Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Проблема управління прибутком на підприємстві

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Відкритий міжнародний університет розвитку людини &quo ;Україна&quo ; Контрольна робота з дисципліни: Фінансовий менеджмент Проблема управління прибутком на підприємстві виконала студентка 4-ого курсу групи ЗМЗЕД-41 спеціальності ”менеджмент ЗЕД” Бобруйко Ірина Викладач: Потій В.З. Київ 2007 Зміст 1. Інформаційна база управління прибутком 2.Управління витратами і їх вплив на формування прибутку 3. Капіталізація доходів працівників підприємств як засіб підвищення ефективності управління прибутком 1. Інформаційна база управління прибутком Ефективність кожної управлінської системи в значній мірі залежить від якості інформаційної бази, що формується і використовується. Інформаційна система (чи система інформаційного забезпечення) управління прибутком являє собою результат неприривного ціле направленого підбору відповідних інформаційних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування і підготовки ефективних управлінських рішень по всім аспектам формування роз приділення і використання прибутку підприємства. Інформаційна система управління прибутком призвана забезпечити необхідною інформацією не тільки управлінський персонал і власників самого підприємства, але і вдовольнити потреби широкого кола зовнішніх її користувачів. Коло основних показників інформації про прибуток підприємства представлений на рис.1. Характеризуючи склад користувачів інформацією, що входять в інформаційну систему управління прибутком, слід зазначити, що коло інтересів внутрішніх і зовнішніх користувачів цією інформацією суттєво відрізняється. Внутрішні користувачі використовують значний об’єм інформації про господарську діяльність підприємства, що є комерційною таємницею. Зовнішні користувачі використовують лише ту частину інформації, яка характеризує результат господарської діяльності підприємства. Більша частина такої інформації міститься в офіційній фінансовій звітності, що надає підприємство. Основні користувачі інформацією про прибуток: внутрішні користувачі управлінці (директори) підприємства менеджери всіх рівнів власники (акціонери) підприємства інші внутрішні користувачі зовнішні користувачі кредитори підприємства потенційні інвестори контрагенти підприємства по господарській діяльності податкові органи аудиторські фірми запрошені консультанти і експерти фондові біржі (при котуванні на ній цінних паперів, емітованих підприємством) інші внутрішні користувачі Висока роль інформації про прибуток в умовах її формування і використання підготовки і прийняття ефективних управлінських рішень пред’являє відповідно високі вимоги до її якості при формування інформаційної системи управління прибутком. Так до інформації , яка включена в цю систему, пред’являються наступні основні вимоги: значимість повнота достовірність своєчасність зрозумілість релевантність (чи вибірковість) зіставність ефективність 2. Управління витратами і їх вплив на формування прибутку В умовах економічної зацікавленості в кінцевих результатах діяльності підприємством потрібна така система управління витратами, головна функція якої була б зумовлена ефективністю використання ресурсів.

