Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Харківський національний економічний університет Кафедра УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ КОМПЛЕКСНА КУРСОВА РОБОТА з навчальної дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ» на тему: Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці Харків, 2010 рік АНОТАЦІЯ Тема: “Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці“ Вітчизняні та закордонні вчені, які займаються дослідженням даної проблеми: широко вивчаються закономірності дії мотивацій і побудови методів та механізмів реалізації мотивації, щодо підвищення продуктивності трудової діяльності в працях економістів-класиків А.Сміта, Ф.Гілбрета, А.Маслоу, Ф.Герцберга, А.Афоніна, Р.Оуена, Д.Мак Грегора, А.Врума, що поряд із публікаціями в періодичних виданнях України і Росії використовуються в курсовій роботі як джерельна база. Актуальність теми дослідження у межах визначеної проблеми. В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема мотивації особистості набула важливого значення, оскільки вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності. Мова йде про застосування таких форм і методів стимулювання особистості, які б сприяли високій результативності її роботи. Об’єктом дослідження виступає існуюча система мотивації на підприємстві. Предмет дослідження є система мотивації персоналу на підприємстві ТОВ СРЗ. Мета дослідження: буде визначення потреб своїх працівників для того, щоб збудувати грамотну мотиваційну систему. База дослідження: підприємство ТОВ СРЗ. Методи, які використовуються при здійсненні дослідження: порівняння, аналізу, синтезу, порівняння та ін. Запропоновані заходи: розробка системи участі працівників в прибутках підприємства та діагностика системи мотивації персоналу на підприємстві Економічна ефективність : 396 тис. грн. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ЯК НЕВІД`ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Сутність та основні аспекти мотивації, її роль в управлінні персоналом 1.2 Сучасні теорії мотивації 1.3 Проблеми мотивації праці на українських підприємствах та напрямки їх вирішення РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОЦІНКА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ТОВ СРЗ 2.1 Загальна характеристика підприємства 2.2 Економічна діагностика діяльності підприємства 2.2 Аналіз трудових показників і системи мотивації праці 2.2.1 Аналіз кількісного та якісного складу персоналу ТОВ СРЗ 2.2.2 Аналіз використання робочого часу та продуктивності праці на ТОВ СРЗ 2.3 Аналіз системи оплати праці та додаткових стимулів на підприємстві 2.4 Визначення рівня мотивації і привабливості праці РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТОВ СРЗ 3.1 Розробка системи участі працівників в прибутках підприємства 3.2 Діагностика ефективності системи мотивації підприємства ТОВ СРЗ 3.3 Розрахунок ефективності пропонованих заходів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Предметом дослідження є система мотивації персоналу на підприємстві ТОВ СРЗ.

&quo ;Мотивація персоналу&quo ; є багатофункціональною інформаційною системою, що забезпечує сучасний рівень організації менеджменту в компаніях будь-яких напрямів діяльності. Розрахунок нарахувань виробляється по наступних типах мотиваційних показників Як об'єкт дослідження виступає існуюча система мотивації на підприємстві. Метою курсового проекту буде визначення потреб своїх працівників для того, щоб збудувати грамотну мотиваційну систему. Це одне з важких питань. Адже кожна людина індивідуальна і до кожного повинен бути свій підхід. Це твердження йде врозріз з прийнятими на більшості білоруських підприємств системами загальних преміальних перед великими святами. Актуальність теми дослідження. В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема мотивації особистості набула важливого значення, оскільки вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності. Мова йде про застосування таких форм і методів стимулювання особистості, які б сприяли високій результативності її роботи. Нерідко від менеджера можна почути: «Ми намагалися мотивувати співробітників, але це нічого не дає». Після діагностики ситуації з'ясовується, що картина упровадження мотивації виглядала приблизно так: тобі гречка (хоча працівник ненавидить гречку), тобі – масло і сир (а цей не переносить жирного), тобі яблука (хоча на них алергія). Помилка у тому, що перш ніж роздати обід, слід запитати, хто що любить. Співробітників кожної організації можна розділити на три групи: 80 % – середньостатистичні співробітники, що добре виконують свої обов'язки і лише. 10 % – так званий баланс, тобто ті, кого прийнято називати ледарями, або ж ті, хто не достатньо компетентний. 10 % – «перлини» – володіють ключовими компетенціями, впливають на конкурентоспроможність фірми. Як правило, це люди амбітні, що вимагають визнання, посадового зростання, особливого статусу (службовий автомобіль, оплачуваний фірмою мобільний телефон і т.д.). Дана класифікація підкреслює складність проблеми вибору важелів мотивації до конкретного співробітника, визначаючи щонайменше три напрями. На практиці їх буде значно більше. До кожного співробітника (або до групи співробітників) потрібен індивідуальний підхід, заснований на мотиваційному циклі. Для цього необхідно: Вивчити потреби. Визначити важелі мотивації. Сумістити систему мотивації працівника із загальною мотиваційною системою організації (дуже часто цей етап упускається, і це може служити причиною збоїв). Відстежити і проаналізувати результат. Зробити висновки і коректування. Не дивлячись на індивідуальність кожного працівника, система мотивації повинна бути системою, що працює для всієї організації. Причому вона повинна враховувати як індивідуальність кожного працівника, так і унікальність підприємства. Отже, мотиваційна система кожної організації повинна шикуватися відповідно до її потреб. Ще раз хочеться акцентувати увагу на тому, що мотиваційна система – це не тільки нормативні акти, прийняті в організації.

