття рішень в менеджменті

61. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

62. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

63. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

64. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Політичня система як механізм влади

66. Механізм важіля

67. Удосконалення механізмів коксовиштовхувача

68. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій

69. Механізм суперіонної провідності твердих діелектриків

70. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів
71. Фінансовий механізм підприємства
72. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

73. Паерово-целюлозне виробництво та навколишнє середовище

74. Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах

75. Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

76. Капітал і праця: механізм взаємодії

77. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації

78. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

79. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

80. Вплив техносфери на навколишнє середовище

Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах

81. Вплив факторів навколишнього середовища на популяції гідробіонтів

82. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

83. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

84. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища

85. Захист навколишнього середовища, підвищення конкурентноздатності продукції

86. Людина і навколишнє середовище
87. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
88. Екологічна економіка та управління природокористуванням

89. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

90. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

91. Постмодернізм та українська історична наука

92. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

93. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

94. Значення природоємності в економіці природокористування

95. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

96. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

97. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

98. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

99. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.