Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни „Банківська справа&quo ; на тему „Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008 - 2009 рр. ” (на матеріалах ПАТ КБ &quo ;Приватбанк&quo ;)2010 рік ЗмістРозділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження сутності кредиту 1.1 Сутність кредиту як економічної категорії 1.2 Структура кредиту 1.3 Функції та закони кредиту 1.4 Стадії руху (життєвий цикл) кредиту Розділ 2. Форми і види кредитування підприємств 2.1 Форми кредитування підприємств 2.2 Види банківського кредитування підприємств 2.3 Банківський кредитний відсоток Розділ 3. Основні тенденції розвитку кредитування підприємств в банківській системі україни на фоні наслідків світової фінансової кризи 2008 - 2009 рр. 3.1 Загальні тенденції розвитку кредитування в банківській системі України на протязі 2008-2009 рр. 3.2 Індивідуальні тенденції розвитку кредитування підприємств в найбільшому комерційному банку ПАТ КБ „Приватбанк&quo ; у 2008 - 2009 рр. Висновки Список використаної літератури Додатки ВступЯк економічна категорія кредит являє собою сукупність визначених економічних відносин. Їхнє відокремлення в окремий вид відбувається на основі особливостей суб'єктів і об'єктів цих відносин. З цих позицій кредит можна характеризувати як відносини між кредитором і позичальником із приводу зворотного руху вартості. Кредитор - це суб'єкт кредитних відносин, що надає вартість у тимчасове користування. Джерелом засобів для видачі позички можуть бути як власні засоби кредитора, так і позикові. Позичальник - суб'єкт кредитних відносин, що одержує позичку. Позичальниками можуть бути юридичні і фізичні особи, що мають недолік власних засобів, - держпідприємства, акціонерні товариства, приватні фірми, банки, держава, громадяни і т.д. Разом з тим одного бажання одержати позичку недостатньо для участі в кредитних відносинах як позичальника. Кредитні операції - це відносини між кредитором і позичальником (дебітором) по наданню першим останньому визначеної суми коштів на умовах платності, терміновості, зворотності. Банківські кредитні операції підрозділяються на дві великі групи: активні, коли банк виступає в особі кредитора, видаючи позики; пасивні, коли банк виступає в ролі позичальника (дебітора), залучаючи гроші від клієнтів і інших банків у банк на умовах платності, терміновості, зворотності Головною ланкою кредитної системи у будь-якій країні є банки, які здійснюють основну масу кредитних і фінансових операцій. Під терміном &quo ;БАНК&quo ; розуміють установу, яка створена для залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах поверненості, платності і терміновості. Основне завдання банку - здійснювати посередництво в переміщенні коштів від кредиторів до позичальників. Актуальність теми курсової роботи полягає в оцінці структурної ролі кредитування юридичних осіб в активних операціях комерційних банків України та основні тенденції розвитку цього сегменту кредитування. Мета дослідження курсової роботи - виявлення динаміки обсягів та структурних співвідношень в операціях кредитування юридичних осіб в банківській системі України та індивідуально в комерційному банку ПАТ КБ „Приватбанк&quo ; в умовах наслідків світової фінансової кризи 2008 - 2009 рр.