Мотивацією до плідної праці може служити обличчя керівника, відношення керівництва до співробітників, сприятливий психологічний клімат, можливість самоудосконалення і розвитку усередині організації. Мотивація, як пахощі, повинна широко розповсюджуватися по організації, просочуючи собою кожного співробітника: від прибиральниці до директора. При цьому завжди слід пом'ятати про те, що немає нічого постійного. Як говорив Друкер, немає нічого більш постійного, ніж зміни. Це слідує враховувати під час формування стратегії мотивації співробітників фірми. У питаннях мотивації керівництво повинне бути максимально гнучким. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ЯК НЕВІД`ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Сутність та основні аспекти мотивації, її роль в управлінні персоналом Одна з головних задач для підприємств різних форм власності – пошук ефективних засобів управління працею, які забезпечують активізацію людського чинника. Вирішальним причинним чинником результативності діяльності людей є їх мотивація. В теоретичному плані мотивація поведінки людини – дуже складний і багато в чому не вивчений феномен. Існує безліч визначень мотивації. Кібанов А.Я. розглядає мотивацію як процес свідомого вибору особою того або іншого типу поведінки, яка визначається комплексною дією зовнішніх (стимули) і внутрішніх (мотиви) чинників . Віханський О.С. пропонує наступне визначення: «Мотивація людини до діяльності розуміється як сукупність рушійних сил, які спонукають людину до здійснення певних дій» . На думку Весніна В.Р., мотивація включає внутрішній стан людини, і те, що знаходиться зовні нього, визначене як стимул або задача . Цвєтаєв В.М. розглядає мотивацію як процес активізації мотивів працівників і створення стимулів для спонукання їх до ефективної праці . В роботі Мескона М., мотивація визначається як процес спонукання працівників до діяльності для досягнення цілей організації . Таким чином, узагальнюючи різні підходи, можна визначити, що мотивація є процесом спонукання людини до діяльності за допомогою комплексної дії зовнішніх і внутрішніх чинників для досягнення мети організації. Мотивація, яка розглядається як процес, теоретично може бути представлена у вигляді шести стадій. Перша стадія – виникнення потреб. Потреба з`являється внаслідок браку в чомусь об'єктивно необхідному для підтримки життєдіяльності і розвитку організму, особистості і соціальної групи. Потреби можна розбити на дві групи: матеріальні (біологічні) і духовні (соціальні). Друга стадія – пошук шляхів усунення потреби. На даному етапі проводиться розробка стратегії і пошук шляхів задоволення потреб. Третя стадія – визначення мети (напрямки) дії. Людина фіксує, що і якими засобами вона повинна робити, чого добитися що отримати для того, щоб усунути потребу. На даній стадії відбувається ув'язка чотирьох моментів: що я повинен отримати, щоб усунути потребу; що я повинен зробити, щоб отримати те, що бажаю; якою мірою я можу добитися того, чого бажаю; наскільки те, що я можу отримати, може усунути потребу. Четверта стадія – здійснення дії. На цій стадії людина затрачує зусилля на здійснення дій, які повинні надати йому можливість усунути потребу.

