Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Біологія та екологія бактеріофагів

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Хіміко-біологічний факультет Кафедра загальної біології КУРСОВА РОБОТА Біологія та екологія бактеріофагів Виконала: студент ІV курсу Назимок Ю.М. Чернігів - 2007 ЗмістВступ Розділ 1. Особливості біології вірусів 1.1 Морфологія вірусів 1.2 Хімічний склад вірусів 1.3 Репродукція вірусів Розділ 2. Поняття про бактеріофаги, їх особливості 2.1 Морфологія фагів 2.2 Хімічний склад фагів 2.3 Антигенні властивості фагів 2.4 Взаємодія фагів з бактеріями Розділ 3. Культивування, практичне значення вірусів та бактеріофагів Висновок Список використаної літератури Вступ Надзвичайно важливим серед досягнень мікробіології останньої чверті XIX ст. є відкриття неклітинних форм життя — вірусів. Тоді багато вчених вважали, що бактерії є найменшими і найпростішими організмами, і що саме вони стоять на межі живої і неживої природи. Захворювання рослин, тварин і людини, вірусна природа яких у даний час установлена, у протягом багатьох сторіч завдавали шкоди господарству і шкода здоров'ю людини. Хоча багато з цих хвороб були описані, але спроби встановити їхню причину і виявити збудник залишались безуспішними. У 1915 р. англійський бактеріолог Ф. Туорт, а в 1917 р. канадієць Ф. д'Ерель, незалежно один від одного, відкрили віруси бактерій, названі д'Ерелем бактеріофагами («пожирачі бактерій»). Однак слід зазначити, що ще за 19 років до цього відкриття, в 1898 p., вітчизняний мікробіолог М.Ф.Гамалія описав явище лізису бацил сибірки під впливом невідомого агента, названого вченим бактеріолізином. Отже, протягом 25 років було відкрито віруси, що уражують усіх представників царства природи: рослини, тварини і мікроорганізми. Проте упродовж багатьох років віруси не привертали до себе особливої уваги. Мета роботи: проаналізувати біологічні та екологічні особливості бактеріофагів. Завдання роботи: проаналізувати особливості біологічної організації вірусів; охарактеризувати бактеріофагів; розкрити значення вірусів та бактеріофагів, їх використання в культивуванні. Розділ 1. Особливості біології вірусів 1.1 Морфологія вірусів На різних етапах розвитку вірус існує в різних формах, а тому складається враження, що віруси є дуже лабільними. Проте дослідження показують, що кожен вид вірусів має певні, властиві тільки йому, ознаки. Найхарактерніші властивості для кожного виду мають зрілі форми вірусів, які називають віріонами . Розміри різних вірусів коливаються від 8 до 750 нм (табл. 1). До групи великих вірусів можна віднести віріони віспи, пситакозу, трахоми, мозаїки цукрових буряків, Х-вірус картоплі та ін. Середні розміри мають віруси грипу, сказу, герпесу тощо. Дуже малі розміри у віріонів енцефаліту, поліомієліту, ящуру та багатьох фітопатогенних вірусів. Цікаво, що найбільші за розмірами віруси наближаються до малих бактерій, наприклад мікоплазм, а найменші — до макромолекул білка. Результати електронно-мікроскопічних досліджень показали, що за формою віруси поділяються на такі групи. Таблиця 1 Розміри деяких вірусів (нм) Вірус Метод визначення Ультрафільтрація Ультрацентрифугування Електронна мікроскопія Тютюнової мозаїки (ВТМ) 15-25 — 15-3000 Мозаїки цукрових буряків, кавунів, Х-вірус картоплі — — 730-750 Коров'ячої віспи 125-175 170-180 227-305 Герпесу 100-150 180-220 133-233 Грипу А 80-120 70-116 123±1,18 Поліомієліту 8-12 28 8-27 Ящуру 8-12 17-20 20-32 Паличкоподібні — віруси тютюнової мозаїки (ВТМ), штрихуватої мозаїки ячменю та багато інших (рис.