На сьголні ж досвід підприємств в організації і здійсненні управління витратими зводиться переважно до перевірки виробничих показників, фінансових результатів стану майна. Вирішення завдання організації системи управління витратами передбачає реорганізацію усієї системи управління. До неї мають входити дві підсистеми : зовнішня – фінансова і внутрішня – управлінська. Система управління витратами має насамперед визначити бази відліку, що дають змогу оцінити фактичні показники функціонування підприємства, й запровадити облік відповідальності за допомогою створення відповідних центрів , які можуть бути підрозділами підприємства. Менеджер центру несе особисту відповідальність за показники його роботи. Система контролю має вибудовуватися навколо організаційного початку так, щоб необхідна інформація надходила в потрібне місце у формі найоптимальнішій для менеджерів. Ефективна система управління витратами є гарантом у підтримці керівництва в діяльності підприємства під час реалізації намічених планів. 3. Капіталізація доходів працівників підприємств як засіб підвищення ефективності управління прибутком Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Поява прибутку безпосередньо зв'язана з появою категорії «витрати виробництва». Прибуток — це та частина вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва. Визначення економічної сутності прибутку, як і інших форм, що їх приймає національний дохід за його первинного розподілу і наступного перерозподілу, неможливе без правильного тлумачення сутності необхідного й додаткового продукту в суспільстві. Прибуток — це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і набере грошової форми. Отже, об'єктивна основа існування прибутку пов'язана з необхідністю первинного розподілу додаткового продукту. Прибуток — це форма прояву вартості додаткового продукту. Прибуток підприємств сфери матеріального виробництва — це частина національного доходу. Фактори, що безпосередньо впливають на обсяг реалізації і, в остаточному підсумку, прибуток підприємства, можна умовно підрозділити на три групи: Виробничі фактори - пов'язані з обсягом виробництва, його ритмічністю, матеріальною, науково-технічною й організаційно-технічною оснащеністю, і відповідно з якістю продукції, її асортиментами й структурою й т.д. Комерційні фактори - охоплюють у широкому смислі поняття маркетингу: укладання господарських договорів на основі вивчення діючої й перспективної кон'юнктури ринку, цінове регулювання збуту, його організаційно-економічне забезпечення. Надійність прогнозу комерційних факторів опирається, з одного боку, на страхування ризиків (в основному, ризиків втрати майна, зриву поставок, віддалення або відмови від платежу), з іншого боку - на залучення надійних платоспроможних клієнтів (замовників, покупців), що вимагає певних поза виробничих витрат (представницьких, на рекламу й ін.)

. Фінансові фактори, що охоплюють і виторг від реалізації продукції (послуг), і підприємницький доход від усіх видів діяльності, включають: форми розрахунків; цінове регулювання, у тому числі уцінку у випадку уповільнення реалізації; застосування штрафних санкцій; вивчення й стягнення дебіторської заборгованості, а також забезпечення ліквідності інших активів; залучення кредиту банку або коштів із централізованих резервів; стимулювання залучення грошових ресурсів на фінансових ринках - доходів від цінних паперів, внесків, депозитів, оренди й інших фінансових вкладень. При цьому чим швидше і повніше надходження доходів, тим ефективніше вся діяльність. Управління прибутком є важливою частиною економіки господарюючого суб'єкта. Розподіл прибутку є зворотнім боком процесу виробництва. Наскільки вдалим буде цей процес, настільки буде при незмінних умовах зростати ефективність виробництва. Найбільш складним є механізм розподілу прибутку на підприємствах колективної форми власності, оскільки він повинен будуватися з урахуванням багатьох факторів. Процес управління прибутком підприємств колективної форми власності, складовою частиною якого є дивідендна політика передбачає вибір оптимальної системи розподілу, яка б задовольняла загально виробничі інтереси підприємства у поєднанні з інтересами співвласників, причому ці інтереси є специфічними в залежності від організаційно-правової форми колективної власності. Прийняття рішень стосовно розподілу прибутку повинно орієнтуватись на об'єктивні чинники сьогодення. Криза, що охопила сферу господарської діяльності, інвестування, кредитування, і з якої до сих пір не може вийти економіка України, спричиняє необхідність вироблення такої політики розподілу прибутку, яка дозволила б підприємству максимум зусиль спрямувати на підтримку рівня платоспроможності працюючих громадян. Далекоглядна розподільча політика повинна передбачати можливість акумуляції коштів для забезпечення джерел розширеного відтворення власного виробництва. В умовах нестабільної економіки прибуток є джерелом утворення обов’язкових резервних фондів для підтримки платоспроможності підприємства. Беззаперечним фактором впливу на розподільчу політику підприємств є система оподаткування його доходів. На схемі 1. відтворений узагальнений процес управління прибутком в умовах акціонерного товариства. Вона надає уяву про два пов’язані між собою процеси: розподіл прибутку і формування оптимальної структури капіталу акціонерного товариства. Як правило оцінки і рішення у цих сферах приймаються вищим керівництвом компанії, тому що вони визначають довгострокову життєдіяльність фірми. Верхній сегмент відображає розподіл прибутку від основної діяльності між власниками, кредиторами і реінвестуванням в бізнес. На кожний елемент тут впливають поточні і минулі рішення, а також фінансова політика. Критичним моментом являється відносний розмір дивідендів що сплачуються, оскільки це безпосередньо впливає на можливості альтернативного використання прибутку для росту інвестицій. Рис 1. Схема управління прибутком Проблемами, рішення яких обумовлює необхідність вироблення дивідендної політики, є: з одного боку, виплата дивідендів повинна забезпечити захист інтересів власників і створити передумови для росту курсової ціни акцій, і в цьому розумінні їхнє збільшення є позитивною тенденцією; з іншого боку, збільшення виплати дивідендів скорочує частку прибутку, реінвестованого у розвиток виробництва.

