Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти і науки України Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Інститут історії, етнології і права Тема: Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ – ХІV століттях. Виконав Студент групи 1-В Вінниця 2006 План Вступ. Соціально-економічний розвиток білоруських земель. Література. 1. Вступ Історія Білорусії нараховує не одне тисячоліття. Вона являється важливою складовою частиною слов’янської, європейської та світової цивілізації. Розпочинається вона ще з сивої давнини, із часів появи на цій території перших людей, та триває до наших днів. У своєму рефераті я досліджував окремо взяті роки у розвитку білоруських земель, а саме IX – XIV століття. У Білоруській історії ці роки можна, умовно, поділити на такі періоди: 1) Встановлення феодальних відносин у староруській державі (ІХ – ХІІІ ст.). 2) Феодальна роздробленість (ХІІ – ХІІІ ст.). 3) Боротьба проти німецьких завойовників та монголо-татарської навали (початок ХІІІ ст.). 4) Встановлення влади литовських князів (кінець ХІІІ – перша половина ХІV ст.). Метою моєї роботи є як найглибше дослідження саме соціально - економічного розвитку білоруських земель у даний період. В ході роботи в основному я користувався двома книгами: «История Беларуси» І. І. Ковкеля, Е. С. Ярмусика – у цій книзі автори дали більш – менш об’єктивне викладення подій на теренах Білорусії з найдавніших часів до наших днів; «Белорусы» за редакцією В. К. Бондарчука, Р.А. Григор’єва та М.Ф. Пилипенка – тут коротко описується історія Білорусії, а основний наголос ставиться на культурних традиціях та розвитку білоруської народності. Інші ж книги були в основному допоміжним матеріалом по окремих подіях та фактах. У «Истории БССР», на мою думку, найкраще викладений матеріал по розвитку білоруських земель, але вона видана білоруською мовою, тому нею я користувався частково. Досліджувана мною тема завжди буде актуальна, тому що соціально-економічний розвиток являється основою розвитку країни, загалом, і по ньому можна робити висновки про могутність чи занепад країни. 2. Соціально-економічний розвиток білоруських земель Розселення східнослов'янських племен на території Білорусії співпало з формуванням феодального способу виробництва. Спосіб виробництва — це такий господарський устрій, який характеризується певним типом відносин в житті людей, що має в своїй основі ту або іншу форму власності на засоби виробництва. При первіснообщинному устрої існувала громадська власність на засоби виробництва. Необхідність колективної праці і суспільної власності на засоби виробництва (землю, знаряддя праці) було -- обумовлено примітивністю знарядь праці. У общинах існував зрівняльний принцип розподілу вироблюваних матеріальних благ (продуктів харчування, одяг і т.д.). Тільки на деякі знаряддя праці існувала особиста власність членів общини. В результаті розкладання первісного суспільства складається рабовласницький спосіб виробництва. Основним джерелом добування рабів довгий час була війна, захоплення людей в полон. Але у східних слов'ян рабовласництво широкого розповсюдження не одержало, хоча проіснувало досить довго.