1). Рис. 1. Електронна фотографія вірусу тютюнової мозаїки, контрастованого ФВК Ниткоподібні — віруси жовтяниці цукрових буряків, мозаїки пшениці, квасолі, сої, кавунів, Х-вірус картоплі. Сферичні — віруси грипу, курячої саркоми, японського енцефаліту, кору, паротиту, арбовіруси, віруси лейкозу курей і мишей. Кубоідальні — віруси вісповакцини, натуральної віспи, аденовіруси, ентеровіруси, реовіруси, віруси папіломи людини і тварин тощо. Булавовидні — віруси бактерій (бактеріофаги). Форми вібріонів визначаються будовою білкової оболонки, в середині якої міститься нуклеїнова кислота (ДНК або РНК). Оболонку вібріонів називають капсидом, а структуру, яка містить нуклеїнову кислоту і капсид, — нуклеокапсидом. Капсиди вірусів утворені з білкових субодиниць, що стереотипно повторюються в структурі та хімічній будові віріона. Згідно з кристалографічними закономірностями, майже всі віруси за структурою капсиду (типом симетрії) поділяються на три великі групи: спіральні, поліедричні, що являють собою ікосаедри - правильні багатогранники, і віруси з комбінованим типом симетрії. Віруси зі спіральною симетрією. Вірус тютюнової мозаїки (ВТМ) є типовим представником таких вірусів. Взагалі ВТМ є унікальним у багатьох відношеннях. Він був першим з відкритих вірусів, першим його виділено в чистому вигляді і викристалізовано, на ньому вперше було відкрито існування субодиниць і показано, що інфекційність вірусу пов'язана тільки з нуклеїновою кислотою. Зрештою саме ВТМ уперше розділено на білок та інфекційну РНК і знову відтворено вірус із цих компонентів. ВТМ є першим вірусом, в якому розшифровано послідовність амінокислотних залишків у пептидному ланцюгу білкової молекули. За сучасними даними, ВТМ має форму порожнього циліндра діаметром 15 нм і завдовжки 300 нм. Модель і загальний вигляд цього вірусу подано на рис. 2. Рис. 1 Модель будови вірусу тютюнової мозаїки: 1 — нуклеїнова кислота; 2 — білкові субодиниці капсиду Вібріон ВТМ містить одноланцюгову РНК, його капсид складається з однакових, розміщених спірально, білкових субодиниць. У кожній спіралі на три витки припадає 29 субодиниць, кожна з яких є білковою молекулою з молекулярною масою 17 530. Загалом віріон містить 2130 (±2 %) ідентичних білкових субодиниць. Спіральний тип симетрії характерний не тільки для фітопатогенних вірусів, його знайдено і у вірусів, що вражають тварин і бактерії. Віруси з кубічною симетрією (ізометричні віруси). Застосування рентгеноструктурного аналізу у вірусологічних дослідженнях показало, що у багатьох видів вірусів вібріони мають правильний багатогранний капсид (оболонку) у вигляді ікосаедра, всередині якого міститься нуклеїнова кислота. Рентгенограми вібріонів кущистої карликовості томатів, жовтої мозаїки турнепсу, поліомієліту з великою точністю показали, що вони мають кубічну симетрію. Із кристалографії відомо, що існують три типи фігур з кубічною симетрією: тетраедр (осі симетрії 2:3, найменша кількість структурних одиниць 12), октаедр (осі симетрії 4:3:2, число структурних одиниць 24) та ікосаедр, або двадцятигранник (осі симетрії 5:3:2, кількість субодиниць 60).