Об’єктом досліджень курсової роботи є банківські операції кредитування юридичних осіб. Методи дослідження - методи історичного та структурного аналіза, методи ретроспективного економічного аналізу результатів (горизонтально-вертикальні статистичні розрізи). Інформаційно-методологічна база досліджень - звітні документи ПАТ КБ „Приватбанк&quo ;, статистичні та нормативні документи Національного банку України, статистичні таблиці Асоціації українських банків. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження сутності кредиту 1.1 Сутність кредиту як економічної категоріїКредит (від лат. Credi um - позичка, борг) є однією з найскладніших економічних категорій . Передумовою його виникнення послужило майнове розмежування суспільства в період розкладання первиннообщиного ладу. Одначе виникнення умов, що додали кредиту характер об'єктивної необхідності, обумовлено становленням і розвитком товарно-грошових відносин. Загальноекономічною причиною існування кредиту є товарне виробництво. Конкретно для кредиту основне значення має така його характеристика, як зворотній обновлюючий рух вартості. Зокрема, закономірністю, що створює можливість функціонування кредиту, є тимчасове вивільнення коштів і поява тимчасової потреби в них у процесі руху виробничих фондів підприємств. Природа кредитної угоди, що ґрунтується на тимчасовому запозиченні чужої власності, обумовлює необхідність матеріальної відповідальності її учасників за виконання узятих на себе зобов'язань. Таким чином, учасники кредитної угоди повинні бути юридично самостійними особами і функціонувати на засадах господарського чи комерційного розрахунку. Фізичні особи можуть стати суб'єктами кредитних відносин, якщо вони дієздатні в правовому відношенні і мають стабільні гарантовані джерела доходів. Обов'язковою умовою виникнення кредиту є збіг економічних інтересів кредитора і позичальника. Кредитор повинний бути рівною мірою зацікавлений у видачі позички, як і позичальник - у її одержанні. Такий збіг не досягається автоматично при наявності вільних грошових ресурсів в одного і потреб у них в іншого. Вирішальне значення має узгодження конкретних параметрів позички - її забезпечення, терміну кредитування, величини відсотка і т.п., а також наявності альтернативних варіантів фінансування і розміщення грошей. Будучи однієї із самих розвинутих товарно-грошових форм, кредит має складну структуру, аналіз якої повинний включати характеристику всіх його властивостей і відбивати його цілісність. За ринкових умов банки та інші фінансові інститути відіграють ключову роль у перетворенні заощаджень домогосподарств та інших секторів економіки на продуктивні види інвестицій. Виконуючи свою посередницьку функцію, ці установи стимулюють збільшення суми заощаджень, що зберігаються в них в виді депозитів. У свою чергу, для збільшення заощаджень і підвищення власної конкурентоспроможності вони постійно шукають найвигідніші види інвестицій для розміщення згаданих заощаджень . Економічні границі кредиту - це межа поширення тих чи інших видів економічних відносин. Як кожне економічне явище кредит має границі, у яких реалізується його сутність.

Економічними границями кредиту поширення кредитних відносин є границі, у яких їхнє існування об'єктивне необхідно і вони зберігають свої особливі риси. Зміна границь кредиту впливає на обсяг грошової маси і, отже, на стійкість грошового обігу. Виходячи з функцій, виконуваних кредитом, виділяють його функіональні границі - перерозподільну й емісійну. Перерозподільна границя показує об'єктивно обґрунтовані межі перерозподілу засобів на основі кредиту. Її кількісна характеристика визначається обсягом кредитних ресурсів суспільного господарства. Емісійні кредити видаються під майбутні витрати, під ще не зроблену продукцію і прямо впливають на сукупну грошову масу. 1.2 Структура кредитуЯк об'єкт дослідження кредит складається з елементів, що перебувають у тісній взаємодії один з одним. Такими елементами є насамперед суб'єкти його відносин. Просторово вони можуть бути віддалені друг від друга на різні відстані, однак характер їхніх взаємних зобов'язань від цього не міняється. У кредитній угоді суб'єкти відносин завжди виступають як кредитор і позичальник . Кредитор - сторона кредитних відносин, що надає позичку. Кредиторами можуть стати суб'єкти, що видають позичку, тобто реально надають щось у тимчасове користування. Для цього щоб видати позичку, кредиторові необхідно мати у своєму розпорядженні певні кошти. Їхніми джерелами можуть стати як власні нагромадження, так і ресурси, запозичені в інших суб'єктів відтворювального процесу. У сучасному господарстві банк-кредитор може надати позичку не тільки за рахунок своїх власних ресурсів, але й за рахунок залучених коштів, що зберігаються на його рахунках, а також мобілізованих за допомогою розміщення акцій і облігацій. З утворенням банків відбувається концентрація кредиторів. Мобілізуючи вільні грошові ресурси підприємств і населення, банкіри стають колективними кредиторами. Джерелами кредитування часто стають не тільки ресурси, які тимчасово не використовуються в народному господарстві. При комерційному кредиті, наприклад, кредитор надає позичальникові (покупцеві) товари, що підлягають реалізації. Кредиторами виступають особи, що надали ресурси в господарство позичальника на певний строк. Як правило, кредиторами стають добровільно. Випадки, коли позикоодержувач не повертає кредит у встановлений термін, лише порушують добровільність кредитної угоди, приводять до особливої системи більше твердих відносин з позичальником. У цілому тимчасові границі існування кредиторів визначаються строками кредиту, які залежать від ходу процесу відтворення. Положення кредитора стосовно позичених коштів є двояке. Власні ресурси кредитора, передані на основі кредиту, залишаються його власністю. Власником залучених коштів, розташовуваних кредитором, залишаються підприємства й населення. Оскільки банки (як кредитори) працюють в основному на залучених ресурсах, вони повинні так побудувати систему кредитування, щоб забезпечити повернення розміщених ресурсів і їхню передачу дійсним власникам на їх вимогу. Це означає, що не тільки підприємства або індивідуальні позикоодержувачі повинні повернути позичку кредиторові (банку), але й сам кредитор зобов'язаний повернути кредит, отриманий від своїх клієнтів.

