Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Фізико-хімічні методи обробки матеріалів

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

РЕФЕРАТ на тему &quo ;Фізико-хімічні методи обробки матеріалів&quo ; 1. Загальні положення В сучасному машинобудуванні застосовують фізико-хімічні методи обробки матеріалів як доповнення, а інколи для заміни традиційних методів. Вони мають слідуючи переваги: можуть копіювати складну форму інструменту зразу по всій поверхні заготовки; обробка заготовки ведеться практично не залежно від твердості і в’язкості матеріалу; можна виконувати унікальні роботи (обробка отворів з криволінійною чи спіральною віссю, вузьких і глибоких канавок); малі значення сил, що діють на заготовку в процесі обробки, а при деяких методах відсутність контакту інструмента і заготовки; використовується інструмент м’якший ніж оброблюваний матеріал; висока продуктивність обробки при порівняно високій точності одержуваних розмірів; можливість автоматизації процесів. Недолік фізико-хімічних методів обробки в тому, що ці процеси більш енергомісткі ніж обробка різанням, тому їх доцільно застосовувати лише в тих випадках, коли обробка різанням малоефективна, або неможлива. Всі фізико-хімічні методи обробки включають 5 основних видів, кожен з яких складається з декількох різновидностей, це електроерозійні, електрохімічні, ультразвукові, променеві і комбіновані методи обробки. В цих методах знімання припуску здійснюється не за рахунок великих пластичних деформацій, а шляхом електричної, або хімічної ерозії. Ці методи економічно ефективні при обробці складних поверхонь на твердих матеріалах (прес-форми, штампи. твердосплавний фасонний інструмент.) 2. Електроерозійні методи обробки Електроерозійні методи обробки ґрунтуються на використання явища електричної ерозії – напрямленої локальної дії руйнування електропровідних матеріалів в результаті теплової дії імпульсних електричних розрядів між електродом-інструментом і електродом-заготовкою. З цих методів набільш широке розповсюдження одержала електроіскрова обробка. Електрод-інструмент і оброблювана заготовка занурені в робочу рідину (масло) і з’єднані з генератором електричних імпульсів. Всі процеси протікають в між електродному проміжку&Del a;. Електричні розряди виникають при пропусканні імпульсу електричного струму в зазорі шириною 0,01-0,05 мм між електродом заготовкою і електродом інструментом. Під дією електричних розрядів матеріал заготовки плавиться, випаровується і виноситься з міжелектродгого проміжку в рідкому, або в газоподібному стані.На електроди (матеріал і інструмент) подається змінний (пульсуючий) струм. При досягненні напруги рівної пробивній між заготовкою і інструментом утворюється канал провідності у вигляді заповненого плазмою простору малого перетину і щільність струму досягає8000-10000 А/мм2. Висока щільність струмі підтримується протягом 10-5-10-8 сек і забезпечує температуру на поверхні заготовки 10000-12000оС. Метал плавиться, випаровується і застиває в рідині у вигляді сферичних гранул діаметром 0,01-0,05 мм. У кожний послідуючий момент імпульс струму пробиває між електродний зазор у тому місці, де проміжок між електродами найменший. В процесі розряду на заготовку і інструмент, поряд з теплом, діють електростатичні, електродинамічні сили, а також гідродинамічні сили, що виникають при кавітаційному закриванні бульбашок, що утворюються в рідині.