Таких людей очень просто стимулировать к труду, потому что их желание работать прямо пропорционально получаемому вознаграждению); 2) «профессионал» (такой работник мотивирован самим содержанием труда, приложением своих профессиональных способностей и возможностей, они стремятся к повышению своей квалификации, самообразованию, ищут новые решения и стороны профессионального совершенства); 3) «патриот» (такая форма мотивации была характерна для социалистического общества, мотивом такого работника является построение общества, работа на общее благо, высокие общечеловеческие ценности, такой тип работников практически уже не существует, потому что нет подкрепления их мотивам); 4) «Хозяин» (мотивация такого типа работника связана с любыми материальными вознаграждениями, его интерес в приумножении своих материальных благ, такого работника также очень легко стимулировать и мотивировать, потому что его потребности практически не ограничены); 5) люмпенизированный работник (его мотивация заключается в системе уравнительности

1. Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці

2. Перспективы развития новых форм кредитования в России

3. Интернет-зависимость - новая форма аддиктивного поведения у подростков

4. Финансовые возможности новых форм страхового бизнеса за рубежом

5. Новые формы занятости и информационные технологии

6. Вексель как одна из новейших форм банковского дела Беларуси. Перспектива развития вексельного обращения на современном этапе
7. Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах
8. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

9. Ціноутворення та цінова політика підприємства

10. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

11. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій

12. Анализ концепции гуманитарной интервенции как новой формы миротворчества на примере конфликта в Косово

13. Дослідження та розробки на підприємстві

14. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

15. Новые формы трудовых отношений: надомный труд и дистанционная занятость

16. Пошук та генерування нових ідей підприємцем

Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

17. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

18. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

19. Тенденции развития и новые формы функционирования малого бизнеса на Юге Российской Федерации

20. Сучасні форми та системи оплати праці

21. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

22. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки
23. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки
24. Продуктивність, мотивація та оплата праці

25. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

26. Аналіз та удосконалення оперативного управління

27. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

28. Поняття, форма та функції Конституції України

29. Поняття та форми державного устрою2

30. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

31. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

32. Электронная коммерция и новые организационные формы компаний

Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

33. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

34. Екологічна криза та форми її прояву

35. Теория ожиданий: новый подход к мотивации

36. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

37. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

38. Планування та фінансування заходів з охорони праці
39. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця
40. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

41. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

42. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

43. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику

44. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

45. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

46. Облік праці та її оплати

47. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

48. Новые предвоенные советские танки

Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы
Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль

49. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

50. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

51. Принципи розробки та оцінки державної політики України

52. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

53. Розробка технологічного процесу виготовлення друкарських форм для випуску журнальної продукції

54. Анти суржик. Найпоширеніші суржикові форми та їх правильні мовні відповідники
55. Мова програмування C++ та середовище розробки Microsoft Visual C++
56. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

57. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

58. Розробка дизайну та друкування оригінал-макету брошюри спеціальності "Монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок"

59. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

60. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

61. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

62. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

63. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

64. Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки

65. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

66. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

67. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

68. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

69. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

70. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження
71. Нові підходи до діагностики та лікування хламідіозу в жінок із безпліддям
72. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

73. Профілактика ранніх післяопераційних гнійно-септичних ускладнень при гострій формі неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки

74. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

75. Форми ЛФК та рухові режими

76. Форми та прояви слабоумства

77. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

78. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

79. Джерела та форми права

80. Класифікація персоналу та форми його наймання

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

81. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

82. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

83. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва

84. Форми і системи оплати праці

85. Внутренняя мотивация персонала на этапе адаптации к новому рабочему месту

86. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
87. Новые активные формы в проведении уроков русского языка
88. Разработка новых моделей школьной формы с показом мод

89. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

90. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

91. Газифікація с. Козіївка Харківської області природним газом одноступеневою системою, з розробкою газифікації житлового будинку та рекомендацій по забезпеченню водопостачання, водовідведення та опалення будинку

92. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

93. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

94. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

95. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

96. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

98. Розробка та використання механізму факторингових операцій

99. Форми грошей та еволюція їх розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.