Електронно-мікроскопічне вивчення будови ікосаедричних вірусів (рис. 3) виявило на їхній поверхні структурні елементи, які є комплексами білкових субодиниць. Ці структурні елементи дістали назву капсомерів, або морфологічних субодиниць. Виявляється, що ікосаедрична форма є «вигідною» природною структурою тому, що при цьому великою мірою заощаджується білковий матеріал для будови капсиду віріона, а також ще й тому, що для утворення ікосаедра потрібна мінімальна кількість енергії. Рис. 3. Схематичне зображення структури деяких ікосаедричних вірусів із складним капсидом: А — аденовірус (1 — тонкі вирости на вершинах ікосаедра, 2 — білковий капсид, який складається із структурних одиниць капсомерів, 3 — ДНК); Б — вірус герпесу (4— капсид, 5 —ДНК, б— оболонка з виростами); В — вірус саркоми Рауса (7 — оболонка з виростами, 8 — нуклеокапсид, 9 — другий зовнішній капсид) Віруси з комбінованим типом симетрії. Представники цієї групи вірусів є складніше організованими. Вони мають нуклеокапсид, який характеризується кубічною симетрією, а розміщений усередині його нуклеопротеїд укладений спірально. Добре вивченим представником складніше побудованих вірусів є вірус мозаїки люцерни (ВМЛ). Морфологічні субодиниці ВМЛ, на відміну від інших вірусів, характерно укладені у вигляді пента- і гексамерів: частково за вимогами гвинтової і частково — кубічної симетрії. Комбінований тип симетрії мають віруси вісповакцини, лейкозів, сарком тощо. До цієї групи складніше організованих вірусів належать і деякі види фагів, що мають два різних типи симетрії (головка й відросток). У великих, зокрема Т-парних, фагів головка має ікосаедричну форму, а відростки — гвинтову симетрію і є органами прикріплення до клітин бактерій. 1.2 Хімічний склад вірусів Для успішного вивчення хімічного складу різних вірусів насамперед потрібно мати чисті препарати. Більшість методів очистки вірусів включає ультрацентрифугування, хроматографію тощо. Кінцева мета очистки — одержати препарати, що містять тільки інфекційні вірусні частинки, які можна використати для вивчення як структури, так і хімічного складу вірусів. Очищені препарати багатьох вірусів можуть кристалізуватися. Д.Й. Івановський першим спостерігав у листках тютюну, ураженого мозаїчною хворобою, включення, які тепер називають кристалами Івановського. Елементарний склад вірусних частинок такий (%): вуглець — 50; кисень — 20; водень — 7; азот — 16; фосфор — 0,4—0,5; сірка — 0,1-0,2; зольні елементи — 2,5. Незважаючи на значні відмінності в будові та хімічному складі різних вірусів, усі вони мають два основні компоненти: нуклеїнову кислоту і білковий капсид (оболонку). У деяких вірусів нуклеокапсид може бути оточеним другою зовнішньою оболонкою, яка має ліпідну, ліпопротеїдну або гліколіпопротеїдну природу. Таку оболонку прийнято позначати терміном «суперкапсид». У складніше організованих вірусів окрім суперкапсида є ще одна проміжна оболонка — білкова мембрана, що оточує розміщений в центрі нуклеокапсид, який утворює структуру так званого нуклеоїда. Крім названих компонентів, до складу всіх вірусів входять катіони металів.

Бактерии являются анаэробными и гнилостными результате чего вампир не может проводить на воздухе сколько-нибудь длительное время и большую часть суток вынужден лежать в могиле. Такая трактовка хорошо объясняет и использование против вампиров средств, используемых для обеззараживания (фитонциды чеснока, салициловая кислота из осиновой коры, бензойная кислота, образующаяся при каждении ладаном, ультрафиолетовая часть солнечного спектра), и способности вампира к регенерации или просачиванию, когда колония в состоянии рассыпаться на мелкие части и перемещаться пофрагментно, поднимаясь из могилы в разобранном виде и собираясь на поверхности. Симбиот - версия Брайана Ламли отчасти созвучна логиновской, но в этом случае не происходит полного замещения, и вампир не теряет интеллектуальных способностей. Иная раса - наподобие снежного человека, отличающаяся от человеческой иным метаболизмом. Их сердца могут биться, но биение происходит медленнее, "вампирский" внешний вид является расовым признаком. Это позволяет наделить вампира некоторыми нечеловеческими способностями типа антикоагулянта в слюне, втяжных клыков или природных способностей к управлению внутренней энергией

1. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

2. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

3. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

4. Етика і естетика, проблеми взаємодії

5. Форми взаємодії органів і посадових осіб у системі місцевого самоврядування

6. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови
7. Етнічний розвиток Русі-України
8. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

9. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

10. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

11. В’язка взаємодія вихорових структур зі зсувною течією

12. Конфлікт – вид взаємодії людей

13. Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги

14. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

15. Взаємодія видів транспорту

16. Нелінійна взаємодія електромагнітного випромінювання з діелектричними періодичними структурами

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

18. Архитектура Киевской Руси

19. Традиционные и новые оценки татаро-монгольского иго на Руси

20. Иван III - Государь Всея Руси

21. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках

22. Культура Древней Руси
23. Иконопись и ее особенности. Иконописные школы Древней Руси
24. Искусство древней Руси

25. Культура Руси

26. Культура Руси и древнего мира (Шпаргалка)

27. Обряды и обычаи славян на Руси в XIII-XIX вв.

