Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Державне регулювання комерційної діяльності

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПРАВА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КУРСОВА РОБОТА ПО КОМЕРЦІЙНОМУ ПРАВУ по темі: "ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" Зробив: студент 4-го курсу юридичного факультету Ящука Юрія Юрієвича Учений керівник: старшій викладач Кіценко Г. А. м. Одеса – 2000р. ЗМІСТ: стор. ВСТУП 3РОЗДІЛ I. КомерЦІЙНА дІяЛЬНІСТЬ. ГЛАВА I. Поняття "комерційної . 4-7 ГЛАВА II. Об'єктивна необхідність державного регулювання комерційної діяльності в Україні 8-12 ГЛАВА III. Законодавство, яке регулює комерційну діяльність в Україні . 13-22 ГЛАВА IV. Суб'єкти комерційної діяльності 23-29 ГЛАВА V. Органи, які здійснюють державний контроль за комерційною діяльностю в Україні 30-36РОЗДІЛ II. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ГЛАВА І. Державна реєстрація . 37-43 ГЛАВА II. Ліцензування комерційної діяльності 44-49 ГЛАВА III. Державне регулювання у сфері монополизму . 50-53РОЗДІЛ III. ІНШІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ГЛАВА I. Штрихове кодування . 54-57 ГЛАВА II. Стандартизація . 58-60 ГЛАВА III. Сертифікація . 61-69 ГЛАВА IV. Державне замовлення . 70-74ЗАКІНЧЕННЯ . 75-76СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ . 77-84 ВСТУП Подолання породжених адміністративно-командними методами керування негативних явищ у народному господарстві України можливо на основі реформування відносин власності і регульованої ринкової економіки. Світовий досвід показує, що формування ринку як форми організації товарного виробництва відбувалося еволюційним шляхом протягом тривалого часу при відповідній законодавчій діяльності держави. Перехід нашої економіки до ринкових відносин має визначені особливості: - ринкова економіка формується нееволюційним шляхом; робиться спроба проводити її в процесі радикальних змін суспільного ладу; - упровадження ринкової економіки проходить без досить випробуваних стосовно наших умов господарювання законодавчо-правових актів і нормативів; - держава не підтримує розвиток нових видів підприємств і не обтяжує себе допомогою діючим підприємствам (особливо малим); на даний момент практично немає стимулів і пільг для різних підприємств і підприємництва. Усвідомлення об'єктивної необхідності переходу до ринкових відносин обумовлює необхідність створення відповідних умов, що визначаються чинністю закону вартості і сприяють реалізації в умовах ринку усіх факторів ефективного виробництва. Це вимагає переосмислення економічних основ господарювання, оволодіння ринковим механізмом з обліком нашої соціально- економічної дійсності, відсутності ринкової культури й інфраструктури, необхідної інформації, підготовленості кадрів, а також того, що ринок – система досить жорстоких соціально-економічних відносин. Одними з найважливіших умов переходу до ринкової економіки є розробка відповідної законодавчо-правової основи – як зазначається в ст. 42 Конституції України, держава забезпечує захист конкуренції у комерційній діяльності, захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт. В умовах побудови ринкової економіки докорінно змінюється характер організаційно-правових відносин державних та інших органів з суб'єктами комерційної діяльності.