Режим електроерозійної обробки характеризується полярністю і електрич-ними параметрами імпульсів струму, що визначають продуктивність і якість обробленої поверхні. Режими ЕЕО діляться на електроіскрові і електроімпульсні. Електроіскрові режими характеризуються використанням іскрових розрядів малої довжини 10-5-10-7 сек при прямій полярності електродів (заготовка , інструмент-). В залежності від потужності іскрових розрядів режими діляться на жорсткі і середні (для попередньої обробки) і м’які - для чистової обробки (Ra 0,01мкм). Рис. 1. Електроіскрові режими використовуються для обробки твердих сплавів, трудно оброблюваних матеріалів і сплавів, обробки наскрізних і глибоких отворів довільного поперечного перетину. Для утворення електричних імпульсів на верстатах встановлені RC генератори, які складаються з зарядного і розрядного контурів(рис.1) .Зарядний контур включає конденсатор С, який заряджається через опір R від джерела постійної напруги 100-200 В, а в розряд-ний контур паралельно з конденсатором С включені електроди 1-інструмент і 2-заготовка. Як тільки напруга на конденсаторі досягає пробійної то через між електродний простір проходить іскровий розряд, накопичений на конденсаторі С. Продуктивність регулюється опором R. Оброблюваність матеріалів електроіскровим способом залежить від теплофізичних властивостей матеріалу і умов протікання процесу. Чим менша теплопровідність, тим краще матеріал обробляється. Різновидністю електроіскрових режимів є високочастотні режими, які використовують імпульсні генератори малої енергії з частотою100-150 кГц. Високочастотна імпульсна обробка забезпечує високу точність обробки і кращу якість поверхні. Розрядка проходить при замиканні первинного ланцюга імпульсного трансформатора перебивачем (тиратроном, або вакуумною лампою). Принципова схема високочастотної електроіскрової обробки подана на рис. . Електроімпульсні режими обробки характеризуються використанням імпульсів значної довжини 0,5-10 сек, які відповідають дуговому розряду між електродами і біль інтенсивному руйнуванню катода. Тому заготовка приєднується до катода, що забезпечує вищу продуктивність (у 8-10 раз) і менше зношування інструменту, але менша точність, тому використовується як попередня обробка. Принципова схема електроімпульсної обробки приведена на рис. . Різновидністю електроіскрової обробки є обробка нерофільованим електродом- тонким дротом діаметром 0,05-0,3 мм з перміщенням по двох координатах (рис.2). Цей вид обробки позволяє вирізати з високою точністю складні контурні деталі при використанні коротких імпульсів малої енергії. Дріт 3 одержує безперервний рух від роликового механізму 1-2-6. Оброблювана заготовка одержує беперервну поздожню або поперечну подачу ( або по криволінійній траєкторії). Рис. 2 Через трубку 5 подається рідина. Технологія ЕЕО розвивається в двох напрямках: 1. Обробка велико габаритних деталей, наприклад штампів, вагою до 50 тон; 2. виготовлення точних деталей відносно невеликих розмірів. За останні 10-15 років точність ЕЕО виросла в два рази і при обробці нескладних деталей становить декілька мкм.

На верстатах з застосуванням не профільованого інструменту широко застосовуються системи програмного керування з оптимізацією параметрів обробки. В Японії і США більше половини всіх штампів виготовляють електроерозійними способами. 3. Електрохімічні методи обробки Електрохімічна обробка (ЕХО) ґрунтується на використанні процесу електролітичного полірування, де використовується явище електролізу- хімічного перетворення на поверхні електродів в середовищі електроліту. В основі ЕХО лежить процес анодного розчинення металу заготовки. В робочому середовищі – електроліті молекули речовини розпадаються на електрично заряджені частинки – іони, кожен з яких переносить один, або декілька електричних зарядів, і без зовнішнього електричного поля іони в електроліті рухаються хаотично. Якщо заготовку і інструмент з’єднати з джерелом постійного струму (U=6-12В), то в електроліті буде напрямлений рух електронів: позитивні заряди (катіони) ідуть до катоду, а електрони до аноду. Біля електродів поступово повищається концентрація іонів протилежного знаку. На катоді починається виділення катіонів, а на аноді – окислення металу (анодне розчинення). Обробка деталей у водному розчині aCl проводиться в слідую чому порядку: 1) Fe 2Cl = FeCl2 2) FeCl2 2 aOH = 2 aCl Fe(OH)2 Fe(OH)2 під дією кисню повітря переходить в Fe(OH)3 і випадає в осадок. 3) 4Fe(OH)2 O2 2H2O = 4Fe(OH)3 на катоді виділяється водень 4) Н3О е = Н2О 0,5 Н2. Характер електрохімічних реакцій залежить від складу, концентрації і температури електроліта. Найбільш розповсюджений електроліт прои обробці сталей 10-20% водний розчин aCl i 5-15% розчин a O3 при обробці жароміцних сплавів, алюмінієвих і мідних сплавів. Процес анодного розчинення підпорядкований закону Фарадея m=keI , тут m- кількість розчиненого металу, І – сила струму, – час процесу, ке – хімічний еквівалент. Ке=. Ав – атомна вага, В – валентність. Фактично продуктивність нижча через забруднення аноду продуктами розпаду. Обробка при малих щільностях струму і нерухомому електроліті називається електрополіруванням. Деталь поміщають в розчин ( ), а катодом служить пластина, що не вступає в хімічну реакцію з електролітом (-). При проходженні струму найбільш інтенсивно розчиняються виступи нерівностей, чим досягається ефект полірування Він використовуеться перед нанесенням гальванічних покрить. Схема установки для електролітичного поліруваннч приведена на рис.3 Для збільшення продуктивності застосовують : 1. Анодно-гідравлічну обробку, яка ведеться в умовах інтенсивного поточ-ного руху електроліту при малому зазорі між електродами Рис. 3. (0,1-1)мм. 2.Анодно-механічна обробка при якій продукти анодного розчинення видаляють за рахунок механічної дії диска, або стрічки, застосовується в заготівельних цехах при розрізанні трудно оброблюваних матеріалів на заготовки. 3. Електроабразивна обробка (електроалмазна) ведеться абразивним інструментом на металічній зв’язці, застосовується в інструментальних цехах при виготовленні фасонного інструменту.4. Ультразвукові методи механічної обробкиУльтразвукові методи обробки ґрунтуються на використанні енергії ультразвукових коливань частотою 16-44 кГц.

