Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правове регулювання рибальства і рибного господарства

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Реферат: Правове регулювання рибальства і рибного господарства План Вступ 1. Правове регулювання рибальства і рибного господарства Висновок Література Вступ Рибальство — один з основних видів користування об’єктами тваринного світу, метою якого є одержання різноманітних видів харчової, кормової, технічної та медичної продукції для задоволення потреб населення і народного господарства. Правова регламентація існуючих у цій галузі суспільних відносин грунтується на Законі України від 3 березня 1993 року «Про тваринний світ», постановах Кабінету Міністрів України, зокрема від 28 вересня 1996 року «Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства», нормативних актах Міністерства охорони навколишнього природного середовища та Державного департаменту рибного господарства Міністерства аграрної політики України. Останні законодавчо визнані спеціально уповноваженими державними органами у галузі ведення рибного господарства і здійснення рибальства. У сучасному розумінні рибальством охоплюється процес вилучення (вилову, добування, збирання) не тільки риб, а всіх водних живих ресурсів, тобто організмів, життя яких неможливе без перебування (знаходження) у воді. До них належать: риби на всіх стадіях розвитку; морські ссавці; водні безхребетні; ракоподібні; інші водні тварини; водорості. Ведення рибного господарства здійснюється у рибогосподарських водних об’єктах, до яких належать канали, водосховища, озера, ріки, моря, включаючи води континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України та інших держав. Водний кодекс України передбачає можливість обмеження прав водокористувачів в , інтересах рибного господарства та водного промислу на тих водних об’єктах держави, які використовуються для промислового добування риби або мають значення 1.Правове регулювання рибальства і рибного господарства Використання водних живих ресурсів можливе на праві загального та спеціального користування. Спеціальнім використанням ресурсів рибного господарства вважаються всі види користування водними біоресурсами (за винятком любительського і спортивного рибальства у водоймах загального користування), що здійснюються з їх вилученням (виловом, добуванням, збиранням) із природного середовища. Це, зокрема, промислове добування, науково-промислові чи науково-дослідні, контрольні лови. Підстави, порядок і умови виникнення, здійснення і припинення таких видів користування визначено, крім вищенаведеної постанови Кабінету Міністрів України, Інструкцією «Про порядок спеціального використання водних живих ресурсів», затвердженої Мінприроди і Держкомрибгоспом 10 лютого 2000 року. Рибальство здійснюється на основі відповідних Правил промислового рибальства, які затверджені Держрибгоспом для басейнів Чорного і Азовського морів, а також для рибогосподарських водних об’єктів України, а також Режимів рибальства до зазначених Правил, які встановлюються щорічно. Наведені нормативні акти обумовлюють досить жорстку (можливо, занадто) правову регламентацію дій користувачів водних живих ресурсів.

Спеціальне використання водних живих ресурсів здійснюється за плату в межах затверджених у встановленому порядку лімітів (виділених квот). На їх підставі державним органом рибоохорони, в зоні діяльності якого буде здійснюватись промисловий лов, видається дозвіл, у якому зазначається найменування користувача, назва і реєстрація судна, обсяг квоти, мета і знаряддя лову. При промисловому добуванні водних живих ресурсів, крім дозволу, користувачі повинні мати: - у виключній (морській) економічній зоні України та за її межами - рибальський квиток, який видається на судно; - у рибогосподарських водних об’єктах України рибалки повинні мати посвідчення, а посадові особи, які відповідають за вилучення ресурсів, - промислові квитки і талони встановленого зразка. При відсутності наведених юридичних документів рибальство вважається незаконним і передбачає відповідну юридичну відповідальність винних осіб. Любительське (спортивне) рибальство здійснюється громадянами України, іноземцями, особами без громадянства переважно як загальне користування об’єктами тваринного світу. Воно полягає у безплатному вилові риби, добуванні водних безхребетних і збиранні водних рослин з метою особистого споживання у спеціально визначених для цього рибогосподарських водоймах за винятком тих, що знаходяться у межах об’єктів природно-заповідного фонду, риборозплідних господарств, питних і технічних водойм. Всиновок На відміну від мисливства надання громадянам права любительського рибальства не потребує здійснення таких юридичних фактів як обов’язкове отримання відповідного посвідчення, реєстрація знарядь лову, сплата мита тощо. Але законодавство про тваринний світ встановлює певні правові засади забезпечення правомірної поведінки рибалок-любителів. Кабінетом Міністрів України постановою від 18 липня 1998 року затверджений Порядок здійснення любительського і спортивного рибальства. Подальші вимоги щодо здійснення любительського (спортивного) рибальства в частині дозволених знарядь, способів і норм лову, заборонених місць і часу встановлюються правилами, що затверджуються Держрибгоспом за басейно-територіальним принципом. Правила встановлюють ряд суттєвих обмежень і заборон. Так, громадянам під час любительського (спортивного) рибальства заборонено добувати будь-яких морських звірів. Цінні види риб можна добувати тільки в порядку спеціального користування водними живими ресурсами і в певних водоймах. Крім цього правила також визначають: - заборонені для рибальства місця (у каналах, біля гребель, на промислових ділянках); - заборонені для добування цінні види риб (осетер, білуга, кефаль, форель та ін.); - загальнонебезпечні і винищувальні засоби і знаряддя лову (вибухові та отруйні речовини, електроприлади, сітки тощо); - дозволені знаряддя лову, до яких, за загальним правилом, віднесені вудки і спінінги); - граничну кількість добутої рибної продукції; - пільги членам громадських товариств рибалок. Громадяни, що здійснюють любительський (спортивний) лов рибних ресурсів, зобов’язані дотримуватись наведених правил і встановленого на конкретному водоймі режиму рибальства.