Сьогодні ці відносини будуються з організацією рівноправної діяльності різних видів підприємств, підтримки комерції, освоєння ринку на різних рівнях і напрямках. РОЗДІЛ I. КомерЦІЙНА дІяЛЬНІСТЬ. ГЛАВА I. Поняття "комерційної діяльності". Для розуміння того, що таке комерційна діяльність, можна звернутися до підручника "Комерційне право", за редакцією проф. Шакуна В. И. На обкладинці цього підручника красується напис "Комерційне право", обіцяючи нам пояснити, що із себе представляє комерційна діяльність, однак, відкривши підручник ми побачимо, що проф. Шакун В. И. розповість нам не про комерційну діяльність, а про правові основи підприємницької діяльності з навчального курсу КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО. Отже, що ж таке комерційна діяльність? Судячи з подвійної назви підручника, логічно можна припустити, що комерційна діяльність набагато ширше підприємницької. Однак проф. Шакун В. И. на стор.16 свого підручника ототожнюючи комерційну діяльність з торговими відносинами, говорить про те, що комерційна діяльність вужче підприємницької діяльності, що у нас традиційно розуміють під комерційною. Тобто, проф. Шакун В. И. пропонує розуміти під комерційною діяльністю і те у визначеній мері умовно – підприємницьку, говорячи про те, що таке визначення не буде суперечити семантиці розуміння "комерційної діяльності". Потім на стор.18 проф. Шакун В. И. чітко зупиняється на тім, що підприємницька діяльність не ідентична комерційної і набагато ширше останньої. Отже, вивчивши доводи проф. Шакуна В. И. ми так і не прийшли до чіткого розуміння комерційної, торгової, підприємницької діяльності, тому спробуємо розібратися в цьому самі. Для цього я приведу для початку кілька взаємозалежних визначень понять, узятих з різних довідкових видань. Комерсант (від франц. commerca ) – особа, що займається приватною торгівлею, комерцією, що здійснює торгове підприємництво. Комерція (від лат. сommercium, торгівля) – торгівля і торгово- посередницька діяльність, участь у продажі чи сприяння продажу товарів і послуг. У широкому змісті слова – підприємницька діяльність. Комерційна організація – господарське суспільство, товариство, виробничий кооператив, торгова чи інша організація, підприємство, що займається підприємництвом, бізнесом, що переслідують своєю метою витяг прибули. Є юридичною особою. Підприємництво – ініціативна, самостійна, здійснювана від свого імені, на свій ризик, під свою майнову відповідальність діяльність громадян, фізичних і юридичних осіб, спрямована на систему одержання доходу, прибули від користування майном, продажу товарів, виконаних робіт, надання послуг. Торговець (англ. mercha ): 1) посередник, що вступає тимчасово в права володіння на товар, що купується їм, що він потім перепродує; 2) особа, що торгує товаром, що купує і продає товар. Торгівля: 1) галузь господарства, вид економічної діяльності, об'єктом якого є товарообмін, купівля-продаж об'єктів, а також обслуговування покупців у процесі продажу товарів і їхньої доставки, збереження товарів і їхня підготовка до продажу; 2) комерція, купівля і продаж товарів Господарство – сукупність природних і зроблених руками людини засобів, використовуваних людьми для створення, підтримки, поліпшення умов і засобів існування, життєзабезпечення.

Бізнес (від англ. busi ess – справа, підприємництво) – ініціативна економічна діяльність, здійснювана за рахунок власних чи позикових засобів на свій ризик і під свою відповідальність, що ставить головними цілями одержання прибутку і розвиток власної справи. Комерційна діяльність – підприємницька діяльність у сфері торгівлі, посередництва, товарно-грошових і чисто фінансових операціях. Комерційна діяльність ширше поняття торгова діяльність і містить у собі економічний зміст відносин товаровиробництва, товарообміну, регульованого в законодавчому порядку. Підприємництво – активна, ініціативна форма діяльності окремих громадян, груп, підприємство з виробництва і реалізації товарів, послуг, у яких випробується найбільш гостра потреба. Підприємництво спрямоване в основному на одержання прибутку, але може ставити перед собою й інші мети. Підприємництво виявляється в здійсненні окремих угод у плині нетривалого часу. Торгова угода – всі угоди зв'язані з обміном товарами в матеріально- речовинній формі і надання послуг. Сторони є особливою категорією підприємців, іменованих комерсантами. Комерсант – це особа, що займається приватною торгівлею комерцією, тобто діяльністю, спрямованої на одержання прибутку. комерсант є учасником господарського обороту, у такий спосіб як комерсанта розглядається особа, що здійснює підприємницьку діяльність на професійній основі і тим самим підприємство, що забезпечує, (фірму) комерційним успіхом. Підприємницька діяльність – ініціативна, самостійна діяльність громадян і їхніх об'єднань спрямована на одержання прибутку. На основі вищенаведених визначень з довідкових видань можна чітко визначити грані розходження між взаємозалежними поняттями – комерційною, підприємницькою, господарською і торговою діяльністю. Для більш наочного відображення побудуємо графік. З графіка видно, що комерційна діяльність абсолютно ідентична підприємницької діяльності. Закономірно виникає питання: "Чому ж виникає плутанина при віднесенні якої-небудь господарської діяльності з метою одержання прибутку до підприємницької чи комерційної діяльності?". Відповідь проста – розходження в розумінні цих термінів виникли через те, що в країнах Європи, Північної Америки, особа, що займається одержанням прибутку від господарської діяльності називається комерсантом, звідси і діяльність якої він займається, називається комерційною діяльністю. У країнах СНД у силу місцевої специфіки, на яку вплинула ідеологія, що панувала в СРСР, виникло інше визначення особи яка займається одержанням прибутку з господарської діяльності. Ця особа називається підприємцем, і діяльність по одержанню прибутку з господарської діяльності стала називатися підприємницької діяльність. Отже, комерсант і підприємець займаються тим самим видом діяльності, звідси видно, що діяльність, якої вони займаються, хоч і має різне визначення, але абсолютно ідентична. Глава II. Об'єктивна необхідність державного регулювання комерційної діяльності в Україні. Одним з найважливіших політичних і економічних завдань Української держави є підтримка та розвиток підприємництва. У сучасних умовах з урахуванням попереднього власного досвіду, а також досвіду економічно розвинених країн, Україна вступає в ринкову економіку.