Роздл II ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦ¶ Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати прац Держава здйсню регулювання оплати прац працвникв пдпримств усх форм власност шляхом встановлення розмру мнмально заробтно плати та нших державних норм  гарантй, встановлення умов  розмрв оплати прац кервникв пдпримств, заснованих на державнй, комунальнй власност, працвникв пдпримств, установ та органзацй, що фнансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фондв оплати прац працвникв пдпримств-монополств згдно з перелком, що визначаться Кабнетом Мнстрв Украни, а також шляхом оподаткування доходв працвникв. Умови розмру оплати прац працвникв установ та органзацй, що фнансуються з бюджету, визначаються Кабнетом Мнстрв Украни, крм випадку, передбаченого частиною першою статт 10 цього Закону. ( Стаття 8 в редакц Закону N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 9. Умови визначення розмру мнмально заробтно плати Розмр мнмально заробтно плати визначаться з урахуванням: вартсно величини мнмального споживчого бюджету з поступовим зближенням рвнв цих показникв в мру стаблзац та розвитку економки крани; загального рвня середньо заробтно плати; продуктивност прац, рвня зайнятост та нших економчних умов

1. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

2. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

3. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

4. Кредитування підприємств

5. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

6. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"
7. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві
8. Державна фінансова підтримка санації підприємств

9. Кредитування підприємств

10. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

11. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

12. Фінансова санація та банкрутство підприємств

13. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

14. Фінансовий облік на підприємстві

15. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

16. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
343 руб
Раздел: Качели
Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

17. Система маркетингового планування на підприємстві

18. Податок на прибуток підприємств

19. Суть комерційної діяльності на підприємстві

20. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

21. Організація оплати праці на підприємстві

22. Реструктуризація підприємств
23. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств
24. Правила поведінки на підприємстві

25. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

26. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

27. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

28. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

29. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

30. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

31. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

32. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

34. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

35. Звітність сільськогосподарських підприємств

36. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

37. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

38. Облік собівартості продукції на підприємстві
39. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
40. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

41. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

42. Організація обліку на підприємстві

43. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

44. Організація управлінського обліку на підприємстві

45. Ревізійні комісії підприємств і організацій

46. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

47. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

48. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

49. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

50. Правовий статус комунальних підприємств

51. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

52. Інформаційні системи і технології на підприємстві

53. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

54. Інтернаціоналізація підприємств
55. Комерційна діяльність посередницьких підприємств
56. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

57. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

58. Організація обліку на торгівельному підприємстві

59. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

60. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

61. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

62. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

63. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

64. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок
Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

66. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

67. Дослідження та розробки на підприємстві

68. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

69. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

70. Основи управління персоналом підприємств
71. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств
72. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

73. Рух кадрів на підприємстві

74. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

75. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

76. Управління інноваційним розвитком підприємств

77. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

78. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

79. Бізнес-планування на підприємстві

80. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

82. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

83. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

84. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

85. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

86. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"
87. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання
88. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

89. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

90. Непрямі податки з підприємств

91. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

92. Організація грошових розрахунків на підприємстві

93. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

94. Проблема потребительского кредитования в России до и после кризиса 2008-2009 гг.

95. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

96. Фінанси підприємств

Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Форми фінансування підприємств

98. Формування власного капіталу підприємств

99. Оподаткування прибутку підприємств на прикладі ЗАТ СП "Теріхем-Луцьк"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.