Про це свого часу писав Кирило Туровський. У одній з своїх проповідей він писав, що господарі погано відносяться до своїх рабів і рабинь, не дають їм в достатній кількості продуктів харчування, одяг і б'ють їх часто без причини. Але вже з IX в. у східних слов'ян йшов інтенсивний процес формування феодальних відносин. Феодальними відносинами називаються такі відносини, які засновані на приватній власності на землю і неповної власності на працівників — селян. Оскільки при феодалізмі основним засобом виробництва була земля, вона і стала власністю феодалів. Верховним власником землі, її розподільником в ранньофеодальній державі — Київської Русі, куди увійшли землі кривичів, радимичів і дреговичів, був великий князь. Він регулював володіння крупних, середніх і дрібних феодалів залежно від своїх військово-політичних і фінансових цілей. Феодали одержували у володіння землю від великого князя за службу, в основному військову або державну. Одержавши землю, феодал незалежно від форми власності (умовної або безумовної) не міг обійтися без селян, оскільки землю потрібно було обробляти. Феодал наділяв землею селян, які потрапляли при цьому до нього в залежність. Існували дві форми феодальної залежності: економічна (виконання селянами феодальних повинностей: дань, оброку продуктами, грошового оброку, панщини) і особиста (позбавлення особистої волі). У Староруській державі всі селяни вже знаходилися в економічній залежності і виконували на користь феодалів повинності — давали дань, платили оброк і навіть виконували панщину. Але спочатку основною формою повинностей була дань. Вона стягувалася продуктами неземлеробського характеру (хутром, медом, рибою, грибами і т.д.). Це було пов'язано з тим, що рівень продуктивності праці в селянському господарстві був ще низьким. Селяни не проводили в достатній кількості надлишків продуктів, які феодал міг забирати. При феодалізмі крім принципу «немає землі без пана» діяв інший принцип — користуватися селянином так, щоб його вистачило на завтра, тобто давати можливість відтворюватися селянському господарству. Коли ж продуктивність праці в селянському господарстві зросла, феодали почали переводити селян на оброк продуктами, грошовий оброк і навіть панщину. При феодалізмі всі 4 форми феодальних повинностей співіснували, але одна з них в той або інший період була головною, домінуючою: у IX — XI в. — дань, в XI — XIV в. — оброк продуктами, в XV — першій половині XVI в. — грошовий оброк, з другої половини XVI в. — панщина. Але однієї економічної залежності для експлуатації феодалами селян було недостатньо. Феодали прагнули встановити і особисту владу над селянином. Вже в «Російській правді» Ярослава Мудрого зустрічаються і категорії особисто залежних селян — закупи, рядовичі, ізгої, холопи і ін. Але всі вони, окрім холопів, були ще тимчасово особисто залежними і могли звільнитися, якщо віддавали купу або виконували умови договору — ряду. Та і феодали ще не прагнули їх закабалити остаточно, бо самі ще не були необмеженими власниками землі. Селяни в цей час жили общинами і спільно відповідали за виконання повинностей.

Подальший розвиток сільського господарства привів до нового : розподілу праці, до відділення ремесла і торгівлі від землеробства. Це привело до виникнення міст. Літописи не говорять про точний час їх виникнення. Про міста повідомляється тільки у зв'язку з тим або іншою подією. Самі ж міста виникали набагато раніше. Про Гродно, наприклад, вперше повідомляється в Іпатієвському літописі бл. 1128 р.;а місто виникло згідно матеріалам археологічних розкопок, на початку XI в. Деякі з міст будувалися як військові фортеці (Гродно, Браслав, Новогрудок), інші — як центри адміністративного і господарського життя землевласницьких округ (Ізяслав, Борисов), а треті — як колишні племінні центри (Полоцк, Турів) і т.д. Стародавні білоруські міста складалися з двох частин — укріпленого дитинця (граду) і торгово-ремісничого пасада. Багато хто з них розміщувався на мисах, утворених злиттям двох річок, на місці колишніх городищ. І назви свої вони одержували від назви річки, на березі якої виникли (Полоцк — від назви річки Полені, Вітебськ — річки Вітьби, Мінськ — Менки, Грод . але — Городнічанки). Всі стародавні міста мали могутні оборонні зміцнення. Вони обносилися земляними валами, зміцнювалися дерев'яними стінами. В'їзди захищали могутні, дерев'яні башти. Деякі фортеці обносилися ще глибокими ровами, заповненими водою. В укріпленій частині міста жили князі з дружинами і феодальна знать, в торгово-ремісничих пасадах — ремісники і торговці, основна частина населення міста. Міста були центрами ремісничого виробництва. У IX — XI ст. у них вже налічувалося більше 40 видів ремесла: ковальське, збройове, ткацьке, шевське і ін. Але процес відділення ремесла від землеробства ще не завершився і багато городян займалися землеробством. Розвивалася і торгівля. На ринках продавалися вироби інших країн і міст. Через білоруські землі проходив знаменитий шлях «з варяг в греки», тому сюди потрапляли товари з Скандинавії, Візантії, країн Західної Європи і Близького Сходу. Розселення східних слов'ян на території Білорусії співпало з розвитком феодальних відносин. Вони мали вже свої князівства, що складалися з волостей, колишніх родових общин. У кожній волості були свої віча і князі з дружинами. Законодавча влада належала вічу — загальним зборам всіх дорослих жителів волості. Воно обирало князя, оголошувало війну і укладало мир з сусідами, ухвалювало рішення, регулюючі господарські і суспільно-правові відносини в межах волості. Волосні князі, як правило, рекрутували з колишніх родових старійшин племінні князі — з волосних. Запрошувалися в князі і сторонні, люди — варяги. Головним містом Полоцької землі було м. Полоцьк. Першим відомим по літописах полоцьким князем був Рогволод (княжив в останій чверті X в.). Центром Дреговічськой землі було м. Турів. Назва міста і однойменного князівства, як вважають багато істориків, відбулася від імені князя Туру. Літописи також називають Радима, який, ймовірно, був першим князем радимичів. Формування племінних «княжень» у східних слов'ян проходило одночасно з формуванням Староруської держави — Київської Русі. Це було пов'язано з тим, що войовничі сусіди слов'ян — варяги і хазари — вимушували їх платити дань.