28. Лирический образ Руси в прозе Н. В. Гоголя

29. Поэма Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"

30. Фольклорные мотивы в поэме Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"

31. Анализ деятельности Александра Невского в период раннего средневековья Руси

32. Культура Руси (Времен XII века)

Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов

33. История возникновения монастырей в 10-13 веках Киевской Руси

34. Христианство на Руси

35. Культура Византии. Крещение Руси

36. Борьба Руси и Прибалтики с немецкой, шведской и литовской агрессией в 13 веке

37. Крещение Руси

38. Крещение Руси
39. Крещение Руси. Освещение его в древнерусских летописях
40. Культура Руси до монгольского нашествия (IX - начало XIII вв.)

41. Нашествие на Русь с Востока и Запада. Татаро-монгольское иго и его влияние на экономическое и политическое развитие Руси

42. Праздники на Руси

43. Принятие христианства на Руси (988г.)

44. Создание и развитие Киевской Руси

45. Становление Великой Руси

46. Торговые пути и средства передвижения на Руси в XVI веке

47. Принятие христианства на Руси

48. История Киевской Руси

Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей

49. Христианство на Руси. Реформа языческого культа

50. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии

51. Правители Белой Руси

52. Рецензия на монографию по истории Н.Л. Пушкарева "Женщины Древней Руси"

53. Юридическая система Древней Руси

54. Смута на Руси: социальная катастрофа и время альтернатив
55. Борьба Руси с внешними вторжениями в XIII в.
56. Влияние монголо-татарского нашествия на географию хозяйства, городов и путей сообщения Руси

57. Наука и культура на Руси

58. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

59. Проникновение христианства на Русь и отношения с язычеством до крещения Руси при князе Владимире

60. Эпидемии и пандемии Руси XI-XIV вв. по материалам летописей

61. История возникновения древней Руси (культура славянских и праславянских племён)

62. Колонизация Суздальско-Владимирской Руси

63. Спорные вопросы ранней истории Киевской Руси

64. Национально-теократическая концепция Святой Руси А.В.Карташева

Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые

65. Хронология Древней Руси

66. О преемственности царской власти между Византией и Русью

67. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси

68. Особенности становления государственности и социально-политического развития древней Руси. 9- начало 13 веков

69. Роль братьев-просветителей Кирилла и Мефодия в распространении христианства на Руси

70. Проблема места монастырей в экономической структуре Руси
71. Культура Руси во времена татарского ига
72. Политика татаро-монгол в отношении Руси

73. Становление Руси

74. Роль Руси в мировом сообществе 15-17 веков

75. Государственная раздробленность древней Руси XII - XIII вв

76. Предпринимательство в допетровской Руси

77. Двоеверие на Руси

78. Суверенные феодальные земли на Руси

79. Феодальная раздробленность Руси (середина XII – XV вв.)

80. Анализ деятельности Александра Невского в период раннего средневековья Руси

Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня

81. Борьба Руси с татарским нашествием

82. Возникновение и развитие Киевской Руси

83. Женщина в Древней Руси

84. История древней Руси

85. История развития законодательства московской Руси

86. Как зарождалась культура Руси
87. Крещение Руси
88. Культура Руси и древнего мира

89. Культурно-историческое значение принятия православия на Руси

90. Образование Древнерусского государства - Киевской Руси

91. От Руси к Российской империи

92. Принятие христианства на Руси

93. Реформы Ивана Грозного и начало самодержавия на Руси

94. Складывание крепостного права на Руси. Соборное уложение 1649 г.

95. Смутное время на Руси

96. Феодализм, феодальная раздробленность Руси

Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные

97. Экономическая и социально-политическая жизнь Киевской Руси

98. Запровадження Християнства на Русі

99. Родовая память в Древней Руси

100. Святые князья Великой Руси


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.