Астрономы, конечно, предполагали, что отсутствие в наших каталогах похожих на Землю планет объясняется несовершенством современной техники (огромные газовые гиганты гораздо проще засечь на большом расстоянии), но абсолютной уверенности не было а вдруг подобные объекты встречаются во Вселенной очень редко? Теперь же Gliese 581 С наверняка протопчет тропинку для новых открытий. И если братьев по разуму не найдем, так, может, хотя бы обнаружим пригодные для колонизации в далеком будущем миры? АЛ Нано нам поможет Сегодня нанотехнологии это, с одной стороны, бурное развитие методов манипулирования материей на микро и наноуровнях в рамках многочисленных научно-исследовательских проектов, а с другой куча концептуальных и технологических вопросов при попытке создать нечто завершенное и полезное. Такая ситуация плодотворная почва для различного рода обобщений и прогнозов. Свыше пятидесяти американских ученых и экспертов из разных областей науки и техники сделали долговременные прогнозы о перспективах нанотехнологий, которые обобщены в книге Карен Шмидт (Karen F

1. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

2. Знаходження розрахункових значень фізико-механічних характеристик глинястого ґрунту

3. Створення мікропроцесорної системи обробки інформації

4. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

5. Серцево-судинні захворювання. Основи методики фізичного виховання. Пролапс мітрального клапана

6. Аналіз можливих схем електрохімічних генераторів для автономних джерел електричної енергії
7. Історія освоєння та сучасні методи обробки металів
8. Волоконно-оптичні сенсори контролю шкідливих хімічних компонентів

9. Загальна характеристика хімічних властивостей Купруму

10. Аналіз екологохімічних показників автомобілів

11. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

12. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

13. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

14. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

15. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

16. Великобританія та її визначні міста

Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шарики, 50 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 8 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
497 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Методы и анализ нелинейного режима работы системы ЧАП. Метод фазовой плоскости

18. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

19. Лапароскопічні методи хірургічного лікування захворювань товстої кишки

20. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

21. Променеві ознаки захворювань печінки та жовчного міхура

22. Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки
23. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
24. Графічні методи розв’язування задач із параметрами

25. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

26. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

27. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу

28. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

29. Мікропроцесорні системи керування автотранспортного засобу та їх структура

30. Методика вивчення методів практичного виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання

31. Валютні ризики: методи аналізу і управління

32. Методи аналізу рідких, твердих і газоподібних речовин

Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие

33. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

34. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

35. Методи та прийоми економічного аналізу

36. Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування

37. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

38. “Идеальные типы” как метод исследования культуры по работам М. Вебера в его избранных произведениях
39. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
40. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

41. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

42. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

43. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

44. Визначення площі між функціями інтегралом за методом трапеції на мові Pascal

45. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

46. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

47. Особливості трактування міфологічних образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")

48. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы
Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки
Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики

49. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

50. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

51. Метод краніоцеребральної гіпотермії в лікуванні психічних розладів

52. Методи психофізіологічних досліджень

53. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями

54. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування
55. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії
56. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

57. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

58. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

59. Методи науково-педагогічних досліджень

60. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

61. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням

62. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

63. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

64. Кристалоквазіхімія дефектів. Фізико-хімічні властивості легованих кристалів телуриду кадмію

Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие
Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили

65. Методи фізичного вдосконалення

66. Розділення і виявлення катіонів Hg(II), Cd(II), Bi(III), Pb(II), Cu(II) методами аналітичної хімії

67. Окисно-відновні реакції і електрохімічні процеси в гальванічних елементах. Електродні потенціали

68. Методи оцінки погодженості думок між експертами

69. Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)

70. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов
71. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер
72. Методы исследования в цитологии

73. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

74. Методы психогенетики

75. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

76. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

77. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

78. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

79. Гамма – каротаж. Физические основы метода

80. Метод Бокового каротажа

Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки
Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Методы выделения мономинеральных фракций

82. Основні методи боротьби з інфляцією

83. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

84. Предмет, метод, источники Административного права

85. Методы осуществления государственной власти

86. Метод гражданско правового регулирования
87. Внешняя политика М.Тэтчер
88. Реферат о Пугачеве

89. Политические воззрения Сперанского М.М.

90. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

91. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

92. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

93. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

94. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

95. Финансовый контроль: формы, методы, органы

96. Raskolnikov and Svidrigailov: on the brink of suicide. Ф.М. Достоевский, Преступление и наказание

Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

97. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

98. Библиофильское издание "Живописная Россия" М.О.Вольфа

99. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.