Загальне схвалення, викликане цією подією, затьмарювалося тим, що імператорський уряд не лише відмовився підтвердити всі статті Переяславської угоди 1654 р., а й нав'язував гетьманові нові обмеження. За всіма зовнішньополітичними контактами мав наглядати російський намісник, військові справи — контролювати російський фельдмаршал, а цар одержував право дарувати землі в Гетьманщині. Щоб утішити українців, Гетьманщина з імперського Сенату передавалася знову під юрисдикцію міністерства іноземних справ. Розуміючи приреченість усяких спроб відновити політичні прерогативи Гетьманщини, Апостол зосередив діяльність на поліпшенні соціально-економічних умов у країні. Він продовжив реформу системи судочинства й заснував скарбницю, що забезпечила Гетьманщині перший річний бюджет. Оскільки між 1729–1731 рр. серйозно вичерпався фонд громадських та рангових земель, Апостол провів їх ретельну ревізію та відновив велику частину втрачених земель. Особливо ефективно він обстоював інтереси української торгівлі, захищаючи українських купців від нерівноправного суперництва з росіянами, скоротивши обтяжливі експортні мита, накладені російськими чиновниками

1. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

2. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

3. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

4. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

5. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

6. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр
7. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках
8. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

9. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

10. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

11. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

12. Економічний розвиток нових індустріальних країн

13. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

14. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

15. Роль власності у соціально-економічних процесах

16. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки
Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые

17. Історія соціально-економічної географії світу

18. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

19. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

20. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

21. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

22. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття
23. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства
24. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

25. Економічний розвиток Індії

26. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

27. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

28. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

29. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

30. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

31. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

32. Соціально-економічні наслідки монополії

Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

33. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

34. Еволюція музичної культури Західної Європи ХІ–ХІV століть

35. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

36. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

37. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

38. Розвиток соціальної географії в СРСР
39. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
40. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

41. Економіка праці та соціально-трудових відносин

42. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

43. Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини

44. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

45. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

46. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

47. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

48. Економіка праці й соціально-трудові відносини

Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры
Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья

49. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

50. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

51. Соціальні групи

52. Соціальні інститути.

53. Подільский економічний район

54. Право як спеціальне соціальне явище
55. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті
56. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

57. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

58. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

59. Сутність і значення соціального страхування

60. Економічний зміст лізингу

61. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

62. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

63. Соціальна інфраструктура України

64. Північно-Кавказький економічний район Росії

Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки
Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы

65. Демократія як соціальне явище

66. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

67. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

68. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

69. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

70. Система соціального захисту в Україні
71. Соціальна захищеність дітей в Україні
72. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

73. Соціальне партнерство в Україні

74. Сутність та соціальне призначення держави

75. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

76. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

77. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

78. Етнічний розвиток Русі-України

79. Історія України. Соціально-політичні аспекти

80. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки
Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

81. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

82. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

83. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

84. Соціально-духовні основи культури класицизму

85. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

86. Соціально-філософські погляди І.Франка
87. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"
88. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

89. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

90. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

91. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

92. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

93. Глобалізація і процеси соціального розвитку

94. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

95. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

96. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки

97. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

98. Зайнятість: соціально-трудові відносини

99. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.