Але воно не могло забезпечити необхідну кваліфіковану допомогу та організувати спеціалізовані кооперативи. Цю потребу взявся задовольнити Василь Нагірний — піонер західноукраїнського кооперативного руху, який протягом 10 років займався вивченням досвіду швейцарських кооперативів. У 1883 р. він організував споживчий кооператив «Народна торгівля», що ставив собі за мету закуповувати й продавати великі партії продуктів, оминаючи посередників, а заощаджені гроші передавати селянам. За допомогою своєї організації Нагірний сподівався привчити українців до комерційної діяльності. Поступово виникали інші кооперативи. У 1899 р., щоб навчати селян сучасних методів господарювання, Євген Олесницький заснував «Сільський господар», який у 1913 р. налічував понад 32 тис. членів. Однак найчисельнішими серед кооперативів були кредитові спілки. Деякі з них виникли ще в 1873 р., проте лише в 1894 р. із заснуванням спілки «Віра» вони отримали стабільну, добре відрегульовану основу. Даючи десятипроцентні позички, ці спілки, яких налічувалися сотні, швидко витіснили більшість лихварів

1. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

2. Державне регулювання страхової діяльності

3. Суть комерційної діяльності на підприємстві

4. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

5. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

6. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)
7. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності
8. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

9. Державне регулювання ринкової економіки

10. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

11. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

12. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

13. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

14. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

15. Державне регулювання оподатковування агропромислового комплексу

16. Валютне державне регулювання

Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование
Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

17. Державне регулювання економіки

18. Державне регулювання економіки

19. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

20. Державне регулювання природних монополій

21. Державне регулювання ринку цінних паперів

22. Динаміка цін на ринку нерухомості (на прикладі комерційної нерухомості м. Київ)
23. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки
24. Ринок і державне регулювання економіки

25. Сучасні моделі державного регулювання економіки

26. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

27. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

28. Аналіз діяльності комерційних банків

29. Аналіз діяльності комерційного банку

30. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

31. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

32. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

34. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

35. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

36. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

37. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

38. Музейна галузь документально-комунікаційної діяльності
39. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України
40. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

41. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

42. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

43. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

44. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

45. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

46. Мотиваційно-особистісні аспекти діяльності

47. Психологія професійної діяльності

48. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

49. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

50. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

51. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

52. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

53. Фінансова підтримка інноваційної діяльності

54. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр
55. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка
56. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

57. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

58. Статистичне вивчення інвестиційної діяльності

59. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

60. Державно-конституцiйнi традицii козацькоi доби

61. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

62. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

63. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

64. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

66. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

67. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

68. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

69. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

70. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності
71. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності
72. Планування діяльності підприємства

73. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

74. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

75. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

76. Контрольна з підприємницької діяльності

77. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

78. Поняття та форми державного устрою

79. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

80. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды
Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства

81. Законодавче регулювання робочого часу

82. Державний бюджет України і бюджетне право

83. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

84. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

85. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

86. Державний заповІдник дунайськІ плавнІ
87. Інтегральна ефективність діяльності
88. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

89. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

90. Комерційні банки

91. Комерційний банк

92. Процентна політика комерційного банку

93. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

94. Питання державного комитету по нагляду за охороною праци

95. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

96. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50

97. Зародження партійно-радянської преси України

98. Валютний ризик в діяльності банківської системи

99. Правове регулювання вільних економічних зон


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.