Особи, винні в їх порушенні, несуть відповідальність в установленому законодавством порядку. Література Баб’як О. С, Біленчук П. Д., Чирва Ю. О. Екологічне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000.- 216 с. Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна і Особлива частина): Навч. Посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 192 с. Екологічне право. Особлива частина Підручник. Для студентів юридичних вузів і факультетів. За редакцією академіка АПрН України, В.І. Андрейцева. К.: Істина, 2001 Екологічне право України За редакцією професорів В. К. Попова і А. П. Гетьмани. Харків, «Право». 2001 Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. - 848 с Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. – К., 1991. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. -Львів: “Новий Світ-2000”, 2003. - 248 с.

Предмет социальной философии.............5 Глава II. Факторы развития общества..............11 Глава III. Основные сферы жизни общества...........24  1. Материально-производственная сфера............24  2. Социальная сфера.......................35  3. Политическая сфера......................44  4. Духовная сфера.........................55 4.1. Религиозное сознание.................56 4.2. Философия.......................69 4.3. Мораль (нравственное сознание)..........85 4.4. Эстетическое сознание. Искусство.........92 4.5. Идеология.......................97 4.6. Правовое сознание..................102 4.7. Научно-рационалистическое сознание.......107 Глава IV. Ценности........................122 Глава V. Культура.........................129 Глава VI. Философия техники..................150 Глава VII. Мир глобальных проблем...............167 Глава VIII. Человек........................181 Глава IX. Отчуждение. Одномерный человек..........201 Глава X. На пути к постиндустриальному обществу........214 Глава XI. Прогресс как проблема................234 ПРЕДИСЛОВИЕ Данный учебник является продолжением учебника "Философия", написанного мною в соавторстве с А. В. Паниным

1. Правове регулювання зайнятості на україні

2. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

3. Правове регулювання вільних економічних зон

4. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

5. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

6. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції
7. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні
8. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

9. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

10. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

11. Правове регулювання біржової діяльності

12. Правове регулювання відносин комунальної власності

13. Правове регулювання договору перевезення вантажу залізничним транспортом

14. Правове регулювання іноземних інвестицій

15. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

16. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Правове регулювання податкової системи

18. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України

19. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

20. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

21. Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг

22. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення
23. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад
24. Функціональне призначення правового регулювання

25. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)

26. Правове регулювання переміщення енергоносіїв

27. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

28. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

29. Правове становище фермерського господарства в Україні

30. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

31. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві

32. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

33. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

34. Гражданское общество и правовая страна

35. Административно правовые отношения (Контрольная)

36. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

37. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

38. Административно-правовой статус военнослужащих
39. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права
40. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

41. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

42. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

43. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

44. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

45. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

46. Финансовые и правовые основы полного товарищества

47. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

48. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей

49. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

50. Гражданско-правовой договор

51. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

52. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

53. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

54. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)
55. Правовой статус ценной бумаги
56. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

57. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

58. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в Россйской Федерации

59. Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование

60. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

61. Место и время открытия наследства , их правовое

62. Правовой статус некоммерческих организаций

63. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

64. Особенности и правовые последствия принятия наследства в Российской Федерации

Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы

65. Правовое регулирование расчетов с использованием пластиковых карт

66. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

67. Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр

68. Правовые системы современности. Мусульманское право

69. Правовая система Великобритании

70. Возникновение и развитие правового статуса казачества в России
71. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа
72. Политическое и правовое учение Древнего Китая. Учение мудреца Конфуция

73. Примерные ответы на экзамене по истории политических и правовых учений

74. Политико-правовая концепция русского либерализма

75. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

76. Становление правового государства в Республике Казахстан

77. Правовое регулирование налогообложения в зарубежных странах

78. Правовая основа СНГ

79. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

80. Конституционно-правовой статус Президента РФ

Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Историко-правовой анализ Закона СССР "о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации"

82. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

83. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

84. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

85. Конституционно-правовой статус общественных объединений

86. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России
87. Международно-правовой режим международных проливов (Контрольная)
88. Организационно-правовое обеспечение деятельности комитета по международным делам ГД ФС РФ

89. Правовой режим военного мореплавания

90. Правовая информатика

91. Правовое положение иностранных инвестиций в России

92. Правовые аспекты международного коммерческого контракта

93. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЕСКИХ ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

94. Особенности правового положения иностранных граждан в МЧП

95. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

96. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

97. Способы формирования муниципальной собственности: правовое регулирование и сравнительный анализ

98. Правовое регулирование деятельности налоговых органов

99. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.