Знову центр не врахував думку кримського населення. Кримська автономя була затверджена за територальною, а не нацональною ознакою. Про всяк випадок правовий акт з цього питання не був прийнятий. Плекалися над, що можливо, остаточн дан будуть бльш-менш привабливими. Проте сподвання виявилися марними, незважаючи на вс т заходи, до яких удався центр, аби мати необхдн результати перепису населення. Вказвки центру кримчанам тод нагадували вйськов накази. Заради справедливост треба пдкреслити, що  на початку проведення перепису нструкц центру не вдрзнялися вд наказв НКВС. Наприклад, 24 березня 1921 року до Криму надйшло «Розпорядження Голови РНК В. ¶. Ленна  Центрального статистичного управлння Кримському революцйному комтетов прискорити проведення професйно-демографчного, сльськогосподарського перепису  облку промислових пдпримств Криму». У розпорядженн зазначалося: «Пропоную вжити всх заходв прискорення проведення професйно-демографчного, сльськогосподарського перепису  облку промислових пдпримств Криму

1. Організація управлінського обліку на підприємстві

2. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

3. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

4. Організація обліку на підприємстві

5. Організація управлінського обліку

6. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур
7. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства
8. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

9. Організація виробництва продукції на підприємстві

10. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

11. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

12. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

13. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

14. Організаційна структура управління персоналу підприємства

15. Організаційна структура управління підприємством

16. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета
Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники

17. Формування організаційних структур управління підприємством

18. Організаційна система управління природокористуванням України

19. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

20. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

21. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

22. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
23. Економічні та правові основи управління організацією
24. Методологія системи управління персоналом

25. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

26. Особливості управління організацією

27. Система управління персоналом

28. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

29. Філософія управління організацією

30. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

31. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

32. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее

33. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

34. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

35. Система маркетингового планування на підприємстві

36. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

37. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

38. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
39. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
40. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

41. Організація облікового процесу на підприємстві

42. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

43. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

44. Організація збутової діяльності на підприємстві

45. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

46. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

47. Організація виробництва на металургійному підприємстві

48. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

50. Інтеграційні форми підприємств і організацій

51. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

52. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

53. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

54. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
55. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах
56. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

57. Організація обліку власного капіталу підприємства України

58. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

59. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

60. Органи місцевого самоуправління на Вінниччині в роки фашистської окупації (1941-1944)

61. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

62. Організаційна структура підприємства

63. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

64. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры

65. Організаційна і виробнича структура підприємства

66. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

67. Основи організації фінансів підприємтсв

68. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

69. Фірма як організаційна форма підприємництва

70. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
71. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
72. Управління запасами матеріалів на підприємстві

73. Основи управління персоналом підприємств

74. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

75. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

76. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

77. Управління якістю на підприємстві

78. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

79. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

80. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

81. Управління утворенням прибутку підприємства

82. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

83. Управління ціновою політикою підприємства

84. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

85. Аналіз стартегічного управління підприємством

86. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"
87. Стратегічне управління підприємством
88. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

89. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

90. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

91. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

92. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

93. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

94. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

95. Антикризове управління підприємством

96. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы

97. Роль контролінгу в системі управління підприємством

98. Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

99. Ділові взаємовідносини в апараті управління

100. Рішення в системі управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.